logo
Portal for

De proclamatiecode op je puntenblad

De examenperiode is eindelijk voorbij en dan ontvang je je puntenblad. De proclamatiecode die op je puntenblad vermeld staat, is de enige officiële uitslag.

De informatie op deze pagina is een vertaling van het onderwijs- en examenreglement van de Vrije Universiteit Brussel.

Hoe download je je puntenblad?

Jouw puntenblad kan je na de deliberatie door de faculteit downloaden in de SelfService studenten. Instructies hiervoor vind je op deze pagina.

Erasmusstudenten ontvangen een e-mail van de Onderwijs- en Studentenadministratie met een PDF met resultaten. Deze resultaten worden eerst verrekend naar het puntensysteem van hun eigen onderwijsinstelling. Als je een hard copy van deze pdf wenst, kan je een mailtje sturen naar exchange.incoming@vub.be (vermeld dan zeker ook je postadres).

Gaststudenten ontvangen hun resultaten via hun eigen onderwijsinstelling.

Ontcijfer je puntenblad

In onderstaand overzicht vind je de betekenis van de verschillende proclamatiecodes terug.

Als je niet geslaagd bent voor alle opleidingsonderdelen, helpt de VUB je om je studievoortgang te bewaken.

Bindende voorwaarden (1)

Je krijgt bindende voorwaarden opgelegd omdat je niet voor minstens 60% van de opgenomen studiepunten geslaagd bent in je opleiding (bvb. bachelor of master) en omdat je niet geslaagd bent voor de vakken waarvoor je al tweemaal hebt ingeschreven. Je moet bij je volgende inschrijving onder diplomacontract minstens 75% van de opgenomen studiepunten behalen in die opleiding.

Gecombineerde inschrijving niet geslaagd lagere vooropleiding

Omdat je niet geslaagd bent voor je vooropleiding, kan je (nog) niet afstuderen voor je 'hogere' opleiding.

Geslaagd

Je hebt je opleiding met succes afgerond. Indien je een diploma verwerft, wordt op basis van je gewogen gemiddelde een graad van verdienste toegekend.

Inschrijving niet toegelaten (1)

Je bent dit academiejaar voor geen enkel opleidingsonderdeel geslaagd en hebt dus geen creditbewijzen verworven. Daarom wordt je herinschrijving voor deze opleiding geweigerd.

Inschrijving niet toegelaten (3)

Je mag je niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding, omdat je de bindende voorwaarden niet bent nagekomen. Je hebt in het verleden dus de proclamatiecode ‘bindende voorwaarden’ gekregen, maar behaalde dit academiejaar niet de verwachte resultaten.

Niet geslaagd

Je herneemt volgend jaar alle opleidingsonderdelen waarvoor je minder dan 10/20 scoorde.
De opleidingsonderdelen waarvoor je minstens 10/20 behaalde moet je niet hernemen. Voor deze vakken heb je een creditbewijs verworven.

Je kan komend academiejaar verder studeren in een individueel studietraject. De studietrajectbegeleider kan je helpen om je programma samen te stellen.

Open zittijd

Nog niet al je examenresultaten zijn bekend. Jouw definitieve proclamatiecode zal later worden toegekend.

Uitgesteld naar tweede zittijd

Voor de examens waarvoor je minder dan 10/20 scoorde mag je opnieuw examen afleggen in de tweede zittijd.

Indien je na de eerste zit nog niet geslaagd bent voor al je vakken, word je automatisch ingeschreven voor deelname aan de tweede zittijd. Enkel voor bepaalde examens is het nodig dat je een examenmoment kiest. Dit wordt steeds vermeld op het examenrooster.

Uitgesloten van de zittijd

Er werd jou een tuchtsanctie opgelegd.

Verderzetting studietraject

Je herneemt volgend jaar alle opleidingsonderdelen waarvoor je minder dan 10/20 scoorde.
De opleidingsonderdelen waarvoor je 10/20 behaalde moet je niet hernemen. Voor deze vakken heb je een creditbewijs verworven.

Je kan komend academiejaar verder studeren in een individueel studietraject. De studietrajectbegeleider kan je helpen om je programma samen te stellen.

Een studievoortgangsbeslissing herzien

Het is mogelijk om een studievoortgangsbeslissing en bijhorende proclamatiecode te herzien, wanneer het gaat om uitzonderlijke omstandigheden of wanneer er een vergissing gemaakt werd. Verder kan je ook beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing.

Uitzonderlijke omstandigheden, vergissingen, beroep aantekenen, ...

Meer informatie

Bespreek het met je studietrajectbegeleider

Met vragen rond deliberatieregels, de gevolgen van je resultaten voor je studietraject en de mogelijkheden voor heroriëntering kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider.

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Persoonlijk advies


Voor vragen over de deliberatieregels, de gevolgen voor je studievoortgang, heroriënteren, ...

Contacteer je studietrajectbegeleider

Foutje op je puntenblad?


Meld het zo snel mogelijk

Contacteer je faculteit