logo
Portal for

Studietraject

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Naast je vakken registreren en een afstudeerprofiel kiezen, houdt dit in sommige gevallen ook in dat je vrijstellingen kan aanvragen. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Profielen

Vóór je vakken van het derde bachelorjaar kan opnemen, moet je eerst je profielkeuze doorgeven via studietraject.pe@vub.be. Als de faculteit je keuze verwerkt heeft, kan je je voor vakken van het derde bachelorjaar registreren via Selfservice Studenten.

Infosessie profielen

 

Vakkenregistratie

Zodra je inschrijving aan de VUB afgerond is, kan je je vakken registreren via de Selfservice Studenten. Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, moet je meestal voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Bekijk dus zeker verplichte voorgaande vakken of PREREQUISITES even voor je je vakken registreert.

Enkel wanneer je een keuzevak van buiten de keuzelijst wil opnemen kan de faculteit voor jou (een) vak(ken) registreren. Hiervoor dien je te mailen naar studietraject.pe@vub.be.

een aanvraag per vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt

Vrijstellingen

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken. Deze aanvraag bestaat uit het invullen van dit formulier en onderstaande bijlagen.

Aanvraag indienen

Je dient je aanvraag digitaal in via facpe@vub.be of via post.  Je wordt via mail op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Bijlagen

Aan het formulier moet je volgende bewijsstukken/documenten toevoegen:

 • Officieel studiecurriculum = kopie van diploma, getuigschrift of attest met
  • De titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt
  • De gevolgde uren (theorie en oefeningen, afzonderlijk vermeld)
  • Behaald resultaat (=puntenblad)
  • Aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel
  • Het studiejaar waarin je het opleidingsonderdeel gevolgd en behaald hebt
  • De instelling waar je het opleidingsonderdeel gevolgd en behaald hebt
 • Kopie van de opleidingsonderdeelfiche (= officiële korte beschrijving) van het behaalde opleidingsonderdeel

15 oktober


Deadline vrijstellingen aanvragen voor eerste semestervakken en jaaropleidingsonderdelen

15 februari


Deadline vrijstellingen aanvragen voor tweede semestervakken

Voor informatie, advies, begeleiding en training

Studiebegeleiding

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Meer info

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Examenroosters

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 14 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Schriftelijke en mondelinge examens

Examenroosters 1e zittijd - januari-juni 2019-2020

Bekendmaking examenresultaten

Je vindt de data van bekendmaking van de resultaten in de facultaire examenkalender.

De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overmacht of ziekte

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (inclusief bewijs van overmacht)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen waarbij je afwezig bent naar het faculteitssecretariaat.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen per E-mail aan het faculteitssecretariaat 
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overlapping examens

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode. Hiervoor mail je de titularis van dit vak binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van het officiële examenrooster met de vraag of een alternatief examenmoment mogelijk is.

 

Feedback- en inzagerecht

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) van het vak.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten

De laatste horde

De masterproef is de laatste horde voor het behalen je diploma.

Indienen onderwerp

Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Dien het formulier ten laatste 30 oktober 2020 via facpe@vub.be.

Psychologie

Lees aandachtig de procedure voor de keuze van je onderwerp.

 1. Maak je keuze uit de lijst met thesisonderwerpen
 2. Geef de drie onderwerpen die je voorkeur hebben op via dit online formulier vóór 3 november.
 3. Maak je definitieve keuze en vul dit online formulier in vóór 15 december.

Titel wijzigen

Als je de titel van je thesis wil wijzigen, stuur je een mailtje met vermelding van je nieuwe titel (Nederlands en Engels) naar facpe@vub.be met je promotor in cc en dit ten laatste op moment van indiening.

Elke masterproef wordt op plagiaat gecontroleerd

Indienen masterproef 2020-2021

Wegens de Corona maatregelen moet je je masterproef digitaal indienen in CANVAS.

Maandag 14 december 2020 voor 16 u


Deadline eerste semester. Enkel mogelijk na een aanvraag voor afstuderen in januari.

Dinsdag 25 mei 2021 voor 16 u


Deadline eerste zittijd

Maandag 09 augustus 2021 voor 16 u


Deadline tweede zittijd

Beoordeling masterproef

Zowel je promotor als commissielid vullen een beoordelingsverslag in dat voor 40 punten elk meetelt. Je begeleider vult de procesevaluatie in, die voor 20 punten doorweegt. Het gemiddelde van deze verslagen bepaalt jouw eindcijfer.

Mondelinge presentatie masterproef

Studeer je Agogische wetenschappen of Onderwijskunde? De mondelinge presentatie verplicht.

Vrijdag 15 januari 2021


Mondelinge presentatie eerste semester

Vrijdag 11 juni 2021


Mondelinge presentatie tweede semester

Vrijdag 20 augustus 2021


Mondelinge presentatie tweede zit

Hulp bij je masterproef

Studiebegeleiding

Stage Psychologie

Zowel voor de afstudeerrichtingen Klinische Psychologie als voor Arbeids-en Organisatiepsychologie kan je stage lopen.

Klinische Psychologie

Richtlijnen
Stageverantwoordelijke
Prof.dr. Johan Vanderfaeillie

Stagebegeleider Laura Gypen
Laura.Gypen@vub.be

Stagebegeleider Lynn Van Den Eynde
Lynn.Van.Den.Eynde@vub.be

Stage Arbeids- en Organisatiepsychologie

Infosessie
Stagebegeleider Sara De Gieter
Sara.De.Gieter@vub.be

Stagebegeleider Joeri Hofmans
Joeri.Hofmans@vub.be

Stage Agogische Wetenschappen

De stage maakt deel uit van het bachelorprogramma en voorbereidingsprogramma Agogische Wetenschappen.

 

Informatie


Voor de laatste updates registreer je je via Canvas voor het vak 'Stage Agogische Wetenschappen'. Vereiste documenten vind je op Canvas en in de appendices van de stagerichtlijnen.

Stageverantwoordelijke
PROF. DE BACKER

E-mail
Free.De.Backer@vub.be
Stagebegeleiding
Gert De Coorde

E-mail
gert.de.coorde@vub.be

Stage Onderwijskunde

Je kan een stage lopen tijdens het tweede masterjaar. Elk academiejaar kan je als student uit het eerste masterjaar een introductiesessie over deze stage bijwonen.

Informatie en documenten


Voor de laatste updates registreer je je via Canvas voor het vak 'Internship Educational Sciences'. Vereiste documenten vind je op Canvas en in de appendices van de stagerichtlijnen.

Stageverantwoordelijke
Prof. Lombaerts

E-mail
koen.lombaerts@vub.be
Stagebegeleiding
Jaël Muls

E-mail
Jael.Muls@vub.be

Honoursprogramma

Doe aan Onderzoek! Neem deel aan het PE Honoursprogramma. Ontwikkel je onderzoeksvaardigheden tijdens een onderzoekstage, bespreek relevante literatuur in paper discussiegroepen en deel je kennis via presentaties en tutoring.

Vragen?
Mail naar PEHonoursprogramma@vub.be

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het faculteitssecretariaat of stuur ons een e-mail.

 

Faculteitssecretariaat
Gebouw C, verdieping 3, lokaal 3C207

Telefoon (momenteel niet telefonisch bereikbaar)
02 629 25 36

E-mail
facpe@vub.be

Vakgroepsecretariaten

Naast het faculteitssecretariaat zijn er ook 2 vakgroepsecretariaten.

Vakgroepsecretariaat EDWE

Vakgroepsecretariaat EDWE-KLEP
Gebouw B, verdieping 3, lokaal 3B255

Telefoon
02 629 26 28

E-mail
facpe@vub.be
Openingsuren
maandag tot vrijdag

Voormiddag
09:00 - 12:00

Namiddag
13:00 - 16:00

Vakgroepsecretariaat PSYC

Vakgroepsecretariaat PSYC
Gebouw C, verdieping 3, lokaal 3C223

Telefoon
02 629 25 16

E-mail
facpe@vub.be
Openingsuren
maandag tot vrijdag

Voormiddag
09:00 - 12:00

Namiddag
13:00 - 16:00
ATOM is voorlopig gesloten. Contacteer facpe@vub.be voor meer info.

Atelier voor testonderzoek, observatie en media

Het ATOM verenigt de testotheek, de observatieruimte en de mediatheek van de faculteit.

ATOM
Gebouw B, verdieping 3, lokaal 3B211

Telefoon
02 629 12 25

E-mail
atom@vub.be
maandag, dinsdag en donderdag
9u30 tot 12u

woensdag
gesloten

vrijdag
namiddag (enkel op afspraak!)

Sluitingsdagen


Op deze dagen kan je materiaal inleveren op het faculteitssecretariaat

Overzicht
Ter plaatse raadplegen of ontlenen

Testotheek

De testotheek stelt psychologisch testmateriaal ter beschikking van het academisch personeel en studenten van de faculteit PE. Wil je weten of er bepaalde psychologische testen aanwezig zijn in ATOM, kijk dan zeker eens in de online catalogus.

De ontleningstermijn kan onderling afgesproken worden

Mediatheek

De Mediatheek beschikt over allerlei audiovisueel materiaal dat je kan ontlenen in het kader van onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen: dictafoons, digitale fototoestellen en videocamera's, laptops, beamers, Pebble Pads en hoofdtelefoons.

Ook documentatiemateriaal kan uitgeleend worden, zoals dvd's die tijdens bepaalde lessen gebruikt worden, stageverslagen (enkel ter plekke inkijken), masterproeven (enkele digitaal ter plekke inkijken) en doctoraten.

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.