logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Home
Content: 
Title: 
Welkom
Text: 

Op deze website vind je info over vakkenregistratie, vrijstellingen, examens, stages, de masterproef en onze contactgegevens.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level 1 Title: 
Ik zoek
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
BG: 
Title: 
Reglementen en formulieren
Content: 
Title: 
Studietraject
Content: 
Title: 
Studietraject
Text: 

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Naast je vakken registreren en een afstudeerprofiel kiezen, houdt dit in sommige gevallen ook in dat je vrijstellingen kan aanvragen. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Format: 
Introduction
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
<a href="https://student.vub.be/studietrajectbegeleiders#studietrajectbegeleiders" target="_blank"><b>Contacteer je studietrajectbegeleider >>></a></b>
Title: 
Profielen
Text: 

Vóór je vakken van het derde bachelorjaar kan opnemen, moet je eerst je profielkeuze doorgeven via stbfacpe@vub.be. Als de faculteit je keuze verwerkt heeft, kan je je voor vakken van het derde bachelorjaar registreren via Selfservice Studenten.

Infosessie profielen

 

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Vakkenregistratie
Text: 

Zodra je inschrijving aan de VUB afgerond is, kan je je vakken registreren via de Selfservice Studenten. Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, moet je meestal voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Bekijk dus zeker deze pre- en corequisites even voor je je vakken registreert.

Enkel wanneer je een keuzevak van buiten de keuzelijst wil opnemen kan de faculteit voor jou (een) vak(ken) registreren. Hiervoor dien je te mailen naar stbfacpe@vub.be.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Vrijstellingen
Text: 

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken. Deze aanvraag bestaat uit dit formulier en onderstaande bijlagen.

Aanvraag indienen

Je dient je aanvraag in op het faculteitssecretariaat (3C 207) of via post. Binnen de 3 werkdagen na ontvangst van je aanvraag stuurt het faculteitssecretariaat je een ontvangstbevestiging op je VUB-e-mail. Nadien word je ook via mail op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Bijlagen

Aan het formulier moet je volgende bewijsstukken/documenten toevoegen:

 • Officieel studiecurriculum = kopie van diploma, getuigschrift of attest met
  • De titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt
  • De gevolgde uren (theorie en oefeningen, afzonderlijk vermeld)
  • Behaald resultaat (=puntenblad)
  • Aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel
  • Het studiejaar waarin je het opleidingsonderdeel gevolgd en behaald hebt
  • De instelling waar je het opleidingsonderdeel gevolgd en behaald hebt
 • Kopie van de opleidingsonderdeelfiche (= officiële korte beschrijving) van het behaalde opleidingsonderdeel
Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
een aanvraag per vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt
Tiles: 
Title: 
15 oktober
Text: 
Deadline vrijstellingen aanvragen voor eerste semestervakken en jaaropleidingsonderdelen
Title: 
15 februari
Text: 
Deadline vrijstellingen aanvragen voor tweede semestervakken
Title: 
Voor informatie, advies, begeleiding en training
BG: 
Tiles: 
Title: 
Deliberatie
Text: 
Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?
Title: 
Studievoortgang
Text: 
Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
BG: 
Title: 
Examens
Content: 
Title: 
Examens
Text: 

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Examenroosters
Text: 

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 14 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Schriftelijke en mondelinge examens
Image: 
Title: 
Schriftelijke en mondelinge examens
Title: 
Bekendmaking examenresultaten
Text: 

Je vindt de data van bekendmaking van de resultaten in de facultaire examenkalender.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Overmacht of ziekte
Text: 

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (inclusief bewijs van overmacht)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen waarbij je afwezig bent naar het faculteitssecretariaat.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen aan het faculteitssecretariaat (3C 207).
Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.
Title: 
Overlapping examens
Text: 

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode. Hiervoor mail je de titularis van dit vak binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van het officiële examenrooster met de vraag of een alternatief examenmoment mogelijk is.

 

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.
Title: 
Feedback- en inzagerecht
Text: 

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) van het vak.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Masterproef
Content: 
Title: 
De laatste horde
Text: 

De masterproef is de laatste horde voor het behalen je diploma.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Indienen onderwerp
Text: 

Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Dien het formulier ten laatste 31 oktober in op het faculteitssecretariaat (3C 207) of via facpe@vub.be.

Psychologie

Lees aandachtig de procedure voor de keuze van je onderwerp.

 1. Maak je keuze uit de lijst met thesisonderwerpen
 2. Geef de drie onderwerpen die je voorkeur hebben op via dit online formulier vóór 2 november.
 3. Maak je definitieve keuze en vul dit online formulier in vóór 15 december.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Titel wijzigen
Text: 

Als je de titel van je thesis wil wijzigen, stuur je een mailtje met vermelding van je nieuwe titel (Nederlands en Engels) naar facpe@vub.be met je promotor in cc.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Indienen masterproef
Text: 

Je levert je masterproef in op het faculteitssecretariaat (3C207).

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
Elke masterproef moet geüpload worden in Turnitin voor een plagiaatscontrole
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level 1 Title: 
Masterproef checklist
Tiles: 
Title: 
Maandag 17 december 2018 voor 16 u
Text: 
Deadline eerste semester. Enkel mogelijk na een aanvraag voor afstuderen in januari.
Title: 
Maandag 27 mei 2019 voor 16 u
Text: 
Deadline eerste zittijd
Title: 
Maandag 12 augustus 2019 voor 16 u
Text: 
Deadline tweede zittijd
Title: 
Beoordeling masterproef
Text: 

Zowel je promotor als commissielid vullen een beoordelingsverslag in dat voor 40 punten elk meetelt. Je begeleider vult de procesevaluatie in, die voor 20 punten doorweegt. Het gemiddelde van deze verslagen bepaalt jouw eindcijfer. Studeer je Agogische wetenschappen of Onderwijskunde? Dan is een mondelinge presentatie verplicht.

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Title: 
Hulp bij je masterproef
BG: 
Title: 
Stage
Content: 
Title: 
Stage Psychologie
Text: 

Zowel voor de afstudeerrichtingen Klinische Psychologie als voor Arbeids-en Organisatiepsychologie kan je stage lopen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Klinische Psychologie
Phones: 
Label: 
Stageverantwoordelijke
Phone Number: 
Prof.dr. Johan Vanderfaeillie
Label: 
Stagebegeleider Laura Gypen
Phone Number: 
Laura.Gypen@vub.be
Label: 
Stagebegeleider Lynn Van Den Eynde
Phone Number: 
Lynn.Van.Den.Eynde@vub.be
Tiles: 
Image: 
Title: 
Stage Arbeids- en Organisatiepsychologie
Phones: 
Label: 
Stagebegeleider Sara De Gieter
Phone Number: 
Sara.De.Gieter@vub.be
Label: 
Stagebegeleider Joeri Hofmans
Phone Number: 
Joeri.Hofmans@vub.be
Title: 
Stage Agogische Wetenschappen
Text: 

Je kan een stage lopen in het derde bachelorjaar of in de verkorte bacheloropleiding. Tijdens het eerste semester krijg je als student uit de tweede bachelor of verkorte bachelor een introductiesessie over deze stage.

 

Format: 
Introduction
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Informatie, richtlijnen en vereiste documenten vind je in de stagebrochure.
Title: 
Curriculumhervormingen
Text: 

Naar aanleiding van de curriculumhervormingen kan je in het academiejaar 2018-2019 kiezen voor het opleidingsonderdeel stage AW 12 credits (uitdovend '18-'19) of stage AW 18 credits. Het aantal uren stage is voor deze opleidingsonderdelen verschillend. Het moment van de tussentijdse evaluatie is telkens in het midden van de stage (OO 12 credits: na +/- 135 uur; OO 18 credits: na +/- 200 uur).

 

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Tiles: 
Phones: 
Label: 
Stageverantwoordelijke
Phone Number: 
PROF. DE BACKER
Label: 
E-mail
Phone Number: 
Free.De.Backer@vub.be
Phones: 
Label: 
Stagebegeleiding
Phone Number: 
Gert De Coorde
Label: 
E-mail
Phone Number: 
gert.de.coorde@vub.be
Title: 
Stage Onderwijskunde
Text: 

Je kan een stage lopen tijdens het tweede masterjaar. Elk academiejaar kan je als student uit het eerste masterjaar een introductiesessie over deze stage bijwonen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Informatie en documenten
Text: 
Voor de laatste updates registreer je je via <a href="https://canvas.vub.be" target="_blank"><b>Canvas</a></b> voor het vak 'Internship Educational Sciences'. Vereiste documenten vind je op Canvas en in de appendices van de stagerichtlijnen.
Tiles: 
Phones: 
Label: 
Stageverantwoordelijke
Phone Number: 
Prof. Lombaerts
Label: 
E-mail
Phone Number: 
koen.lombaerts@vub.be
Phones: 
Label: 
Stagebegeleiding
Phone Number: 
Jaël Muls
Label: 
E-mail
Phone Number: 
Jael.Muls@vub.be
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
BG: 
Title: 
Contact
Content: 
Title: 
Faculteitssecretariaat
Text: 

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het faculteitssecretariaat of stuur ons een e-mail.

 

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Phones: 
Label: 
Faculteitssecretariaat
Phone Number: 
Gebouw C, verdieping 3, lokaal 3C207
Label: 
Telefoon
Phone Number: 
02 629 25 36
Label: 
E-mail
Phone Number: 
facpe@vub.be
Phones: 
Label: 
maandag tot vrijdag
Phone Number: 
09:00 - 12:00
Label: 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Phone Number: 
13:00 - 16:00
Label: 
dinsdag
Phone Number: 
gesloten in de namiddag
Title: 
Vakgroepsecretariaten
Text: 

Naast het faculteitssecretariaat zijn er ook 2 vakgroepsecretariaten.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Vakgroepsecretariaat EDWE-KLEP
Phones: 
Label: 
Vakgroepsecretariaat EDWE-KLEP
Phone Number: 
Gebouw B, verdieping 3, lokaal 3B255
Label: 
Telefoon
Phone Number: 
02 629 26 28
Label: 
E-mail
Phone Number: 
facpe@vub.be
Phones: 
Label: 
Openingsuren
Phone Number: 
maandag tot vrijdag
Label: 
Voormiddag
Phone Number: 
09:00 - 12:00
Label: 
Namiddag
Phone Number: 
13:00 - 16:00
Tiles: 
Image: 
Title: 
Vakgroepsecretariaat EXTO-KLEP
Phones: 
Label: 
Vakgroepsecretariaat EXTO-KLEP
Phone Number: 
Gebouw C, verdieping 3, lokaal 3C223
Label: 
Telefoon
Phone Number: 
02 629 25 16
Label: 
E-mail
Phone Number: 
facpe@vub.be
Phones: 
Label: 
Openingsuren
Phone Number: 
maandag tot vrijdag
Label: 
Voormiddag
Phone Number: 
09:00 - 12:00
Label: 
Namiddag
Phone Number: 
13:00 - 16:00
Title: 
Atelier voor testonderzoek, observatie en media
Text: 

Het ATOM verenigt de testotheek, de observatieruimte en de mediatheek van de faculteit.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Phones: 
Label: 
ATOM
Phone Number: 
Gebouw B, verdieping 3, lokaal 3B211
Label: 
Telefoon
Phone Number: 
02 629 12 25
Label: 
E-mail
Phone Number: 
atom@vub.be
Phones: 
Label: 
maandag tot en met donderdag
Phone Number: 
09:00 - 12:00
Title: 
Avondopening op aanvraag
Title: 
Sluitingsdagen
Text: 
Op deze dagen kan je materiaal inleveren op het faculteitssecretariaat
Title: 
Testotheek
Text: 

De testotheek stelt psychologisch testmateriaal ter beschikking van het academisch personeel en studenten van de faculteit PE. Wil je weten of er bepaalde psychologische testen aanwezig zijn in ATOM, kijk dan zeker eens in de online catalogus.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Ter plaatse raadplegen of ontlenen
Title: 
Mediatheek
Text: 

De Mediatheek beschikt over allerlei audiovisueel materiaal dat je kan ontlenen in het kader van onderwijs- en onderzoeksdoelstellingen: dictafoons, digitale fototoestellen en videocamera's, laptops, beamers, Pebble Pads en hoofdtelefoons.

Ook documentatiemateriaal kan uitgeleend worden, zoals dvd's die tijdens bepaalde lessen gebruikt worden, stageverslagen (enkel ter plekke inkijken), masterproeven (enkele digitaal ter plekke inkijken) en doctoraten.

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
De ontleningstermijn kan onderling afgesproken worden
Title: 
Wie-is-wie
Text: 

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Topline: 
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Headline: 
Studenteninfo