logo
Portal for

Studietraject

INFO over de programmawijzigingen opleiding PSYCHOLOGIE met ingang van 2021/2022.                                      Slides infosessie Programmawijzigingen

Er zullen verschillende groepssessies georganiseerd worden, telkens een aparte sessie per groep studenten. Individuele afspraken zullen niet mogelijk zijn. 

LAATSTE MOGELIJKHEID TOT VRAGEN EN BEGELEIDING ROND DE PROGRAMMAWIJZIGINGEN opleiding Psychologie (niet voor nieuwe studenten) in 3C204 do 14 okt 11u.

Heb je een korte vraag over je studietraject/vakken?

Vanaf 6 september tot en met 21 oktober telkens tussen 13-14u CHAT-sessies. En dit elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Via  Teams Katelijne Verbeiren: maandagen en donderdagen

                         Inge Van Mol: dinsdagen en woensdagen

Vakkenregistratie

Zodra je inschrijving aan de VUB afgerond is, kan je je vakken registreren via de Selfservice Studenten. Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, moet je meestal voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Bekijk dus zeker de prerequisites even voor je je vakken registreert.

Vanaf 20/09/2021 op de campus in gebouw D “hulp bij vakkenregistratie” of Microsoft Forms

Enkel wanneer je een keuzevak van buiten de keuzelijst wil opnemen kan de faculteit voor jou (een) vak(ken) registreren. Hiervoor kan je ook het formulier gebruiken: Microsoft Forms

NIEUW: Samenwerking VUB - ULB

Benieuwd hoe het is om aan een andere universiteit te studeren? Dan kan je uiteraard op uitwisseling gaan naar het buitenland! Maar voor wie dit een te grote stap is, hebben we binnenkort een alternatief. Zowel Bachelor- als Masterstudenten Psychologie zullen vanaf academiejaar 21-22 vakken kunnen uitwisselen met de ULB. In deze lijst kan je terugvinden uit welke vakken je kan kiezen.

Je aanmelden voor zo’n vakkenuitwisseling doe je via dit formulier. Bezorg het aan het faculteitssecretariaat, en wij brengen alles administratief in orde aan de VUB.
 

Programmawijziging PSY met ingang van 2021/2022

Overzicht/tabellen van de wijzigingen

Profielen

Vóór je vakken van het derde bachelorjaar kan opnemen, moet je eerst je profielkeuze doorgeven via studietraject.pe@vub.be. Als de faculteit je keuze verwerkt heeft, kan je je voor vakken van het derde bachelorjaar registreren via Selfservice Studenten.

Startende avondstudent?

mogelijke spreiding of start vakken

http://www.vub.ac.be/werken-studeren/#werken-en-studeren

 

Kan ik rechtstreeks inschrijven met mijn diploma?

Toelatingsvoorwaarden

een aanvraag per vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt

Vrijstellingen

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken.

Aanvraag indienen

 1. Vul dit digitale vrijstellingsformulier in. Je vult een apart formulier in per vrijstelling die je aanvraagt.
 2. Stuur volgende documenten vervolgens per mail naar facpe@vub.be waarbij je duidelijk jouw naam en het vak vermeldt waarvoor je een vrijstelling aanvraagt:
 • Een officiële puntenlijst waarop alle relevante opleidingsonderdelen worden aangeduid;
 • Een kopie van de opleidingsonderdeelfiches van het behaalde vak (de fiche moet betrekking hebben op het jaar waarin jij slaagde voor het vak).

UITZONDERING: stap je over vanuit de opleiding psychologie aan de KUL? Dan volstaat het om jouw officiële puntenblad via mail naar facpe@vub.be te sturen. Je moet het digitale aanvraagformulier in dit geval niet invullen.

Je wordt via mail op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

15 oktober


Deadline vrijstellingen aanvragen voor eerste semestervakken en jaaropleidingsonderdelen

15 februari


Deadline vrijstellingen aanvragen voor tweede semestervakken

Voor informatie, advies, begeleiding en training

Studiebegeleiding

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Meer info

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Examenroosters

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 4 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Schriftelijke examens

Examenrooster 1ste zittijd -2122

Bekendmaking examenresultaten

Je vindt de data van bekendmaking van de resultaten in de facultaire examenkalender.

De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overmacht of ziekte

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (inclusief bewijs van overmacht)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen waarbij je afwezig bent naar het faculteitssecretariaat.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen per E-mail aan het faculteitssecretariaat 
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overlapping examens

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode. Hiervoor mail je de titularis van dit vak binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van het officiële examenrooster met de vraag of een alternatief examenmoment mogelijk is.

 

Feedback- en inzagerecht

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) van het vak.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten

De laatste horde

De masterproef is de laatste horde voor het behalen je diploma.

Indienen onderwerp

Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Dien het formulier ten laatste 31 oktober 2021 via facpe@vub.be.

Psychologie

Lees aandachtig de procedure voor de keuze van je onderwerp.

 1. Maak je keuze uit de lijst met thesisonderwerpen
 2. Geef de drie onderwerpen die je voorkeur hebben op via dit online formulier vóór 10 november 2021.
 3. Maak je definitieve keuze en vul dit online formulier in vóór 15 december 2021.

Titel wijzigen

Als je de titel van je thesis wil wijzigen, stuur je een mailtje met vermelding van je nieuwe titel (Nederlands en Engels) naar facpe@vub.be met je promotor in cc en dit ten laatste op moment van indiening.

Elke masterproef wordt op plagiaat gecontroleerd

Indienen masterproef 2021-2022

Digitaal indienen via CANVAS

Maandag 20 december 2021 voor 16 u


Deadline eerste semester. Enkel mogelijk na een aanvraag voor afstuderen in januari.

Maandag 30 mei 2022 voor 16 u


Deadline eerste zittijd

Dinsdag 16 augustus 2022 voor 16 u


Deadline tweede zittijd

Beoordeling masterproef

Zowel je promotor als commissielid vullen een beoordelingsverslag in dat voor 40 punten elk meetelt. Je begeleider vult de procesevaluatie in, die voor 20 punten doorweegt. Het gemiddelde van deze verslagen bepaalt jouw eindcijfer.

Mondelinge presentatie masterproef

Studeer je Agogische wetenschappen of Onderwijskunde? Dan is een mondelinge presentatie verplicht.

Vrijdag 21 januari 2022


Mondelinge presentatie eerste semester

Vrijdag 17 juni 2022


Mondelinge presentatie tweede semester

Vrijdag 26 augustus 2022


Mondelinge presentatie tweede zit

Hulp bij je masterproef

Studiebegeleiding

Stage Psychologie

Zowel voor de afstudeerrichtingen Klinische Psychologie als voor Arbeids-en Organisatiepsychologie kan je stage lopen.

Klinische Psychologie

Richtlijnen
Stageverantwoordelijke
Prof.dr. Johan Vanderfaeillie

Stagebegeleider Laura Gypen
Laura.Gypen@vub.be

Stagebegeleider Lynn Van Den Eynde
Lynn.Van.Den.Eynde@vub.be

Stage Arbeids- en Organisatiepsychologie

Infosessie
Stagebegeleider Sara De Gieter
Sara.De.Gieter@vub.be

Stagebegeleider Joeri Hofmans
Joeri.Hofmans@vub.be

Gesuperviseerde professionele stage

Ben jij de opleiding klinische psychologie gestart vanaf academiejaar 2017-2018? Dan is een gesuperviseerde professionele stage van één jaar verplicht om erkend te worden als klinisch psycholoog. Deze stage staat los van de klinische stages die je in het tweede masterjaar doet. Het is een bijkomend jaar waarin je na het behalen van jouw masterdiploma aan het werk bent op een erkende stageplaats en je gesuperviseerd wordt door een erkende stagemeester. Deze gesuperviseerde professionele praktijk wordt niet door de universiteit ingericht.

De exacte modaliteiten van deze professionele stage zijn nog niet gekend. Je vindt de laatste stand van zaken hieromtrent steeds via volgende website

 

Stage Agogische Wetenschappen

De stage maakt deel uit van het bachelorprogramma en voorbereidingsprogramma Agogische Wetenschappen.

 

Informatie


Voor de laatste updates registreer je je via Canvas voor het vak 'Stage Agogische Wetenschappen'. Vereiste documenten vind je op Canvas en in de appendices van de stagerichtlijnen.

Stageverantwoordelijke
PROF. DE BACKER

E-mail
Free.De.Backer@vub.be
Stagebegeleiding
Gert De Coorde

E-mail
gert.de.coorde@vub.be

Stage Onderwijskunde

Je kan een stage lopen tijdens het tweede masterjaar. Elk academiejaar kan je als student uit het eerste masterjaar een introductiesessie over deze stage bijwonen.

Informatie en documenten


Voor de laatste updates registreer je je via Canvas voor het vak 'Internship Educational Sciences'. Vereiste documenten vind je op Canvas en in de appendices van de stagerichtlijnen.

Stageverantwoordelijke
Prof. Lombaerts

E-mail
koen.lombaerts@vub.be
Stagebegeleiding
Sarah Goetry

E-mail
sarah.goetry@vub.be

Honoursprogramma

Doe aan Onderzoek! Neem deel aan het PE Honoursprogramma. Ontwikkel je onderzoeksvaardigheden tijdens een onderzoekstage, bespreek relevante literatuur in paper discussiegroepen en deel je kennis via presentaties en tutoring.

Vragen?
Mail naar PEHonoursprogramma@vub.be

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het faculteitssecretariaat of stuur ons een e-mail.

 

Faculteitssecretariaat
Gebouw C, verdieping 3, lokaal 3C207

Telefoon
02 629 25 36

E-mail
facpe@vub.be

VUB student of personeelslid?


Bel het faculteitssecretariaat via Teams

Stappenplan
Openingsuren
maandag tot vrijdag

Voormiddag
9-12u

Namiddag
13-16u

Vakgroepsecretariaten

Naast het faculteitssecretariaat zijn er ook 2 vakgroepsecretariaten.

Vakgroepsecretariaat EDWE

Vakgroepsecretariaat EDWE
Gebouw B, verdieping 3, lokaal 3B255

Telefoon (telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag)
02 629 26 28

E-mail
facpe@vub.be
Openingsuren
maandag en dinsdag

Voormiddag
9-12u

Namiddag
13-16u

Vakgroepsecretariaat PSYC

Vakgroepsecretariaat PSYC
Gebouw C, verdieping 3, lokaal 3C223

Telefoon (telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag)
02 629 25 16

E-mail
facpe@vub.be
Openingsuren
maandag en dinsdag

Voormiddag
9-12u

Namiddag
13-16u
Ter plaatse raadplegen of ontlenen

BRUCC-testotheek

De BRUCC-testotheek is de thuisbasis voor diagnostisch materiaal

van de faculteit PE-VUB. 

De testotheek informeert over bestaande testen, adviseert bij de keuze van instrumenten en coördineert het gebruik van materiaal. Deze doelstellingen worden gerealiseert door activiteiten gericht op het continuüm onderwijs, onderzoek en praktijk. 

BRUCC-testotheek
BRUCC, gebouw C, verdieping 0

Telefoon
M +32 (0)474 400 265

E-mail
brucc-testotheek@vub.be
maandag, dinsdag en donderdag
9u30 tot 12u

woensdag
gesloten

vrijdag
namiddag (enkel op afspraak!)

Sluitingsdagen


Overzicht

Informatie - advies - coördinatie - samenwerking

De BRUCC-testotheek stelt psychologisch testmateriaal ter beschikking van het academisch personeel en studenten van de faculteit PE. Wil je weten of bepaalde psychologische testen aanwezig zijn in de BRUCC-testotheek, kijk dan zeker eens in de online catalogus.

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.