logo
Portal for

Overgangsmaatregelen Specifieke Lerarenopleiding 2019-2020

De Vrije Universiteit Brussel richt vanaf academiejaar 2019-2020 8 educatieve masteropleidingen in. Deze opleidingen vervangen de specifieke lerarenopleiding en combineren vakken met een onderwijsfocus met je domeinspecifieke vakken uit de reguliere master. Met het educatieve masterdiploma kan je onmiddellijk lesgeven en hoef je geen extra opleiding te volgen. Voor de studenten uit de specifieke lerarenopleiding van de Vrije Universiteit van Brussel, CVO Coovi en CVO De Oranjerie werden overgangsmaatregelen uitgewerkt om een vlotte uitstroom te garanderen.

Algemeen uitgangspunt

Studenten die bij de aanvang van het academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten verworven hebben in een specifieke lerarenopleiding, hebben het recht hun opleiding af te werken tot en met academiejaar 2020-2021.

Overgangsmaatregelen zijn zoveel mogelijk in het voordeel van de student.

Behaalde studiepunten blijven meetellen in het nieuwe programma

Als je een vak hebt behaald dat wordt afgeschaft, dan moet je het nieuwe vak dat hiervoor in de plaats komt niet opnemen. Je behaalde vakken krijgen dan een plaats in het uitdovend SLO-traject of de Educatieve Master.

Campus VUB


Etterbeek

Overgangsmaatregelen

Faculteit LK


Etterbeek

Overgangsmaatregelen

CVO De Oranjerie


Leuven & Diest

Overgangsmaatregelen

CVO COOVI


Anderlecht

Overgangsmaatregelen