logo
Portal for

Toewijzingsvoorwaarden VUB-kot

Om in aanmerking te komen voor een VUB-kamer moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Basisvoorwaarden

Je moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • je moet ingeschreven zijn in een VUB-basisopleiding *
 • je moet ingeschreven zijn onder een voltijds diplomacontract **
 • je mag nog geen Vlaams masterdiploma verworven hebben
 • je bent een goede huurder ***

* Basisopleiding = Onder basisopleiding wordt enkel verstaan: bacheloropleiding, initiële masteropleiding, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma voor een initiële masteropleiding. 

Studenten ingeschreven in andere types opleiding (Master na Master, doctoraat, postgraduaat, …) kunnen een VUB-kamer huren, maar prijken niet bovenaan de prioriteitenlijst.

** Voltijds diplomacontract = Een voltijds traject veronderstelt een inschrijving voor minimum 54 studiepunten. Studenten die enkel onder credit- en/of examencontract zijn ingeschreven, komen niet in aanmerking voor een VUB-kamer.

*** Een goede huurder = geen achterstallige betalingen en geen wangedrag tijdens het voorafgaande academiejaar.

Uitzonderingen op de basisvoorwaarden

In het kader van een gelijkekansenbeleid kunnen volgende studenten die niet voldoen aan de basisvoorwaarden tóch een VUB-kamer toegewezen krijgen:

 • studenten voor wie het niet kunnen huren van een studentenkamer van de universiteit zou betekenen dat zij hun studie niet kunnen aanvatten of moeten staken, kunnen via de 'Bijzondere procedure huisvesting' een uitzondering verkrijgen op de basisvoorwaarden.
 • topsportstudenten
 • generatiestudenten Geneeskunde 

Niet akkoord?

Ga je niet akkoord met een genomen beslissing van de Studentenhuisvesting? Dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Prioriteitenlijst

Omdat de vraag naar VUB-kamers groter is dan het aanbod, hanteren we een prioriteitenlijst.

Prioriteit (van hoog naar laag) categorie studenten
1 Nieuwe studenten die nog nooit eerder ingeschreven waren in het hoger onderwijs in of buiten Vlaanderen
2 Heraanvragers die een eerste jaar op een VUB-kamer zitten (of gezeten hebben)
3 Heraanvragers die reeds een tweede jaar op een VUB-kamer zitten (of gezeten hebben)
4 Studenten die nog nooit op een VUB-kamer zaten (onafhankelijk van het feit of ze al eerder ingeschreven waren aan de VUB of niet)
5 Heraanvragers die reeds meer dan 2 jaar op een VUB-kamer zitten (of gezeten hebben)
6 Heraanvragers die na 1 mei hun aanvraag hebben ingediend
7 Studenten die niet voldoen aan de basisvoorwaarden*

* studenten die niet voldoen aan de basisvoorwaarden:

 • studenten ingeschreven in andere types opleiding (Master na Master, doctoraat, postgraduaat, …)
 • studenten die enkel onder credit- en/of examencontract zijn ingeschreven
 • studenten die niet voltijds (minimum 54 studiepunten) inschrijven
 • inkomende Erasmusstudenten

Voorrang binnen eenzelfde prioriteitengroep

Als er onvoldoende kamers beschikbaar zijn om alle studenten van dezelfde prioriteitengroep een kamer te kunnen toewijzen wordt de voorrang als volgt bepaald: “hoe eerder een aanvraag gedaan, hoe meer prioriteit”.

Hebben geen recht op een VUB-kamer

 • slechte betalers of studenten die wangedrag vertoonden tijdens het voorbije academiejaar;
 • studenten met achterstallige betalingen bij andere diensten van de Vrije Universiteit Brussel

Afwijkingen op de prioriteitenlijst en indieningsdatum

Naast bovenstaande prioriteitenlijst kunnen bepaalde studenten steeds (= ongeacht de indieningsdatum) vóór alle andere aanvragen een VUB-kamer toegewezen krijgen. Het gaat hierbij om

 • studenten voor wie het niet kunnen huren van een studentenkamer van de universiteit zou betekenen dat zij hun studie niet kunnen aanvatten of moeten staken, kunnen via de 'Bijzondere procedure huisvesting' een uitzondering verkrijgen op de basisvoorwaarden.
 • topsportstudenten
 • generatiestudenten geneeskunde 

Niet akkoord?

Ga je niet akkoord met een genomen beslissing van de Studentenhuisvesting? Dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Deadlines kameraanvraag en toewijzingsprocedure

Belangrijke data:

1 mei (voor academiejaar 2022-2023)

Een tijdige aanvraag doe je tot 1 mei. De Studentenhuisvesting rangschikt alle tijdige aanvragen, die voldoen aan de toewijzingsvoorwaarden, in hun prioriteitencategorie volgens datum van aanvraag.

15 mei

Vanaf 15 mei worden de kamers toegewezen aan de tijdige aanvragers. Studenten die geen toewijzing krijgen, staan op de wachtlijst.

Indien je eind mei nog geen antwoord ontvangen hebt op je tijdige aanvraag, neem dan contact op met Studentenhuisvesting.

8 juli

De studenten die een kamertoewijzing hebben ontvangen, moeten deze ten laatste op 8 juli bevestigen:

 • Studenten die het jaar voordien (2021-2022) geen VUB-kamer huurden: door ten laatste op 8 juli 100 EUR over te schrijven. Dit is een niet terugvorderbaar voorschot.*
 • Studenten die het jaar voordien (2021-2022) wel een VUB-kamer huurden moeten ten laatste op 8 juli via de student SelfService de toewijzing van hun kamer bevestigen. Log in en navigeer vervolgens naar Hoofdmenu>Selfservice>Huisvesting>Confirmatie Kamer en bevestig je toewijzing.
  • Als ze na 8 juli en voor de ondertekening van de huurovereenkomst hun kamer annuleren wordt een administratieve boete van 100 EUR aangerekend.

Studenten die hun toewijzing niet hebben bevestigd ten laatste op 8 juli, verliezen onherroepelijk hun recht op een VUB-kamer. De kamers die niet werden bevestigd, worden na 8 juli toegewezen aan studenten op de wachtlijst.

* generatiestudenten die ten gevolge van het niet slagen in de toelatingsproef geneeskunde beslissen niet aan de VUB te studeren, kunnen het betaald voorschot terugvragen.

Begin augustus

Vanaf begin augustus publiceert de Studentenhuisvesting wekelijks en per campus op STUDENT.VUB hoeveel aanvragen per prioriteitencategorie op de wachtlijst staan. Deze wachtlijst zal dynamisch zijn.

De laattijdige aanvragen (= na 1 mei) worden doorlopend toegevoegd aan de wachtlijst:

 • de aanvragen van heraanvragers in categorie 6 volgens datum van aanvraag
 • alle andere aanvragen in hun prioriteitencategorie volgens datum van aanvraag

Naarmate er kamers vrijkomen worden de studenten, in volgorde van hun plaats op de wachtlijst, opgeroepen door de Studentenhuisvesting. Ook na de start en gedurende het academiejaar komen er nog kamers vrij!

Niet akkoord?

Ga je niet akkoord met een genomen beslissing van de Studentenhuisvesting? Dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Huurprijs VUB-kamers 2022-2023 (onder voorbehoud)

De standaardhuurprijs voor academiejaar 2022-2023 bedraagt: 

 • 330,90 EUR/maand voor een standaard studentenkamer
 • 413,60 EUR/maand voor een éénpersoonsstudio
 • 496,30 EUR/maand voor een tweepersoonsflat

Dit is inclusief:

 • internetaansluiting
 • energiekosten
 • brandverzekering
 • herstelling van defecten
 • wekelijks onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes

Belangrijk: je waarborg bedraagt 500 EUR. Je persoonlijke inboedel moet je zélf verzekeren (meestal via brandpolis van je ouders).

Standaard huurovereenkomst

De standaardhuurovereenkomst  2021-2022 bedraagt 12 maanden en begint op 20/09/2021 en eindigt op 12/09/2022. Je beslissing om op VUB-kot te gaan neem je voor een jaar. Het contract laat niet toe dat je tussentijds opzegt.

Studenten die afstuderen of die het volgend academiejaar niet meer op een kamer van de Vrije Universiteit Brussel zullen zitten, kunnen voor een periode van 10 maanden huren door hun sleutel af te geven op ten laatste 19/07/2022.

Voor studenten die het eerste of het tweede semester naar het buitenland vertrekken voor een buitenlandse studie-ervaring kan de huurperiode aangepast worden.

In principe is het niet toegelaten je te domiciliëren op je studentenkamer. Moest er toch een gegronde reden zijn om je hoofdverblijf in je studentenkamer te vestigen, kan deze bepaling geschrapt worden mits motivering en in overleg met Studentenhuisvesting. Gelieve in dit geval contact op te nemen vóór je het huurcontract ondertekent.

Is het moeilijk om elke maand de huur van je kot te betalen?

Ontdek alles over de huurtoelage

Aanvragen VUB-kamer

Een VUB-kamer kan je officieel online aanvragen. Toekomstige VUB-studenten en huidige VUB-studenten gebruiken hiervoor een verschillend online platform. 

>>> HANDLEIDING AANVRAAG VUB-KAMER <<<

Toekomstige VUB-studenten

Online een VUB-kamer aanvragen

Huidige VUB-studenten

Online een VUB-kamer aanvragen

Hoe dien ik mijn online aanvraag voor een VUB-kamer in?

Handleiding

Op kot in tijden van Corona

Wat als er iemand besmet raakt op de VUB-koten? En wat als ik op kot in quarantaine moet? Check hier alle richtlijnen en maatregelen van onze huisvestingsdienst.

Info & Updates

Praktische informatie

Ondertekening huurovereenkomst 21-22

De ondertekening van de huurovereenkomsten zal digitaal gebeuren voor academiejaar 2021-2022. Uiterlijk eind augustus 2021 zal iedereen een verzoek ter ondertekening van de huurovereenkomst en verdere info voor het academiejaar 2021-2022 ontvangen per e-mail. Na ontvangst dient men binnen 7 dagen de huurovereenkomst te ondertekenen via de link naar het online platform Docusign. 

Je hebt hiervoor geen ID-kaartlezer of Docusign account nodig. Het volstaat de eenvoudige digitale procedure te doorlopen en het document digitaal te ondertekenen met je handtekening. Geheel volgens de GDPR wetgeving zal VUB Studentenhuisvesting het ondertekend exemplaar ontvangen. De overeenkomst is rechtsgeldig van zodra beide partijen de ondertekening in Docusign hebben verwerkt.

Nieuwe kotstudenten zullen vervolgens vanaf maandag 20 september 2021 hun sleutel kunnen afhalen in hun studentenhuis:

 • Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus: secretariaat Studentenhuisvesting, gebouw X1 – gelijkvloers, Pleinlaan 2, 1050 Elsene
 • Studentenhuis Schoofslaan/Triomflaan: Tv-zaal 1ste verdiep, Schoofslaan 12, 1160 Oudergem
 • Studentenhuis Nieuwelaan: Nieuwelaan 149, Blok 2, 1040 Etterbeek
 • Brussels Health Campus: secretariaat Studentenhuisvesting – Laarbeeklaan 107, 1090 Jette

Aanpassen van je internet op kot
Volg deze stappen in deze volgorde:

 1. Pas je netwerkinstellingen aan: vast IP overzetten naar DHCP
 2. Maak verbinding met het VUB-netwerk op kot

Meer info over:

Studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting is beschikbaar zowel op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Etterbeek) als de Brussels Health Campus (Jette). Je kan bij hen terecht voor al je vragen over op kot gaan op de VUB, huurprijzen, toewijzingsvoorwaarden, etc.

Campus in Etterbeek


BRUSSELS HUMANITIES, SCIENCES & ENGINEERING CAMPUS

PLEINLAAN 2 - 1050 ELSENE
Gebouw X1

Bekijk het campusplan >>>

Beschikbaar via mail en telefoon
Ma-Vrij, 8u30-12u30 & 13u30-16u

Beschikbaar op campus (op afspraak)
Ma, Di & Do: 8u30-12u30 & 13u30-16u00; Vrij: 8u30-12u30; Woe: gesloten
Telefoon
+32 2 629 28 31

E-mail
huisvesting.housing@vub.be

Campus in Jette


BRUSSELS HEALTH CAMPUS

Laarbeeklaan 107 - 1090 Jette
Gebouw J

Bekijk het campusplan>>>

BESCHIKBAAR VIA MAIL EN TELEFOON
MA, DI, DO, VR: 9u-12u30 & 13u30-16u

Openingsuren (enkel op afspraak)
Dinsdag & donderdag, 9u-12u30 & 13u30-16u
Telefoon
+32 2 477 41 14

E-mail
ann.mertens@vub.be

Problemen met je internetaansluiting op kot


Contacteer de Helpdesk

02 629 37 37

Vragen over het kotleven op de campus, je woonunit of initiatieven voor/door kotstudenten?


Contacteer de Kotcoach