logo
Portal for

Lanceer je start-up met Start.VUB

Wil je je eigen start-up lanceren? Of heb je interesse in ondernemen? Start.VUB begeleidt ondernemende VUB-studenten bij de realisatie van hun creatieve en innovatieve plannen.

Lanceer je start-up

Begeleiding voor ondernemende studenten

Start.VUB

Entrepreneurship en de VUB

Aan de VUB maak je kennis met bedrijfsbeheer en ondernemerschap. Vooral mensen met een niet-economische opleiding worden aangemoedigd om bedrijfseconomische vakken te ontdekken.

Master of Science in de Bedrijfskunde

De Master of Science in de Bedrijfskunde richt zich op studenten met een niet-economische vooropleiding en wordt zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs aangeboden.

Dit programma biedt je

  • de kans om als niet-econoom op korte termijn managementvaardigheden te verwerven;
  • de kans een brede kijk op managementissues en verschillende economische domeinen te ontwikkelen;
  • wetenschappelijke kennis met aandacht voor toepassingen in de praktijk;
  • een mix van docenten uit de academische wereld en professionals, die een constante link verzekert tussen theorie en praktijk door gastcolleges, testimonials, cases...

De Master of Science in de Bedrijfskunde wordt ook in het Engels aangeboden: Master of Science in Management.

Meer informatie over de opleiding

MSc Bedrijfskunde
Volwaardige masteropleiding
60 ECTS

Taal
Nederlands (of Engels)

Flexibele trajecten
Keuze tussen dag -of avondlessen

Postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs

Het Postgraduaat innoverend ondernemen richt zich op de houders van een masterdiploma in de biowetenschappen, (bio)ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen en handelsingenieurswetenschappen.

Dit eenjarige postgraduaat met interuniversitair getuigschrift wil het werkplekleren met bedrijfsstage integreren in de ingenieursopleiding of in aanvulling op je loopbaanstart in een concreet bedrijf.

Meer informatie over de opleiding

Postgraduaat Innoverend Ondernemen
Interuniversitair getuigschrift
60 ECTS

Innovatiestages
Ook in het buitenland

Flexibele trajecten
Combineerbaar met werk

Keuzevakken binnen je opleiding

Tijdens je opleiding kan je via een aantal keuzevakken kennismaken met bedrijfseconomie en ondernemerschap:

De opleidingsonderdelen Inleiding tot het bedrijfsbeheer (NL), Introduction to business (ENG) of Entrepreneurship (ENG) zijn basiscursussen met als doel je inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten die een rol spelen in de werking van een organisatie. 

Afhankelijk van je opleiding zijn er ook een aantal businessvakken geïntegreerd in je opleiding. 

De bedrijfseconomische aspecten van een bepaalde technologische sector worden in kaart gebracht in volgende Engelstalige opleidingsonderdelen:

Livestreaming op de campus in Jette

Ondernemen leer je aan de VUB

VUB TechTransfer wil het ondernemerschap bij masterstudenten, PhD's en onderzoekers aanwakkeren en organiseert daarvoor twee seminaries op de campus in Etterbeek: de Starter Seminars en de Advanced Starter Seminars. Deze seminaries staan open voor VUB-studenten, -doctorandi en –personeel, maar ook voor externen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze deel uitmaken van een VUB-doctoraatsopleiding.

Starter Seminars

De Engelstalige cursusreeks Starter Seminars bestaat uit twaalf avondsessies van drie uur en biedt je een korte maar intensieve opleiding over de basisbegrippen van het entrepreneurship, van strategieën tot wettelijke kaders, marketing en management, intellectuele eigendom en getuigenissen. 

Advanced Starter Seminars

De Advanced Starter Seminars gaan dieper in op enkele topics van de Starter Seminars en zijn ontworpen voor aspirant-ondernemers met een voorkennis van economie. 

Chair for Social Entrepeneurship

In 2015 werd de VUB Leerstoel voor Sociaal Ondernemerschap opgericht, met als doel een brug te slaan tussen de academische en de zakenwereld. Samen gaan ze op zoek naar duurzame bedrijfsmodellen om sociaal ondernemers te ondersteunen in de realisatie van hun dromen. 

Jouw recht op een flexibel studieprogramma

Om academische studies met het ondernemen te combineren, kan je studieflexibiliteit aanvragen.

Reflex-statuut

Als student-ondernemer kan je het reflex-statuut aanvragen. Reflex staat voor redelijke flexibiliteit. Door je status als werkstudent maak je aanspraak op aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om je gelijke kansen te geven tijdens evaluaties. 

Combineer je studies en je onderneming

Reflex-statuut
Reflex-statuut
Redelijke flexibiliteit

Wat?
Wijzigingen op maat

Contact
Studiebegeleiding >>>