logo
Portal for

De ombudspersoon

Heb je opmerkingen of klachten over de onderwijsorganisatie en examens waarmee je niet terecht kan bij het faculteitssecretariaat of een specifieke dienst binnen de VUB? Dan kan je jouw klacht richten tot de ombudspersoon.

In eerste instantie richt je je klacht tot de facultaire ombudspersoon. Onder bepaalde voorwaarden kan je bij de centrale ombudspersoon terecht. Doctoraatsstudenten kunnen zich richten tot de ombudspersoon voor doctorandi.

Bevoegdheden

De ombudspersoon is bevoegd voor alle klachten over

 • onderwijsorganisatie (veelvuldig annuleren van lessen, het niet beschikbaar zijn van cursusmateriaal, faciliteiten om het onderwijs te kunnen volgen, ...)
 • examens: roostering, examenverloop, examenfacilteiten
 • beoordeling van de masterproef
 • deliberatie en bekendmaking van resultaten
 • studievoortgangsbeslissingen (beslissing met betrekking tot examenresultaat, eenexamentuchtbeslissing, weigering vrijstelling, ...)

Andere meldingen

Heb je als student nog andere vragen, klachten of suggesties? Afhankelijk van je melding kan je terecht bij

Facultaire ombudspersoon

Per faculteit is er een ombudspersoon aangeduid die de klachten en suggesties van studenten over de onderwijsorganisatie en examenregelingen behandelt. Verder wordt deze facultaire ombudspersoon met raadgevende stem uitgenodigd voor de zitting van de interne beroepsinstantie.

Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
Prof. dr. Bruno Heyndels

Telefoonnummer
+32 2 629.21.17

E-mailadres
Bruno.Heyndels@vub.be
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Prof. dr. Bart Van der Auwera

Telefoonnummer
+32 2 477 43 39

E-mailadres
bartvda@vub.be
Faculteit Ingenieurswetenschappen

Prof. dr. Danny Van Hemelrijck


Telefoonnummer
+32 2 629 29 29

E-mailadres
Danny.Van.Hemelrijck
@vub.be
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Prof. dr. Dirk Vanden Berghe

Telefoonnummer
+32 2 629 12 61

E-mailadres
Dirk.Vanden.Berghe
@vub.be
Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Prof. dr. Dirk Aerenhouts

Telefoonnummer
+32 2 629 27 33

E-mailadres
Dirk.Aerenhouts@vub.be
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Prof. dr. Dominique Verté

Telefoonnummer
+32 2 629 13 55

E-mailadres
dominique.verte@vub.be
Faculteit Recht en Criminologie
Prof. dr. Erna Guldix

Telefoonnummer
+32 2 629 25 53

E-mailadres
Erna.Guldix@vub.be
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Prof. dr. Dominique Maes

Telefoonnummer
+32 2 629 18 52

E-mailadres
Dominique.Maes@vub.be

Ombudspersoon voor doctorandi

De ombudspersoon voor doctorandi ontvangt opmerkingen en klachten van doctoraatsstudenten. Hij is tot geheimhouding en discretie verplicht. Meer informatie hierover vind je in het Centraal Doctoraatsreglement.

campus Etterbeek

Doctoral School of Human Sciences (DSh)

 • Ombudspersoon: Prof. Dr. Patrick Deboosere
 • Kantoor: Campus Etterbeek, Pleinlaan 5 lokaal 2.05
 • Telefoonnummer: +32 2 614 81 23
 • E-mailadres: Ombudsphd.dsh@vub.be

Doctoral School of Natural Sciences and (Bioscience) Engineering (NSE)

 • Ombudspersoon: Prof. Dr. Dominique Maes
 • Kantoor: Campus Etterbeek, gebouw E, lokaal E5.08
 • Telefoonnummer: +32 2 629 18 52
 • E-mailadres: Ombudsphd.nse@vub.be

Jette

 • Ombudspersoon: Prof. Dr. Luc Bouwens
 • Kantoor: Campus Jette, gebouw D, lokaal D036 (gelijkvloers)
 • Telefoonnummer: +32 2 477 44 05
 • E-mailadres: ombudsphd.jette@vub.be

Centrale ombudspersoon

Bij de centrale ombudspersoon kan je terecht in geval van persoonlijke betrokkenheid of bij afwezigheid van de facultaire ombudspersoon.

Contactgegevens
Prof. dr. Viviane Jonckers

Telefoonnummer
+32 2 629.29.67

E-mailadres
Viviane.Jonckers@vub.be
Contactgegevens
Prof. dr. Kristien De Paepe (plaatsvervanger)

Telefoonnummer
+32 2 477.45.96

E-mailadres
kdepaepe@vub.be