logo
Portal for

De ombudspersoon

Heb je opmerkingen of klachten over de onderwijsorganisatie en examens waarmee je niet terecht kan bij het faculteitssecretariaat of een specifieke dienst binnen de VUB? Dan kan je jouw klacht richten tot de ombudspersoon. 

In eerste instantie richt je je klacht tot de facultaire ombudspersoon. Onder bepaalde voorwaarden kan je bij de centrale ombudspersoon terecht. Het is dus niet nodig beide personen tegelijk te contacteren. Doctoraatsstudenten kunnen zich richten tot de ombudspersoon voor doctorandi.

Bevoegdheden

De ombudspersoon is bevoegd voor alle klachten over

 • onderwijsorganisatie (veelvuldig annuleren van lessen, het niet beschikbaar zijn van cursusmateriaal, faciliteiten om het onderwijs te kunnen volgen, ...)
 • examens: roostering, examenverloop, examenfacilteiten
 • beoordeling van de masterproef
 • deliberatie en bekendmaking van resultaten
 • studievoortgangsbeslissingen (beslissing met betrekking tot examenresultaat, eenexamentuchtbeslissing, weigering vrijstelling, ...)

Andere meldingen

Heb je als student nog andere vragen, klachten of suggesties? Afhankelijk van je melding kan je terecht bij

Facultaire ombudspersoon

Per faculteit is er een ombudspersoon aangeduid die de klachten en suggesties van studenten over de onderwijsorganisatie en examenregelingen behandelt. Verder wordt deze facultaire ombudspersoon met raadgevende stem uitgenodigd voor de zitting van de interne beroepsinstantie.

Faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
Prof. dr. Joke Bauwens

Telefoonnummer
+32 2 614 85 81

E-mailadres
Joke.Bauwens@vub.be
Faculteit Ingenieurswetenschappen

Prof. dr. Danny Van Hemelrijck


Telefoonnummer
+32 2 629 29 29

E-mailadres
Danny.Van.Hemelrijck
@vub.be
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Prof. dr. Dirk Vanden Berghe

Telefoonnummer
+32 2 629 12 61

E-mailadres
ombudspersoonlw@vub.be met faclw@vub.ac.be in cc.
Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Prof. dr. Dirk Aerenhouts

Telefoonnummer
+32 2 629 27 33

E-mailadres
Dirk.Aerenhouts@vub.be
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Prof. dr. Dominique Verté

Telefoonnummer
+32 2 629 26 15

E-mailadres
dominique.verte@vub.be
Faculteit Recht en Criminologie
Prof. dr. Michel Maus

Telefoonnummer
+32 2 629 25 50

E-mailadres
michel.maus@vub.be
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Prof. Dr. Frank Canters

Telefoonnummer
+32 2 629 33 81

E-mailadres
Frank.Canters@vub.be
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Prof. dr. Kristien De Paepe

Telefoonnummer
+32 2 477 45 96

E-mailadres
kdepaepe@vub.be
Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding
Prof. dr. Ingeborg Plackle

Telefoonnummer
+32 2 614 87 77

E-mailadres
Ingeborg.Plackle@vub.be

Ombudspersoon voor doctorandi

De ombudspersoon voor doctorandi ontvangt opmerkingen en klachten van doctoraatsstudenten. Hij is tot geheimhouding en discretie verplicht. Meer informatie hierover vind je in het Centraal Doctoraatsreglement.

campus Etterbeek

Doctoral School of Human Sciences (DSh)

 • Ombudspersoon: Prof. Dr. Patrick Deboosere
 • Kantoor: Campus Etterbeek, Pleinlaan 5 lokaal 2.05
 • Telefoonnummer: +32 2 614 81 23
 • E-mailadres: Ombudsphd.dsh@vub.be

Doctoral School of Natural Sciences and (Bioscience) Engineering (NSE)

 • Ombudspersoon: Prof. Dr. Dominique Maes
 • Kantoor: Campus Etterbeek, gebouw E, lokaal E5.08
 • Telefoonnummer: +32 2 629 18 52
 • E-mailadres: Ombudsphd.nse@vub.be

Jette

 • Ombudspersoon: Prof. Dr. Ivan Bautmans
 • Kantoor: Campus Jette, gebouw D, lokaal D036 (gelijkvloers)
 • Telefoonnummer: +32 2 477 44 05
 • E-mailadres: ombudsphd.jette@vub.be

Centrale ombudspersoon

In eerste instantie richt je je tot de facultaire ombudspersoon. In geval van persoonlijke betrokkenheid of bij afwezigheid van de facultaire ombudspersoon kan je terecht bij de centrale ombudspersoon.

Contactgegevens
Prof. dr. Dominique Maes

Telefoonnummer
+32 2 629 18 52

E-mailadres
centraleombudspersoon@vub.be
Contactgegevens
Prof. dr. Koen Pardon (plaatsvervanger)

Telefoonnummer
+32 2 477 47 49

E-mailadres
Koen.Pardon@vub.be

Ombudspersoon digitaal onderwijs

Heb je vragen of opmerkingen in verband met de digitale universiteit of het online lesgeven? Neem dan zeker contact op met de aangewezen persoon van jouw faculteit. 

Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
Faculteitssecretariaat

E-mailadres
faces@vub.be
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Prof. dr. Danny Van Hemelrijck

E-mailadres
Danny.Van.Hemelrijck
@vub.be
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Prof. dr. Dirk Vanden Berghe (met Faculteit LW in c.c.)

E-mailadres
ombudspersoonlw@vub.be met faclw@vub.ac.be in cc.
Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Prof. dr. Dirk Aerenhouts

E-mailadres
Dirk.Aerenhouts@vub.be
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Faculteitssecretariaat

E-mailadres
facpe@vub.be
Faculteit Recht en Criminologie
Faculteitssecretariaat

E-mailadres
faculteit.rechten@vub.ac.be
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
Prof. Dr. Frank Canters

E-mailadres
Frank.Canters@vub.be
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Ombudsdienst

E-mailadres
ombudsdienst.gf@vub.be
Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding
Prof. dr. Ingeborg Plackle

E-mailadres
Ingeborg.Plackle@vub.be