logo
Portal for

U bent hier

Teruggave leerkrediet COVID-19

LEERKREDIET

Studenten die niet geslaagd zijn op examens omdat ze zich in een overmachtssituatie bevonden door COVID-19, kunnen binnen de 30 kalenderdagen na bekendmaking van de resultaten van de tweede zittijd een aanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid om het verloren leerkrediet terug te vragen. Dat heeft de Vlaamse Overheid beslist. Een van de voorwaarden is dat je als student moet deelgenomen hebben aan het examen in tweede zittijd. Meer informatie over de procedure van de Vlaamse Overheid vind je hier.

Wat als je examenresultaten tegenvallen?

Heb je nood aan een goed gesprek? Studiebegeleiding kan je het hele jaar door bereiken. Contacteer je studiebegeleider.