logo
Portal for

U bent hier

Online examen op campus

Vraag tijdig een plek aan!

Om verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken zullen de examens in de tweede zittijd zoveel mogelijk online georganiseerd worden. Studenten die door omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om op een rustige manier thuis examen af te leggen, kunnen terecht bij Studiebegeleiding. Het aanvragen van een examenplek op de campus loopt van 19 juli tot en met 10 augustus 2021. De aanvraag gebeurt door het invullen van dit online formulier.

Plaatsen zijn beperkt en worden voorbehouden voor studenten met de grootste nood:

  • Studenten met een Reflexstatuut.

  • Studenten die omwille van privacy-issues liever geen examen afleggen met webcamtoezicht.

  • Studenten die omwille van internet- of computerproblemen het examen niet thuis of op hun eigen laptop kunnen afleggen. (Je kan ook een laptop lenen van de VUB >>> meer info).

  • Studenten die thuis niet beschikken over een rustige plek waar ze examen kunnen afleggen.

  • Studenten die omwille van socio-emotionele, familiale, psychiatrische of medische omstandigheden nood hebben aan een examenplek op de campus.

Bij online examens die op de campus worden afgelegd gelden vanzelfsprekend strikte maatregelen rond hygiëne en social distancing. Je legt het examen af op je eigen laptop of op een laptop van de VUB, onder toezicht van een surveillant.

Toiletpauze tijdens examens

Studenten die tijdens een examen omwille van medische redenen van een toiletpauze gebruik moeten kunnen maken, bezorgen hiervoor een medisch attest en het overzicht van de vakken waarvoor ze dit willen aanvragen aan Studiebegeleiding via reflex@vub.beDe deadline hiervoor is 15 juli.