logo
Portal for

U bent hier

Resultaten opbelactie studentenwelzijn

In maart belden we met een groot aantal van jullie om te vragen hoe het gaat. De algemene conclusie? De coronasituatie weegt duidelijk zwaar door: velen van jullie voelen zich slechter dan voor de crisis en ervaren meer milde psychische klachten, zoals somberheid en rusteloosheid.

VUB geeft om jou!

140 VUB-masterstudenten Psychologie werden op voorhand opgeleid en kregen ook tijdens de opbelactie ondersteuning van professionals. De masterstudenten hadden in maart meer dan 7100 VUB-studenten aan de lijn. We hebben dus ongeveer de helft van de studenten kunnen bereiken.

Resultaten

De resultaten van de opbelactie:

  • 25%: geen psychologische klachten 

  • 55%: zeer milde klachten, bv. “ik heb mij wel eens somber gevoeld de voorbije 30 dagen” 

  • 18%: matige tot ernstige klachten waarvoor professionele hulp aanbevolen is. Wie zich zo voelde, werd geïnformeerd over het hulpaanbod.   

  • 2%: ernstigere klachten zoals overspoeling, crisis, suïcidale uitingen… Deze studenten worden, mits toestemming, opnieuw opgebeld door een psycholoog voor verdere hulp.

Dit zijn de eerste, ruwe resultaten. Onderzoekers gaan hier nu verder mee aan de slag.

Leave No One Behind

Het is duidelijk een lastige periode voor studenten. Wil je zelf met iemand praten of heb je nood aan ondersteuning? Check dan zeker de ‘Leave No One Behind’-pagina, daar vind je alle welzijnsinitiatieven voor en door studenten terug.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de opbelactie? Stel ze gerust via vubgeeftomjou@vub.be.