logo
Portal for

U bent hier

Update reisbeleid: 27 januari 2021

Update reisbeleid: 27 januari 2021

► Alle inkomende en uitgaande reizigers zullen een verklaring op erewoord moeten invullen m.b.t. hun reis.
► Studenten die vrijwillig naar het buitenland afreizen zijn conform de maatregelen, die door de overheid zijn uitgevaardigd, verplicht om een quarantaine van 10 dagen te respecteren.
► Studenten kunnen deze quarantaine niet inroepen als overmacht om op verplichte onderwijsactiviteiten gewettigd afwezig te zijn. Bijgevolg wordt het inhalen van de onderwijsactiviteiten op een ander moment of het geven van een vervangopdracht niet voorzien.

Reisbeleid update: 6 januari 2021

 Pendelen naar België voor je examens.
 Info over de bijgewerkte regels (25/12/2020) inzake quarantaine voor reizigers die in België aankomen.
 Wat de quarantaine inhoudt voor jou.

>>> bekijk de FAQ <<<

Reisbeleid: 1 december 2020

Dit reisbeleid is van toepassing tot einde academiejaar 2020-2021 of tot nader order.

VUB wenst een preventief reisbeleid te hanteren, omwille van de gezondheid en het welzijn van onze studenten te garanderen en om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen.

De situatie in vele landen in de wereld is hoogst onstabiel, waarbij Covid-19 besmettingen snel kunnen stijgen en de toestand in een land soms zeer snel van ‘gunstig’ naar ‘ernstig’ evolueert. De druk op de ziekenhuizen is hierdoor groot en de capaciteit van de ziekenhuizen in het buitenland kan beperkend zijn in noodomstandigheden waardoor een prioritaire toegang tot behandeling of intensieve zorgen moeilijk wordt. Ook een repatriëring is niet altijd evident, dan wel gegarandeerd.

De VUB wil daarom verantwoordelijk optreden en mogelijke extra druk op de (buitenlandse) ziekenhuizen zo veel mogelijk voorkomen. Ten slotte kan een hoge besmettingsgraad in een land/gebied tot een (lokale) lockdown leiden. Hierdoor riskeren studenten geïsoleerd te geraken in het buitenland waar de nodige emotionele/psychische ondersteuning niet altijd aanwezig is.

Omwille van deze redenen, geeft de VUB met behulp van dit preventief reisbeleid de gezondheid van onze studenten absolute prioriteit en hopen we op jullie begrip te rekenen.

Reizen binnen de EER

Het reisbeleid van de VUB is gebaseerd op de kleurcodes voor reisadvies van Buitenlandse zaken.

De Belgische regering past het reisbeleid regelmatig aan. Raadpleeg de website van Buitenlandse zaken om de kleurcode van het land en de regio van bestemming na te gaan.

Informeer je ook over de specifieke maatregelen die van kracht zijn om een bepaald land binnen te mogen en welke maatregelen er gelden met betrekking tot bijvoorbeeld quarantaine en veiligheid.

Groene zones

Er is geen enkel probleem en er zijn geen beperkingen om af te reizen, de uitwisseling wordt toegestaan.

Oranje zones

=> Oranje type A

De Belgische overheid waarschuwt en vraagt waakzaam te zijn omdat vanuit Belgisch oogpunt de graad van besmetting in deze regio hoog is. Er zijn mogelijk beperkende maatregelen.

=> Oranje type B

De overheid van je land van bestemming legt maatregelen op voor inreizen uit België omdat dit mogelijk een risico vormt. Er zijn beperkende maatregelen.

In beide types wordt de uitwisseling toegestaan maar studenten dienen zich te informeren over de mogelijke beperkingen en maatregelen en deze te volgen. Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten.

Rode zones

=> Rood type A

Reizen naar deze regio’s laat VUB niet toe omdat de besmettingsgraad te hoog is en er lokaal te veel beperkende maatregelen zijn. Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegestaan.

​​​​​​​=> Rood type B

De overheid van je land van bestemming verbiedt inreizen vanuit België. De uitwisseling wordt enkel toegestaan als het gastland een uitzondering maakt voor het inreizen voor studiedoeleinden.

Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegestaan.

Let wel: Indien een land of regio op de rode lijst van de Belgische overheid staat (kleurcode Rood type A) is het onder geen enkel beding toegestaan voor studenten om in het kader van VUB activiteiten naar deze gebieden af te reizen.

Algemeen:

Wanneer een internationale verplaatsing wordt aangevangen wanneer de kleur van een land groen of oranje is, en de kleur wijzigt naar rood tijdens het verblijf, dan dient het verblijf niet vroegtijdig beëindigd te worden.

Gezien de situatie dagelijks kan veranderen is het belangrijk dat studenten die naar het buitenland reizen de website van Buitenlandse Zaken raadplegen VOOR het aankopen van reistickets en het reserveren van accommodatie.

Er wordt aangeraden om bij boekingen een annulatieverzekering af te sluiten. Er wordt ook aangeraden om een reisbijstandsverzekering af te sluiten.

Wanneer het buitenlands verblijf wordt ondersteund door een beurs en de voorbereidingen (boekingen, reservaties) werden gemaakt bij code rood voor het gastland en het verblijf wordt nadien afgelast, dan kan de motivatie van ‘force majeure’ niet worden ingeroepen voor terugbetaling van reeds gemaakte onkosten.

Bij afreizen van Belgen naar een bestemming die wordt afgeraden door Buitenlandse Zaken is consulaire bijstand niet verzekerd. Internationale studenten kunnen informatie opvragen bij de overheid of ambassade van hun land.

Gevolgen voor studenten indien zij toch afreizen naar land met code rood:

Het niet naleven van een verbod tot afreizen en/of het gebod tot terugkeer naar België vanwege de VUB heeft tot gevolg dat de student in kwestie niet rechtsgeldig geregistreerd zal zijn voor de opleidingsonderdelen met betrekking tot de uitgaande mobiliteit en/of stage in het buitenland, en verliest bijgevolg elk recht tot deelname aan onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het buitenland. De behaalde examenresultaten worden dan ook als niet bestaande beschouwd. Meer informatie is te vinden in het OER.

Uitzonderingen voor reizen in de EER:

Voor studenten worden geen uitzonderingen toegestaan.

​​​Reizen buiten de EER

De VUB laat reizen naar landen buiten de EER niet toe.

Uitzonderingen voor reizen buiten de EER:

Uitzonderingen voor studie (volgen van lessen) worden niet toegestaan.

Voor het uitvoeren van stage, veld- of thesiswerk kunnen studenten een gemotiveerde uitzondering aanvragen, ondersteund door het ZAP-lid verantwoordelijk voor het opleidingsonderdeel waarin de activiteit is ingebed. Uitzonderingen zullen enkel worden toegestaan indien er geen alternatief mogelijk is en wanneer het niet plaatsvinden van het buitenlands verblijf leidt tot studieduurverlenging.

Bij de evaluatie wordt ook rekening gehouden met de situatie in het gastland qua Coronabesmettingen en gezondheidsvoorzieningen. De student en het ZAP-lid kunnen samen een gemotiveerde uitzondering aanvragen via international.relations@vub.be. De beslissing wordt genomen door de vice rector Internationalisering.

Registratie van mobiliteit

Uitgaande mobiliteit: Studenten registreren hun mobiliteit voor vertrek in SOP Mobility Online. Om een login te ontvangen sturen ze een mail naar exchange.outgoing@vub.be.

Registratie van alle uitgaande mobiliteit op https://travellersonline.diplomatie.be is aanbevolen.

Inkomende studenten of terugkerende studenten uit het buitenland

Studenten die vanuit EER en niet-EER landen naar de VUB komen of terugkeren volgen strikt de instructies op de website van Buitenlandse Zaken en die van hun thuisland of gastland alvorens af te reizen naar België. Eens hier moeten studenten de vigerende richtlijnen volgen m.b.t. quarantaine en afname van een Coronatest. Bij controle moeten nieuwe internationale studenten hun contract of aanvaardingsbrief van de VUB kunnen voorleggen als bewijs.

Inkomende of terugkerende studenten dienen de richtlijnen voor registratie van Buitenlandse Zaken te volgen (Passagier Lokalisatie Formulier).

​​​​​​​Voor de laatste updates over het reisbeleid van de federale overheid, en de kleurcode van het land en regio van bestemming, check regelmatig de website van Buitenlandse Zaken.