logo
Portal for

U bent hier

Online examens op campus?

Een online examen afleggen op campus? Vraag tijdig een plek aan! (Deadline: verlengd tot en met 21 december.)

Om verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken zullen de examens in eerste zittijd zoveel mogelijk online georganiseerd worden. Studenten die door omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om op een rustige manier thuis examen af te leggen, kunnen terecht bij Studiebegeleiding.

De aanvraag gebeurt door het invullen van dit online formulier en dit tot en met 21 december 2020.

Plaatsen zijn beperkt en worden voorbehouden voor studenten met de grootste nood:
• Studenten met een Reflexstatuut.

• Studenten die omwille van privacy-issues liever geen examen afleggen met webcamtoezicht.

• Studenten die omwille van internet- of computerproblemen het examen niet thuis of op hun eigen laptop kunnen afleggen. 

• Studenten die thuis niet beschikken over een rustige plek waar ze examen kunnen afleggen.

• Studenten die omwille van socio-emotionele, familiale, psychiatrische of medische omstandigheden nood hebben aan een examenplek op de campus.

Bij online examens die op de campus worden afgelegd gelden vanzelfsprekend strikte maatregelen rond hygiëne en social distancing. Je legt het examen af op je eigen laptop of op een laptop van de VUB, onder toezicht van een surveillant.

Toiletpauze tijdens examens

Studenten die tijdens een examen omwille van medische redenen van een toiletpauze gebruik moeten kunnen maken, bezorgen hiervoor een medisch attest en het overzicht van de vakken waarvoor ze dit willen aanvragen aan Studiebegeleiding via reflex@vub.be. De deadline hiervoor is 1 december.