logo
Portal for

U bent hier

Q&A: Coronamaatregelen VUB

Vice rector Jan Danckaert beantwoordde vragen van studenten tijdens een livestream. Herbekijk de livestream op de Facebookpagina van VUB. Hieronder kan je alle vragen en antwoorden van de livestream over code oranje nalezen.

►De lessen

Wat als ik het om een bepaalde reden niet zie zitten om me te verplaatsen naar de campussen?

Voor studenten die om welke reden dan ook de les niet kunnen bijwonen, vragen we aan docenten om zoveel mogelijk lesmateriaal online beschikbaar te stellen. Er zijn anderzijds heel specifieke situaties waar fysieke aanwezigheid verplicht is omdat dat onmogelijk is thuis achter je computer. Dan kan de docent van dat vak je verplichten om een paar keer per week naar de campus te komen.

Wat als proffen weigeren hoorcolleges op te nemen?

Als daar geen specifieke reden voor is, kan je de ombudspersoon van je faculteit contacteren. Als het probleem blijft bestaan, zal de vicerector Onderwijs dit bekijken.

►Campusfaciliteiten 

Blijven studieruimtes open tijdens code oranje?

Ook in code oranje blijven de studieruimtes open, zoals momenteel al het geval is via een reservatiesysteem en met desinfecteren van de desks. Als we naar code rood gaan, passen we het aanbod aan en werken we met een systeem zoals in mei of juni waar studenten met de hoogste noden voorrang hebben. 

Mogen we nog sporten aan de VUB?

Sporten blijft mogelijk, maar met een aantal beperkingen. We volgen de protocollen die op het niveau van de sportfederaties zijn bepaald. Als het gaat over sporten in georganiseerd verband kan je buiten blijven sporten, met en zonder contact. Binnen kan dat enkel als je anderhalve meter afstand kan bewaren. Contactsporten mogen van de overheid niet meer plaatsvinden. In niet-georganiseerd verband mag je enkel sporten met je drie nauwe contacten. Check de website en Facebookpagina van de VUB sportdienst voor meer informatie.

►Praktische vragen

Kan ik mijn studiepunten terugvragen?

Net als in normale omstandigheden, kan je je in het eerste semester tot en met 15 oktober uitschrijven voor één of meerdere opleidingsonderdelen zonder gevolgen voor je leerkrediet. Ook de studiekost van dat onderdeel krijg je terug. Na 15 oktober heb je toelating nodig van de decaan om je uit te schrijven.

Welke invloed heeft code oranje of code rood op het financiële plaatje van mijn studies?

Dit heeft geen invloed. Ook tijdens de lockdown vorig academiejaar hebben we onze leerdoelen kunnen bereiken en we hebben examens en proclamaties georganiseerd. Dit is dus geen reden om studiegeld terug te betalen.

Er is één uitzondering en dat is voor buitenlandse studenten die zich ingeschreven hebben en door reisbeperkingen onmogelijk naar Brussel kunnen komen. Daar laten we een annulatie van de inschrijving toe. Studenten die vragen hebben over studiefinanciering kunnen terecht bij de dienst Studentenstatuut en studiefinanciering.

►Code rood of code oranje

Waarom gaat de VUB naar code oranje vanaf 19 oktober?

De coronacijfers blijven stijgen, en zeer snel ook. Een verstrenging van de maatregelen is om die reden aangewezen. We zijn gestart in code geel en hebben geprobeerd om dat zo lang mogelijk aan te houden. We zijn continu in overleg met Vlaamse en Brusselse instellingen en Brusselse burgemeesters en reageren in functie van de eigen context. In Brussel is de situatie bijzonder acuut. Daarom schakelen we over van code geel naar code oranje. Dat betekent dat lessen en practica nog altijd op de campussen kunnen doorgaan, maar dat de bezettingsgraad voor hoorcolleges verlaagt naar 1 op 5 i.p.v. 1 op 2. Voor labozalen blijft dat 1 op 2, mits de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd blijven. Mondmasker overal opzetten, afstand houden, handen ontsmetten, lokalen voldoende ventileren.

Sommigen faculteiten en opleidingen kiezen ervoor om nog een stap verder te gaan. Het is mogelijk dat sommigen opleidingen en proffen liever online lesgeven en dat is toegelaten. Tegelijkertijd hebben we faculteiten en opleidingen gevraagd om zich voor te bereiden op een code rood. Die beslissing is nog niet genomen, maar we willen klaarstaan vanaf 26 oktober als dat nodig blijkt. Code rood is nog steeds minder streng dan de lockdown waarnaar we midden maart moesten overschakelen. Ook in code rood kunnen nog steeds activiteiten plaatsvinden, zij het dan nog beperkter. We bekijken hoe we beperkte fysieke communicatie ook in die situatie nog mogelijk kunnen maken.

Wanneer schakelen we dan over naar code rood?

Dat wordt bepaald door de cijfers, die we continu monitoren. Aan de VUB ziet dat er momenteel nog goed uit. Met een twintigtal besmettingen per week zitten we ver onder de cijfers in de rest van Brussel, maar we maken ons geen illusies. We zijn geen eiland in de stad, interactie vindt plaats dus we moeten ons verwachten aan en voorbereiden op stijgende cijfers op onze campussen. Wij gaan verder in overleg en nemen binnen de instelling een beslissing. Het kan ook dat de overheid het voor ons beslist. Als de overheid de veelbesproken barometer invoert, moeten we klaarstaan.

Als we naar code oranje of rood gaan, geldt dat dan voor het volledige semester?

We hebben intern beslist dat als we overgaan naar code oranje of rood, dat geldt voor het volledige semester en in dit geval dus tot voor de wintervakantie. Dit doen we om heen-en-weergedoe en onzekerheid te vermijden. We stellen onze mindset het best in op die code en alles wat ermee gepaard gaat. Als je kijkt naar de cijfers en de voorspellingen, stijgen de curves sneller dan dat ze dalen, dus het is zeer onwaarschijnlijk dat we nog voor het einde van het semester terug kunnen schakelen.

Wat betekent code oranje?

Check dit artikel voor meer info.

►Welzijn & veiligheid

Welke maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen van studenten op de campus?

Eerst en vooral zijn er de algemeen geldende maatregelen, zoals het masker dragen en dat ook juist dragen (over mond én neus). Dat is absoluut nodig om besmetting en verspreiding te voorkomen. We nemen ook hygiënemaatregelen. Facility services zorgt ervoor dat overal handgel beschikbaar is en sprays om werkbanken te ontsmetten. De capaciteiten voor leslokalen en vergaderzalen zijn vastgesteld om alle lessen en vergaderingen veilig te laten verlopen.

Wat doet de VUB concreet voor het mentaal welzijn van studenten?

Onze studentenpsychologen staan zoals steeds paraat, en ook in normale tijden is daar een wachttijd. Maar elke vraag wordt opgevolgd of doorverwezen, ook in het geval van specifieke problematieken. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met het Centrum voor Algemeen Welzijn.

Op donderdag 29/10 kunnen studenten deelnemen aan de workshop "boost je veerkracht in Coronatijden". In deze sessie krijg je praktische tips gericht op het verhogen van je veerkracht die je kunnen helpen om met deze uitzonderlijke omstandigheden om te gaan. Check alle info over deze workshop en vele andere op de website

Worden eerstejaarsstudenten extra begeleid?

Eerstejaarsstudenten zijn onder heel bijzondere maatregelen afgestudeerd in het secundair onderwijs en starten in even speciale omstandigheden in het hoger onderwijs. De VUB probeert specifiek rekening te houden met die doelgroep door volop projecten op te starten, zoals het buddyproject en begeleidingstrajecten

De input van studenten zelf is daar zeker welkom, dus geef je noden en suggesties zeker door via begeleiding@vub.be. Ook bij overschakeling naar code oranje en rood houden we extra rekening met eerstejaarsstudenten en bekijken we wat we speciaal voor hen kunnen doen.

►Kotstudenten

Welke impact hebben de codes oranje en rood voor kotstudenten?

Studenten kunnen hun kot op elk moment blijven gebruiken, maar ook daar gelden belangrijke maatregelen die gebaseerd zijn op de overheidsmaatregelen. Je kot is als een huishouden. Je mag volgens de overheid max. 4 personen uitnodigen als je afstand kan houden. Op de VUB-koten zijn we iets strenger en mag je max. 3 personen uitnodigen omdat je in de gemeenschappelijke ruimtes anders niet genoeg afstand kan garanderen.

Maak vooral afspraken daarover met je kotgenoten, zodat iedereen zich comfortabel voelt en aan de regels houdt, ook in privékoten. Met vragen kan je altijd terecht bij de dienst huisvesting en je eigen kotbaas. Wees je er ook van bewust dat pendelen tussen je kot en je thuisadres altijd risico’s met zich meebrengt. Je vermengt zo telkens twee thuissituaties, dus denk daar goed over na. Zeker bij contact met je (groot)ouders en risicopatiënten moet je voorzichtig zijn, dus hou ook daar afstand waar mogelijk.

Heeft de coronacrisis een invloed op de huurprijs van mijn kot?

Momenteel hebben we daarop nog geen antwoord, maar we beraden ons er volop over en koppelen zo snel mogelijk terug naar de studenten. Studenten met een privékot kunnen terecht bij hun kotbaas.

►Vragen over corona

Wat doet de VUB als een student besmet is?

Ben je besmet met het coronavirus? Stuur dan een mailtje naar info@vub.be met de volgende info: wanneer je positief bent getest, of je in nauw contact bent geweest met je medestudenten en/of kotgenoten én wanneer je laatst op de campus was. Infopunt Studenten houdt alle studenten bij die positief zijn getest en zetten deze in een excelbestand. Voor kotstudenten contacteren ze de dienst huisvesting.

Voor studenten die nauwe contacten in de les had, brengen ze de faculteit op de hoogte. Die bekijkt het verder met de prof. Voor contacten in het studentenleven wordt de verantwoordelijke Studentenwerking ingeschakeld, alsook BSG en de betrokken studentenkringen. Alle studenten die in contact kwamen met de besmette medestudent, worden op de hoogte gebracht.

Kan ik mij laten testen op Covid-19 aan de VUB?

Je kan je zowel in Etterbeek als Jette laten testen in de groepspraktijken, maar net als alle andere huisartsen in Brussel zijn de artsen er sterk overbevraagd. Daarom werkt de VUB nu ook samen met TeleMedi, een online dienst die digitale consultaties aanbiedt. Om je te laten testen, heb je een code nodig om mee naar een testcentrum te gaan.

Als je symptomen hebt maar nog geen code hebt, kan je ook terecht bij TeleMedi. Zij geven een voorschrift waarmee je naar een testcentrum kan gaan. De groepspraktijk op de campus geeft prioriteit aan internationale studenten die nog geen nationaal nummer hebben en moeilijk terecht kunnen in testcentra.

►Varia

Wat als buitenlandse studenten in België moeten zijn voor hun lessen, maar niet mogen reizen?

Dat is een moeilijke situatie. We moeten reisbeperkingen door hun overheid of de Belgische respecteren. Als een student daardoor verplichte werkcolleges niet kan bijwonen, is er geen oplossing behalve de inschrijving annuleren met die reden. De beperkingen van de overheid kunnen we niet overschrijden.

Kan mijn stage doorgaan in code oranje?

Voor stages volgen we de protocollen die van toepassing zijn op de sector waarin de stage plaatsvindt. Ook daar geldt weer: mits respect voor het protocol, kunnen stages doorgaan.

Kunnen studentenactiviteiten nog doorgaan?

Ja, in de mate van het mogelijke en op voorwaarde dat die coronaproof verlopen. De meeste verenigingen proberen op een creatieve manier toch activiteiten te organiseren. Eten en drinken is bijvoorbeeld niet toegelaten, waardoor veel activiteiten een andere invulling krijgen. Lees de richtlijnen voor het organiseren van een evenement hier.

Waarom vernemen we soms nieuws eerst in de pers en dan pas van de VUB zelf?

De bedoeling is altijd om eerst intern te communiceren, maar bij crisiscommunicatie staan onze telefoons niet stil en dan kunnen we soms niet wachten om de pers een antwoord te geven. In het specifieke geval van code oranje werd vicerector Jan Danckaert in eerste instantie geïnterviewd over de slaagcijfers van vorig academiejaar en werd opeens de vraag over code oranje gesteld. Daardoor gebeurde de externe communicatie sneller dan voorzien, wat we betreuren maar dat was onvermijdelijk gezien de gegeven omstandigheden.

Hoe stelt onze rector Caroline Pauwels het, nu zij positief getest heeft?

De rector vertoont milde symptomen. Zij is risicopatiënt en heeft een test ondergaan in het ziekenhuis. Zij neemt nog steeds actief deel aan online vergaderingen en moreel gezien gaat het goed met haar. Gezien de omstandigheden stelt zij het relatief goed. Zij heeft de maatregelen steeds gerespecteerd en zal dat ook nu blijven doen. De boodschap blijft dat voorzichtigheid in alle omstandigheden nodig is. Beperk je aantal fysieke contacten en volg ook de andere maatregelen nauwgezet op.