logo
Portal for

U bent hier

In quarantaine na vakantie?

Sommige onder jullie brachten of brengen een welverdiende vakantie door in het buitenland. Intussen worden we geconfronteerd met een opflakkering van het virus. Om de verspreiding tegen te gaan zijn er strikte regels van toepassing wat betreft vertrek naar én terugkeer uit het buitenland.

We vragen aan elk van jullie om deze regelgeving na te leven. Het is nodig dat ieder van ons zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen opvolgt, om samen te zorgen dat het virus ingedijkt wordt. Zo kunnen we volgend academiejaar hopelijk ook in betere omstandigheden starten.

Quarantaine na terugkeer

Buitenlandse Zaken koos ervoor te werken met kleurcodes: rood, oranje en groen. Niet-essentiële – en dus ook toeristische – reizen naar rode zones zijn van overheidswege niet toegelaten. Naar oranje zones zijn ze sterk afgeraden. Je vindt de zones op deze website.

Bij terugkeer naar België na een verblijf in het buitenland gelden enkele belangrijke maatregelen: 

Op instructie van de federale overheid is het vanaf 1 augustus verplicht om om het Passenger Locator Form te vullen 48 uur voor terugkomst naar België, ongeacht uit welke zone of regio men terugkeert (rood, oranje, groen) of met welk vervoersmiddel (vliegtuig, trein, bus, auto, moto, fiets).

Verder geldt, afhankelijk van de zone waaruit je terugkeert, het volgende:

=> Rode zone: Er geldt een formeel reisverbod naar de rode zones. Wie terugkeert uit een rode zone wordt door de overheid verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan en moet een test ondergaan. Je mag tijdens zo’n quarantaine niet naar de campus komen om examen af te leggen. Het is wel mogelijk om online examens af te leggen.

=> Oranje zone: Bij terugkeer wordt door de overheid gevraagd 14 dagen in quarantaine te gaan en contact op te nemen met de huisarts voor een test. Indien je een belangrijk examen op de campus hebt vraagt de VUB dat terugkerende studenten contact opnemen met hun huisarts om het risico van de aanwezigheid op het examen in te schatten. Indien de arts dit nodig acht vragen we dat de studenten de thuisquarantaine strikt naleven.

=> Groene zone: Je kan zonder problemen terugkeren en deelnemen aan examens op de campus.

Lees op de info-coronavirus website de te respecteren regels tijdens een quarantaine. Bij voorkeur kan je de quarantaine doorbrengen in de omgeving van naasten of personen die jou kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door voor maaltijden te zorgen. Overweeg je een quarantaine op je VUB-kot? Neem dan zeker vooraf contact met de VUB studentenhuisvesting.

Examen missen door quarantaine?

Indien je verplicht in quarantaine moet gaan en daardoor afwezig zal zijn bij een on-campus examen, moet je dit melden aan je faculteit. Je kan bij de huisarts een medisch getuigschrift of quarantaine-attest bekomen. Dit geldt als een bewijs van overmacht. In dit geval kan je vragen om het examen te verplaatsen of een online alternatief te voorzien – opgelet, net zoals bij ziekte is er geen zekerheid dat een inhaalexamen mogelijk is. Alle informatie vind je hier.

We beseffen dat een quarantaine na terugkeer uit het buitenland niet aangenaam is, maar in het belang van jouw gezondheid en die van je naasten, je medestudenten, de VUB-medewerkers en in het bijzonder van alle kwetsbare groepen vragen we alle VUB-studenten om deze overheidsmaatregelen strikt na te leven. VUB verwacht dat haar studenten zich gedragen met zin voor verantwoordelijkheid, vanuit respect voor de anderen en hun omgeving, en daarbij blijk geven van zelfdiscipline. We rekenen op jullie!

Situatie provincie Antwerpen

De tweede zittijd gaat gewoon door, ook voor de studenten die pendelen uit Antwerpen. Studeren en examens afleggen worden immers als essentiële verplaatsing gezien. VUB volgt veranderingen hierover op.