logo
Portal for

U bent hier

Tweede zittijd 2019-2020

Examenperiode

Voor dit academiejaar is er een ruimere examenperiode vastgelegd. Deze valt van 10 augustus t.e.m. 9 september 2020. Houd er ook rekening mee dat er examens kunnen plaatsvinden op zondagen en op 15 augustus.

Examenvorm

Zal mijn examen mondeling of schriftelijk zijn? Dit wordt na de examens in juni gecommuniceerd door je docent. Je kan de info terugvinden op Canvas.

Wanneer ken ik het rooster van mijn herexamens?

=> Schriftelijke examens: definitief examenrooster uiterlijk beschikbaar op 27 juli 2020
=> Mondelinge examens: definitief examenrooster uiterlijk beschikbaar op 3 augustus 2020

Mondelinge verdediging van de masterproef

De periode hiervoor is verlengd t.e.m. 11 september 2020.

Deliberatieperiode

De deliberatieperiode is verlengd t.e.m. 16 september 2020.

Hoe weet ik of ik een herexamen heb?

Lees de proclamatiecode op je puntenblad. Je kan jouw puntenblad na de deliberaties downloaden via de SelfService Studenten.

=> Staat er "Geslaagd" of "Verderzetting Studietraject", dan ben je geslaagd.
=> Staat er "Uitgesteld Tweede Zittijd", dan heb je één of meerdere herexamens voor de vakken waar je lager scoorde dan 10/20.

Tip! Vergeet niet je puntenblad te downloaden.  

Moet ik mij inschrijven voor een herexamen?

Je moet je enkel inschrijven voor je herexamen als dit staat op je examenrooster of op de website van jouw faculteit. 

Tellen enkel de punten van mijn herexamen?

Als je een herexamen hebt, vervalt je resultaat van de eerste zittijd. Het cijfer dat je voor dat vak behaalt tijdens de tweede zittijd (herexamens) wordt dan definitief, zelfs als je tijdens de eerste zittijd een hoger cijfer had.

Hoe weet je of je gedelibereerd bent?

Wij hebben alle informatie rond deliberaties voor jou opgesomd. Bekijk ze hier.

Corona als overmacht

Als je door een overmachtssituatie leerkrediet hebt verloren, kan je een procedure opstarten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Momenteel kan je corona inroepen als reden van overmacht. Voor meer info over het opstarten van een procedure klik hier. Je leerkrediet ≠ examenkans. Neem je niet deel aan je examen, dan laat je een examenkans voorbij gaan. 

=> Zit je met vragen over je leerkrediet? Neem dan zeker contact op met je Studietrajectbegeleider.