logo
Portal for

U bent hier

Reisadviezen: algemene richtlijnen

Het basisprincipe is dat: “Teneinde alle onduidelijkheid ter zake uit de weg te ruimen, herhalen we hier nogmaals de beslissing van de Vrije Universiteit Brussel om voor haar personeel en studenten geen internationale reizen voor studie- of onderzoeksdoeleinden toe te staan tot en met 13 september 2020.” 

Verder blijft onze universiteit uiteraard het advies van de overheid met betrekking tot het coronavirus op de voet volgen en zal ze haar eigen maatregelen ook in de toekomst daarop zoveel mogelijk laten aansluiten. We verwachten dat er in juni een aanpassing van deze richtlijnen komen.

Wat is momenteel toegestaan op basis van de richtlijnen van de overheid?:

=> Permanente terugkeer van studenten uit onze buurlanden (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk) om examens bij te wonen, hiervoor dient een attest te worden gevraagd bij Infopunt Studenten: info@vub.be. Onder voorwaarde dat de persoon zich gedurende 14 dagen in thuisisolatie plaatst!

=> Het pendelen van studenten uit de buurlanden (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk) om examens bij te wonen, hiervoor dient een attest te worden gevraagd bij Infopunt Studenten : info@vub.be.

=> Het pendelen gebeurt alleen of met één iemand wonende onder hetzelfde dak en op vertoon van de studentenkaart

Let wel: We geven voorkeur dat de studenten online examen afleggen, maar we laten de keuze bij de student.

=> Het leegmaken van een kot of oppikken van studiemateriaal op een kot. Let wel dit moet in 1 traject gebeuren (pendelen), het nemen van de kortste route.

=> Alleen of met één iemand wonende onder hetzelfde dak en op vertoon van de studentenkaart (en/of attest van de onderwijsinstelling) en het huurcontract/eigendomsakte.

=> De regels van toepassing in het land van bestemming dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

=> Een overnachting ter plaatse wordt sterk afgeraden. Indien een overnachting toch noodzakelijk is, moeten de personen die de verplaatsing hebben uitgevoerd gedurende 14 dagen zich in thuisisolatie plaatsen na terugkeer

Uitzonderingen

Als je denkt in aanmerking te komen om een uitzondering op deze regels aan te vragen kan u een gemotiveerde aanvraag richten naar: International Relations International.Relations@vub.ac.be

Wat (voorlopig) niet is toegestaan tot 13 september:

=> Veldwerk in het buitenland

=> Reizen naar België vanuit andere landen dan Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk

=> Groepsreizen (excursies) binnenland en buitenland

=> Studiereizen, congressen... bijwonen

Voor studenten die op uitwisseling willen naar het buitenland:

De reisbeperking tot 13 september geldt tot nader order. Als de situatie in de loop van de volgende weken verandert en de Belgische overheid besluit de reisbeperkingen te vervroegen of verlengen, zullen we je dat zo snel mogelijk laten weten.

We raden alle studenten aan om te wachten met het annuleren van hun uitwisseling voor het eerste semester tot er een update van de reisbeperkingen beschikbaar is. Deze update is gepland voor juli. Je kan je uitwisseling in een later stadium nog steeds annuleren, zelfs als je alle stappen voor het vertrek in Mobility Online hebt doorlopen.

Voorlopig kan je je Mobility Online aanvraag zoals gepland voortzetten en de data van je uitwisseling invullen op basis van de academische kalender van de gastinstelling. Wacht met het boeken van vluchten en/of accommodatie tot je na de examens (eerste sessie of herkansingen) een voorwaardelijk groen licht hebt gekregen van je uitwisselingscoördinator én een groen licht voor reizen van het VUB International Relations kantoor (IRMO). Je mag niet vertrekken op de uitwisseling voordat je beide groene lichten hebt gekregen.

Opgelet: raadpleeg regelmatig onze nieuwsbrieven voor personeel en studenten voor de meest actuele informatie