logo
Portal for

U bent hier

Wat nu met je educatief verlof als werkstudent?

Ben je werkstudent en heb je recht op BEV (Betaald Educatief Verlof)? 

In principe worden in 2020-2021 alle lessen aan de VUB fysiek en zo niet digitaal verdergezet; zij het door ondersteuning met videoconferenties, modules op afstand, taken en taakverbetering op afstand, gebruik van een onlineplatform, enz.

Voor werkstudenten die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest worden bij het bepalen van het recht op Betaald Educatief Verlof de lesuren van op afstand in academiejaar 2020-2021 (tot 30 juni in Brussel, tot 31 augustus in Wallonië) gelijkgesteld met de uren van werkelijke aanwezigheid die aan de werknemer zijn toegekend. Lesuren vanop afstand worden zo soepel mogelijk geïnterpreteerd en omvatten alle uitwisselingen tussen het lerarenkorps en de student, lesuren via videoconferenties, afstandsmodules, oefeningen die op afstand worden gemaakt en gecorrigeerd, gebruik van een onlineplatform, enz.

Bovendien geldt tijdens deze periode geen na te leven minimum aantal lesuren van op afstand. Voor alle lessen die van op afstand worden gegeven, houdt de overheid rekening met alle theoretische lesuren van de opleiding.

Uitzonderlijk worden de lessen uitgesteld en op een later moment ingepland.

De Vlaamse overheid geeft onderwijsinstellingen ook de optie om lessen uit te stellen en naar een later tijdstip in het academiejaar te verplaatsen. Wanneer dit voor 1 of meer van je vakken gebeurt, en de lessen worden na de corona-periode opnieuw ingepland, dan wordt de opleidingsduur verlengd.

De opleidingsverstrekker wijzigt in dit geval de einddatum alsook de lesdata van de opleiding op de aanwezigheidsattesten. Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.

Ben je werkstudent en heb je recht op VOV (Vlaams Opleidings Verlof)?

In het nieuwe Vlaams Opleidingsverlof (VOV), in Vlaanderen de opvolger van het BEV*, is het attesteren van je aanwezigheden in lessen geen formeel onderdeel van de procedure (zoals dat wel het geval is bij het BEV).

Dat lessen digitaal in plaats van fysiek plaatshebben heeft voor het Vlaams Opleidingsverlof geen gevolgen. Voor VOV is enkel je aanwezigheid bij de ‘eindbeoordeling’ (het examen of de evaluatie) verplicht.

Je VOV wordt berekend op basis van het aantal ingeschreven studiepunten. Opschorting van lessen is dus geen reden om je voor vakken uit te schrijven. Wanneer je uitschrijft voor vakken wordt je recht op deze tegemoetkomingen beperkt tot het resterende aantal ingeschreven studiepunten.

Heb je meer verlof opgenomen dan waar je recht op hebt, dan kan dat tot sancties leiden.

Lees vóór je je uitschrijft zeker de extra info van de Vlaamse overheid en contacteer Studentenstatuut & studiefinanciering voor verdere uitleg. 


*BEV wordt na academiejaar 2020-2021 voor werkstudenten bij een werkgever in Vlaanderen vervangen door het VOV. BEV blijft wel bestaan voor werkstudenten bij een werkgever in Brussel & Wallonië. Je vindt gedetailleerde info op de betrokken VUB-webpagina's.