logo
Portal for

U bent hier

Wat nu met je educatief verlof als werkstudent?

Ben je werkstudent en heb je recht op BEV (Betaald Educatief Verlof)? 

In principe worden in 2020-2021 alle lessen aan de VUB fysiek en zo niet digitaal verdergezet; zij het door ondersteuning met videoconferenties, modules op afstand, taken en taakverbetering op afstand, gebruik van een onlineplatform, enz.

Voor werkstudenten in het (uitdovende*) stelsel van Betaald Educatief Verlof (BEV) worden digitale lessen uitzonderlijk gelijkgesteld met aanwezigheidsuren in de les

Ingeval specifieke lessen niet fysiek plaatshebben en je aanwezigheidslijst daardoor niet ondertekend kan worden, bevestig je als werkstudent zelf door ondertekening van je ingevulde aanwezigheidslijst dat je hebt deelgenomen aan de onderwijsactiviteiten die hierop vermeld worden. Let wel, dit is een verklaring op eer.

De verplichting aanwezigheidslijsten te bezorgen aan de OWSA blijft van kracht. Stuur je aanwezigheidslijsten per e-mail naar studentenadministratie@vub.be.

Uitzonderlijk worden de lessen uitgesteld en op een later moment ingepland.

De Vlaamse overheid geeft onderwijsinstellingen ook de optie om lessen uit te stellen en naar een later tijdstip in het academiejaar te verplaatsen. Wanneer dit voor 1 of meer van je vakken gebeurt, en de lessen worden na de corona-periode opnieuw ingepland, dan wordt de opleidingsduur verlengd.

De opleidingsverstrekker wijzigt in dit geval de einddatum alsook de lesdata van de opleiding op de aanwezigheidsattesten. Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.

Ben je werkstudent en heb je recht op VOV (Vlaams Opleidings Verlof)?

In het nieuwe Vlaams Opleidingsverlof (VOV), in Vlaanderen de opvolger van het BEV*, is het attesteren van je aanwezigheden in lessen geen formeel onderdeel van de procedure (zoals dat wel het geval is bij het BEV).

Dat lessen digitaal in plaats van fysiek plaatshebben heeft voor het Vlaams Opleidingsverlof geen gevolgen. Voor VOV is enkel je aanwezigheid bij de ‘eindbeoordeling’ (het examen of de evaluatie) verplicht.

Je VOV wordt berekend op basis van het aantal ingeschreven studiepunten. Opschorting van lessen is dus geen reden om je voor vakken uit te schrijven. Wanneer je uitschrijft voor vakken wordt je recht op deze tegemoetkomingen beperkt tot het resterende aantal ingeschreven studiepunten.

Heb je meer verlof opgenomen dan waar je recht op hebt, dan kan dat tot sancties leiden.

Lees vóór je je uitschrijft zeker de extra info van de Vlaamse overheid en contacteer Studentenstatuut & studiefinanciering voor verdere uitleg. 


*BEV wordt na academiejaar 2020-2021 voor werkstudenten bij een werkgever in Vlaanderen vervangen door het VOV. BEV blijft wel bestaan voor werkstudenten bij een werkgever in Brussel & Wallonië. Je vindt gedetailleerde info op de betrokken VUB-webpagina's.