logo
Portal for

U bent hier

Vraag je studietoelage aan

Heb je de studietoelage nog niet aangevraagd voor dit academiejaar? Wacht niet te lang, want 1 juni 2020 is de uiterste datum om een aanvraag voor academiejaar 2019-2020 in te dienen. Aanvragen ingediend na deze datum zijn onherroepelijk te laat.


Voor een vlotte uitwerking van je studietoelage vraag je deze best online aan via www.studietoelagen.be. Dit kan met behulp van een federaal token, met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer of via de app its me. Bij Studentenstatuut & studiefinanciering kan je pc’s met kaartlezer gebruiken om je aanvraag online in te dienen.

Gezinssituatie gewijzigd of inkomen gedaald?

Bij de meeste studenten wordt de studietoelage dit academiejaar berekend op basis van de inkomsten in 2017.

In sommige situaties kan hiervan afgeweken worden:

  • Bij een wijziging in de gezinssituatie in 2018 of 2019 (bijvoorbeeld door echtscheiding, huwelijk of overlijden), wordt rekening gehouden met de inkomsten van het jaar van de wijziging.
  • Bij een daling van het (gezins)inkomen sinds 2017 (bijvoorbeeld door ziekte, werkloosheid, tijdskrediet, enz.), kan de studietoelage berekend worden op basis van de inkomsten in 2019.

Werd je studietoelage al toegekend op basis van de inkomsten in 2017, maar is het inkomen sindsdien gedaald of heeft er zich recent een wijziging in je gezinssituatie voorgedaan?

Dan kan je de studietoelage nog steeds laten herberekenen. Wanneer je de studietoelage laat berekenen op een ander inkomensjaar dan 2017, zal je dit inkomen moeten aantonen door bij je aanvraag loonfiches of attesten van vervangingsinkomsten (werkloosheid, ziekte, leefloon) bij te voegen.

Meer informatie?

Wens je meer informatie omtrent de aanvraag of wil je weten of je al dan niet in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid? Dan kan je steeds contact opnemen met Studentenstatuut & studiefinanciering.

Ook op de website van Centen voor Studenten en de afdeling Studietoelagen kan je meer informatie terugvinden.