logo
Portal for

U bent hier

CHINA: Beurzen voor Vlaamse studenten

Vanwege VLUHR:

Vanuit China is er ook dit jaar een oproep i.v.m. mobiliteitsbeurzen voor Vlaamse studenten (Bachelor-, Master- en PhD. studenten). In totaal worden er door ons kantoor 12 kandidaten (+ 2 reservekandidaten) geselecteerd. Gelieve er rekening mee te houden dat de kandidaten liefst uit verschillende opleidingen komen en niet enkel uit de opleiding Chinees.

Indien er meer dossiers worden ingediend dan dat er beurzen beschikbaar zijn, zal er, in samenspraak met het Departement Onderwijs & Vorming, een selectie gemaakt worden op basis van de kwaliteit van de dossiers (Transcripts of Records, studieplan/onderzoeksvoorstel en aanbevelingsbrief).

De studenten dienen online te registreren via volgende link: http://www.csc.edu.cn/studyinchina  of http://www.campuschina.org  en door te klikken naar ‘Scholarship Application for Students’. Bij het registreren is het belangrijk dat de student volgende informatie ingeeft:

 • Program Category: Type A
 • Agency number: 0561

Na de online registratie moet per kandidaat het volgende dossier samengesteld worden:

 1. Het ingevulde online registratieformulier. Na het invullen van het online registratieformulier is er de optie om deze te downloaden via de knop ‘print application form’.
 2. Officieel inschrijvingsbewijs, afgeleverd door de hogeronderwijsinstelling (in het Engels of Chinees).
 3. Kopie van je hoogst behaalde diploma (in het Engels of Chinees).
 4. Transcript of Records (in het Engels of Chinees).
 5. Een studieplan of onderzoeksvoorstel in het Chinees of Engels opgesteld. Dit plan/voorstel moet aan volgende vereiste voldoen: min. 200 worden voor Bachelorstudenten, min. 500 woorden non-degree studenten, min. 800 woorden voor Masterstudenten).
 6. Aanbevelingsbrief: kandidaten uit masteropleidingen of ‘senior scholar programs’ dienen 2 aanbevelingsbrieven in, geschreven in het Chinees of Engels door een professor.
 7. Kandidaten uit muziekopleidingen à indienen van eigen werken

Kandidaten uit de kunstopleidingen à indienen van eigen werken: 2 sketches, 2 kleurschilderijen en 2 andere werken vrij te kiezen.

 1. Kandidaten die langer dan 6 maanden in China verblijven, dienen een kopie in van de ‘Foreigner Physical Examination Form’ in het Engels (zie bijlage). De originele versie houdt de kandidaat voor zichzelf omdat deze na aankomst in China nodig is voor de lokale autoriteiten. Het medisch onderzoek moet alle aspecten omvatten die opgelijst zijn in het ‘Foreigner Physical Examination Form’. Onvolledige formulieren of formulieren zonder handtekening van de aanwezige arts, de stempel van het ziekenhuis of een foto van de kandidaat worden niet aanvaard. Opgelet! Voer het medisch onderzoek op het geschikte moment uit (bij voorkeur na 15 maart) à de resultaten van het onderzoek zijn slechts 6 maanden geldig!
 2. Pre-admission letter afgeleverd door de Chinese universiteit waar de Vlaamse student(e) voorkeur voor heeft (optioneel)
 3. Taalcertificaat, bv. HSK, IELTS, TOEFL.

Opgelet, de hierboven opgesomde documenten moeten ook digitaal opgeladen worden tijdens het invullen van het online registratieformulier.

In bijlage vinden jullie bijkomend de richtlijnen in aparte documenten.

Gelieve tegen 10 februari 2020 de dossiers van alle kandidaten per e-mail (liesl.seys@vluhr.be) door te sturen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.