logo
Portal for

U bent hier

Studentenfeedback: geef je mening

Hoe tevreden was jij over de opleidingsonderdelen van het tweede semester? Geef je feedback nu via de Studentenfeedback!

Dankzij deze bevraging sporen we mogelijke knelpunten op, maar ontvangen we ook graag positieve commentaren die de lesgevers ondersteunen om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Met een aantal vragen en ruimte voor feedback is er uitgebreid de gelegenheid om ervaringen, meningen en suggesties over de gevolgde vakken en lesgevers mee te delen.

Dit academiejaar organiseren we de bevraging voor het eerst voor de examens (beslissing Academische Raad van 19 november 2018, na positief advies van de Onderwijsraad en Studentenraad). Dat heeft uiteraard tot gevolg dat je momenteel nog geen feedback kan geven over het examen. Via het aspect evaluatie kan je, indien van toepassing, wel feedback geven over evaluatievormen die tijdens het semester zijn gebruikt.

Jouw mening als student is van groot belang! Als ervaringsdeskundige van het aangeboden onderwijs, willen wij jullie dan ook vragen zeker aan de Studentenfeedback deel te nemen. Een ruime deelname is belangrijk om die mening kracht bij te zetten.

De resultaten van de Studentenfeedback worden steeds bezorgd aan de betrokken lesgevers, de opleidingsraadvoorzitters, decanen en de vicerector Onderwijs en Studentenzaken. Raadpleeg de globale resultaten m.b.t de studietijd, de opleiding en de algemene tevredenheid.

In het eerste semester gaven de studenten de docenten gemiddeld een score van 7,5/10. In totaal waren er ook 24 opleidingsonderdelen met een opvolgsignaal op één of meerdere aspecten. Hierbij is aan de docent of het docententeam gevraagd het signaal op te volgen.

We willen benadrukken dat de enquête anoniem verloopt. De resultaten bevatten geen identiteitsgegevens, tenzij je die zelf bij een vraag hebt ingevuld.

Bij problemen met de enquête kan je contact opnemen met studentenfeedback@vub.ac.be