logo
Portal for

U bent hier

De Studentenraad aan het woord: interview met Florence Witzel

FLORENCE: “WE HEBBEN STUDENTEN VAN OVER DE HELE WERELD OP DE VUB EN DAT IS ZO INTERESSANT, MAAR ER IS NOG STEEDS TE WEINIG INTERACTIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE CULTUREN.”

De Studentenraad telt twee internationale studenten. Eén van hen is Florence Witzel, student Biomedische Wetenschappen uit Duitsland. Naast haar engagement in de Studentenraad is ze ook de verbinding tussen het International Student Platform op de VUB en ESN VUB EhB Brussels.

Wat was voor jou de reden om aan de VUB te komen studeren?

Florence: “Het aanbod van de studies in België past beter bij mij. In Duitsland ligt de nadruk veel meer op theorie en hier heb ik veel meer praktijk. Brussel is de Europese hoofdstad en dat vind ik wel een pluspunt!”

En hoe was je ervaring dan om een opleiding in het Nederlands te volgen?

Florence: “De meeste internationale studenten kennen de taal nog niet, maar ik had al een cursus gevolgd en ook al een jaar in Nederland gestudeerd.”

Waarom kies je ervoor om ook nog lid te zijn van de Studentenraad?

Florence: “Vanuit ESN, de vereniging die verantwoordelijk is voor Erasmusstudenten, heb ik kennis gemaakt met het International Student Platform (ISP). Als internationale student weet je wat de problemen en moeilijkheden zijn die deze studenten meemaken en bij ISP leer je ze aanpakken. Vanuit ISP is de stap naar de Studentenraad niet zo heel groot. In de Studentenraad heb je meer inzicht op het beleid en kun je er echt impact op hebben.”

Jij bent Coördinator Internationaal. Wat houdt dat concreet in?

Florence: “Voornamelijk de raden die met internationaal te maken hebben opvolgen en continue in contact staan met de internationale studentengemeenschap via ISP om de mening van die studenten te betrekken tot op het beleidsniveau van de VUB.”

En wat zijn de huidige werkpunten?

Florence: “Communicatie blijft een probleem. Onze website heeft niet alle nodige informatie beschikbaar in het Engels. Verder zijn bepaalde activiteiten zoals de graduation ceremony niet aangepast aan internationale studenten. Deze zijn heel laat en wanneer je buiten Europa komt is het niet voor de hand liggend om voor een weekend terug te keren. Nog een ander punt is meer ruimte voorzien in curricula voor buitenlandse stages, ook voor Belgische studenten. Werkgevers verwachten vaak internationale ervaring en het faciliteren van buitenlandse stages vormt een meerwaarde voor je opleidingen.”

Hoe realiseren jullie al deze werkpunten?

Florence: “Stap één blijft duidelijk maken dat er een groep internationale studenten is en dat die groep ook groot is. Naast deze werkpunten opvolgen, gaan we ook actief meewerken aan projecten zoals in Gambia. We helpen met de voorbereiding van dit project en toetsen de mogelijkheden af naar de toekomst. Met de universiteit in Gambia starten we een EU Capacity Project, een ondersteuningsprogramma dat voor beide universiteiten nut heeft door middel van uitwisselingen. We zijn volop onze ervaringen aan het bespreken binnen de VUB-organen. Achter dit project zit vrij veel bureaucratie, dus het vergt wel nog wat tijd.”

Heb je nog een boodschap voor de VUB-student?

Florence: “Ik vind dat Belgische VUB-studenten meer een eerste stap kunnen zetten om met internationale studenten in contact te komen. Je leert veel social skills en het is verrijkend voor je wereldbeeld. We hebben studenten van over de hele wereld op de VUB en dit is zo interessant, maar er is nog steeds te weinig interactie tussen de verschillende culturen. De internationale studenten willen echt de lokale cultuur leren kennen, maar dat gaat niet zonder de Belgische studenten die hier studeren en wonen.”

Volg de Studentenraad VUB op sociale media:

Facebook

Instagram

Twitter

Elke maandag kan je langkomen bij de Studentenraad in het lokaal M226 op campus Etterbeek tussen 12u en 13u. Via studentenraad@vub.ac.be kan je ook altijd vragen of wensen mailen.