logo
Portal for

U bent hier

Dopen anno 2018 in het slop. Of niet?

De doop is een uitermate belangrijk element in de studentikoze traditie aan de VUB. Het is een ‘rite de passage’ die toegang verleent tot het beleven van de dieperliggende waarden die achter gezang en drank schuilgaan. Die liggen trouwens volledig in lijn met de redelijk eigenzinnige en vrijzinnige principes van onze alma mater.

De Folklore Academie nodigt jullie allemaal uit voor haar colloquium schachtenwerving op maandag 12 november, 19u00, in de BSG-zaal. Het vrije denken in de praktijk, geen taboes of heilige huisjes: Is studentenfolklore op sterven na dood?

Colloquium is een Latijns woord waarvan de letterlijke betekenis "samenspraak" is In het algemeen maar ook in de bijzondere studentikoze terminologie gaat het om een discussiebijeenkomstin dit laatste geval meestal gevolgd door een cantus.

De Folklore Academie (FA), ook gekend als D’Academie is geen ‘studentenkring’ in de klassieke zin van het woord, maar een collectief dat waakt over de studentikoze tradities van de VUB over de kringgrenzen heen.

Over die studentikoze tradities gaan heel wat verhalen de ronde, die niet noodzakelijk altijd waar zijn. Ook daarom tracht d’Academie een kader te bieden waarin studentikoziteit mee kan evolueren met zijn tijd.

Momenteel voert de FA een onderzoek naar het aantal studentikoos gedoopte studenten sinds eind jaren tachtig. De indruk bestaat immers dat dit aantal daalt in tegenstelling tot het stijgend aantal inschrijvingen.

Enkele oorzaken die daarvoor aangehaald worden zijn het rekruteringsproces en het ‘vuile’ imago. Ook de maatschappelijke relevantie zou teveel onzichtbaar blijven. Met de hulp van het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) graaft d’Academie nu dieper dan de vrijblijvende toogcritici en zal op het colloquium haar onderzoeksresultaten presenteren. Professor Frank Scheelings, directeur van CAVA zal daarbij ook enige duiding brengen.

Mocht blijken welke praktijken een succesvolle schachtenwerving in de weg staan zal d’Academie alternatieven zoeken om ze te vervangen. Het studentikoze leven heeft immers wel degelijk wat meerwaarde in petto, en het zou jammer zijn dat deze enkel de gedoopte elite ten goede zou komen.

Max Nijs, consul primus van de Folklore Academie hamert er dan ook op dat iedereen welkom is om zijn of haar standpunt toe te lichten. Liefst stuur je dat vooraf naar folklore.academie@gmail.com.

De toegang tot het colloquium is gratis. Wie achteraf wenst deel te nemen aan de cantus betaalt het normale forfait van €7.