logo
Portal for

U bent hier

Studentenfeedback – tweede semester

Als ervaringsdeskundige van het aangeboden onderwijs, vragen we jou om aan de Studentenfeedback deel te nemen. Dankzij deze bevraging over de opleidingsonderdelen van het tweede semester sporen we mogelijke knelpunten op, maar ontvangen we ook graag positieve commentaren die de lesgevers ondersteunen in het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs.

 

Bij deze elektronische enquête is er d.m.v. een aantal vragen en ruimte voor feedback uitgebreid de gelegenheid om ervaringen, meningen en suggesties over de gevolgde vakken en lesgevers mee te delen.

Jouw mening als student is van groot belang en een ruime deelname is belangrijk om die mening kracht bij te zetten.

Wat gebeurt er met de resultaten van deze enquête?

De resultaten van de Studentenfeedback worden steeds bezorgd aan de betrokken lesgevers, de opleidingsraadvoorzitters, decanen en de vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid. De globale resultaten m.b.t de studietijd, de opleiding en de algemene tevredenheid zijn voor de hele VUB-gemeenschap permanent online toegankelijk.

We willen benadrukken dat de enquête anoniem verloopt. De resultaten bevatten geen identiteitsgegevens, tenzij je die zelf bij een vraag hebt ingevuld.

Bij problemen met de enquête kan je contact opnemen met studentenfeedback@vub.ac.be