logo
Portal for

Reglementen en formulieren

Een overzicht van facultaire reglementen en formulieren die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Formulieren

Reglementen

Studietraject

Vrijstellingen

Examens

Bachelor- en masterproef

Doctoreren

Stage

Wens je een stage aan te vangen die buiten de opleiding valt?

Gelieve je motivering aan de hand van het document 'Motivering aanvraag stage buiten de opleiding' per mail over te maken aan de opleidingsraadvoorzitter (cc. faclw@vub.ac.be).

Na het schriftelijk akkoord van de opleidingsraadvoorzitter kan er overgegaan worden tot het opstellen van de stage overeenkomst.

 

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Studietraject

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, moet je meestal voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

 • Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.
 • Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal ECTS-credits in je traject dient geslaagd te zijn.

De studietrajectbegeleiders kunnen je helpen met het uitstippelen van dit traject.

Individueel studietraject

Studenten die niet slagen op enkele opleidingsonderdelen uit het modeltraject, kunnen hun programma verder afmaken via een individueel studietraject. Via dit formulier kan je voor jezelf een overzicht maken van nog af te leggen vakken. Hierbij vind je alvast een aantal richtlijnen:

 • Wanneer je opleidingsonderdelen uit verschillende modeltrajecten  combineert, houd dan zeker rekening met het lessenrooster. Kan je alle lessen bijwonen? Wanneer dit niet het geval is, geef je voorrang aan het opleidingsonderdeel dat wordt gedoceerd in het laagste modeltraject.

 • Kijk alvast even na wat de inschrijvingsvereisten zijn voor jouw opleiding. Alle inschrijvingsvereisten kan je hierboven per opleiding terugvinden.

 • Binnen een individueel traject mag je maximum 66 studiepunten opnemen. Het is wel mogelijk om hiervoor een uitzondering aan te vragen. Meer informatie vind je hieronder.

 • Wil je jouw vooropleiding (bachelor/ schakel-/ voorbereidingsprogramma) combineren met jouw masteropleiding? Dan kan dit wanneer je hiervoor de toestemming krijgt van de decaan. Meer informatie over hoe je deze uitzondering kan aanvragen, vind je hieronder.

Gecombineerde inschrijving

Wil je starten met jouw masteropleiding terwijl je nog enkele opleidingsonderdelen uit jouw bacheloropleiding, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma moet afronden? Dan kan je een aanvraag tot gecombineerde inschrijving indienen.

 • Je moet minder dan 20 studiepunten uit jouw programma afronden: je wordt toegelaten tot de masteropleiding. Schrijf je in als student met een gecombineerde inschrijving via Selfservice Studenten.
 • Je moet tussen 20 en 40 studiepunten uit jouw programma afronden: de decaan beslist of je mag combineren. Dien hiervoor een uitzonderingsaanvraag in (meer informatie hieronder).

Aan deze gecombineerde inschrijving zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Je mag maximum 66 studiepunten opnemen per academiejaar.
 • Je moet je houden aan de inschrijvingsvereisten die worden gesteld door de opleiding.
 • De studievoortgangsregels zijn van toepassing.

Uitzonderingen

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overschrijden van het maximum aantal studiepunten (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Overrulen van inschrijvingsvereisten
 • Jaarprogramma aanpassen buiten de inschrijvingsperiodes
 • Combineren van de basisopleiding (bachelor/schakel-/voorbereidingsprogramma) met (een deel van) de masteropleiding

Hoe kan je een uitzondering aanvragen?

Je kan een uitzondering aanvragen via dit online formulier.

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Meer info

Voor informatie, advies, begeleiding en training

Studiebegeleiding

Vrijstellingen aanvragen

Binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten vrijstellingsaanvragen.

2 soorten vrijstellingen

2 soorten vrijstellingen

 • Vrijstellingsaanvraag voor opleidingsonderdelen op basis van eerder behaalde vakken: je vraagt één of meerdere vrijstellingen aan op basis van opleidingsonderdelen die je al eerder hebt gevolgd. Deze vrijstellingen kan je via de procedure op deze webpagina aanvragen bij de faculteit. Je hoeft geen vrijstelling aan te vragen voor vakken waarvoor je al een creditbewijs behaalde aan de VUB. Het behaalde examenresultaat wordt automatisch overgenomen (check Selfservice Studenten). Voorwaarde is dat dit opleidingsonderdeel een identiek aantal studiepunten en een identieke vakcode heeft. 
 • Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties: je hebt geen gelijkaardig opleidingsonderdeel gevolgd, maar je kan via je ervaring aantonen dat je de leerresultaten van een bepaald opleidingsonderdeel hebt verworven. Je zal eerst een procedure moeten volgen bij de Universitaire Associatie Brussel. Je vindt meer informatie op deze webpagina.

Dinsdag 15 oktober


Deadline vrijstellingen voor eerste semestervakken en jaarvakken.

Tip


Hoe vroeger je je aanvraag indient, hoe sneller je in principe uitsluitsel krijgt. Als je wacht tot kort voor de deadline, moet je rekening houden met langere wachttijden.

Zaterdag 15 februari


Deadline vrijstellingen voor tweede semestervakken.

Zorg dat je dossier volledig is. Na indiening kan je geen documenten meer toevoegen.

Samenstelling dossier

 1. Via dit fomulier kan je vrijstellingen aanvragen binnen de opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Lees telkens zeer goed de gestelde vraag. Aangezien een groot deel van dit formulier automatisch verwerkt wordt, is het belangrijk dat je de juiste informatie opgeeft. De faculteit neemt geen verantwoordelijkheid op voor fouten gemaakt op basis van verkeerde informatie. Aanvragen met verkeerde of ontbrekende informatie worden niet behandeld. Voor elk vak waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen vul je een nieuw formulier in.
 2. Breng hierna nog volgende documenten (digitaal of kopie) binnen op het faculteitssecretariaat voor de deadline (15 oktober voor het eerste semester, 15 februari voor het tweede semester). Je aanvraag kan pas verwerkt worden nadat je deze documenten hebt bezorgd.
 • Creditbewijs: dit is het officieel bewijs van slagen voor het vak. We aanvaarden creditbewijzen uitgereikt door je vorige instelling, officiële puntenlijsten (geen screenshots) of een kopie van het diplomasupplement waarop de behaalde vakken staan weergegeven.
 • ECTS-fiche: Aan elk opleidingsonderdeel is een ECTS-fiche verbonden die de doelstellingen, inhoud, werkvormen en leer- en evaluatieactiviteiten beschrijft. Je hoeft dit enkel nog op papier binnen te brengen indien je bij het invullen van het formulier geen hyperlink naar de fiche kon opgeven! Houd er rekening mee dat een papieren fiche binnenbrengen zorgt voor een vertraging in de procedure. Je aanvraag kan namelijk pas behandeld worden nadat je de ECTS-fiche hebt bezorgd en deze kan ook niet digitaal verwerkt worden.

Bij vragen kan je een mail sturen naar Stbfaclw@vub.be.

VOLG ZEKER OOK ALLE LESSEN ZOLANG ER GEEN BESLISSING GENOMEN IS

 

Volg zeker ook alle lessen zolang er geen beslissing genomen is

Na je aanvraag

Je registreert je voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor de vakken waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd.

Je wordt via je VUB-e-mail op de hoogte gehouden over je vrijstellingen. De toegekende vrijstellingen worden dan voor jou ingegeven in Selfservice Studenten.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Examenroosters

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 14 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Examendata van opleidingsonderdelen die georganiseerd worden door een andere faculteit kan je hier terugvinden.

Registratie mondelinge examens

Voor de mondelinge examens van januari van sommige opleidingsonderdelen moet je je nog registreren voor het examenuur via PointCarré. In Canvas kan je bij ‘Aankondigingen’ bij het desbetreffende vak een link zien die je doorverbindt met PointCarré. Hieronder vind je de handleiding om je in te schrijven. 

In deze periodes kan je je registreren: 

 • TTKA: zodra de titularis de lijst open zet
 • Andere opleidingen binnen LW:
  • Examenperiode eerste semester : van 11 november 2019 tot 12 januari 2020
  • Examenperiode tweede semester : van 27 maart 2020 tot 06 juni 2020
  • Examenperiode tweede zittijd : van 10 juli 2020 tot 16 augustus 2020

Hoe schrijf ik me in voor mondelinge examens via pointcarré?


BEKIJK HET STAPPENPLAN

Handleiding inschrijven via pointcarré
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overmacht of ziekte

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (inclusief bewijs van overmacht)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen naar de titularis van het vak en naar het faculteitssecretariaat.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen aan het faculteitssecretariaat.
 4. Het secretariaat brengt je per e-mail op de hoogte van de beslissing.
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overlapping examens

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode.

 1. Je mailt het ingevulde formulier naar de titularis met faclw@vub.ac.be in cc, binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van het examenrooster
 2. De titularis meldt het faculteitssecretariaat of een nieuwe regeling mogelijk is.
 3. Het faculteitssecretariaat informeert je over een eventueel nieuw examenmoment.

Aanwezigheidsbewijs examens (voor werkstudenten)

Heb je een bewijs van deelname aan een examen nodig (bv. voor je werkgever), gebruik dan dit document. Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de examinator.

Deliberaties

De deliberaties voor academiejaar 2019-2020 gaan door op de volgende momenten:

  

 • Eerste zittijd, eerste examenperiode: 6 februari 2020 voor afstuderende studenten
 • Eerste zittijd, tweede examenperiode: 2 juli 2020
 • Tweede zittijd : 10-11 september 2020

Feedback- en inzagerecht

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) en zet je faclw@vub.ac.be in cc.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

De laatste horde

De  bachelor- of masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen je diploma.

Vóór 31 oktober

Indienen onderwerp

Eerst registreer je je voor de bachelor- of masterproef in je Selfservice Studenten.

 • Voor de bachelorproef: opleidingsonderdeel 'paper'
 • Voor de masterproef: opleidingsonderdeel 'masterproef'

Vervolgens dien je één van onderstaande formulieren in op het secretariaat van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (C.5.403) ter bevestiging van de titel van je bachelor- of masterproef.

Elke masterproef moet geüpload worden in Turnitin voor een plagiaatscontrole

Indienen bachelor- of masterproef

Je levert je bachelor-of masterproef in op het secretariaat van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (C.5.403).

6 januari 2020


Deadline eerste semester. Enkel mogelijk na een aanvraag voor afstuderen in januari.

28 mei 2020 vóór 17u


Deadline eerste zittijd

6 augustus 2020 vóór 17u


Deadline tweede zittijd

Hulp bij je bachelor-of masterproef

Studiebegeleiding

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het faculteitssecretariaat of stuur ons een e-mail via faclw@vub.ac.be.

Het faculteitssecretariaat is gesloten tot 17 april 2020. Alle communicatie via e-mail!

Faculteitssecretariaat
Gebouw C, verdieping 5, lokaal 403b

Telefoon
02 629 39 05

E-mail
faclw@vub.ac.be
maandag tot donderdag
08:45 - 12:15 & 13:15 - 16:15

vrijdag
08:45 - 12:15 & 13:15 - 15:30

Op werkdagen tijdens examenperiodes
08:45 - 16:15
Bachelorpaper en Masterproef in juli en augustus
Op dag van de deadline is het secretariaat open tot 17u!

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.