logo
Portal for

Reglementen en formulieren

Een overzicht van facultaire reglementen en formulieren die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Formulieren

Afstuderen in januari

 • Meer informatie over hoe je dit moet aanvragen, vind je hier

Doctoreren

Examens

Plagiaat vermijden

Reglementen

Stage

Wens je een stage aan te vangen die buiten de opleiding valt?

Gelieve je motivering aan de hand van het document 'Motivering aanvraag stage buiten de opleiding' per mail over te maken aan de opleidingsraadvoorzitter (cc. faclw@vub.ac.be).

Na het schriftelijk akkoord van de opleidingsraadvoorzitter kan er overgegaan worden tot het opstellen van de stage overeenkomst.

Studietraject

Uitwisseling vakken aan de ULB: voor praktische informatie https://www.ulb-vub.be/nl/faq-uitwisseling-vakken-en-modules

Vrijstellingen

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Begeleiding op maat

Hieronder geven we je cruciale informatie mee om je studietraject zowel administratief als inhoudelijk vlot te laten verlopen. Meer informatie over het studiebegeleidingscentrum vind je onderaan deze pagina.

Je kan terecht bij je studietrajectbegeleider voor informatie, advies en begeleiding over je individueel studietraject (inschrijvingsvoorwaarden, keuzevakken, leerkrediet, opleidingen combineren, studievoortgang, vrijstellingsprocedure).

De studiebegeleiders van de faculteit helpen jou dan weer om je studie- en examenvaardigheden bij te schaven. Daarnaast kan je ook bij hen terecht voor feedback op de onderzoeksplanning en draft van je bachelor- of masterproef.

Studiebegeleiding

De studiebegeleiders helpen je om je studiesucces te verhogen. Dat doen ze door, samen met het ACTO en het StudieBegeleidingsCentrum (SBC), van bij de start van het academiejaar klaar te staan voor studenten uit de faculteit LW.

Je kan bij de studiebegeleiders terecht voor hulp bij 

 • notities nemen;
 • een planning opstellen;
 • leren hoe je je cursus efficiënt kan samenvatten en structureren;
 • een paper, je bachelor- of masterproef schrijven (opbouw, referenties, register).

Je kan online gemakkelijk een afspraak boeken met Febe Vandersteene en Fleur Van Bocxlaer.

Studietrajectbegeleiding

De studietrajectbegeleider informeert, adviseert en begeleidt jou in je studieprogramma. Je kan bij hem of haar terecht met al je vragen over je persoonlijk traject.

Waarmee kunnen we je helpen?

Je studietrajectbegeleider kan je

 • helpen met het samenstellen van een individueel studietraject en advies geven over welke vakken je kan volgen
 • meer vertellen over het leerkrediet en jouw leerkredietsaldo
 • helpen bij allerhande vragen over de deliberaties en jouw studievoortgang
 • informeren over de vrijstellingsprocedure
 • luisteren naar de bijzondere omstandigheden waarin je je misschien bevindt en je helpen zoeken naar de meest geschikte oplossing voor jou.

Ga zelf aan de slag!

We hebben voor jou al heel wat informatie verzameld op onze website. Je vindt er informatie over deze thema's:

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Meer info

Voor informatie, advies, begeleiding en training

Studiebegeleiding

Vrijstellingen aanvragen

Binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten vrijstellingsaanvragen.

2 soorten vrijstellingen

2 soorten vrijstellingen

 • Vrijstellingsaanvraag voor opleidingsonderdelen op basis van eerder behaalde vakken: je vraagt één of meerdere vrijstellingen aan op basis van opleidingsonderdelen die je al eerder hebt gevolgd. Deze vrijstellingen kan je via de procedure op deze webpagina aanvragen bij de faculteit. Je hoeft geen vrijstelling aan te vragen voor vakken waarvoor je al een creditbewijs behaalde aan de VUB. Het behaalde examenresultaat wordt automatisch overgenomen (check Selfservice Studenten). Voorwaarde is dat dit opleidingsonderdeel een identiek aantal studiepunten en een identieke vakcode heeft. 
 • Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties: je hebt geen gelijkaardig opleidingsonderdeel gevolgd, maar je kan via je ervaring aantonen dat je de leerresultaten van een bepaald opleidingsonderdeel hebt verworven. Je zal eerst een procedure moeten volgen bij de Universitaire Associatie Brussel. Je vindt meer informatie op deze webpagina.

15 oktober


Deadline vrijstellingen voor eerste semestervakken en jaarvakken. Aanvragen na de deadline kunnen in geen geval behandeld worden.

Tip


Hoe vroeger je je aanvraag indient, hoe sneller je in principe uitsluitsel krijgt. Als je wacht tot kort voor de deadline, moet je rekening houden met langere wachttijden. Je kan ook al vrijstellingen aanvragen voor je ingeschreven bent!

15 februari


Deadline vrijstellingen voor tweede semestervakken. Aanvragen na de deadline kunnen in geen geval behandeld worden.

Samenstelling dossier

1) Via dit fomulier kan je vrijstellingen aanvragen binnen de opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Vrijstellingen aanvragen voor het nieuwe academiejaar kan vanaf 1 juli.

 • Voor elk vak waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen vul je een nieuw formulier in.
 • Lees telkens zeer goed de gestelde vraag. Aangezien een groot deel van dit formulier automatisch verwerkt wordt, is het belangrijk dat je de juiste informatie opgeeft. De faculteit neemt geen verantwoordelijkheid op voor fouten gemaakt op basis van verkeerde informatie. Aanvragen met verkeerde of ontbrekende informatie worden niet behandeld.
 • Je kan een vrijstelling voor één vak aanvragen op basis van vier vakken die je ergens anders behaalde, maar kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Een gerichte aanvraag met minder vakken die beter aansluiten bij het vak waarvoor je een aanvraag indient, is beter dan een aanvraag op basis van vier vakken die er slechts deels mee te maken hebben. Vergelijk daarom altijd de inhoud van deze vakken, niet enkel de titel! Voeg niet nodeloos vakken toe aan je aanvraag. Dit helpt je aanvraag niet verder.

2) Breng hierna nog volgende documenten digitaal binnen via Studietraject.lw@vub.be voor de deadline (15 oktober voor het eerste semester, 15 februari voor het tweede semester). Je aanvraag kan pas verwerkt worden nadat je deze documenten hebt bezorgd. In het onderwerp van je mail vermeld je 'vrijstellingsaanvraag'.

 • Creditbewijs: dit is het officieel bewijs van slagen voor het vak. We aanvaarden creditbewijzen uitgereikt door je vorige instelling, officiële puntenlijsten (geen screenshots!) of een kopie van het diplomasupplement waarop de behaalde vakken staan weergegeven.
  • Geef dit document een duidelijke naam: Creditbewijs_NAAM_(nr.)
 • ECTS-fiche: Aan elk opleidingsonderdeel is een ECTS-fiche verbonden die de doelstellingen, inhoud, werkvormen en leer- en evaluatieactiviteiten beschrijft. Je hoeft dit enkel nog door te mailen indien je bij het invullen van het formulier geen hyperlink naar de fiche kon opgeven. Houd er rekening mee dat een scan van een fiche doorsturen zorgt voor een vertraging in de procedure. Je aanvraag kan namelijk pas behandeld worden nadat je de ECTS-fiche hebt bezorgd en deze kan ook niet automatisch verwerkt worden.
  • Geef dit document een duidelijke naam: ECTS_NAAM_Vaktitel

Bij vragen kan je een mail sturen naar Studietraject.lw@vub.be.

VOLG ZEKER OOK ALLE LESSEN ZOLANG ER GEEN BESLISSING GENOMEN IS

 

Volg zeker ook alle lessen zolang er geen beslissing genomen is

Na je aanvraag

Je registreert je voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor de vakken waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd.

Je wordt via je VUB-e-mail op de hoogte gehouden over je vrijstellingen. De toegekende vrijstellingen worden dan voor jou ingegeven in Selfservice Studenten.

Deelvrijstellingen en deelcijfers

Een deelcijfer is een resultaat dat je behaalt op een onderdeel van een vak, bijvoorbeeld het hoorcollege of werkcollege. Deelcijfers worden niet overgedragen naar de 2de zittijd, noch naar een volgend academiejaar, tenzij anders bepaald in de opleidingsonderdeelfiche.  Je hoeft in dit geval geen vrijstellingsaanvraag in te dienen, maar je zal wel je docent moeten contacteren.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Examenroosters

Bekendmaking examenroosters

 • Eerste examenperiode van de eerste zittijd: begin december 2021
 • Tweede examenperiode van de eerste zittijd: 4 weken voor aanvang examenperiode
 • Tweede zittijd: 4 weken voor aanvang examenperiode

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Examendata van opleidingsonderdelen die georganiseerd worden door een andere faculteit kan je hier terugvinden.

Registratie mondelinge examens

Via Canvas zal aangekondigd worden hoe de registratie zal gebeurden voor de mondelinge examens, via PointCarré of Canvas.

Voor Pointcarré: In Canvas kan je bij ‘Aankondigingen’ bij het desbetreffende vak een link zien die je doorverbindt met PointCarré. Hieronder vind je de handleiding om je in te schrijven. 

Hoe schrijf ik me in voor mondelinge examens via pointcarré?


BEKIJK HET STAPPENPLAN

Handleiding inschrijven via pointcarré

Examenroosters

Hieronder vind je een overzicht van de examenroosters per examenperiode:

 

 

Informatie digitale examens

Online examens

Beste student,

Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent voor je online examen, door deze aandachtspunten te overlopen:

 • Het is echt noodzakelijk dat je de gebruikte tools vooraf (indien nodig) installeert en test! Neem deel aan de testmomenten en/of proefexamens die vanuit de opleiding worden georganiseerd, of zet zelf testmomenten op met medestudenten. Zo kom je op de dag van het examen niet voor verrassingen te staan, die stress kan je missen als kiespijn op dat moment!
 • Contacteer bij technische problemen tijdig de ICT Helpdesk via helpdesk@vub.be.
 • Zonder je voor het examen af op een rustige plaats waar je niet gestoord wordt. Breng je huisgenoten op de hoogte wanneer je examen plaatsvindt.
 • Ga vooraf zeker nog eens naar het toilet.
 • Leg al je toegelaten materiaal klaar (boeken, notities, potlood of pen, kladpapier, …). Zorg ook eventueel voor zakdoekjes en een glas water, maar probeer voor de rest een zo leeg mogelijke werkruimte te creëren.
 • Ga ruim op tijd klaar zitten voor je computer en wacht tot de docent je uitnodigt/opbelt voor je examen. Hou er ook rekening mee dat de examens voor jou kunnen uitlopen, reken wat buffertijd in je planning.
 • Zorg dat je goed zichtbaar bent op de webcam. Ga bijvoorbeeld niet vlak voor een raam zitten want dat zorgt voor schaduw op je gezicht. 
 • Zie ook: https://student.vub.be/examens-in-tijden-van-corona#examens-van-thuis

Wat te doen bij problemen tijdens een examen?

Contacteer de docent via het telefoonnummer van zijn/haar VUB kantoor en/of emailadres (zie lijst; niet elke docent heeft een VUB kantoornummer).

Bij geen gehoor kan je contact opnemen met het infopunt (02/629.20.10 of info@vub.ac.be), en/of met het faculteitssecretariaat Letteren en Wijsbegeerte (02/629.39.05 of faclw@vub.ac.be).

Indien de docent of faculteitssecretariaat je niet kan helpen, zal z/hij je wellicht doorverwijzen naar de Centrale Helpdesk.  Die is bereikbaar via Teams (Join Microsoft Teams Meeting) of telefonisch via het nummer 02/629.22.85, en dit elke examendag (vanaf 16 augustus) doorlopend tussen 8u30 en 20u30. Let wel:  deze helpdesk is normaal enkel voor de docenten en voor bij acute problemen. Je contacteert deze centrale helpdesk dus beter alleen wanneer je docent je doorverwijst.

Zie verder ook: https://www.vub.be/backtocampus#veelgestelde-vragen

Veel succes!

De decaan en examinator beslissen of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overmacht of ziekte

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (inclusief bewijs van overmacht)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen naar de titularis van het vak en naar het faculteitssecretariaat.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen aan het faculteitssecretariaat.
 4. Het secretariaat brengt je per e-mail op de hoogte van de beslissing.

Overlapping examens

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode.

 1. Je mailt het ingevulde formulier naar de titularis met faclw@vub.be in cc, binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van het examenrooster
 2. De titularis meldt het faculteitssecretariaat of een nieuwe regeling mogelijk is.
 3. Het faculteitssecretariaat informeert je over een eventueel nieuw examenmoment.

Aanwezigheidsbewijs examens (voor werkstudenten)

Heb je een bewijs van deelname aan een examen nodig (bv. voor je werkgever), gebruik dan dit document. Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de examinator.

Deliberaties

De deliberaties voor academiejaar 2021-2022 gaan door op de volgende momenten:

  

 • Eerste zittijd, eerste examenperiode: 10 februari 2022 voor afstuderende studenten
 • Eerste zittijd, tweede examenperiode: 7 juli 2022
 • Tweede zittijd : 15-16 september 2022

Feedback- en inzagerecht

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) en zet je faclw@vub.be in cc.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

De laatste horde

De  bachelor- of masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen je diploma.

Vóór 10 november

Indienen onderwerp

Eerst registreer je je voor de bachelor- of masterproef in je Selfservice Studenten.

 • Voor de bachelorproef: opleidingsonderdeel 'paper'
 • Voor de masterproef: opleidingsonderdeel 'masterproef'

Om je titel en promotor vast te leggen en de verdere opvolging van je bachelorpaper en masterproef maak je gebruik van het platform MaThIS, het Master Thesis Information System. Meer informatie vind je in de handleiding 'LW Master Thesis Guidelines', die beschikbaar is in de canvasruimte 'Community Letteren en Wijsbegeerte'.

Afstuderen in januari

Wens je af te studeren in januari? Vraag dit tijdig aan! Je vindt hier meer informatie over de deadlines en de procedure.

Elke bachelor- en masterproef moet geüpload worden in Canvas waar het door het programma Turnitin gecontroleerd zal worden op plagiaat.

Indienen bachelor- of masterproef

Respecteer volgende deadlines:

10 januari 2022 tot 15u


Deadline eerste semester. Enkel mogelijk na een aanvraag voor afstuderen in januari.

Elektronisch indienen via Canvas

23 mei 2022 tot 15u


Deadline eerste zittijd

Elektronisch indienen via Canvas

8 augustus 2022 tot 15u


Deadline tweede zittijd

Elektronisch indienen via Canvas

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het faculteitssecretariaat of stuur ons een e-mail via faclw@vub.ac.be.

Indien je behoefte hebt aan een gesprek via Teams, willen we jou vragen om dit in je communicatie te vermelden.

Faculteitssecretariaat
Gebouw C, verdieping 5, lokaal 403b

Telefoon
02 629 39 05

E-mail
faclw@vub.be
Maandag - Dinsdag - Donderdag - Vrijdag
9u - 12u en 13u - 16u

Woensdag gesloten voor studenten
contact via e-mail of telefonisch (02/629.39.05)

Email
faclw@vub.be

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.