logo
Portal for

Welkom

Op deze website vind je info over vrijstellingen, examens, de bachelor- of masterproef en onze contactgegevens.

Richtlijnen deelname en aanwezigheid bij fysieke contactlessen

Als gevolg van de COVID-veiligheidsmaatregelen kunnen en mogen enkel studenten die officieel geregistreerd zijn voor een bepaald opleidingsonderdeel in Cali (en via deze weg ook in lijst van deelnemers aan de cursus op Canvas verschijnen) de fysieke contactlessen bijwonen.

Indien het totaal aantal ingeschreven studenten de covid-capaciteit van het leslokaal overschrijdt, zullen de studenten opgedeeld worden in groepen via Canvas. Via Canvas zal de docent bepalen welke groep op welk tijdstip de les fysiek kan bijwonen.

Bij aanvang van elke fysiek les zal de docent, op basis van de namen in de groep die op dat ogenblik de les dient bij te wonen, de aanwezigheden opnemen. Je komt alle specifieke details over elk vak te weten via canvas.vub.be

Indien je vragen of opmerkingen hebt over de aangepaste manier van doceren, raden we je aan om die rechtstreeks aan de titularis te richten (op canvas of per e-mail).

Indien je een probleem wil melden over een van de aangepaste manieren van doceren, kan dit aan de faculteit via faclw@vub.ac.be.

Alle andere corona-gerelateerde vragen of meldingen stuur je nog steeds naar coronavirus@vub.be

Zorg voor jezelf en veel succes met het behouden van je focus op je studies!

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Reglementen en formulieren

Een overzicht van facultaire reglementen en formulieren die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Formulieren

Bachelorproef

Doctoreren

Examens

Plagiaat vermijden

Reglementen

Stage

Wens je een stage aan te vangen die buiten de opleiding valt?

Gelieve je motivering aan de hand van het document 'Motivering aanvraag stage buiten de opleiding' per mail over te maken aan de opleidingsraadvoorzitter (cc. faclw@vub.ac.be).

Na het schriftelijk akkoord van de opleidingsraadvoorzitter kan er overgegaan worden tot het opstellen van de stage overeenkomst.

Studietraject

Vrijstellingen

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Begeleiding op maat

Hieronder geven we je cruciale informatie mee om je studietraject zowel administratief als inhoudelijk vlot te laten verlopen. Meer informatie over het studiebegeleidingscentrum vind je onderaan deze pagina.

Voor administratieve hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou kan informeren, adviseren en begeleiden over je individueel studietraject (inschrijvingsvoorwaarden, keuzevakken, leerkrediet, opleidingen combineren, studievoortgang, vrijstellingsprocedure). Neem eerst zeker een kijkje op deze pagina.

De studiebegeleiders van de faculteit helpen jou dan weer om je studie- en examenvaardigheden bij te schaven. Daarnaast kan je ook bij hen terecht voor feedback op de onderzoeksplanning en draft van je bachelor- of masterproef.

Studiebegeleiding

De studiebegeleiders helpen je om je studiesucces te verhogen. Dat doen ze door, samen met het ACTO en het StudieBegeleidingsCentrum (SBC), van bij de start van het academiejaar klaar te staan voor studenten uit de faculteit LW.

Je kan bij de studiebegeleiders terecht voor hulp bij 

 • notities nemen;
 • een planning opstellen;
 • leren hoe je je cursus efficiënt kan samenvatten en structureren;
 • een paper, je bachelor- of masterproef schrijven (opbouw, referenties, register).

Je kan online gemakkelijk een afspraak boeken met Febe Vandersteene en Fleur Van Bocxlaer.

Studietraject

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Hou daarbij wel rekening met onderstaande informatie.

Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, moet je meestal voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

 • Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.
 • Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal ECTS-credits in je traject dient geslaagd te zijn.

De studietrajectbegeleiders kunnen je helpen met het uitstippelen van dit traject.

Individueel studietraject

Studenten die niet slagen op enkele opleidingsonderdelen uit het modeltraject, kunnen hun programma verder afmaken via een individueel studietraject. Via dit formulier kan je voor jezelf een overzicht maken van nog af te leggen vakken. Hierbij vind je alvast een aantal richtlijnen:

 • Wanneer je opleidingsonderdelen uit verschillende modeltrajecten  combineert, houd dan zeker rekening met het lessenrooster. Kan je alle lessen bijwonen? Wanneer dit niet het geval is, geef je voorrang aan het opleidingsonderdeel dat wordt gedoceerd in het laagste modeltraject.

 • Kijk alvast even na wat de inschrijvingsvereisten zijn voor jouw opleiding. Alle inschrijvingsvereisten kan je hierboven per opleiding terugvinden.

 • Binnen een individueel traject mag je maximum 66 studiepunten opnemen. Het is wel mogelijk om hiervoor een uitzondering aan te vragen. Meer informatie vind je hieronder.

 • Wil je jouw vooropleiding (bachelor/ schakel-/ voorbereidingsprogramma) combineren met jouw masteropleiding? Dan kan dit wanneer je hiervoor de toestemming krijgt van de decaan. Meer informatie over hoe je deze uitzondering kan aanvragen, vind je hieronder.

Gecombineerde inschrijving

Wil je starten met jouw masteropleiding terwijl je nog enkele opleidingsonderdelen uit jouw bacheloropleiding, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma moet afronden? Dan kan je een aanvraag tot gecombineerde inschrijving indienen.

 • Je moet minder dan 20 studiepunten uit jouw programma afronden: je wordt toegelaten tot de masteropleiding. Schrijf je in als student met een gecombineerde inschrijving via Selfservice Studenten.
 • Je moet tussen 20 en 40 studiepunten uit jouw programma afronden: de decaan beslist of je mag combineren. Dien hiervoor een uitzonderingsaanvraag in (meer informatie hieronder).

Aan deze gecombineerde inschrijving zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Je mag maximum 66 studiepunten opnemen per academiejaar.
 • Je moet je houden aan de inschrijvingsvereisten die worden gesteld door de opleiding.
 • De studievoortgangsregels zijn van toepassing.

Uitzonderingen

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overschrijden van het maximum aantal studiepunten (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Overrulen van inschrijvingsvereisten
 • Jaarprogramma aanpassen buiten de inschrijvingsperiodes
 • Combineren van de basisopleiding (bachelor/schakel-/voorbereidingsprogramma) met (een deel van) de masteropleiding

Hoe kan je een uitzondering aanvragen?

Je kan een uitzondering aanvragen via dit online formulier.

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Meer info

Voor informatie, advies, begeleiding en training

Studiebegeleiding

Vrijstellingen aanvragen

Binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten vrijstellingsaanvragen.

2 soorten vrijstellingen

2 soorten vrijstellingen

 • Vrijstellingsaanvraag voor opleidingsonderdelen op basis van eerder behaalde vakken: je vraagt één of meerdere vrijstellingen aan op basis van opleidingsonderdelen die je al eerder hebt gevolgd. Deze vrijstellingen kan je via de procedure op deze webpagina aanvragen bij de faculteit. Je hoeft geen vrijstelling aan te vragen voor vakken waarvoor je al een creditbewijs behaalde aan de VUB. Het behaalde examenresultaat wordt automatisch overgenomen (check Selfservice Studenten). Voorwaarde is dat dit opleidingsonderdeel een identiek aantal studiepunten en een identieke vakcode heeft. 
 • Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties: je hebt geen gelijkaardig opleidingsonderdeel gevolgd, maar je kan via je ervaring aantonen dat je de leerresultaten van een bepaald opleidingsonderdeel hebt verworven. Je zal eerst een procedure moeten volgen bij de Universitaire Associatie Brussel. Je vindt meer informatie op deze webpagina.

Donderdag 15 oktober


Deadline vrijstellingen voor eerste semestervakken en jaarvakken.

Tip


Hoe vroeger je je aanvraag indient, hoe sneller je in principe uitsluitsel krijgt. Als je wacht tot kort voor de deadline, moet je rekening houden met langere wachttijden.

Maandag 15 februari


Deadline vrijstellingen voor tweede semestervakken.

Zorg dat je dossier volledig is. Na indiening kan je geen documenten meer toevoegen.

Samenstelling dossier

Via dit fomulier kan je vrijstellingen aanvragen binnen de opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Lees telkens zeer goed de gestelde vraag. Aangezien een groot deel van dit formulier automatisch verwerkt wordt, is het belangrijk dat je de juiste informatie opgeeft. De faculteit neemt geen verantwoordelijkheid op voor fouten gemaakt op basis van verkeerde informatie. Aanvragen met verkeerde of ontbrekende informatie worden niet behandeld. Voor elk vak waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen vul je een nieuw formulier in.

Breng hierna nog volgende documenten digitaal binnen via Studietraject.lw@vub.be voor de deadline (15 oktober voor het eerste semester, 15 februari voor het tweede semester). Je aanvraag kan pas verwerkt worden nadat je deze documenten hebt bezorgd.

ECTS-fiche: Aan elk opleidingsonderdeel is een ECTS-fiche verbonden die de doelstellingen, inhoud, werkvormen en leer- en evaluatieactiviteiten beschrijft. Je hoeft dit enkel nog op papier binnen te brengen indien je bij het invullen van het formulier geen hyperlink naar de fiche kon opgeven! Houd er rekening mee dat een papieren fiche binnenbrengen zorgt voor een vertraging in de procedure. Je aanvraag kan namelijk pas behandeld worden nadat je de ECTS-fiche hebt bezorgd en deze kan ook niet digitaal verwerkt worden.

Bij vragen kan je een mail sturen naar Studietraject.lw@vub.be.

VOLG ZEKER OOK ALLE LESSEN ZOLANG ER GEEN BESLISSING GENOMEN IS

 

Volg zeker ook alle lessen zolang er geen beslissing genomen is

Na je aanvraag

Je registreert je voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor de vakken waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd.

Je wordt via je VUB-e-mail op de hoogte gehouden over je vrijstellingen. De toegekende vrijstellingen worden dan voor jou ingegeven in Selfservice Studenten.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Examenroosters

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 14 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Examendata van opleidingsonderdelen die georganiseerd worden door een andere faculteit kan je hier terugvinden.

Registratie mondelinge examens

Voor de mondelinge examens van januari van sommige opleidingsonderdelen moet je je nog registreren voor het examenuur via PointCarré. In Canvas kan je bij ‘Aankondigingen’ bij het desbetreffende vak een link zien die je doorverbindt met PointCarré. Hieronder vind je de handleiding om je in te schrijven. 

In deze periodes kan je je registreren: 

 • TTKA: zodra de titularis de lijst open zet
 • Andere opleidingen binnen LW:
  • Examenperiode eerste semester : van 11 november 2019 tot 12 januari 2020
  • Examenperiode tweede semester : van 27 maart 2020 tot 06 juni 2020
  • Examenperiode tweede zittijd : van 21 juli 2020 tot 16 augustus 2020

Hoe schrijf ik me in voor mondelinge examens via pointcarré?


BEKIJK HET STAPPENPLAN

Handleiding inschrijven via pointcarré

Examenroosters tweede zittijd

In dit bericht vind je een aantal specifieke facultaire informatie over de tweede zittijd. 

Evaluatievormen 

Hieronder vind je een overzicht per opleiding voor alle vakken uit de faculteit waarvoor een examen wordt voorzien onder "Tweede zittijd - augustus&september". De examenvorm is voor sommige vakken aangepast, bijvoorbeeld van schriftelijk naar mondeling, of van ‘op campus’ naar digitaal. De exacte examenvorm wordt door de titularis gecommuniceerd via Canvas.

Examenperiode 

De examenperiode is verlengd en loopt van maandag 17 augustus tot en met woensdag 9 september. Examens kunnen ook op zondag worden georganiseerd.

Examenlocaties 

De VUB en de faculteit maken maximaal gebruik van de eigen auditoria en lokalen voor de organisatie van de examens die niet online plaatsvinden. Daarnaast gebruiken we voor de examens in grote groepen de infrastructuur van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (Jubelpark) en Square Brussels Convention Center (Kunstberg).

Examenrooster 

De faculteit probeert daarbij in de mate van het mogelijke de oorspronkelijke examenvolgorde, met voldoende spreiding tussen de examens, te behouden.

Veiligheid. De faculteit maakt op dit moment en nog in de komende weken praktische afspraken met de centrale diensten van de VUB om de examens op campus (zowel schriftelijk als mondeling) en op externe locatie volledig veilig te organiseren, met vooral aandacht voor de vereisten van social distance en hygiëne.

 

Goede moed bij de voorbereiding van je examens en hou het veilig tijdens de laatste lesweken!

 

Tweede zittijd: NIEUWE DATA van 16 augustus 2020 tot en met 9 september 2020

Deliberatie: 14 - 15 september 2020 vanaf dan zijn de examenresultaten officieel.

 

Examens in tijden van corona

Examens in tijden van corona

Beste student,

Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent voor je online examen, door deze aandachtspunten te overlopen:

 • Het is echt noodzakelijk dat je de gebruikte tools vooraf (indien nodig) installeert en test! Neem deel aan de testmomenten en/of proefexamens die vanuit de opleiding worden georganiseerd, of zet zelf testmomenten op met medestudenten. Zo kom je op de dag van het examen niet voor verrassingen te staan, die stress kan je missen als kiespijn op dat moment!
 • Contacteer bij technische problemen tijdig de ICT Helpdesk via helpdesk@vub.be.
 • Zonder je voor het examen af op een rustige plaats waar je niet gestoord wordt. Breng je huisgenoten op de hoogte wanneer je examen plaatsvindt.
 • Ga vooraf zeker nog eens naar het toilet.
 • Leg al je toegelaten materiaal klaar (boeken, notities, potlood of pen, kladpapier, …). Zorg ook eventueel voor zakdoekjes en een glas water, maar probeer voor de rest een zo leeg mogelijke werkruimte te creëren.
 • Ga ruim op tijd klaar zitten voor je computer en wacht tot de docent je uitnodigt/opbelt voor je examen. Hou er ook rekening mee dat de examens voor jou kunnen uitlopen, reken wat buffertijd in je planning.
 • Zorg dat je goed zichtbaar bent op de webcam. Ga bijvoorbeeld niet vlak voor een raam zitten want dat zorgt voor schaduw op je gezicht. 
 • Zie ook: https://student.vub.be/examens-in-tijden-van-corona#examens-van-thuis

Wat te doen bij problemen tijdens een examen?

Contacteer de docent via het telefoonnummer van zijn/haar VUB kantoor en/of emailadres (zie lijst; niet elke docent heeft een VUB kantoornummer).

Bij geen gehoor kan je contact opnemen met het infopunt (02/629.20.10 of info@vub.ac.be), en/of met het faculteitssecretariaat Letteren en Wijsbegeerte (02/629.39.05 of faclw@vub.ac.be).

Indien de docent of faculteitssecretariaat je niet kan helpen, zal z/hij je wellicht doorverwijzen naar de Centrale Helpdesk.  Die is bereikbaar via Teams (Join Microsoft Teams Meeting) of telefonisch via het nummer 02/629.22.85, en dit elke examendag (vanaf 16 augustus) doorlopend tussen 8u30 en 20u30. Let wel:  deze helpdesk is normaal enkel voor de docenten en voor bij acute problemen. Je contacteert deze centrale helpdesk dus beter alleen wanneer je docent je doorverwijst.

Zie verder ook: https://student.vub.be/nieuws/2020/05/27/technische-problemen-online-examen

Veel succes!

De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overmacht of ziekte

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (inclusief bewijs van overmacht)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen naar de titularis van het vak en naar het faculteitssecretariaat.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen aan het faculteitssecretariaat.
 4. Het secretariaat brengt je per e-mail op de hoogte van de beslissing.
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overlapping examens

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode.

 1. Je mailt het ingevulde formulier naar de titularis met faclw@vub.ac.be in cc, binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van het examenrooster
 2. De titularis meldt het faculteitssecretariaat of een nieuwe regeling mogelijk is.
 3. Het faculteitssecretariaat informeert je over een eventueel nieuw examenmoment.

Aanwezigheidsbewijs examens (voor werkstudenten)

Heb je een bewijs van deelname aan een examen nodig (bv. voor je werkgever), gebruik dan dit document. Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de examinator.

Deliberaties

De deliberaties voor academiejaar 2019-2020 gaan door op de volgende momenten:

  

 • Eerste zittijd, eerste examenperiode: 6 februari 2020 voor afstuderende studenten
 • Eerste zittijd, tweede examenperiode: 9 juli 2020
 • Tweede zittijd : 14-15 september 2020

Feedback- en inzagerecht

Om je examen te kunnen inkijken of om een toelichting van je examenresultaten te vragen, stuur je een mailtje naar de titularis(sen) en zet je faclw@vub.ac.be in cc.

 • voor inzage van je examen: binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten
 • voor een toelichting van je examenresultaten: binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de bekendmaking van je resultaten

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

De laatste horde

De  bachelor- of masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen je diploma.

Vóór 31 oktober

Indienen onderwerp

Eerst registreer je je voor de bachelor- of masterproef in je Selfservice Studenten.

 • Voor de bachelorproef: opleidingsonderdeel 'paper'
 • Voor de masterproef: opleidingsonderdeel 'masterproef'

Vervolgens dien je voor de bachelorproef onderstaand formulier in op het secretariaat van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (C.5.403) ter bevestiging van de titel van je bachelorproef.

Voor je masterproef moet je gebruik maken van het platform MaThIS, het Master Thesis Information System. Meer informatie over hoe je dat moet doen en met welke belangrijke deadlines je rekening moet houden, vind je in de handleiding 'LW Master Thesis Guidelines', die beschikbaar is in de canvasruimte 'Community Letteren en Wijsbegeerte'.

Elke bachelor- en masterproef moet geüpload worden in Canvas waar het door het programma Turnitin gecontroleerd zal worden op plagiaat.

Indienen bachelor- of masterproef

Respecteer volgende deadlines:

4 januari 2021


Deadline eerste semester. Enkel mogelijk na een aanvraag voor afstuderen in januari.

25 mei 2021 tot 15u


Deadline eerste zittijd

9 augustus 2021 tot 15u


Deadline tweede zittijd