logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Intro
Content: 
Title: 
Een rustige plek op de campus
Text: 

De bibliotheek te stil, het restaurant te luid. Soms heb je als student nood aan een rustige plek op de campus waar je samen met medestudenten een groepswerk kan maken of een opdracht kan bespreken. Van 1 week tot 1 dag op voorhand kan je via Web Room Booking voor je informele studieactiviteiten leslokalen in gebouw D op de campus in Etterbeek reserveren.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Voor informele onderwijsactiviteiten
Text: 
 • Groepsopdrachten
 • Oefenpresentaties
 • Samen oefeningen maken
 • Papers of projecten bespreken met begeleiders of medestudenten
 • Focusgroepen, interviews, ... en dergelijke die nodig zijn voor studieprojecten
 • Kleinschalige vergaderingen in het kader van een opleidingsonderdeel
 • ...
Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Tiles: 
Image: 
Title: 
Reserveer online een lokaal
Image: 
Title: 
Voorwaarden en reglement
Tiles: 
Title: 
Brussels Health Campus
Text: 
Nood aan een les- of vergaderlokaal op de Brussels Health Campus?
Title: 
Evenementen
Text: 
Een lokaal of andere ruimte reserveren voor een evenement
Title: 
Reserveren
Content: 
Title: 
Online reserveren
Text: 

Reserveer je leslokaal via Web Room Booking in 8 eenvoudige stappen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Text: 

Let op: aan de reservatie van leslokalen zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Stap 1: Inloggen
Text: 

Ga naar http://splus.cumulus.vub.ac.be/Scientia/WebRoomBooking/EVENJR en log in met je VUB Net-ID en wachtwoord.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Stap 2: Grootte lokaal selecteren
Text: 

Selecteer de gewenste grootte van het lokaal. Het getal verwijst naar het aantal plaatsen in het lokaal.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Stap 3: Datum selecteren
Text: 

Selecteer de gewenste datum om een lokaal te reserveren. Je kan van 1 week tot 1 dag op voorhand reserveren. De beschikbare dagen zijn onderlijnd.

Tijdens examenperiodes en sluitingsperiodes van de VUB (zondagen, feestdagen, periode tussen Kerst en Nieuwjaar) zijn er geen lokalen beschikbaar.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Stap 4: Tijdstip selecteren
Text: 

Selecteer het startuur en de duur van je reservatie. Het einduur wordt automatisch ingevuld, rekening houdende met de reservatiebeperkingen tot 21 u en tot 17 u 30 op zaterdag.

Klik dan op 'Volgende'.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Stap 5: Lokaal selecteren
Text: 

Selecteer maximum één lokaal en klik dan op 'Volgende'.

Een aantal gegevens worden vervolgens automatisch ingevoerd.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Stap 6: Gegevens aanvullen
Text: 

Vul de ontbrekende gegevens aan.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Stap 7: Voorwaarden aanvaarden
Text: 

Lees de voorwaarden aandachtig en selecteer vervolgens 'Ja'.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Stap 8: Bevestiging reservatie
Text: 

Je reservatie voor een lokaal werd bevestigd.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Een overzicht van je reservaties vind je via 'Mijn boekingen'
Text: 

Als je geplande activiteit niet zou doorgaan, ben je verplicht je reservatie te annuleren.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Annuleren
Content: 
Title: 
Reservaties annuleren
Text: 

Als je geplande activiteit niet zou doorgaan, ben je verplicht je reservatie te annuleren via Web Room Booking.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Stap 1: Reservatie annuleren
Text: 

Ga naar 'Mijn boekingen' en klik op 'Annuleren' in de rechterkolom van de reservatie die je wil annuleren.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Stap 2: Annulatie bevestigen
Text: 

Bevestig de annulering van je reservatie door op 'OK' te klikken.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Reservatie geannuleerd
Text: 

Je reservatie voor een lokaal is geannuleerd.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Title: 
Voorwaarden en reglement
Content: 
Title: 
Voorwaarden
Text: 
 • Enkel voor informele onderwijsactiviteiten in het kader van je studies
 • Voor activiteiten tussen 8 u en 21 u

 • Niet mogelijk tijdens examenperiodes en sluitingsperiodes van de VUB (zondagen, feestdagen, periode tussen Kerst en Nieuwjaar)

 • Duur van maximaal 3 uur

 • Lokalen kunnen vanaf 7 kalenderdagen tot 1 kalenderdag op voorhand gereserveerd worden. Op de dag zelf is het niet mogelijk om een lokaal te reserveren.

 • Eénzelfde persoon kan maximaal 1 lokaal tegelijk reserveren

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Reglement
Text: 

Bij aanvang van de activiteit

Bij aanvang van de activiteit controleert de verantwoordelijke – de student die het lokaal gereserveerd heeft - de staat van het lokaal en het aanwezige materiaal. In geval van problemen of schade, verwittigen de studenten onmiddellijk de leslokalentechniekers via 02/629 27 98 of 0474/88 12 21.

Na afloop van de activiteit

Na afloop van de activiteit laten de studenten het lokaal proper, ordelijk en in goede staat achter. Ze ruimen afval op en zetten de stoelen en banken opnieuw in klasopstelling zoals weergegeven op de foto aan de deur. Bij het verlaten van het lokaal controleert de verantwoordelijke – de student die de reservatie plaatste - het lokaal.

Overlast en schade

We vragen uiteraard om verantwoordelijk om te gaan met de lokalen en niet voor overlast of schade te zorgen. Verder vragen we om de veiligheid van studenten, personeel en/of bezoekers niet in gevaar te brengen en de normale dagelijkse activiteiten van de universiteit niet te verstoren.

Bij overlast zal gevraagd worden om het lokaal onmiddellijk te verlaten. Indien nodig kan men overlast melden bij de bewaking via 02 629 21 76. Volg eventuele instructies van de betrokken verantwoordelijke of bewaking steeds op en aanvaard dat zij – indien nodig – ten allen tijde kunnen beslissen de activiteit stop te zetten.

Bij schade, diefstal, vandalisme of excessieve aanwezigheid van vuilnis wordt de kost voor reiniging, reparatie of vervanging doorgerekend aan de student die het lokaal heeft gereserveerd.

Reservatie annuleren

Als de geplande activiteit niet zou doorgaan, is het verplicht om de reservatie te annuleren via Web Room Booking. Indien er niet geannuleerd wordt, is de student die het lokaal reserveerde verantwoordelijk, ongeacht zijn/haar effectieve aanwezigheid.

Annulering door de VUB

In uitzonderlijke gevallen kunnen reservaties door de VUB geannuleerd worden, alvorens deze ingaan. De student die het lokaal reserveerde kan in geen geval aanspraak maken op een schadevergoeding.

Onderverhuur

Onderverhuur is strikt verboden.

Oneigenlijk gebruik

Leslokalen kunnen enkel gereserveerd worden voor informele studieactiviteiten in het kader van een opleidingsonderdeel*. Het gebruik van de lokalen voor andere activiteiten is strikt verboden.

*Informele studieactiviteiten in het kader van een opleidingsonderdeel, zoals

 • Groepswerken
 • Oefenpresentaties
 • Samen oefeningen maken
 • Het bespreken van papers of projecten met begeleiders of medestudenten
 • Focusgroepen, interviews, … en dergelijke die nodig zijn voor studieprojecten
 • Kleinschalige vergaderingen

Leslokaalreglement

Het leslokaalreglement wordt uiteraard steeds nageleefd.

Noot: Het reserveren van leslokalen door studenten via Web Room Booking is een proefproject. Wanneer problemen opduiken of misbruik blijkt, kan dit project meteen worden stopgezet en zullen de lokalen niet langer te reserveren zijn.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Leslokaalreglement
Title: 
Evenementen
Text: 
Een lokaal of andere ruimte reserveren voor een evenement
Title: 
Contact
Content: 
Title: 
Contactgegevens
Text: 

Wie contacteer je bij problemen?

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Leslokalentechniekers
Text: 
Bij problemen met of schade aan het lokaal of het materiaal aanwezig in het lokaal
Phones: 
Label: 
Telefoon
Phone Number: 
+32 2 629 27 98
Label: 
gsm
Phone Number: 
+32 4 74 88 12 21
Tiles: 
Title: 
ICT-Helpdesk
Text: 
Suggesties voor verbetering van Web Room Booking zijn welkom via Service Now
Phones: 
Label: 
Telefoon
Phone Number: 
+32 2 629 37 37
Label: 
E-mail
Phone Number: 
helpdesk@vub.ac.be
Tiles: 
Title: 
Op de Brussels Health Campus
Text: 
Nood aan een lokaal op de Brussels Health Campus?
Title: 
Evenementen
Text: 
Een lokaal of andere ruimte reserveren voor een evenement
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Leslokalen voor studieactiviteiten