logo
Portal for

Als student kan je deels zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Laat je adviseren en begeleiden


Stel je vragen via mail of chat, volg groepsessies of maak een afspraak.

Studietrajectbegeleider

Informeer je


Raadpleeg de pagina's over individueel studietraject, gecombineerde inschrijvingen, leerkrediet, studievoortgang

Informatiepagina's

Topsport en studeren

Topsport en studeren combineer je aan de VUB! Omdat we de beste voorwaarden bieden om je slaagkansen te optimaliseren.

Topsport en studeren

Voor advies, begeleiding en training

in elke fase van je studieloopbaan is er één adres:

Studiebegeleiding

Inschrijvingsvereisten: pre- en corequisites

Om een vak te mogen volgen, dien je vaak te voldoen aan de inschrijvingsvereisten van dat vak. Deze inschrijvingsvereisten worden aan de VUB ook wel eens 'pre- en corequisites' genoemd. 

Een prerequisite is een vak dat je onder de knie moet hebben vooraleer je een ander vak kan opnemen. Je bent dus reeds geslaagd voor het voorgaande vak (minstens 10/20) of werd hiervoor gedelibereerd (toegestane onvoldoende). 

Een corequisite is een vak dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast deze pre- en/of corequisites moet je voor sommige vakken als bijkomende inschrijvingsvereiste een minimum aantal studiepunten in je traject verworven hebben.

Inschrijvingsvereisten academiejaar 2021-2022

Programmawijzigingen

Jaarlijks kunnen er programmawijzigingen plaatsvinden. Sommige programmawijzigingen blijven eerder beperkt (vb. een titelwijziging bij een vak) en hebben geen verdere impact op jouw studietraject.

Andere programmawijzigingen zijn ingrijpender (vb. wijziging van aantal studiepunten op een vak, samenvoeging van twee vakken, oprichting van een nieuw vak....) en kunnen net wel een impact hebben op het verdere verloop van jouw studietraject of jaarprogramma. 

Indien een programmawijziging impact heeft op jouw traject, word je hiervan per mail op de hoogte gebracht bij aanvang van het nieuwe academiejaar. 

Vragen over programmawijzigingen en de gevolgen hiervan voor jouw traject kan je stellen aan de studietrajectbegeleider.

Ook worden er infosessies voorzien waar jij jouw vragen kan stellen. 

 

Vrijstellingsaanvragen

 voor academiejaar 21-22

Deadline vrijstellingsaanvraag vakken 1e semester en jaarvakken

15 oktober 2021

Deadline vrijstellingsaanvraag vakken 2e semester

27 februari 2022

Om een vrijstelling aan te vragen vul je per opleiding 1 formulier in waarin je al jouw vrijstellingen aanvraagt. Je kan per semester maar 1x het formulier invullen, denk dus goed na welke vrijstellingen je wilt aanvragen!

Je kan onderaan een overzicht vinden van welke vrijstellingen eerder wel of niet werden toegekend op basis van credits die je behaalde in bepaalde vooropleidingen.

Gebruik het officiële online formulier onderaan voor het aanvragen van vrijstellingen. 

Bereid je alvast voor:

 • Denk grondig na over de vakken waarvoor je een vrijstelling wilt vragen
  Bekijk het programma en lees de opleidingsonderdeelfiches door. Lijst op welke vakken overeenkomen met vakken die je al behaalde in een vorige opleiding. Je kan hier onderaan ook een overzicht vinden van vrijstellingen die al eerder werden bekeken waarop je je kan baseren.

  Je kan enkel vrijstellingen aanvragen op basis van volledig behaalde credits: aanvragen op basis van behaalde onderdelen van een vak indien het volledige credit niet werd behaald, worden niet aanvaard.

  Je kan enkel vrijstellingen aanvragen op basis van vakken waarvoor je minstens 10/20 behaalde.

  Er worden geen vrijstellingen toegekend op basis van vakken of diploma's van het secundair onderwijs.

 • Voorzie een officieel bewijs van de punten of attesten die je behaalde
  Indien je geen officieel puntenblad, attest of creditbewijs hebt, moet je dit opvragen aan de instelling waar je credits behaalde.
  Officieel puntenblad = niet een screenshot, geen documenten waar de woorden "voorlopig" of "officieus" opstaan!

 • Voorzie een officieel bewijs van de inhoud van de vakken of attesten die je behaalde
  Het gemakkelijkste is om de ECTS-fiche en een inhoudstafel van het vak toe te voegen (via PDF of link): hier staan namelijk de contacturen, studiepunten, naam van de docent, handboeken, leerdoelen, inhoud van het vak,... in. Opgelet, dit moet de fiche zijn van het jaar waarin je het credit behaalde!
  Ook op creditbewijzen staat vaak de korte inhoud van het vak.
  Lees zelf de ECTS-fiche of het creditbewijs nog eens na: indien deze inhoud nogal beknopt is, kan het handig zijn om ook depowerpoint van de cursus op te laden. Het is aan jou om aan te tonen dat de inhoud overeenkomt!

  Indien je zelf de ECTS-fiches of creditbewijzen niet bezit, moet je dit opvragen bij de instelling waar je de credits behaalde.

 • Verzamel de info per vrijstellingsaanvraag
  Je puntenblad laad je 1x op voor alle aanvragen. Per vak waarvoor je een vrijstelling vraagt, bundel je de ECTS-fiches of inhouden van de credits die je behaalde. Zo kan de aanvraag op een duidelijke manier naar de docent worden gestuurd.
  Geef alle documenten een duidelijke naam (bv. PuntenbladKUL, ECTSfichechemie)

 • Gebruik dit formulier NIET wanneer je vrijstellingen wilt aanvragen:
  - omwille van een programmawijziging binnen dezelfde VUB-opleiding: in dit geval worden vrijstellingen automatisch ingevoerd. Voor vragen hierrond, contacteer je de studietrajectbegeleider
  - op basis van werkervaring. Hiervoor moet je de Eerder Verworven Competenties (EVC)-procedure van de Universitaire Associate Brussel volgen: http://universitaireassociatiebrussel.be/onderwijs/evc/evc-procedure/ 

Eerder beoordeelde vrijstellingen op basis van vooropleiding


Voor enkele vooropleidingen werd gekeken welke vrijstellingen je al zeker (niet) kan krijgen.

Overzicht 2021-2022

Aanvraag tot vrijstelling(en) op basis van eerder verworven kwalificaties


Online formulier 2021-2022

Vragen over het formulier? Neem contact op met het faculteitssecretariaat.

Je krijgt bevestiging als jouw inzending goed is aangekomen. 

Schrijf je al in voor de vakken waarvoor je een vrijstelling vraagt en ga naar de lessen. Zo ben je zeker dat je geen deadlines of verplichte lessen mist indien je de vrijstelling niet krijgt. Indien je de vrijstelling wel krijgt, schrijven wij jou uit en moet je voor dit vak geen inschrijvingsgeld betalen.

Uitzonderingen

Je kan een uitzondering aanvragen op de volgende regels: 

 • het overschrijden van het maximum aantal studiepunten (72 SP) 
 • de volgtijdelijkheid tussen vakken (overschrijden van de inschrijvingsvereisten/ pre- en corequisites) 
 • Gecombineerde inschrijving (indien je nog meer dan 30 SP van de basisopleiding hebt af te werken)
 • het in-of uitschrijven van de opleiding buiten de inschrijvingsperiode (semester 1: 30 september/ semester 2: 15 februari) 
 • het in-of uitschrijven op vakken buiten de registratieperiode (semester 1: 15 oktober/ semester 2 28 februari) 

 

Opgelet: een uitzonderingsaanvraag wordt slechts uitzonderlijk toegestaan (vb. door de uitzonderingsaanvraag kan je afstuderen of op modeltraject geraken, er waren administratieve/ technische problemen waardoor je jouw inschrijving niet kon voltooien....). Je dient deze dus zeer grondig te motiveren! 

Je vult hiervoor het online aanvraagformulier in. We brengen je per e-mail op de hoogte van de beslissing. Dit duurt ongeveer 7 werkdagen.