logo
Portal for

Als student kan je deels zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Raadpleeg de pagina's over deliberatie

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Raadpleeg de pagina's over studievoortgang

Topsport en studeren

Topsport en studeren combineer je aan de VUB! Omdat we de beste voorwaarden bieden om je slaagkansen te optimaliseren.

Topsport en studeren

Voor advies, begeleiding en training

in elke fase van je studieloopbaan is er één adres:

Studiebegeleiding

Inschrijvingsvereisten: pre- en corequisites

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen, dien je vaak te voldoen aan inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden ook wel 'pre- en corequisites' genoemd.

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel dat je onder de knie moet hebben vooraleer je een ander opleidingsonderdeel kan opnemen. Je hebt er een verworven credit voor behaald (minstens 10/20) of werd gedelibereerd (toegestane onvoldoende).

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast deze pre- en/of corequisites moet je voor sommige opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste een minimum aantal studiepunten in je traject verworven hebben.

Inschrijvingsvereisten academiejaar 2019-2020

Vragen over programmawijzigingen en de gevolgen hiervan voor jouw traject kan je stellen aan de studietrajectbegeleider.

Programmawijzigingen 2019-2020

 

Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

 • Bachelor
 • Studiepuntwijziging bij twee keuzevakken. 
   
 • Master
 • Invoer van de nieuwe Master Bewegings- en Sportwetenschappen.
 • Uitbreiding keuzemogelijkheden door invoer van nieuwe profielen binnen de afstudeerrichtingen.
 • Afstudeerrichting Fysieke Fitheid en Gezondheid: titelwijziging 2 vakken + ‘Bedrijfsgerichte communicatie Frans’ wordt niet aangeboden in 2019-2020.
 • Afstudeerrichting Sportbeleid en sportmanagement: titelwijziging 4 vakken.
 • Afstudeerrichting Sporttraining en -coaching: studiepuntwijziging bij twee vakken.
 • Master LOBW - lerarenopleiding: wijziging in aanbod vakken door invoer van Educatieve Master.

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

 • Master
 • 1e Master: titelwijziging
 • master REVAKI inwendige aandoeningen: titelwijziging 5 vakken
 • master REVAKI Manuele therapie: wijziging in vakken tweede master
 • master REVAKI lerarenopleiding: niet meer aangeboden (enkel nog uitdovend voor studenten die reeds ingeschreven zijn in deze afstudeerrichting)
 • Master REVAKI – Berekuyl: nieuw programma met drie opties

Bekijk hier het gedetailleerde overzicht van de programmawijzigingen 2019-2020.

Deadline vrijstellingsaanvraag

15 oktober 2019

Deadline vrijstellingsaanvraag indien ENKEL 2e sem vakken

15 februari 2020

Om een vrijstelling aan te vragen vul je per opleiding 1 formulier in waarin je al jouw vrijstellingen aanvraagt. Je kan per academiejaar maar 1x het formulier invullen, denk dus goed na welke vrijstellingen je wilt aanvragen!

Je kan onderaan een overzicht vinden van welke vrijstellingen je standaard zal krijgen op basis van credits die je behaalde in bepaalde vooropleidingen.

1. Gebruik het officiële online formulier onderaan voor het aanvragen van vrijstellingen.
2.  Voeg de nodige bijlages toe:

 • Een bewijs van jouw behaalde credits: jouw officiële puntenblad of een kopie van jouw diploma, getuigschrift of attest.  Een screenshot of voorlopige puntenlijst is niet voldoende!
 • Voor vrijstellingsaanvragen die niet op het overzicht staan: een bewijs van de inhoud die je gezien hebt: een kopie van de officiële opleidingsonderdeelfiche, korte beschrijving van de behaalde credits, inhoudstafel cursus,...

Vastgelegde vrijstellingen op basis van vooropleiding


Voor enkele vooropleidingen werd gekeken welke vrijstellingen je al zeker (niet) kan krijgen.

Overzicht 2019-2020

Aanvraag tot vrijstelling(en) op basis van eerder verworven kwalificaties


Online formulier 2019-2020

Vragen over het formulier? Neem contact op met het faculteitssecretariaat.

Je krijgt bevestiging als jouw inzending goed is aangekomen. 

Schrijf je al in voor de vakken waarvoor je een vrijstelling vraagt en ga naar de lessen. Zo ben je zeker dat je geen deadlines of verplichte lessen mist indien je de vrijstelling niet krijgt. Indien je de vrijstelling wel krijgt, schrijven wij jou uit en moet je voor dit vak geen inschrijvingsgeld betalen.

Je kan een uitzondering aanvragen op de volgende regels:

 • het overschrijden van het maximum aantal studiepunten (66SP)
 • de voltijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen (inschrijvingsvereisten = pre- en corequisites)
 • het in-of uitschrijven van de opleiding of opleidingsonderdelen buiten de inschrijvingsperiode

Je vult hiervoor het online aanvraagformulier in. We brengen je per e-mail op de hoogte van de beslissing. Dit duurt ongeveer 7 werkdagen.