logo
Portal for

Keuze onderwerp en promotor


Vóór je kan starten met de masterproef, moet je een promotor en onderwerp kiezen. Welke onderwerpen kan je kiezen? Wanneer moet je deze keuze maken? Wanneer en hoe moet de keuze vastgelegd en doorgegeven worden?

Meer info hier

Masterproef deel 1


In je eerste masterjaar volg je het vak "masterproef deel 1" en start je met jouw onderzoek.

Meer info hier

Masterproef deel 2


In je tweede masterjaar schrijf je je in voor het vak "masterproef deel 2" en rond je je onderzoek af. Wanneer en waar moet je je schriftelijk werk indienen? Wanneer staan de masterproefverdedigingen gepland? Waar moet je rekening mee houden?

Meer info hier

Masterproefreglement


Je kan alle regels en bepalingen rond de masterproef binnen de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie hier terugvinden.

Meer info hier

In het masterproefreglement vind je enkele verwijzingen terug naar de voorzitter van de masterproefcommissie en naar de ombudspersoon. Hun contactgegevens vind je hier.

Hulp bij je masterproef

Buiten bij je promotor of begeleider, kan je ook bij de studiebegeleiding terecht voor workshops of individuele begeleiding.

Studiebegeleiding

KEUZE ONDERWERP EN PROMOTOR

Op 1 maart worden jaarlijks de onderwerpen gepubliceerd waaruit je kan kiezen. 

De volgende masterproefonderwerpen kunnen gekozen worden om mee te starten in academiejaar 21-22:

Masterproefonderwerpen 2122

BESW

Masterproefonderwerpen 2122

REVAKI

Wil je weten of er nog plaats is bij jouw favoriete onderwerp voor 2122?


Bekijk hier de beschikbaarheid van de masterproefonderwerpen

MASTERPROEFFORMULIER

Om je onderwerp en promotor vast te leggen, vul je het masterproefformulier online in.
De promotor moet jouw masterproef dan nog goedkeuren. Wanneer dat is gebeurd, krijg je een mail ter bevestiging.

Je dient het formulier in het jaar vóór je zal starten met "Masterproef deel 1". 

Studenten die nog niet waren ingeschreven in de opleiding voor ze startten met "Masterproef deel 1" (studenten voorbereidingsprogramma, studenten die een bachelordiploma behaalden in een andere instelling,...) dienen het formulier in tegen 15 november van het academiejaar waarin ze starten met "Masterproef deel 1".

Leg jouw onderwerp en promotor vast

Masterproefformulier

Deadline masterproefformulier


15 mei 2021

WIJZIGING ONDERWERP OF PROMOTOR

Door omstandigheden kan het zijn dat je van promotor/onderzoek wilt veranderen, dat er veranderingen zijn in jouw promotor/begeleidersteam of dat je toch (niet) met een andere student zal samenwerken. Contacteer in dat geval altijd het faculteitssecretariaat.

VERKORT TRAJECT DE BEREKUYL

Studenten in de verkorte master REVAKI met vooropleiding Master lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan het ECDLT in Nederland, dienen geen masterproefformulier in maar geven hun onderwerp en promotor door ten laatste 15 oktober van het academiejaar waarin ze zich voor de eerste keer inschrijven voor het vak "Masterproef deel 2". 

Je kan alle informatie (ECTS-fiche, documenten, deadlines) terugvinden in de cursus van het vak op Canvas.
Alle documenten vind je terug onder "bestanden": BESW | REVAKI

Bij vragen contacteer je de titularis van het vak.

Binnen "Masterproef deel 2" werk je jouw onderzoek af en verdedig je jouw werk.

Iedereen die is ingeschreven voor het vak Masterproef deel 2 kan zijn masterproef indienen en verdedigen in de 1e zittijd in juni. Wie niet indient of slaagt in de 1e zittijd, wordt automatisch doorverwezen naar de 2e zittijd.

In enkele specifieke gevallen kan je jouw masterproef indienen en verdedigen in het eerste semester.

Indiening masterproef

.

Deadline indienen masterproef 1e zittijd

Maandag 7 juni 2022

Deadline indienen masterproef 2e zittijd

Maandag 22 augustus 2022
Je dient de volledige masterproef, met kaft en bijlagen, als PDF-bestand in via de Opdrachten-tool in de Canvas-cursus "Masterproef Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen deel 2" of "Masterproef Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie deel 2".

CHECKLIST VOOR HET INDIENEN VAN DE MASTERPROEF

 1. Lay-out: A4-formaat, VUB-huistijlsjabloon titelblad.
   
 2. Indien er omwille van Coronamaatregelen een aanpassing was aan jouw proces van opmaak, verzameling van gegevens, onderzoeksmethode en/of andere wetenschappelijke werkzaamheden, voeg je op de 2e pagina een standaard disclaimer toe (download hier de disclaimer in NL en ENG). Je kan onder deze disclaimer nog verder uitweiden of specifiëren.
   
 3. Masterproef laten tekenen door de promotor op de 2e pagina met "gezien en goedgekeurd". De handtekening kan digitaal worden toegevoegd. Eventueel kan de promotor via zijn officiële VUB-mailadres zijn akkoord doormailen naar de student, die deze mail dan samenvoegt met de masterproef.
  ! Masterproeven die niet ondertekend zijn door de promotor (of door een plaatsvervanger bij afwezigheid), kunnen niet verdedigd worden tenzij er op voorhand toestemming is gevraagd aan de voorzitter van de masterproefcommissie en de ombudspersoon. In dat geval moet de toestemming bij de masterproef worden ingediend.
   
 4. Het "toestemmingsformulier openbaarmaking masterproef" invullen, ondertekenen en laten ondertekenen door de promotor en bij de masterproef voegen na de pagina "gezien en goedgekeurd" (Engelstalige versie hier)
   
 5. Kijk je werk nog eens goed na, hou zeker rekening met wat volgens het OER wordt gezien als plagiaat:
  Onder plagiaat wordt begrepen het gebruik maken van andermans werk, al dan niet in bewerkte vorm, zonder nauwkeurige bronvermelding. Plagiaat kan betrekking hebben op verschillende vormen van werk zoals tekst, beeld, muziek, databestand, structuur, gedachtegang, ideeëngoed. Meer in het bijzonder worden onder meer volgende situaties als plagiaat beschouwd:
  - De student neemt werk over van andere auteurs, weliswaar met bronvermelding maar zonder gebruik van aanhalingstekens waar het om een letterlijke overname gaat;
  - De student neemt fragmenten over van andere auteurs, al dan niet letterlijk, zonder bronvermelding;
  - De student verwijst naar primair bronmateriaal waar hij het werk en de bronvermelding al dan niet letterlijk overneemt uit niet- vermelde secundaire bronnen;
  - De student neemt fragmenten over van andere auteurs, al dan niet met bronvermelding, met geringe en/of misleidende aanpassingen.
  Voor de toepassing van dit reglement wordt de overname van eigen werk zonder bronvermelding eveneens als een onregelmatigheid beschouwd.

   
 6. Je dient de volledige masterproef, met kaft en bijlagen, éénmaal als PDF-bestand in via de Opdrachten-tool in de Canvas-cursus "Masterproef Bewegings-en Sportwetenschappen deel 2" of "Masterproef Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie deel 2". Meer instructies ivm de naamgeving en bestandsindeling van het bestand kan je bij de opdracht terugvinden. Door de masterproef in te dienen via Canvas, wordt hij ook automatisch ingediend op Turnitin.
   
 7. Uiterste deadline om je masterproef in te dienen via Canvas is 16u30 op de dag van de deadline. 
   
 8. Kijk de gegevens op de indienlijst na (Indienlijst 2e zit); dit zijn de gegevens die werden ingevuld bij de keuze van jouw onderwerp +- 2 jaar geleden. De kans is groot dat deze ondertussen gewijzigd werden.
  Heb je nog geen Engelstalige titel (belangrijk voor op je Engelstalige diploma!), Is er een wijziging in de titel, in je promotoren-en begeleidersteam of is jouw masterproef een duomasterproef geworden? Geef het door via dit formulier (deadline = deadline voor indiening van de masterproef). Dit is belangrijk om jouw verdediging te kunnen plannen en jouw titel correct op jouw diploma te kunnen zetten!

Verdere specifieke bepalingen kan je nalezen in het masterproefreglement.

Verdediging masterproef

Je presenteert de inhoud van jouw masterproef en beantwoordt vragen van de juryleden.

Masterproefverdedigingen LK 1e zittijd

29-30 juni, 1 en 4-5 juli 2022

Masterproefverdedigingen LK 2e zittijd

8-9, 12-13 september 2022

Gezien de complexe planning van juryleden en promotors, kan er geen rekening worden gehouden met voorkeuren van studenten voor de planning van de masterproefverdedigingen. We verwachten van de studenten dat ze alle dagen vrijhouden.

De exacte planning per student wordt doorgestuurd +- 1 à 2 weken na de deadline om in dienen.

VERLOOP VAN DE MASTERPROEFVERDEDIGING

 • 10' mondelinge uiteenzetting door de student(e) 
 • 10' ondervraging door de commissieleden
 • 10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

Verloop van de verdediging bij een duo-masterproef

 • 15' mondelinge uiteenzetting door de studenten
 • 10' ondervraging door de commissieleden van student 1
 • 10' ondervraging door de commissieleden van student 2
 • 10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

Beoordeling masterproef

Je wordt beoordeeld op jouw schriftelijke masterproef en de mondelinge presentatie en ververdediging van jouw werk.

Beoordeling masterproef deel 2


Beoordelingsformulier schriftelijke masterproef

Beoordeling mondelinge presentatie masterproef


Beoordelingsformulier mondelinge presentatie

Indien je jouw masteropleiding kan afwerken in 1 semester, kan je er voor kiezen om jouw masterproef te verdedigen in januari en zo al af te studeren na de examenperiode van januari.

Voorwaarden/checklist om te verdedigen in januari:

Deadline indienen masterproef januari

6 december 2021

Data masterproefverdedigingen januari

13-14 januari 2022

OPGELET!

Jouw 1e zit wordt afgerond in januari. Indien je niet hebt ingediend of niet slaagt voor de masterproef, zal je pas opnieuw kunnen indienen of verdedigen in de 2e zittijd in september.