logo
Portal for

Keuze onderwerp en promotor


Vóór je kan starten met de masterproef, moet je een promotor en onderwerp kiezen. Welke onderwerpen kan je kiezen? Wanneer moet je deze keuze maken? Wanneer en hoe moet de keuze vastgelegd en doorgegeven worden?

Meer info hier

Masterproef deel 1


In je eerste masterjaar volg je het vak "masterproef deel 1" en start je met jouw onderzoek.

Meer info hier

Masterproef deel 2


In je tweede masterjaar schrijf je je in voor het vak "masterproef deel 2" en rond je je onderzoek af. Wanneer en waar moet je je schriftelijk werk indienen? Wanneer staan de masterproefverdedigingen gepland? Waar moet je rekening mee houden?

Meer info hier

Masterproefreglement


Je kan alle regels en bepalingen rond de masterproef binnen de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie hier terugvinden.

Meer info hier

In het masterproefreglement vind je enkele verwijzingen terug naar de voorzitter van de masterproefcommissie en naar de ombudspersoon. Hun contactgegevens vind je hier.

Hulp bij je masterproef

Buiten bij je promotor of begeleider, kan je ook bij de studiebegeleiding terecht voor workshops of individuele begeleiding.

Studiebegeleiding

KEUZE ONDERWERP EN PROMOTOR

Op 1 maart worden jaarlijks de onderwerpen gepubliceerd waaruit je kan kiezen. 

De volgende masterproefonderwerpen kunnen gekozen worden om mee te starten in academiejaar 19-20:

Masterproefonderwerpen 1920

LOBW

Masterproefonderwerpen 1920

REVAKI

Wil je weten of er nog plaats is bij jouw favoriete onderwerp voor 1920?


Bekijk hier de beschikbaarheid van de masterproefonderwerpen

MASTERPROEFFORMULIER

Om je onderwerp en promotor vast te leggen, vul je het masterproefformulier online in.
De promotor moet jouw masterproef dan nog goedkeuren. Wanneer dat is gebeurd, krijg je een mail ter bevestiging.

Je dient het formulier in het jaar vóór je zal starten met "Masterproef deel 1". 

Studenten die nog niet waren ingeschreven in de opleiding voor ze startten met "Masterproef deel 1" (studenten voorbereidingsprogramma, studenten die een bachelordiploma behaalden in een andere instelling,...) dienen het formulier in tegen 15 november van het academiejaar waarin ze starten met "Masterproef deel 1".

Leg jouw onderwerp en promotor vast

Masterproefformulier

Deadline masterproefformulier


15 mei 2020

WIJZIGING ONDERWERP OF PROMOTOR

Door omstandigheden kan het zijn dat je van promotor/onderzoek wilt veranderen, dat er veranderingen zijn in jouw promotor/begeleidersteam of dat je toch (niet) met een andere student zal samenwerken. Contacteer in dat geval altijd het faculteitssecretariaat.

VERKORT TRAJECT DE BEREKUYL

Studenten in de verkorte master REVAKI met vooropleiding Master lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan het ECDLT in Nederland, dienen geen masterproefformulier in maar geven hun onderwerp en promotor door ten laatste 15 oktober van het academiejaar waarin ze zich voor de eerste keer inschrijven voor het vak "Masterproef deel 2". 

Je kan alle informatie (ECTS-fiche, documenten, deadlines) terugvinden in de cursus van het vak op Canvas.
Alle documenten vind je terug onder "bestanden": LOBW | REVAKI

Bij vragen contacteer je de titularis van het vak.

Binnen "Masterproef deel 2" werk je jouw onderzoek af en verdedig je jouw werk.

Iedereen die is ingeschreven voor het vak Masterproef deel 2 kan zijn masterproef indienen en verdedigen in de 1e zittijd in juni. Wie niet indient of slaagt in de 1e zittijd, wordt automatisch doorverwezen naar de 2e zittijd.

In enkele specifieke gevallen kan je jouw masterproef indienen en verdedigen in het eerste semester.

Indiening masterproef

Je dient jouw masterproef in op het faculteitssecretariaat in Etterbeek.

Deadline indienen masterproef 1e zittijd

Maandag 18 mei 2020

Deadline indienen masterproef 2e zittijd

Maandag 17 augustus 2020
Uiterste deadline om je masterproef in te dienen op het secretariaat is 16u30 op de dag van de deadline.

CHECKLIST VOOR HET INDIENEN VAN DE MASTERPROEF

 • Lay-out: A4-formaat, recto verso afdrukken, VUB-huistijlsjabloon titelblad.
 • Masterproef laten tekenen door de promotor op de 2e pagina met "gezien en goedgekeurd". 
  ! Masterproeven die niet ondertekend zijn door de promotor (of door een plaatsvervanger bij afwezigheid), kunnen niet verdedigd worden tenzij er op voorhand toestemming is gevraagd aan de voorzitter van de masterproefcommissie en de ombudspersoon.
 • Masterproef elektronisch indienen via plagiaatssoftware TurnitIn en het bewijs van indiening afdrukken en mee indienen bij de masterproef. (1x los er bij is voldoende)
 • Papieren versie indienen op het faculteitssecretariaat in minstens 4 exemplaren: 1 per jurylid, 1 per promotor en 1 extra voor de bibliotheek.
 • Uiterste deadline om je masterproef in te dienen op het secretariaat is 16u30 op de dag van de deadline. Hou er rekening mee dat er nog studenten voor jou kunnen zijn, zorg er dus voor dat je er vroeger geraakt.
 • Aftekenen op de masterproeflijst en de titel van het werk aanpassen indien nodig (dit is de titel die op jouw diploma komt!)
 • Iemand anders mag voor jou indienen en aftekenen, op jouw risico.
 • Exemplaren voor begeleiders worden door de student zelf aan hen bezorgd.

Verdere specifieke bepalingen kan je nalezen in het masterproefreglement.

Verdediging masterproef

Je presenteert de inhoud van jouw masterproef en beantwoordt vragen van de juryleden.

Masterproefverdedigingen LK 1e zittijd

25 - 26 juni, 2 - 3 juli 2020

Masterproefverdedigingen LK 2e zittijd

3 - 4 - 7 - 8 september 2020

Gezien de complexe planning van juryleden en promotors, kan er geen rekening worden gehouden met voorkeuren van studenten voor de planning van de masterproefverdedigingen. We verwachten van de studenten dat ze alle dagen vrijhouden.

De exacte planning per student wordt doorgestuurd +- 1 à 2 weken na de deadline om in dienen.

VERLOOP VAN DE MASTERPROEFVERDEDIGING

 • 10' mondelinge uiteenzetting door de student(e) 
 • 10' ondervraging door de commissieleden
 • 10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

Verloop van de verdediging bij een duo-masterproef

 • 15' mondelinge uiteenzetting door de studenten
 • 10' ondervraging door de commissieleden van student 1
 • 10' ondervraging door de commissieleden van student 2
 • 10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

Beoordeling masterproef

Je wordt beoordeeld op jouw schriftelijke masterproef en de mondelinge presentatie en ververdediging van jouw werk.

Beoordeling masterproef deel 2


Beoordelingsformulier schriftelijke masterproef

Beoordeling mondelinge presentatie masterproef


Beoordelingsformulier mondelinge presentatie

Indien je jouw masteropleiding kan afwerken in 1 semester, kan je er voor kiezen om jouw masterproef te verdedigen in januari en zo al af te studeren na de examenperiode van januari.

Voorwaarden/checklist om te verdedigen in januari:

Deadline indienen masterproef januari

9 december 2019

Data masterproefverdedigingen januari

9 - 10 januari 2020

OPGELET!

Jouw 1e zit wordt afgerond in januari. Indien je niet hebt ingediend of niet slaagt voor de masterproef, zal je pas opnieuw kunnen indienen of verdedigen in de 2e zittijd in september.