logo
Portal for

Masterproef- verdedigingen


De planning van de masterproefverdedigingen wordt via Canvas doorgestuurd.

Hou rekening met de deadline om je te registreren!

INSCHRIJVINGEN VIA LEERPLATFORM

Voor sommige opleidingsonderdelen moet je je registreren voor het examenuur via pointcarré. Je vindt op het examenrooster terug voor welke opleidingsonderdelen.
 

Hoe schrijf ik me in voor mondelinge- en praktijkexamens via pointcarré?


Bekijk hier het stappenplan

Handleiding inschrijven via pointcarré

Hulp nodig?

Studiebegeleiding

EXAMENRESULTATEN

De laatste donderdag van de examenperiode ten laatste kan je jouw examenresultaten online terugvinden via jouw Selfservice.

Je krijgt daarna een mail wanneer je jouw puntenblad kan downloaden.
Download altijd jouw puntenblad, want dat is de enige plaats waar je jouw officiële proclamatiecode en gemiddelde kan terugvinden of waar je kan zien of je gedelibereerd werd voor vakken in je 1e bachelor.

Bekijk hier hoe je jouw punten kan bekijken en jouw puntenblad kan downloaden

Puntenblad

Wat betekent de proclamatieoode op jouw puntenblad?

Proclamatiecodes

ONJUISTHEDEN

Staat er een fout op jouw puntenblad?
Eventuele onjuistheden dienen zo snel mogelijk te worden gemeld via faclk@vub.be. Vermeld altijd jouw rolnummer, opleiding en een gedetailleerde omschrijving van de fout. Het faculteitsssecretariaat kijkt dit na en zet recht indien nodig.

INZAGE EN FEEDBACK

Elke examenperiode vindt er een facultaire inzagedag plaats, waarop je je examen kan komen inkijken. De data vind je terug op de LK-kalender.
Voor inhoudelijke feedback over jouw examen en vragen over deelpunten kan je terecht bij je docent. 

Wil je een kopie van jouw examenantwoorden? Dan kan je dit, enkel nadat je inzage en feedback hebt gekregen, aanvragen door het volgende formulier naar de docent te sturen: Aanvraagformulier kopie examen

Ombudspersoon


De ombudspersoon is bereikbaar voor klachten en opmerkingen die betrekking hebben op de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie en het bekendmaken van de resultaten.

Contacteren

Studietrajectbegeleider


Je kan terecht bij de studietrajectbegeleider met vragen over deliberatieregels, heroriëntering of bijsturing van jouw studietraject.

Contacteren

Studiebegeleiding


Voor vragen over jouw studiemethode en -planning, studievoortgang of heroriëntering.

Contacteren

Wie zijn de leden van de facultaire examen-en beroepscommissies?

Samenstelling examencommissies en beroepscommissie voor studenten

VERPLAATSING EXAMEN WEGENS OVERMACHT

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan een examen, vul je zo snel mogelijk het online overmachtsformulier in.

Dit document wordt automatisch naar het e-mailadres van de examinator gestuurd. Wanneer die beslist om een verplaatsing wel of niet toe te staan, krijg je daar automatisch bericht van.

Opgelet, het is altijd mogelijk dat de docent niet in de mogelijkheid is om een inhaalexamen te organiseren!

Aanvragen voor verplaatsing examens wegens overlap kunnen pas ingediend worden NA het bekendmaken van het DEFINITIEF examenrooster.

VERPLAATSING EXAMEN WEGENS OVERLAP

Indien je in een individueel traject zit en je 2 examens op hetzelfde moment moet afleggen, kan je aanvragen om het examen van het hoogste jaar of van het keuzevak te laten verplaatsen. Je doet dit door het online formulier in te vullen.

De deadlines hiervoor vind je terug op het formulier.

Je volgt het examenrooster voor het opleidingsonderdeel dat het eerst voorkomt in het standaard modeltraject of het examen van het opleidingsonderdeel dat verplicht is.

Opgelet, het is altijd mogelijk dat de docent niet in de mogelijkheid is om een extra examen te organiseren!