logo
Portal for

Masterproef- verdedigingen


De planning van de masterproefverdedigingen wordt via Canvas doorgestuurd.

Hou rekening met de deadline om je te registreren!

INSCHRIJVINGEN VIA LEERPLATFORM

Voor sommige opleidingsonderdelen moet je je registreren voor het examenuur via pointcarré. Je vindt op het examenrooster terug voor welke opleidingsonderdelen.
 

Hoe schrijf ik me in voor mondelinge- en praktijkexamens via pointcarré?


Bekijk hier het stappenplan

Handleiding inschrijven via pointcarré

Hulp nodig?

Studiebegeleiding

EXAMENRESULTATEN

De laatste donderdag van de examenperiode ten laatste kan je jouw examenresultaten online terugvinden via jouw Selfservice.

Je krijgt daarna een mail wanneer je jouw puntenblad kan downloaden.
Download altijd jouw puntenblad, want dat is de enige plaats waar je jouw officiële proclamatiecode en gemiddelde kan terugvinden of waar je kan zien of je gedelibereerd werd voor vakken in je 1e bachelor.

Bekijk hier hoe je jouw punten kan bekijken en jouw puntenblad kan downloaden

Puntenblad

Wat betekent de proclamatieoode op jouw puntenblad?

Proclamatiecodes

ONJUISTHEDEN

Staat er een fout op jouw puntenblad?
Eventuele onjuistheden dienen zo snel mogelijk te worden gemeld via faclk@vub.be. Vermeld altijd jouw rolnummer, opleiding en een gedetailleerde omschrijving van de fout. Het faculteitsssecretariaat kijkt dit na en zet recht indien nodig.

INZAGE EN FEEDBACK

Elke examenperiode vindt er een facultaire inzagedag plaats, waarop je je examen kan komen inkijken. De data vind je terug op de LK-kalender.
Voor inhoudelijke feedback over jouw examen en vragen over deelpunten kan je terecht bij je docent. 

Ombudspersoon


De ombudspersoon is bereikbaar voor klachten en opmerkingen die betrekking hebben op de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie en het bekendmaken van de resultaten.

Contacteren

Studietrajectbegeleider


Je kan terecht bij de studietrajectbegeleider met vragen over deliberatieregels, heroriëntering of bijsturing van jouw studietraject.

Contacteren

Studiebegeleiding


Voor vragen over jouw studiemethode en -planning, studievoortgang of heroriëntering.

Contacteren

Wie zijn de leden van de facultaire examen-en beroepscommissies?

Samenstelling examencommissies en beroepscommissie voor studenten

VERPLAATSING EXAMEN WEGENS OVERMACHT

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan een examen, vul je zo snel mogelijk het online overmachtsformulier in.

Dit document wordt automatisch naar het e-mailadres van de examinator gestuurd. Wanneer die beslist om een verplaatsing wel of niet toe te staan, krijg je daar automatisch bericht van.

Opgelet, het is altijd mogelijk dat de docent niet in de mogelijkheid is om een inhaalexamen te organiseren!

Ben je tijdens de Coronamaatregelen in het buitenland maar heb je wel examens in België?

  •  je vult eerst en ten laatste 19/05 het formulier “aanvraag verplaatsing examen wegens overmacht” in, waarbij je aanvraagt om het examen via een online examenvorm te kunnen afleggen. We vragen aan docenten om voor studenten in deze situatie waar mogelijk online examens te voorzien.

  • indien de docent antwoordt dat dit NIET mogelijk is, kan je via info@vub.be een attest aanvragen om naar België te reizen. Geef hierbij het antwoord van de docent mee, zodat zij kunnen zien dat je eerst hebt gevraagd om het examen online te kunnen afleggen.

Aanvragen voor verplaatsing examens wegens overlap kunnen pas ingediend worden NA het bekendmaken van het DEFINITIEF examenrooster.

VERPLAATSING EXAMEN WEGENS OVERLAP

Indien je in een individueel traject zit en je 2 examens op hetzelfde moment moet afleggen, kan je aanvragen om het examen van het hoogste jaar of van het keuzevak te laten verplaatsen. Je doet dit door het online formulier in te vullen.

De deadlines hiervoor vind je terug op het formulier.

Je volgt het examenrooster voor het opleidingsonderdeel dat het eerst voorkomt in het standaard modeltraject of het examen van het opleidingsonderdeel dat verplicht is.

Opgelet, het is altijd mogelijk dat de docent niet in de mogelijkheid is om een extra examen te organiseren!

Omwille van de coronamaatregelen zijn er enkele wijzigingen aan het verloop van de examenperiode. We zetten ze even op een rijtje.

EXAMENPERIODE 1E ZITTIJD, 2E SEMESTER

Voor alle VUB-studenten werd de examenperiode met 1 week verlengd zodat er examens kunnen worden ingepland tot en met 03/07. Omwille van de noodaak van contact voor het aanleren van enkele praktijkonderdelen, zullen er voor onze faculteit inhaalpractica worden georganiseerd in de maand juli of augustus en zullen de examens van deze vakken later worden afgenomen.

Het gaat om de vakken:
- Bewegingspromotie voor patiënt en therapeut 1 en 2
- Bewegingsvorming en methodiek I
- Individuele Bewegingsvorming en methodiek I, II en III
- Module onderzoek en behandeling IIB en IIIB
- Evidence-based klinisch redeneren in de manuele therapie: bovenste kwadrant

De juiste data van de inhaalpractica en examens kan je terugvinden op het examenrooster

EXAMENPERIODE MASTERJAREN


Studenten kunnen zonder studieduurvertraging afstuderen. Uitzondering hierop is de 2e master REVAKI afstudeerrichting Manuele Therapie.

08/06 tem 03/07

EXAMENPERIODE BACHELORJAREN


Enkele praktijkexamens zullen worden ingepland in de week van 10 juli.

08/06 tem 15/07

EXAMENPERIODE 2E MASTER REVAKI AR MANUELE THERAPIE


Inhaalpractica en examen voor "Evidence-based klinisch redeneren" kunnen tot augustus worden ingepland.

08/06 tem 14/08

EXAMENVORMEN, LOCATIE EN VERLOOP

Verschillende examens zullen volledig online plaatsvinden. Je kan dit terugvinden op het examenrooster. De docent zal je in de cursus op Canvas informeren over het platform waarop het examen doorgaat en eventuele inhoudelijke wijzigingen aan de examenvorm. 

Om genoeg plaats te voorzien tussen alle studenten, zullen enkele examens plaatsvinden op locaties extern aan de VUB. Je kan de locaties terugvinden op het examenrooster. 

Voor alle examens zal het lokaal worden ontsmet voor en na het examen, en ook voor mondelinge examens zal je plaats ontsmet worden voor je binnenkomt. Er zal ook handgel en mondmaskers worden voorzien. We vragen om tijdig aanwezig te zijn voor de examens zodat iedereen gestructureerd de ruimte kan binnengaan. Zo houden we het veilig voor iedereen!

DELIBERATIES 1E ZITTIJD

Door de verlengde examenperiodes worden ook de deliberaties uitgesteld. Wat houdt dit in? Je zal zoals steeds jouw resultaten al kunnen zien wanneer de docent ze invoert, maar jouw puntenblad kan je pas downloaden de dag na de deliberatie. Voor 1e bachelorstudenten weet je dan pas of je werd gedelibereerd volgens de regels voorzien in het onderwijs-en examenreglement. Dat is ook het moment waarop een eventueel afstudeergetuigschrift (voor bachelor of master) zal worden opgestuurd per post. 

De dag na de deliberatie is ook de datum vanaf wanneer de beroepstermijn begin te lopen.

Studeer je af? Op jouw diploma zal de orginele deliberatiedatum staan, ook indien je voor de eerste zittijd pas in augustus je opleiding kan voltooien. 

DELIBERATIEDATUM MASTERJAREN


met uitzondering van 2e master REVAKI - AR Manuele therapie

8 juli 2020

DELIBERATIEDATUM BACHELORJAREN


15 juli 2020

DELIBERATIEDATUM 2E MASTER REVAKI - AR MANUELE THERAPIE


Enkel de studenten die nog "Evidence based klinisch redeneren in de MT: bovenste kwadrant" moeten afleggen

19 augustus 2020

OVERMACHT

Indien je ziek bent omwille van Corona, vul je zoals steeds het formulier "aanvraag verplaatsing examen wegens overmacht".

Ben je op dit moment in het buitenland maar heb je wel examens in België?

  • je vult eerst en ten laatste 19/05 het formulier “aanvraag verplaatsing examen wegens overmacht” in, waarbij je aanvraagt om het examen via een online examenvorm te kunnen afleggen. We vragen aan docenten om voor studenten in deze situatie waar mogelijk online examens te voorzien.
  • indien de docent antwoordt dat dit NIET mogelijk is, kan je via info@vub.be een attest aanvragen om naar België te reizen. Geef hierbij het antwoord van de docent mee, zodat zij kunnen zien dat je eerst hebt gevraagd om het examen online te kunnen afleggen.

NOG VRAGEN? HULP NODIG?