logo
Portal for

Afwezigheden Faculteit LK

Wat zijn de regels en procedures rond afwezigheden bij de faculteit LK?

BIJ WELKE LESSEN MOET IK VERPLICHT AANWEZIG ZIJN?

Je kan terugvinden voor welke lessen je verplicht aanwezig moet zijn en wat de consequenties zijn wanneer je te vaak (onwettig) afwezig bent, in de OO-fiche van elk vak. Bekijk deze dus vóór de start van het academiejaar.

Het bewijs van je wettige afwezigheid mail je ten laatste 3 kalenderdagen na de einddatum van je afwezigheidsattest naar het faculteitssecretariaat (faclk@vub.be).

WAT MOET IK DOEN WANNEER IK GEWETTIGD AFWEZIG BEN GEWEEST?

Het bewijs van je wettige afwezigheid mail je ten laatste 3 kalenderdagen na de einddatum van je afwezigheidsattest naar het faculteitssecretariaat (faclk@vub.be). Mails met bijlages zonder onderwerp of tekst in de mail worden wegens veiligheidsredenen niet geopend! 

Het secretariaat kan het originele papieren attest bij de student opvragen.

Wij aanvaarden geen:

  • Onvolledig ingevuld attesten of attesten die tegenstrijdigheden bevatten (er moet een begin- en einddatum vermeld worden).
  • Dixitattesten (attest dat enkel gebaseerd is op de verklaring van de patiënt).
  • Post factum attesten (attesten die worden uitgeschreven na afloop van de ziekte of nadat de medische gevolgen van een ongeluk niet meer constateerbaar zijn).

 

IN NEDERLAND MOGEN HUISARTSEN GEEN AFWEZIGHEIDSATTESTEN SCHRIJVEN. WAT MOET IK ALS NEDERLANDSE STUDENT DAN DOEN?

In Nederland mag een behandelend arts geen verklaringen geven over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Een onafhankelijk arts mag dit echter wel. Je zoekt dus best bij aanvang van jouw opleiding in België naar een arts die bevoegd is om een afwezigheidsattest te schrijven voor jou.

Zonder wettig bewijs kunnen we jouw afwezigheid helaas niet als wettig aanvaarden. 

MIJN DOKTER HEEFT VOORGESCHREVEN DAT IK NIET MAG SPORTEN. BEN IK DAN GEWETTIGD AFWEZIG IN DE SPORTLESSEN?

Nee, je bent enkel vrijgesteld van het sporten tijdens de lessen, er kan immers nog theorie worden gegeven. Je kan wel de docent contacteren en vragen of het nuttig is om de les bij te wonen indien je niet mee kan sporten.

Vraag altijd aan je dokter om zo specifiek mogelijk op te schrijven wat je wel of niet kan of mag doen. Bv. als je niet mag zwemmen, vraag dan of je wel in het water mag.

IK HEB EEN BELANGRIJKE SPORTWEDSTRIJD TIJDENS EEN VAN MIJN LESSEN. ALS IK HIERVAN EEN BEWIJS HEB, GELDT DIT DAN ALS WETTIGE AFWEZIGHEID?

Nee, je kan enkel vrijgesteld worden voor lessen omwille van sportactiviteiten als je een topsportstatuut hebt.

WAT MOET IK DOEN WANNEER IK GEWETTIGD AFWEZIG BEN TIJDENS EEN EXAMEN?

Wanneer je door overmacht (ziekte, ongeval,...) niet aanwezig kan zijn op een examen, kan je bij de docent aanvragen om het examen op een ander moment af te leggen. Meer informatie en het officiële formulier om dit aan te vragen via student.vub.be/lk/examens#verplaatsing-examen-wegens-overmacht 

ZIJN ER ANDERE REGELS ROND VERPLICHTE AANWEZIGHEDEN IN FUNCTIE VAN COVID-19?

Er zijn enkele aanpassingen.

RISICOPATIËNTEN

Studenten die zelf risicopatiënt zijn, kunnen een ReFlex-statuut aanvragen bij de dienst Studiebegeleiding. Zij zullen dan contact opnemen met de docenten indien nodig om te kijken of de verplichte aanwezigheid anders kan worden opgevangen.

QUARANTAINE

Twijfel je of je besmet bent, ben je nog in afwachting van het resultaat van je test of ben je in nauw contact geweest met een besmette patiënt? Kom dan niet naar de les om de gezondheid van je medestudenten en docenten zeker niet in gevaar te brengen.
Indien je verplicht in quarantaine moet, kan de dokter je hiervoor een medisch attest bezorgen. Indien je niet verplicht in quarantaine gaat, vragen we je om toch een bewijs te voorzien: bv. bewijs dat een huisgenoot zich heeft laten testen en nog wacht op resultaat, bewijs van contact met een huisarts voor advies,... Dit mag ook op een andere manier dan een officieel ziekte-attest, we zullen hier milder zijn in het beoordelen van het bewijs als wettig volgens juridisch geldende normen.