logo
Portal for

Studietrajectbegeleider


Als student kan je deels zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Contacteer je studietrajectbegeleider

Meer info over

Inschrijvingsvereisten

Meer info over

Programmawijzigingen

Meer info over

Vrijstellingen

Voor advies, begeleiding en training

in elke fase van je studieloopbaan is er één adres:

Studiebegeleiding

Bij welke lessen moet ik verplicht aanwezig zijn?

Je kan terugvinden voor welke lessen je verplicht aanwezig moet zijn en wat de consequenties zijn wanneer je te vaak (onwettig) afwezig bent, in de OO-fiche van elk vak. Bekijk deze dus vóór de start van het academiejaar.

Het bewijs van je wettige afwezigheid mail je ten laatste 3 kalenderdagen na de einddatum van je afwezigheidsattest naar het faculteitssecretariaat (faclk@vub.ac.be).

Wat moet ik doen wanneer ik gewettigd afwezig ben geweest?

Het bewijs van je wettige afwezigheid mail je ten laatste 3 kalenderdagen na de einddatum van je afwezigheidsattest naar het faculteitssecretariaat (faclk@vub.ac.be). Mails met bijlages zonder onderwerp of tekst in de mail worden wegens veiligheidsredenen niet geopend! 

Het secretariaat kan het originele papieren attest bij de student opvragen.

Wij aanvaarden geen:

 • Onvolledig ingevuld attesten of attesten die tegenstrijdigheden bevatten (er moet een begin- en einddatum vermeld worden).
 • Dixitattesten (attest dat enkel gebaseerd is op de verklaring van de patiënt).
 • Post factum attesten (attesten die worden uitgeschreven na afloop van de ziekte of nadat de medische gevolgen van een ongeluk niet meer constateerbaar zijn).

In Nederland mogen huisartsen geen afwezigheidsattesten schrijven. Wat moet ik als Nederlandse student dan doen?

In Nederland mag een behandelend arts geen verklaringen geven over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Een onafhankelijk arts mag dit echter wel. Je zoekt dus best bij aanvang van jouw opleiding in België naar een arts die bevoegd is om een afwezigheidsattest te schrijven voor jou.

Zonder wettig bewijs kunnen we jouw afwezigheid helaas niet als wettig aanvaarden. 

Mijn dokter heeft voorgeschreven dat ik niet mag sporten. Ben ik dan gewettigd afwezig in de sportlessen?

Nee, je bent enkel vrijgesteld van het sporten tijdens de lessen, er kan immers nog theorie worden gegeven. Je kan wel de docent contacteren en vragen of het nuttig is om de les bij te wonen indien je niet mee kan sporten.

Vraag altijd aan je dokter om zo specifiek mogelijk op te schrijven wat je wel of niet kan of mag doen. Bv. als je niet mag zwemmen, vraag dan of je wel in het water mag.

Ik heb een belangrijke sportwedstrijd tijdens één van mijn lessen. Als ik hiervan een bewijs heb, geldt dit dan als wettige afwezigheid?

Nee, je kan enkel vrijgesteld worden voor lessen omwille van sportactiviteiten als je een topsportstatuut hebt.

Examens

Niet te missen informatie over examenroosters, ombudspersoon, verplaatsing examen bij overmacht of wegens overlap en bewijs deelname examens.

Masterproef- verdedigingen


De planning van de masterproefverdedigingen wordt via mail doorgestuurd.

Inschrijvingen via leerplatform

Voor sommige opleidingsonderdelen moet je je registreren voor het examenuur via pointcarré. Je vindt op het examenrooster terug voor welke opleidingsonderdelen: bij deze examens staat "inschrijven via online leerplatform" bij de opmerkingen.

Hoe schrijf ik me in voor mondelinge- en praktijkexamens via pointcarré?


Bekijk het stappenplan

Handleiding inschrijven via pointcarré

Inzage en feedback

Elke examenperiode vindt er een facultaire inzagedag plaats, waarop je je examen kan komen inkijken. De data vind je terug op de LK-kalender.
Voor feedback op je examen kan je terecht bij je docent. 

Ombudspersoon

Heb je opmerkingen of klachten met betrekking tot de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, de proclamatie, etc.?  Dan kan je contact opnemen met de facultaire ombudspersoon.

Enkel onder bepaalde voorwaarden kan je een beroep doen op de centrale ombudspersoon.

Verplaatsing examen bij overmacht

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan een examen, vul je het online overmachtsformulier in.

Dit document wordt automatisch naar het e-mailadres van de examinator gestuurd. Wanneer die beslist om een verplaatsing wel of niet toe te staan, krijg je daar automatisch bericht van.

Verplaatsing examen wegens overlap

Indien je in een individueel traject zit en je 2 examens op hetzelfde moment moet afleggen, kan je aanvragen om het examen van het hoogste jaar of van het keuzevak te laten verplaatsen. Je doet dit door het officiële formulier aanvraag verplaatsing examen wegens overlap” in te vullen.

De deadlines hiervoor vind je terug op het formulier.

De regel blijft gelden dat je het examenrooster volgt voor het opleidingsonderdeel dat het eerst voorkomt in het standaard modeltraject of het examen van het opleidingsonderdeel dat verplicht is.

Bewijs deelname examens

Indien je een bewijs nodig hebt van deelname aan een examen (bv. voor je werkgever), gebruik je het document 'LK deelnamebewijs examen'.

Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de examinator. Daarna kan je op het faculteitssecretariaat dit document laten afstempelen.

Hulp nodig?

Studiebegeleiding

Keuze onderwerp en promotor

Op 1 maart worden jaarlijks de onderwerpen gepubliceerd waaruit je kan kiezen. 

De volgende masterproefonderwerpen kunnen gekozen worden om mee te starten in academiejaar 19-20:
 

Masterproefonderwerpen 1920

LOBW

Masterproefonderwerpen 1920

REVAKI

Wil je weten of er nog plaats is bij jouw favoriete onderwerp voor 1920?


Bekijk hier de beschikbaarheid van de masterproefonderwerpen

In te dienen documenten en deadlines

Om je gekozen onderwerp en je verdediging vast te leggen, moet je volgende documenten indienen en rekening houden met volgende deadlines:

Masterproefformulier 1: keuze onderwerp en promotor

Om je onderwerp en promotor vast te leggen, vul je het masterproefformulier 1 online in.
De promotor moet jouw masterproef dan nog goedkeuren. Wanneer dat is gebeurd, krijg je een mail ter bevestiging.

Je dient het formulier in het jaar vóór je zal starten met "Masterproef deel 1". 
Studenten die nog niet waren ingeschreven in de opleiding voor ze startten met "Masterproef deel 1" (studenten voorbereidingsprogramma, studenten die een bachelordiploma behaalden in een andere instelling,...) kunnen het formulier indienen in het academiejaar waarin ze starten met "Masterproef deel 1".

Masterproef deel 1

Je kan alle informatie (ECTS-fiche, documenten, deadlines) terugvinden in de cursus van het vak op Canvas.
Alle documenten vind je terug onder "bestanden": LOBW | REVAKI

Masterproefformulier 2: Indiening en verdediging masterproef

In het academiejaar waarin je zal verdedigen, vul je masterproefformulier 2 online in. 
De promotor moet jouw formulier dan nog goedkeuren en juryleden voorstellen. Wanneer dat is gebeurd, krijg je een mail ter bevestiging.

  Uiterste deadline om je masterproef in te dienen op het secretariaat is 16u30 op de dag van de deadline.

  Checklist voor het indienen van de masterproef

  • Lay-out: A4-formaat, recto verso afdrukken, VUB-huistijlsjabloon titelblad.
  • Masterproef laten tekenen door de promotor op de 2e pagina met "gezien en goedgekeurd". 
   ! Masterproeven die niet ondertekend zijn door de promotor (of door een plaatsvervanger bij afwezigheid), kunnen niet verdedigd worden.
  • Bewijs van indiening op de plagiaatssoftware Turnitin afdrukken en mee indienen bij de masterproef.
  • Papieren versie indienen op het faculteitssecretariaat in minstens 4 exemplaren: 1 per jurylid, 1 per promotor en 1 extra voor de bibliotheek.
  • Uiterste deadline om je masterproef in te dienen op het secretariaat is 16:30 op de dag van de deadline. Hou er rekening mee dat er nog studenten voor jou kunnen zijn, zorg er dus voor dat je er vroeger geraakt. Iemand anders mag voor jou indienen en aftekenen, op jouw risico.
  • Exemplaren voor begeleiders worden door de student zelf aan hen bezorgd.
  • Aftekenen op de masterproeflijst en nog eens nakijken of de titel klopt (dit wordt de titel op je diploma!).

  Verdere specifieke bepalingen kan je nalezen in het masterproefreglement.

  Verloop van de masterproefverdediging

  • 10' mondelinge uiteenzetting door de student(e) 
  • 10' ondervraging door de commissieleden
  • 10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

  Verloop van de verdediging bij een duo-masterproef

  • 15' mondelinge uiteenzetting door de studenten
  • 10' ondervraging door de commissieleden van student 1
  • 10' ondervraging door de commissieleden van student 2
  • 10' deliberatie/bepaling van het definitieve beoordelingscijfer

  Beoordeling masterproef deel 2


  Beoordelingsformulier schriftelijke masterproef

  Beoordeling mondelinge presentatie masterproef


  Beoordelingsformulier mondelinge presentatie

  Hulp bij je masterproef

  Buiten bij je promotor of dienst assistent, kan je ook bij de studiebegeleiding terecht.

  Studiebegeleiding

  Reglementen

   Reglementen die voor jou belangrijk zijn.

  Stagereglement Klinische stages REVAKI


  Stagereglement

  Masterproefreglement LK


  Facultaire regels rond de masterproef

  Masterproefreglement 1819

  Centrale reglementen


  Reglementen rond tucht, studentenleven,...

  Centrale reglementen

  Onderwijs- en examenreglement


  met facultaire aanvullingen

  OER 1819
  Faculteitssecretariaat - Campus Etterbeek
  Gebouw L, 2e verdieping, lokaal L202

  Telefoon
  02 629 27 28

  E-mail
  faclk@vub.ac.be

  Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie


  Het faculteitssecretariaat is gesloten van 15 juli tem 26 juli.

  Faculteitssecretariaat
  Openingsuren
  Maandag tot vrijdag

  Voormiddag
  08:30-12:00

  Namiddag
  13:30-16:30

  Campussen

  Onze faculteit bevindt zich op 2 campussen.

  Bereikbaarheid campus Etterbeek

  Brussels Humanities, Sciences & Engingeering Campus

  Bereikbaarheid campus Jette

  Brussels Health Campus

  Pendelen tussen campussen

  Met openbaar vervoer

  Wie-is-wie

  Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.