logo
Portal for

Afwezigheid van een docent tijdens een les of examen

Indien de docent of professor afwezig is tijdens een les of examen, controleer dan eerst zeker je Canvas of VUB-e-mail.

Afwezigheid tijdens een les

Ga eerst na of je docent een kennisgeving geplaatst heeft op Canvas, of dat je een e-mail hebt ontvangen via je VUB-e-mail over een wijziging in het lesrooster/-lokaal. Als dat niet het geval is, kan je best naar het faculteitssecretariaat bellen om na te gaan of de docent verwittigd heeft. Als er geen verwittiging is geweest, mag je na een kwartier vertrekken.

Afwezigheid tijdens een examen

Neem contact op met je faculteitssecretariaat om na te gaan of de docent iets verwittigd heeft. Bij gebrek aan berichtgeving van de examinator vervalt de examenregeling na een wachttijd van 1 uur ten opzichte van de voorziene schikking. In overeenkomst met de examinator zal dan een nieuw examenmoment vastgelegd worden.

Controleer via

Canvas

Controleer via

VUB-e-mail

Contacteer

Faculteit

Examen gemist of te laat aangekomen

Wanneer je een examen mist of te laat aankomt door overmacht is het nodig om het facultetssecretariaat te verwittigen. Zoniet, verlies je de kans om deze te hernemen. Verwittig zeker ook je docent via e-mail als het gaat om een mondeling examen.

Overmacht

Meer informatie over examens verplaatsen door overmacht vind je op de pagina over de examenregeling.

Geen overmacht

Zonder aantoonbare overmacht kan je de examenkans niet hernemen en moet je sowieso gebruik maken van je tweede examenkans.

Meer info over het missen van of te laat aankomen op een examen

Onderwijs- en examenreglement

Lokaal vergeten of niet vinden

Wanneer je het lokaal niet kunt vinden of bent vergeten, kun je altijd de les- en examenroosters voor elke faculteit controleren.

Je kunt het lessenrooster en lokalen van je vakken terugvinden tijdens het semester.

Het examenrooster met de lokalen wordt enkele weken voor elke examenperiode bekend gemaakt.

  • De eerste periode (januari + juni) ten laatste 14 weken voor de start van de examens.
  • De tweede periode (Augustus) ten laatste 4 weken voor de start van de examens.

Controleer je les- en examenroosters met de lokalen

Les- en examenroosters

Stagebegeleider niet behulpzaam

Een verschil of conflict met je stagebegeleider en je komt niet tot een bemiddeling?

Wanneer je stagebegeleider niet behulpzaam is, kan je best contact opnemen met je faculteitssecretariaat. Zij kunnen eventueel als bemiddelaar optreden. 

Contacteer je faculteitssecretariaat om tot een oplossing met je stagebegeleider te komen

Faculteit

Stagecontract kwijt

Contacteer zo snel mogelijk je stagebegeleider!

Als je je stagecontract kwijt bent, neem je best zo snel mogelijk contact op met je stagebegeleider. Je kunt de contactgegevens terugvinden in het VUB-telefoonboek.

Vind de contactgegevens van je stagebegeleider

VUB-telefoonboek

Promotor niet behulpzaam

Wanneer je problemen ondervindt met je promotor kun je de facultaire ombudspersoon contacteren.

Wanneer je klachten of opmerkingen hebt die betrekking hebben op de onderwijsorganisatie, examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het halen van een creditbewijs te ontvangen kan je steeds terecht bij de facultaire ombudspersoon.

Vind de contactgegevens van de ombudspersoon van jouw faculteit

Facultaire ombudspersoon

Promotor niet bereikbaar

Contacteer het faculteitssecretariaat!

Indien je je promotor niet kan bereiken kan je best contact opnemen met je faculteitssecretariaat.

Contact details faculteitssecretariaat

Faculteiten