logo
Portal for

Stageconcept

Wat is de plaats van de stage in je opleiding? Hoe gaat het in zijn werk?

De stage bedraagt 30 studiepunten en vormt het vertrekpunt van de lerarenopleiding

Aard van je stage

Verschillende onderwijsvormen en -niveaus

De stage kan gespreid worden over verschillende onderwijsvormen en over verschillende onderwijsniveaus. Een deel van de stage moet je toch verplicht afleggen in het secundair onderwijs van de tweede en derde graad, aangezien het diploma van leraar onderwijsbevoegdheid geeft in de tweede en derde graad.

Onderwijsvormen:

 • ASO
 • BSO
 • KSO
 • TSO

Onderwijsniveaus:

 • Secundair onderwijs
 • Secundair na secundair (Se-n-Se-)
 • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Hoger onderwijs en volwassenenonderwijs

Meerdere vakken

Studenten volgen een (eerste) vakdidactiek en een keuzevak of tweede vakdidactiek. Hierdoor kunnen zij tijdens hun stage meerdere vakken geven. Het aantal uren stage blijft hetzelfde. De stagebegeleiders bekijken hoe de verdeling voor elk vak ingericht kan worden.

Opbouwende complexiteit

Het stageconcept kenmerkt zich door een opbouwende complexiteit. De stageactiviteiten worden gradueel complexer in elke module, wat toelaat om de basiscompetenties, essentieel voor het lerarenberoep, geleidelijk, te ontwikkelen.

Stageadministratie

De instructies en deadlines om je stage in orde te brengen.

Stageadministratietool

De planning van je stages dient in deze online tool ingevuld te worden ten laatste één week voor je eerste stageles- of begeleidingsessie. De stagebegeleider bepaalt op basis van je stageplanning wanneer hij/zij zal langskomen tijdens je stage.

Meerdere stages op dezelfde school = 1 stageovereenkomst (in drievoud)

Stageovereenkomst

Van zodra je een stageplaats toegewezen krijgt, breng je je stageovereenkomst in orde. De stageovereenkomst is niet enkel belangrijk om de stage te officialiseren en te starten, maar ook om in orde te zijn met de verzekeringen. Het correct (laten) invullen van deze overeenkomst behoort tot de opdracht van de student.

 

Risicoanalyse

Alvorens je de stage begint, stel je met je stageschool een risicoanalyse op. Dit is een inventaris van alle arbeidsrisico's en bevat ook het advies (noodzaak van een geneeskundig toezicht) van een arbeidsgeneesheer. De stageschool stelt de risicoanalyse op, ondertekent het en is verantwoordelijk voor de juiste informatie. Sommige scholen hebben eigen formulieren die ook gebruikt kunnen worden. Wanneer de school geen eigen formulier gebruikt, kan dit document ingevuld worden. Dit document is niet van toepassing voor de Leraar-in-Opleiding.

Verzekeringsattest

In het verzekeringsattest vind je alle informatie over de verzekeringspolis waar je als student-stagair van de Vrije Universiteit Brussel onder valt.

Stagedocumenten

Bij je stage komt heel wat administratie kijken. De nodige documenten vind je op deze pagina.

Stagedocumenten per module

Leerlijn Reflectie en Onderzoek

 • Handleiding Leerlijn Reflectie en Onderzoek
 • Brief voor leerkracht 'video-opname' (toestemmingsformulier en engagementsverklaring)

Leraar-in-opleiding

 • LIO-stagehandleiding

Frequently Asked Questions

De meest gestelde vragen over de stage!

Hoeveel stage-uren telt de opleiding?

De aard, duur en spreidingsmogelijkheden van je stageopdrachten verschilt per module. 

   

  Module Stage Aantal uur Spreiding
  Module 2: Leren van individuele leerlingen Tutoring 20u week 3 t.e.m. week 14
  Module 3: Krachtige leeromgeving Co-teaching & minilessen 12u & 9u week 8 t.e.m. week 11 & week 12 t.e.m. 14
  Module 4: Diversiteit en grootstad Co-teaching & begeleide stage 20u minimale spreiding van 4 weken
  Module 5: Positief en zorgend leerklimaat Van begeleide stage naar zelfstandige stage 16u (minimum 10u zelfstandig) minimale spreiding van 4 weken
  Module 6A: Verbredende stage Onderzoekende School?! instap vanaf module 2 /
  Module 6B: Verbredende stage Verdieping tutoring 20u gemid. 2u/week
  Module 6C: Verbredende stage Themaprojecten afhankelijk van project afhankelijk van project

  Wie is wie?

  Tijdens je stage word je begeleid door verschillende personen in de lerarenopleiding én op je stageplek.

  In je stageparcours krijg je te maken met verschillende personen:

  IN DE LERARENOPLEIDING

  • de (vak)stagebegeleider: de persoon die je opvolgt tijdens je (vak)stage
  • de supervisor: de persoon die je begeleidt tijdens je reflecties
  • de titularis: de persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt voor je stage
  • de stagecoördinator: de persoon die je aanspreekt als je een probleem ervaart met je stagebegeleider, je stageschool, je vakmentor, ...
  • de trajectbegeleider: de persoon die je advies geeft bij je studieloopbaan
  • de bruggenbouwer: de persoon die ook deel uitmaakt van het onderzoekende team in module 6A - Onderzoekende School?!
  • de voorzitter: de persoon die de eindverantwoordelijke is van de opleiding en die jouw stageovereenkomt ondertekent

  OP DE STAGEPLEK

  • de vakmentor: een ervaren leerkracht die je tijdens je stage begeleidt op klasniveau
  • de schoolmentor: een leerkracht van je stageplek die je begeleidt op schoolniveau
  • de directie: de directeur die de eindverantwoordelijke is op je stageplek en jouw stageovereenkomst (laat) onderteken(t)(en)

  Ik heb/krijg een vraag over stage...

  Openingsuren, contactgegevens, bereikbaarheid en afsprakenkalenders

  Contacteer IDLO