Portal for

Monitoren van je studievoortgang

Het leerkrediet is een tool van de Vlaamse overheid om je studievoortgang te monitoren en je aan te zetten tot een bewuste studiekeuze.

Een rugzak vol studiepunten

De Vlaamse overheid stelt het leerkrediet voor als een rugzak die gevuld is met 140 studiepunten. Elke student die inschrijft in een initiële bachelor of master zet die studiepunten in tijdens zijn of haar studies.

Je kan studiepunten terugwinnen door te slagen voor vakken, maar ook verliezen wanneer je niet slaagt. Op die manier weerspiegelt het leerkrediet je studiesucces. Kom je op een te laag of negatief leerkredietsaldo? Dan heeft dit gevolgen op het verdere verloop van je studies.

Hoe dit exact in zijn werk gaat en wat de implicaties zijn van te weinig leerkrediet, vind je terug op de tabs hiernaast.

Hoe werkt het

De algemene regel stelt dat je een positief leerkredietsaldo moet hebben om te kunnen (her)inschrijven voor een initiële bachelor of master onder diplomacontract + vakken onder creditcontract.

Stap 1

Elke student start met 140 studiepunten leerkrediet. Per academiejaar zet je evenveel studiepunten in als het aantal studiepunten in je programma.

Geslaagd = minstens 10/20, dus geen gedelibereerde cijfers

Stap 2

Geslaagd voor alle of een deel van je vakken? Dan krijg je de studiepunten die je hebt ingezet voor deze vakken terug. Niet geslaagd voor een aantal vakken? Dan verlies je het ingezette krediet van deze vakken.

Geslaagd binnen een diplomacontract

Stap 3

Bonus: de eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt, worden dubbel bij je leerkrediet geteld. Het maakt niet uit of je deze studiepunten verwerft tijdens je eerste jaar of tijdens meerdere academiejaren.

Alleen bij het behalen van je 1ste masterdiploma

Stap 4

Masterdiploma behaald? Dan worden er 140 studiepunten van je saldo afgetrokken. Idealiter heb je dan nog 60 studiepunten over die je kan inzetten voor een 2de opleiding.

Programmawijzigingen en leerkrediet

Vakken toevoegen of verwijderen uit je programma of je opleiding stopzetten? Dan heeft dit invloed op je leerkrediet.

Jaarprogramma wijzigen

Wanneer je uitschrijft voor vakken (onder diplomacontract)

 • voor 1 december: dan heeft dit geen negatieve invloed op je ingezette leerkrediet. 
 • van 1 december tot en met 15 maart: dan verlies je het leerkrediet van de 1e-semestervakken en de jaaropleidingsonderdelen. Uitschrijven voor vakken van het tweede semester heeft in deze periode geen negatieve invloed op je leerkrediet.
 • na 15 maart: dan ben je jouw ingezette leerkrediet kwijt.

Schrijf je uit voor vakken onder creditcontract? Dan verlies je het ingezette leerkrediet ongeacht het moment waarop dit gebeurt.

Je opleiding stopzetten

 • voor 1 december: je krijgt jouw volledig leerkrediet terug.
 • van 1 december tot en met 15 maart: je krijgt het leerkrediet van vakken uit het tweede semester terug.
 • na 15 maart: je verliest al je ingezette leerkrediet.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer je studietrajectbegeleider

Veranderen opleiding van opleiding

Ben je gestart in je opleiding, maar wil je veranderen naar een andere opleiding? Dan heeft dit invloed op je leerkrediet.

Niet-generatiestudenten

Wanneer je verandert van opleiding

 • Voor 1 december: je krijgt jouw volledig leerkrediet terug.
 • Van 1 december tot en met 15 maart: je krijgt het leerkrediet van vakken uit het tweede semester terug.
 • Na 15 maart: je verliest al je ingezette leerkrediet.

Generatiestudenten

Generatiestudenten zijn studenten die voor het eerst inschrijven voor een bacheloropleiding onder diplomacontract. Voor hen gelden de volgende regels wannneer ze veranderen van opleiding:

 • voor 1 december: dan krijg je jouw volledige leerkrediet terug. (Opgelet: de stopzetting van je eerste opleiding en de inschrijving in je nieuwe opleiding moeten rond zijn voor 1 december.)
 • Tussen 1 december en de laatste werkdag voor de start van de januari-examens: dan krijg je het volledige leerkrediet terug van de 2de-semestervakken + de helft van het leerkrediet van de vakken uit het eerste semester en de jaarvakken.
 • Tussen de eerste officiële dag van de januari-examens en tot en met 15 maart: dan krijg je het volledige leerkrediet terug van de 2de-semestervakken en de helft van het leerkrediet van de jaarvakken. 
 • Na 15 maart: dan ben je al je ingezette leerkrediet kwijt

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer je studietrajectbegeleider

Negatief of onvoldoende leerkrediet

Om in te schrijven aan de VUB moet je beschikken over een positief leerkredietsaldo, maar er zijn uitzonderingen mogelijk.

Je hebt enkel je identiteitskaart en pincode nodig.

Stand van je leerkrediet checken

Je kan de stand van je leerkrediet nakijken op de campus of via www.studentenportaal.be.

Op de campus in Etterbeek kan je aan de balie van de Studiebegeleiding je leerkredietsaldo controleren, op de campus in Jette kan dit in de pc-ruimte van de medische bib.

Het extra studiegeld geldt niet voor beursstudenten

Uitzonderingen

Heb je onvoldoende of een negatief leerkrediet? Dan kan je in onderstaande situaties toch nog inschrijven, maar betaal je extra studiegeld van maximaal €11 per studiepunt voor het deel van de inschrijving waarvoor je onvoldoende leerkrediet hebt.

 • Een student die een bachelordiploma heeft behaald en van wie het leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, wordt toegelaten om de masteropleiding aan te vatten, voor zover hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en nog niet eerder een masterdiploma behaalde.
 • Een student die in het voorafgaande academiejaar (2015-2016) in een opleiding was ingeschreven, en nog ten hoogste 30 ECTS-credits moet afwerken van die opleiding, maar van wie het leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, wordt toegelaten die opleiding verder af te werken gedurende één academiejaar (2016-2017), voor zover hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en nog niet eerder een masterdiploma behaalde.
 • Een student die reeds een masterdiploma heeft behaald, en van wie het leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, wordt toegelaten tot een andere masteropleiding, en dit gedurende maximum twee academiejaren voor een eenjarige masteropleiding of drie academiejaren voor een tweejarige masteropleiding.

Deze bepalingen gelden zowel voor (her)inschrijving voor een initiële bachelor- of masteropleiding via diplomacontract als voor een opleidingsonderdeel via creditcontract, en dit onverminderd eventuele studievoortgangsbeslissingen.

Dit betekent dat eventuele studievoortgangsbeslissingen (weigering tot herinschrijving of bindende voorwaarden) blijven gelden, ook al valt de student onder een van de eerder genoemde uitzonderingsmaatregelen.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer je studietrajectbegeleider

Eenmalige heropbouw

Heb je na je studies minder dan 60 studiepunten leerkrediet over? Dan heb je recht op een éénmalige heropbouw tot 60 studiepunten.

De automatische heropbouw gebeurt met maximaal 10 studiepunten per jaar.

De heropbouw start

 • onmiddelijk in het geval dat je na het behalen van je eerste masterdiploma minder 60 studiepunten leerkrediet overhebt
 • na één academiejaar niet ingeschreven te zijn indien je het hoger onderwijs verlaat zonder diploma.

Een inschrijving onder examencontract wordt ook beschouwd als 'geen inschrijving' en wordt dus ook in aanmerking genomen.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer je studietrajectbegeleider

leerkrediet en overmacht

Als je door een overmachtssituatie leerkrediet hebt verloren, kan je een procedure opstarten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Wanneer aanvragen?

Kan je door overmacht niet deelnemen aan een examen en kan de faculteit geen andere examenregelig uitwerken? Dan verlies je leerkrediet. In dat geval kan je je situatie voorleggen aan de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen om het verloren leerkrediet eventueel terug te krijgen.

Hoe ga je te werk?

Hoe je exact te werk gaat en meer informatie vind je terug op de website van de Vlaamse overheid. Maar concreet komt het neer op de volgende 4 stappen:

 1. Maak je verzoekschrift op
 2. Voeg de nodige stukken toe
 3. Dateer en onderteken je verzoekschrift
 4. Stuur je verzoekschrift aangetekend op

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer je studietrajectbegeleider