logo
Portal for

Klacht of suggestie

De VUB is een open organisatie met heel wat ruimte voor feedback en debat. Je kan ook een klacht neerleggen bij een neutrale instantie.

(On)Tevredenheid over de werking

De beste manier om een probleem op te lossen is het beleefd aan te kaarten bij de betrokken persoon of dienst. Het is ook de snelste weg naar een oplossing.

Indien je niet weet waar je terecht kan, of je wil het probleem bij een neutrale instantie melden, mail dan naar feedback@vub.be. Infopunt Studenten zal het oppikken als een toegewijde 'klantendienst voor studenten'. We bekijken het probleem, zoeken een oplossing en contacteren de betrokken dienst. Indien nodig kaarten we je probleem hogerop aan bij het vice-rectoraat Onderwijs -en Studentenbeleid.

Het mailadres feedback@vub.be is dé plek voor feedback over onze werking, positief of negatief.

Conflict binnen de onderwijs- of examencontext

Incidenten binnen de onderwijs- of examencontext kunnen besproken worden met de facultaire ombudspersoon. Wanneer deze ombuds zelf betrokken partij is, of om één of andere reden niet aanspreekbaar is, kan je ook naar de centrale ombudspersoon stappen.

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag

Wanneer je ongewenst grensoverschrijdend gedrag wil melden, kan je terecht bij het Meldpunt via meldpunt@vub.ac.be. Discretie is gegarandeerd.

Inspraak via studentenvertegenwoordiging

De Studentenraad verdedigt de belangen van de VUB-studenten op onze universiteit en daarbuiten. De studentenvertegenwoordigers staan klaar om je vragen te beantwoorden en suggesties te ontvangen. Het is niet hun taak om jouw individuele problemen op te lossen, maar ze kunnen wel structurele problemen aankaarten of bepaalde zaken onder de aandacht brengen bij het beleid. Ook kan je zelf de open studentenraad bijwonen of een punt op de agenda plaatsen.

De studentenvertegenwoordiging situeert zich op alle niveaus. Ook in de faculteitsraad of opleidingsraad zetelen studenten.

Reglementen

Om je rechten en plichten te kennen, en wat de universiteit bij schending kan ondernemen, is het raadzaam om de reglementen te raadplegen.