logo
Portal for

Kinderopvang

De Vrije Universiteit Brussel heeft kinderdagverblijven in Elsene en in Jette. 

Kinderdagverblijven

In deze kinderdagverblijven is plaats voor 180 kinderen tussen 0 en 3 jaar:

 • 70 kinderen in Elsene
 • 110 kinderen in Jette

In de omgang met kinderen en ouders/opvoeders wordt de Nederlandse taal gehanteerd.

De VUB-kinderdagverblijven zijn 'vergund' door Kind & Gezin. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteitswerking van de kinderdagverblijven bij de universiteit ligt als organiserend bestuur, maar de controle op de kwaliteitseisen in het kader van het garanderen van kwaliteitszorg ligt bij de overheid.

Meer informatie over kinderopvang

Kind & Gezin

Praktisch

Alle praktische informatie omtrent de kinderdagverblijven van de VUB.

Voor wie?

Het kinderdagverblijf is toegankelijk voor iedereen
Kinderen van studenten en personeel verbonden aan de Universitaire Associatie Brussel (d.w.z. de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel) en kinderen van werknemers van het Universitair Ziekenhuis Brussel hebben voorrang.

Hoe aanmelden en inschrijven?

Tijdig inschrijven is belangrijk, bij voorkeur voor het einde van de vierde zwangerschapsmaand. Uitzonderlijke situaties kunnen in aanmerking komen voor een laattijdige aanvraag.

Meer informatie en aanvraag tot inschrijving via een persoonlijke afspraak, per mail of telefonisch.

Gang van zaken

 • Naar aanleiding van het eerste contact ontvangt de aanvrager van kinderopvang een inschrijvingsformulier van het VUB kinderdagverblijf alsook de informatie met betrekking tot een huishoudelijk reglement met uitgebreide informatie rond de werking van het kinderdagverblijf.
 • Een aanvraag verloopt als volgt:
  1. je registreert je opvangvraag op www.kinderopvanginbrussel.be (in deze flyer meer informatie).  Via deze tool ontvangt de aanvrager antwoord ten laatste 7 maanden voor de gewenste opnamedatum
  2. Indien één van de door jou gekozen kinderdagverblijven een VUB-kinderdagverblijf is, dan vragen we u om tegelijkertijd je plaatsaanvraag kenbaar te maken aan de hand van het inschrijvingsformulier dat je op aanvraag ontvangt via kinderdagverblijven@vub.be
 • Formeel wordt de opnamemogelijkheid geëvalueerd wanneer het inschrijvingsformulier ingevuld wordt terugbezorgd.
 • Naargelang de opnamewens wordt meteen bij het eerste contact de verdere gang van zaken toegelicht.
 • Antwoord over de mogelijkheid tot opname wordt in normale omstandigheden ten laatste 7 maanden voor de gewenste datum van opname meegedeeld.
 • De start van de opname (uitgebreid bezoek, uitwisselen van informatie, kennismaking met de kinderverzorgster, wennen, ...) wordt toegelicht zodra de opnamemogelijkheid een feit is.

Kosten

Ouders/opvoeders betalen per volle of halve opvangdag een financiële bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van beide ouders/opvoeders. Meer informatie vind je op kindengezin.be

Openingstijden

Het kinderdagverblijf in Jette is elke werkdag geopend van 06:30 tot 19:00, op aanvraag tot 22:00.

Het kinderdagverblijf in Elsene is elke werkdag geopend van 07:30 tot 18:30. De jaarlijkse sluiting van dit kinderdagverblijf situeert zich traditioneel in de eerste twee weken van augustus. 

Contact kinderdagverblijf

Zowel het kinderdagverblijf in Elsene als in Jette is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

 

Diensthoofd kinderdagverblijven

Mevr. Sarah Henry

Kinderdagverblijf Jette
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel (Jette, boven de medische bib)

Telefoonnummer
+32 2 477 48 11

E-mail
kinderdagverblijven@vub.be
Kinderdagverblijf Elsene
Generaal Jacqueslaan 141, 1050 Brussel (Elsene)

Telefoonnummer
+32 2 648 38 75

E-mail
kinderdagverblijven@vub.be