logo
Portal for

Welkom

Op deze website vind je info over belangrijke deadlines, vrijstellingen, examens, de masterproef en onze contactgegevens.

Talent in de faculteit

IR-studenten in de kijker

VUB-studenten Ingenieurswetenschappen vallen in de prijzen tijdens de ie-net-prijzen uitreiking, dat ingenieurs wil ondersteunen tijdens hun opleiding, netwerking en carrière. In de categorieën Bio-ingenieur en Burgerlijk ingenieur mochten Babette Deckers en Magali Dams de hoofdprijs in wacht slepen. Ine Dirks kreeg de Persprijs toegewezen. Hieronder een compleet overzicht voor de categorieën Bio-ingenieur en Burgerlijk ingenieur. Meer info

STUDIETRAJECT

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Uitzondering aanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen via het online formulier Uitzondering op het  studietraject

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overrulen van pre- en corequisites
 • Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 8/10
 • Registreren voor vakken na deadline van 15 okt. (sem.1) / 28 feb. (sem.2)
 • Combineren van de basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding

Keuzedag 2020

Keuzedag 2020 BAMA opleidingen burgerlijk ingenieur

De bachelor is een brede opleiding waarbij je pas in het derde jaar een afstudeerrichting kiest.  Dit zorgt ervoor dat je met kennis van zaken kiest.  Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. In het derde bachelorjaar heb je keuze uit vijf verschillende afstudeerrichtingen.  

 1. Elektronica en informatietechnologie
 2. Bouwkunde
 3. Chemie en materialen
 4. Werktuigkunde-Elektrotechniek
 5. Applied computer science
 6. Biomedische ingenieurstechnieken

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

VRIJSTELLINGEN

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen.

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken. De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk toegekend worden. 

Gebruik één aanvraagformulier per vak waarvoor je een vrijstelling wil

Hoe aanvragen?

Om een vrijstelling aan te vragen, stuur je het formulier vrijstellingsaanvraag door naar studietraject.ir@vub.be

Deadlines: 15/10 (sem.1 + jaarvakken), 15/02 (sem.2)

Enkel een volledig aanvraagdossier dat tijdig is ingediend, wordt behandeld. Voeg studiebewijzen toe op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd met (kopieën van) relevante documenten.

De beslissing ontvang je via e-mail. Toegekende vrijstellingen worden door het faculteitssecretariaat doorgeboekt in je Selfservice.

Relevante documenten

 • Kopie of attest met o.m. de titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd, de gevolgde uren (theorie en oefeningen, afzonderlijk vermeld), behaald resultaat (puntenblad), studierichting, studiejaar en instelling waar het opleidingsonderdeel werd gevolgd en afgelegd.
 • Een officiële puntenlijst
 • Een officiële korte beschrijving van het afgelegde opleidingsonderdeel met de gedoceerde inhoud en het gebruikte cursusmateriaal.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug + wat je moet doen in geval van overmacht.

Examenroosters

In overeenstemming met het onderwijs- en examenreglement zijn de examenroosters opgesteld volgens de modeltrajecten.

De individuele uurregelingen zullen beschikbaar worden gesteld op de betreffende workspaces.

Examenkalender 2020 - 2021 NIET BRUFACE studenten

Examenkalender 2020 - 2021 BRUFACE studenten

Verplaatsing examen bij overmacht

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan examen, vul je het "aanvraagformulier verplaatsing examens wegens overmacht" in.

Je stuurt dit naar de examinator van het vak en het secretariaat in cc.

Kopierecht examen

Indien je een kopie wenst van je examen gelieve het formulier "aanvraag kopierecht examen" in te vullen en te mailen naar de titularis van het vak met het faculteitssecretariaat in cc.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Stage

Ben je Msc student en overweeg je om stage te lopen als deel van je studies? Neem dan onderstaande informatie aandachtig door.

Omwille van de coronacrisis, is het mogelijk dat sommige richtlijnen onderworpen kunnen worden aan veranderingen. Contacteer je stagecoordinator voor meer informatie.

Procedures voor verschillende opleidingen

Je bent zelf verantwoordelijk om een stageplaats te vinden en de documenten hiervoor tijdig in te dienen.

Bekijk hier de volledige procedure voor Bruface opleidingen. Bekijk hier de presentatie van de infosessie, en hier de opname.

Bekijk hier de volledige procedure voor Biomedical Engineering. Let op: indien je de stage wenst te lopen in 2020-2021, moet je hiervoor ingeschreven zijn voor 15 oktober 2020.

Bekijk hier de volledige procedure voor Applied Computer Science Engineering.

Bekijk hier de volledige procedure voor European Master in Photonics.

Studenten Industriële Wetenschappen vinden de procedure terug via Canvas > Community Faculteit Ingenieurswetenschappen > ‘Modules’

Belangrijke formulieren bij de aanvraag van stage

Stap 1: Aanvraagformulier (deadline 31mei 2021)

Stap 2: Stageovereenkomst (deadline 15 juni 2021)

Stap 3: Evalutatieformulier in te vullen door externe stagebegeleider (opgelet: enkel voor stage van 6 ECTS i.k.v. Bruface)

Stap 4: Uploaden stagerapport (opgelet: enkel voor stage van 6 ECTS i.k.v. Bruface)

Opmerkingen:

 • Ben je een niet-EER student en je bent geweigerd stage te lopen omwille van je statuut? Dit is wettelijk niet toegestaan. Download hier een brief om dit juridisch tegen te gaan.
 • Ben je Brufacestudent en loop je stage van 10 ECTS? De evaluatieformulieren en meer info kan je hier vinden op UV.
 • Waarvoor ben je allemaal verzekerd tijdens je stage? Neem een kijkje op https://student.vub.be/verzekeringen
Contacteer ir.mobility@vub.be om het reisbeleid na te gaan voor jouw opleiding

Stage in het buitenland

Wil je graag een stage ondernemen in het buitenland? Dat kan perfect!

 • Een stage in het buitenland kan je ondernemen in het bedrijf of land van jouw keuze (mits enkele uitzonderingen).
 • De Engelstalige modelovereenkomst voor een stage binnen een opleidingsonderdeel kan ook voor buitenlandse stages gebruikt worden. Aangezien een buitenlandse stage onderworpen is aan de wetgeving in het land waar de stage plaatsvindt is het echter mogelijk dat er aanpassingen aan de modelovereenkomst moeten gebeuren rekening houdend met de verschillen in wetgeving (bijvoorbeeld wat aansprakelijkheid, verzekering). Het is aan de lokale stageorganisatie om daar op te wijzen en voorstellen tot aanpassing tijdig te formuleren.
 • De verzekeringspolissen voor studenten die een stage binnen opleidingsonderdeel volgen zijn ook van toepassing voor buitenlandse stages. Voor stages buiten de EU is het aangeraden dat studenten zelf nog een reisbijstandsverzekering afsluiten.
 • Je kan een beurs aanvragen voor 15 december 2020 (buiten EU) of 22  februari 2021 (binnen EU).
 • Meer informatie over soorten uitwisselingen kan je hier terugvinden. Contacteer ir.mobility@vub.be voor vragen.

Zin om aan de slag te gaan?

Bekijk het aanbod hier

Op zoek naar talent voor je bedrijf?

Bezorg ons je contactgegevens

IAESTE Brussels

WORK. EXPERIENCE. DISCOVER. Dit is waar IAESTE Brussels voor staat. Wij bieden buitenlandse stages aan in bijna 90 landen wereldwijd, geschikt voor studenten met een technische achtergrond (ingenieurswetenschappen, architectuur, bio-ingenieurs, computerwetenschappen, wetenschappen, …). Als (ingenieurs-)wetenschapper zal je ervaring opdoen in de richting die jou het meest interesseert, wat ook ten zeerste op prijs gesteld wordt door toekomstige werkgevers!

Een IAESTE stage is een geweldige manier om culturen te leren kennen en vrienden te maken vanuit heel de wereld! Solliciteren voor een IAESTE stage is heel simpel en je krijgt er veel voor terug: IAESTE regelt je verblijf, helpt met administratieve zaken, organiseert sociale activiteiten veel meer!

Mocht je toch nog geen 100% overtuigd zijn om in het IAESTE avontuur te stappen kan je altijd verhalen van voorgaande Belgische stagiar(e)s, de geweldige stage bestemmingen en meer vinden op onze website. Meer info: https://iaeste.be

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het secretariaat of stuur ons een e-mail.

Openingsuren tijdens code rood (geldende tot nader order)

In het kader van de coronapandemie en de daarbij horende maatregelen, zal het IR-faculteitssecretariaat tot nader order gesloten zijn.

De medewerkers vragen dan ook om communicatie maximaal elektronisch (via mail aan secretariaat.ingenieurswetenschappen@vub.be) te laten verlopen.

FACULTEITSSECRETARIAAT
Gebouw K, 2de verdieping, lokaal K014

Telefoon
02 629 29 01

E-mail
secretariaat.ingenieurswetenschappen@vub.be
Openingsuren
Enkel na afspraak: donderdag tussen 10u - 15u

Stempel nodig op een document?
maak een Afspraak

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.