logo
Portal for

Interuniversitaire master

In het tweede masterjaar van de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie worden in de afstudeerrichtingen Neurologische aandoeningen en Inwendige aandoeningen enkele opleidingsonderdelen georganiseerd in samenwerking met één of meerdere andere Vlaamse universiteiten. 

Voor die opleidingsonderdelen kan het zijn dat je je moet inschrijven als gaststudent aan een andere universiteit dan je thuisinstelling.

Een inschrijving als gaststudent bij een andere onderwijsinstelling heeft geen invloed op je studiegeld of leerkrediet, maar je mag enkel inschrijven als gaststudent voor opleidingsonderdelen waarvoor je officieel bent ingeschreven in je thuisinstelling.
De inschrijving aan je thuisinstelling is de enige die invloed heeft op je studiegeld of leerkrediet, en is de enige die meetelt voor je diploma.

Wie zich niet tijdig inschrijft als gaststudent, kan mogelijk niet deelnemen aan het examen en heeft geen toegang tot het online cursusmateriaal.

Overzicht

Hier vind je een overzicht van de vakken waarvoor je aan een andere instelling moet inschrijven.

Master REVAKI bij neurologische aandoeningen


Interuniversitaire vakken MARE NEUR

Master REVAKI bij inwendige aandoeningen


Interuniversitaire vakken MARE INW

Inschrijvingsprocedure voor VUB-studenten

In het overzicht van de universitaire vakken vind je terug aan welke instellingen je voor welke vakken moet inschrijven.

Opgelet, de deadlines om in te schrijven aan de andere instellingen kunnen vroeger vallen dan aan de VUB!

Opgelet, het kan zijn dat je aan deze instellingen ook moet inschrijven om deel te nemen aan de 2e zittijd. Voor de vakken aan de VUB gebeurt dit automatisch na de 1e zittijd.

Inschrijven als gaststudent van UA, KUL, UGent of UHasselt voor VUB-vakken

1. Je meldt je online aan via 'Studentenadministratie voor gaststudenten'

--> Knop “Aanmelden als gaststudent bij de VUB”. 
--> Vul al je gegevens in
--> Geef aan welke opleidingsonderdelen je wilt volgen. (Zie overzicht)

Deadline: 19 oktober

2. De VUB Onderwijs- en Studentenadministratie schrijft je in als gaststudent
3. De VUB faculteit schrijft je in voor de vakken.
4. Je ontvangt jouw VUB studentenkaart per post.
5. Met het nummer op de studentenkaart activeer je jouw VUB NetID.
6. De vakken waarvoor je geregistreerd werd door de faculteit komen na 24 uur automatisch bij je cursussen op het leerplatform Canvas. 

7. Voor de afstudeerrichting NEURO: Wanneer je toegang hebt tot Canvas, schrijf je je zelf nog in voor de aangegeven cursussen om toegang te krijgen tot alle cursusinformatie. Volg het stappenplan. 

Bij problemen contacteer je de faculteit.

Lessenrooster Interuniversitaire vakken

Het vak Plichtenleer, praktijkbeheer en-management is geen interuniversitair vak en vind je daarom terug op de gewone VUB-lessenroosters.

Voor de interuniversitaire vakken moet je gaan kijken naar de roosters van een andere instelling, waar alle informatie verzameld wordt. De roosters van KUL zijn vrij raadpleegbaar, je zal pas toegang krijgen tot VICE nadat jouw thuisinstelling jouw gegevens heeft doorgegeven.
Voor VUB-studenten: We geven jouw gegevens voor VICE door op basis van jouw inschrijving; indien je problemen hebt met jouw inschrijving, laat dit dan zeker weten aan faclk@vub.be zodat wij wel jouw naam al kunnen doorgeven.

Voor de lessen van alle interuniversitaire vakken geldt dat de lessen kunnen doorgaan op campussen van alle organiserende instellingen.

Lessenrooster MARE bij Neurologische aandoeningen

Roosters KUL

Lessenrooster MARE bij Inwendige aandoeningen

Aanmelden voor de roosters op VICE

LEERSTOEL INSPANNINGSIMMUNOLOGIE & CHRONISCHE VERMOEIDHEID BIJ GEZONDEN EN CHRONISCH ZIEKEN

Studenten volgen het vak "Leerstoel Inspanningsimmunologie & chronische vermoeidheid bij gezonden en chronisch zieken" als gaststudent aan de VUB als onderdeel van hun inschrijving aan de ECDLT in Nederland. Je vult hiervoor het volgende formulier in en de faculteit zorgt voor de registratie van het opleidingsonderdeel zodat je toegang krijgt tot de cursus op Canvas.

VERKORTE MASTER REVAKI

Wie zich inschrijft voor vakken van de verkorte master REVAKI, moet zich mogelijk - afhankelijk van de gekozen optie - voor enkele vakken ook kosteloos inschrijven aan een andere instelling dan de VUB. De inplanning van deze lessen vind je ook terug op de roosters van andere instellingen.

Voor welke vakken moet je inschrijven aan een andere instelling en waar vind je de lessenroosters terug?


Overzicht interuniversitaire vakken

Hoe schrijf je in aan de andere instellingen?


Procedure