logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Home
Content: 
Title: 
Welkom
Text: 

Op deze website vind je alle nodige documenten, onze contactgegevens, vrijstellingen, examens en de stage.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level 1 Title: 
Ik zoek ...
Tiles: 
Image: 
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
Image: 
Title: 
Stageconcept, documenten, administratie, buitenlandse stage, ...
Image: 
Title: 
Afstuderen in januari
Title: 
Reglementen & formulieren
Content: 
Title: 
Reglementen en formulieren
Text: 

Een overzicht van de aanvullende reglementen en formulieren die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
BG: 
Title: 
Studietraject en administratie
Content: 
Title: 
Studietraject en administratie
Text: 

Als student kan je aan de hand van keuzevakken of eventuele vrijstellingen zelf je studietraject vormgeven. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met overgangsmaatregelen en regels m.b.t uitzonderingen. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider of op het secretariaat van de lerarenopleiding.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Extra: 
Image: 
Caption: 
Consulteer hier onze opleidingsprogramma's
Title: 
Vrijstellingen aanvragen
Text: 

Vrijstellingen op basis van eerder gevolgde opleidingsonderdelen

Op basis van eerder gevolgde opleidingsonderdelen kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Bekijk de opleidingsonderdeelfiches van jouw programma en ga na welke inhouden je al verworven hebt. Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling of deelvrijstelling bezorg dan het aanvraagformulier en de bijhorende bewijsstukken aan het secretariaat van IDLO of via lerarenopleiding@vub.be.

Een vrijstellingsaanvraag bestaat uit:

 • Aanvraagformulier vrijstellingen
 • Een officiële puntenlijst van alle relevante opleidingsonderdelen
 • Een kopie van de opleidingsonderdeelfiches (= korte beschrijving van de inhoud van de desbetreffende opleidingsonderdelen)
 • De deadlines vallen samen met de deadlines voor het registreren van vakken

Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties

De aanvraagprocedure voor de erkenning van eerder verworven competenties (EVC's) verloopt via de Universitaire Associatie Brussel (UAB)
 

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Tiles: 
Title: 
15 oktober 2018
Text: 
Deadline vrijstellingen aanvragen voor eerste semestervakken en jaaropleidingsonderdelen
Title: 
28 februari 2019
Text: 
Deadline vrijstellingen aanvragen voor tweede semestervakken
Title: 
Je programma wijzigen buiten de deadlines
Text: 

Je kan wijzigingen aan je programma in de SelfService Studenten doorvoeren zonder beperkingen

 • Tot en met 15 oktober: voor vakken van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • Tot en met 28 februari: voor vakken van het tweede semester

Buiten bovenstaande periodes heb je een gunstig advies van de voorzitter van de lerarenopleiding nodig. Hiervoor dien je het aanvraagformulier voor uitzonderingen voor in- en uitschrijven in.

 • Vanaf 16 oktober tot 8 januari: voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • Vanaf 1 maart tot 3 juni: voor de opleidingsonderdelen van het tweede semester
Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
<a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qHxbaagtRUWi2kLQN4TlheznaQKIXQJMrEkJ8b3MTcdUNVhIMjFaVDRSMEFFV1JJNllOOE5FWjZUTS4u" target="_blank"><b>Aanvraag uitzondering in- of uitschrijven op opleidingsonderdelen >>></a></b>
Title: 
Overgangsmaatregelen uitdovend traject
Text: 

Het curriculum van de Lerarenopleiding van de VUB werd naar academiejaar 2016-2017 toe grondig hervormd. Studenten die in 2015-2016 gedeeltelijk de Lerarenopleiding afwerkten, worden naargelang hun studievoortgang ingedeeld in ofwel het nieuwe curriculum ofwel in een uitdovend traject.  Twijfel je? Contacteer dan je studietrajectbegeleiding via idlo@vub.ac.be

Uitdovend traject

Studenten die het oude curriculum enkel nog Reflecterend en Onderzoekend Handelen (ROH), de Begeleide en Zelfstandige Oefenstage (BZOS) en de Verbredende Oefenstage (VOS) dienden af te werken, komen sowieso in een uitdovend traject terecht. 

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en kunnen zich vervolgens registreren in de SelfService voor ROH, BZOS en VOS. Begeleiding voor deze opleidingsonderdelen blijft voorzien.

Ook studenten die daar bovenop of uitsluitend nog Pedagogische vraagstukken, de vakdidactiek én de vakdidactische keuze dienen af te leggen, komen terecht in het uitdovend traject. Je dient je nog steeds in de SelfService te registreren voor deze vakken, maar in realiteit volg je de vakinhouden binnen het nieuwe curriculum.

Indien je uitsluitend deze studiedelen of een combinatie ervan nog dient af te leggen, ziet het uitdovende traject er, samenvattend, als volgt uit:

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Text: 

Overstap naar het nieuwe curriculum

Studenten die voorgaande jaren nog maar een beperkt deel van de lerarenopleiding afrondden, zullen overstappen naar het nieuwe curriculum. Om te vermijden dat je door deze overstap een verhoging van de studielast ondervindt, werden een reeks overgangsmaatregelen of (deel)vrijstellingen vastgelegd.

Onderstaande is een overzicht van de mogelijks afgelegde opleidingsonderdelen en de (deel)vrijstellingen die ervoor bekomt in het nieuwe curriculum. 

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Text: 

Volledige vrijstellingen

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Text: 

Deelvrijstellingen

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Text: 

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en dienen, eens heringeschreven, dit te melden aan idlo@vub.ac.be. Om te registreren voor de nieuwe modules, moeten we je immers eerst handmatig omboeken naar het nieuwe curriculum.

Hybride traject

Indien je reeds Onderwijstechnologie (3ECTS), Communicatievaardigheden (6ECTS) en pedagogische vraagstukken (3ECTS), kom je in een hybride traject terecht waarin je opleidingsonderdelen van het oude én het nieuwe curriculum opneemt. Je programma ziet er dan als volgt uit (nog af te leggen opleidingsonderdelen uit het oude traject in cursief):

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Deliberatie
Text: 
Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?
Title: 
Studievoortgang
Text: 
Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.
Title: 
Voor informatie, advies, begeleiding en training
BG: 
Title: 
Examens
Content: 
Title: 
Examens
Text: 

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Examenrooster
Text: 

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 14 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Image: 
Title: 
Examenrooster
Image: 
Title: 
Examenrooster
Image: 
Title: 
Examenrooster
Title: 
Overmacht of ziekte
Text: 

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (met gescand bewijsstuk in de bijlage)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen naar de examinator van het vak, met lerarenopleiding@vub.ac.be in cc.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen of uiterlijk op de dag van het examen in de nieuwe examenregeling aan het secretariaat van IDLO.
 4. De examinator brengt je per mail op de hoogte van de beslissing.
Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.
Title: 
Overlapping examens
Text: 

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode via dit formulier.

 1. Vul het formulier in en e-mail het ten laatste 1 week voor de start van de examenperiode naar de examinator en IDLO@vub.ac.be.
 2. De examinator brengt je per mail op de hoogte van de beslissing.
Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Quote: 
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.
Title: 
Examencommissie
Text: 

De examencommissie komt samen voor deliberatie op:

 • 7 februari 2019
 • 4 juli 2019
 • 12 september 2019
Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
<a href="https://student.vub.be/beroepsprocedure#intro" target="_blank"><b>Beroep aantekenen tegen een examenbeslissing >>> </a></b>
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Level: 
Title: 
Vind je geen antwoord op je vraag?
BG: 
Title: 
Lesroosters
Content: 
Title: 
Lesroosters
Text: 

Raadpleeg hier de lessenroosters voor academiejaar 2018-2019. Opgelet! Bekijk je lessenrooster wekelijks zo beschik je steeds over allerlaatste versie.

Selecteer "Lerarenopleiding" --> "Interfacultair departement Lerarenopleiding (IDLO) en duid vervolgens het door jou gekozen traject aan. Van de vakdidactieken in het lesrooster, volg je de vakdidactiek gelijknamig aan je profiel en je tweede vakdidactische keuze of verbredend keuzevak.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Tip: raadpleeg je lesrooster week per week
Tiles: 
Image: 
Title: 
Lesroosters 2018-2019
Title: 
Stages en praktijk
Content: 
Title: 
Meer informatie over de stages en praktijk
BG: 
Title: 
Contact
Content: 
Title: 
Contact
Text: 

Openingsuren, bereikbaarheid en afsprakenkalenders van de begeleiders

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Wil je op afspraak komen?
Text: 
Boek ze zelf in!
Phones: 
Label: 
Locatie
Phone Number: 
<span style="color: red;">IDLO is gevestigd op Pleinlaan 9, vierde verdieping</span style="color: red;">
Label: 
Telefoon
Phone Number: 
02 614 87 87
Label: 
e-mail
Phone Number: 
lerarenopleiding@vub.ac.be
Phones: 
Label: 
Maandag
Phone Number: 
13u15 - 16u
Label: 
Dinsdag - Donderdag
Phone Number: 
9-11u45 en 13u15-16u
Label: 
Vrijdag
Phone Number: 
9-11u45
Title: 
Interesse om te starten?
Text: 
Vul het formulier in!
Level: 
Level: 
Level 1 Title: 
Team
Title: 
Prof. dr. Nadine Engels
Text: 

Departementsvoorzitter

[E] nadine.engels@vub.ac.be
[T] 02 614 87 60

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Title: 
Prof. dr. Els Consuegra
Text: 

Ondervoorzitter

[E] els.consuegra@vub.ac.be
[T] 02 614 87 63

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Title: 
Mevr. Veerle Vandromme
Text: 

Algemeen Coördinator

[E] veerle.vandromme@vub.ac.be
[T] 02 614 87 62

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Title: 
Dr. Eva Van Moer
Text: 

Stage- en nascholingscoördinator

[E] eva.van.moer@vub.ac.be
[T] 02 614 87 61

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Title: 
Secretariaat
Text: 

Secretariaatsmedewerker
Stijn Suply
[E] stijn.suply@vub.be
[T] 02 614 87 89

Secretariaatsmedewerker
Mevr. Nicole Van Sebroeck
[E] nicole.van.sebroeck@vub.ac.be
[T] 02 614 87 88

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Topline: 
Interfacultair Departement Lerarenopleiding
Headline: 
Studenteninfo
Image: 
Headline: 
Educatieve master
Text: 
Houd al je opties open: kies nu al voor een educatief keuzepakket in je bachelor