Portal for

Welkom

Op deze website vind je alle nodige documenten, onze contactgegevens en info over keuzevakken, vrijstellingen, examens, het LIO-traject en de stage.

Tip: raadpleeg je lesroosters week per week

Lesroosters

Van de vakdidactieken in het lesrooster, volg je de vakdidactiek gelijknamig aan je profiel en je tweede vakdidactische keuze of verbredend keuzevak.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Stageconcept, documenten, administratie, buitenlandse stage, ...

Alle info over de stage

Kick-off Lerarenopleiding 2018-19

Praktische info

Reglementen en formulieren

Een overzicht van de aanvullende reglementen en formulieren die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Studietraject

Als student kan je aan de hand van keuzevakken of eventuele vrijstellingen zelf je studietraject vormgeven. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met overgangsmaatregelen en regels m.b.t uitzonderingen. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider, die je kan begeleiden bij het samenstellen van je programma en de opvolging van je studievoortgang.

Modulaire opbouw

De specifieke lerarenopleiding van de VUB is modulair opgebouwd.

 • 6 modules waarin telkens 1 thema centraal staat
 • volgtijdelijkheid van modules (behalve module 1 en 6). Dit betekent dat je eerst module 2 moet afwerken alvorens je kan starten met module 3, enz.
 • 5 leerlijnen als rode draad doorheen de modules
Klik hier voor een groter beeld

Keuzevakken

 • Binnen elk SLO-profiel volg je standaard de gelijknamige vakdidactiek. Als student ingeschreven in, bijvoorbeeld, de SLO humane wetenschappen - profiel geschiedenis, volg je dus ook de vakdidactiek geschiedenis standaard ingebouwd in je programma.
 • Daarnaast dien je een keuze te maken tussen een 2e vakdidactiek of een verbredend of verdiepend keuzevak. In de tweede vakdidactiek en de keuzevakken kan je ook stage lopen.

2e vakdidactiek

Per SLO-profiel werden enkele vakdidactische keuzes opengesteld. Je moet de 2de vakdidactische keuze tegelijk opnmene met Module 3: Krachtige leeromgeving.

Uitzondering op deze toelatingsvoorwaarden aanvragen

 • indien je je vakexpertise in de gewenste 2e vakdidactiek kan staven én indien de desbetreffende vakdidacticus je toestemming verleent
  • Bijvoorbeeld op basis van een minor-opleiding, een eerder behaald diploma of omwille van een groot aantal keuzevakken in het vakdomein van de afwijkende 2e vakdidactiek
 • Een gemotiveerde uitzonderingsaanvraag richt je tot idlo@vub.ac.be, met een overzicht van het curriculum (en behaalde resultaten) op basis waarvan je de uitzondering aanvraagt.

Verbredende keuze

Je kan naast een 2e vakdidactiek ook opteren om een verbredend of een verdiepend keuzevak op te nemen. De drie keuzes die aangeboden worden, zijn:

 • Project Algemene Vakken in het BSO (3ECTS)
 • Onderwijs van het Nederlands aan anderstaligen (6ECTS)
 • ICT-coördinatie (3ECTS)

Vrijstellingen aanvragen

Vrijstellingen op basis van eerder gevolgde opleidingsonderdelen

Op basis van eerder gevolgde opleidingsonderdelen kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en de bijhorende bewijsstukken aan het secretariaat van IDLO, in lokaal M025 of via IDLO@vub.ac.be.

Een vrijstellingsaanvraag bestaat uit:

 • Aanvraagformulier vrijstellingen
 • Een officiële puntenlijst van alle relevante opleidingsonderdelen
 • Een kopie van de opleidingsonderdeelfiches (= korte beschrijving van de inhoud van de desbetreffende opleidingsonderdelen)
 • De deadlines vallen samen met de deadlines voor het registreren van vakken

Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties

De aanvraagprocedure voor de erkenning van eerder verworven competenties (EVC's) verloopt via de Universitaire Associatie Brussel (UAB)
 

14 oktober 2017


Deadline vrijstellingen aanvragen voor eerste semestervakken en jaaropleidingsonderdelen

15 februari 2018


Deadline vrijstellingen aanvragen voor tweede semestervakken

Je programma wijzigen buiten de deadlines

Je kan wijzigingen aan je programma in de SelfService Studenten doorvoeren zonder beperkingen

 • Tot en met 15 oktober: voor vakken van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • Tot en met 28 februari: voor vakken van het tweede semester

Buiten bovenstaande periodes heb je een gunstig advies van de voorzitter van de lerarenopleiding nodig. Hiervoor dien je het aanvraagformulier voor uitzonderingen voor in- en uitschrijven in.

 • Vanaf 16 oktober tot 8 januari: voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • Vanaf 1 maart tot 3 juni: voor de opleidingsonderdelen van het tweede semester

Overgangsmaatregelen uitdovend traject

Het curriculum van de Lerarenopleiding van de VUB werd naar academiejaar 2016-2017 toe grondig hervormd. Studenten die in 2015-2016 gedeeltelijk de Lerarenopleiding afwerkten, worden naargelang hun studievoortgang ingedeeld in ofwel het nieuwe curriculum ofwel in een uitdovend traject.  Twijfel je? Contacteer dan je studietrajectbegeleiding via idlo@vub.ac.be

Uitdovend traject

Studenten die het oude curriculum enkel nog Reflecterend en Onderzoekend Handelen (ROH), de Begeleide en Zelfstandige Oefenstage (BZOS) en de Verbredende Oefenstage (VOS) dienden af te werken, komen sowieso in een uitdovend traject terecht. 

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en kunnen zich vervolgens registreren in de SelfService voor ROH, BZOS en VOS. Begeleiding voor deze opleidingsonderdelen blijft voorzien.

Ook studenten die daar bovenop of uitsluitend nog Pedagogische vraagstukken, de vakdidactiek én de vakdidactische keuze dienen af te leggen, komen terecht in het uitdovend traject. Je dient je nog steeds in de SelfService te registreren voor deze vakken, maar in realiteit volg je de vakinhouden binnen het nieuwe curriculum.

Indien je uitsluitend deze studiedelen of een combinatie ervan nog dient af te leggen, ziet het uitdovende traject er, samenvattend, als volgt uit:

Overstap naar het nieuwe curriculum

Studenten die voorgaande jaren nog maar een beperkt deel van de lerarenopleiding afrondden, zullen overstappen naar het nieuwe curriculum. Om te vermijden dat je door deze overstap een verhoging van de studielast ondervindt, werden een reeks overgangsmaatregelen of (deel)vrijstellingen vastgelegd.

Onderstaande is een overzicht van de mogelijks afgelegde opleidingsonderdelen en de (deel)vrijstellingen die ervoor bekomt in het nieuwe curriculum. 

Volledige vrijstellingen

Deelvrijstellingen

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en dienen, eens heringeschreven, dit te melden aan idlo@vub.ac.be. Om te registreren voor de nieuwe modules, moeten we je immers eerst handmatig omboeken naar het nieuwe curriculum.

Hybride traject

Indien je reeds Onderwijstechnologie (3ECTS), Communicatievaardigheden (6ECTS) en pedagogische vraagstukken (3ECTS), kom je in een hybride traject terecht waarin je opleidingsonderdelen van het oude én het nieuwe curriculum opneemt. Je programma ziet er dan als volgt uit (nog af te leggen opleidingsonderdelen uit het oude traject in cursief):

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Meer info

Voor informatie, advies, begeleiding en training

Studiebegeleiding

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Examenrooster

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 14 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Registratie mondelinge examens

Voor sommige examens reserveer je een tijdslot via PointCarré.

De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overmacht of ziekte

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (met gescand bewijsstuk in de bijlage)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen naar de examinator van het vak, met lerarenopleiding@vub.ac.be in cc.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen of uiterlijk op de dag van het examen in de nieuwe examenregeling aan het secretariaat van IDLO.
 4. De examinator brengt je per mail op de hoogte van de beslissing.
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overlapping examens

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode via dit formulier.

 1. Vul het formulier in en e-mail het ten laatste 1 week voor de start van de examenperiode naar de examinator en IDLO@vub.ac.be.
 2. De examinator brengt je per mail op de hoogte van de beslissing.

Examencommissie

De examencommissie komt samen voor deliberatie op:

 • 9 februari 2018
 • 6 juli 2018
 • 14 september 2018

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons
Je LIO-trajectbegeleider, Peter Deriemaeker, kan je informeren, adviseren en begeleiden.

Leraren in opleiding

Werk je al als leraar maar beschik je nog niet over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs? Je kan de lerarenopleiding in een apart traject volgen: het Leraar-In-Opleiding (LIO) traject. 

Evaluatie van LIO

Je evaluatie als LIO-student gebeurt op basis van drie pijlers:

 1. de assessment van je portfolio (60%)
 2. de uitvoering van de 500 uren die je als LIO-student presteerde onder begeleiding van je schoolmentor (30%)
 3. je mondelinge verdediging (10%)

De globale assessment is dus het eindresultaat van de evaluatie van

 1. de directeur van de school
 2. de schoolmentor
 3. de titularis van de opleidingsonderdelen  ‘Onderwijspraktijk voor de LIO’
 4. de LIO-stagebegeleider onder de vorm van een assessment.

Voorwaarden LIO-traject


De voorwaarden om in te schrijven in een LIO-traject.

Meer info

Inschrijven voor een LIO-traject


Je schrijft je in voor het reguliere traject en vraagt dan toelating voor een LIO-traject aan.

Meer info

Programma-implicaties


Het programma van het LIO-traject.

Meer info

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Solliciteren

Hieronder vind je informatie over solliciteren in het Gemeenschapsonderwijs en welke vakken je met je diploma's mag geven.

Welke vakken mag ik geven?

Het is je masteropleiding die bepaalt voor welk(e) vak(ken) je onderwijsbevoegdheid krijgt, niet welke Specifieke Lerarenopleiding je volgt. Voor welke vakken je lesbevoegdheid krijgt, wordt bepaald op basis van de zogenaamde bekwaamheidsbewijzen. Er zijn drie soorten bekwaamheidsbewijzen: ‘vereiste’, ‘voldoende geachte’ en ‘andere’ bekwaamheidsbewijzen.

 • Vereist bekwaamheidsbewijs (VE): als je beschikt over een ‘vereist bekwaamheidsbewijs’ (VE) voor een bepaald vak in een bepaalde graad en onderwijsvorm, ben je specifiek opgeleid om dat vak te onderwijzen. Je bent dan door je basisopleiding gespecialiseerd in het vak en je hebt een pedagogische opleiding gevolgd voor het secundair onderwijs.
 • Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs: als je beschikt over een 'voldoende geacht bekwaamheidsbewijs' ben je mogelijk geschikt om een bepaald vak te onderwijzen. Het is de bevoegdheid van het schoolbestuur om te bepalen of je over de nodige vakkennis beschikt om aangesteld te kunnen worden. Het schoolbestuur kan dit in samenspraak met jou doen.

Wettelijk wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de houder van het vereiste en het voldoende geachte bekwaamheidsbewijs bij een aanwerving. Zo moet het schoolbestuur bij een aanstelling geen voorrang verlenen aan de houder van het vereiste bekwaamheidsbewijs. Er is ook geen verschil in bezoldiging en ook vaste benoeming is op termijn mogelijk.

Solliciteren in het Gemeenschapsonderwijs

De Lerarenopleiding organiseert in samenwerking met het VUB Career Center jaarlijks een workshop 'Solliciteren in het Gemeenschapsonderwijs'.

Contact

Openingsuren, bereikbaarheid en afsprakenkalenders van de begeleiders

Wil je op afspraak komen?


Boek ze zelf in!

Afsprakenkalender
Locatie
IDLO is voortaan gevestigd op Pleinlaan 9, vierde verdieping

Telefoon
02 614 87 87

e-mail
lerarenopleiding@vub.ac.be
Maandag
13:00 - 16:00

Dinsdag - Vrijdag
09:00-12:00 & 13:00 - 16u00

Interesse om te starten?


Vul het formulier in!

Kandidaat-studenten

Prof. dr. Nadine Engels

Departementsvoorzitter

[E] nadine.engels@vub.ac.be
[T] 02 614 87 60

Prof. dr. Els Consuegra

Ondervoorzitter

[E] els.consuegra@vub.ac.be
[T] 02 614 87 63

Mevr. Veerle Vandromme

Algemeen Coördinator

[E] veerle.vandromme@vub.ac.be
[T] 02 614 87 62

Dr. Eva Van Moer

Stage- en nascholingscoördinator

[E] eva.van.moer@vub.ac.be
[T] 02 614 87 61

Secretariaat

Secretariaatsmedewerker
Stijn Suply
[E] stijn.suply@vub.be
[T] 02 614 87 89

Secretariaatsmedewerker
Mevr. Nicole Van Sebroeck
[E] nicole.van.sebroeck@vub.ac.be
[T] 02 614 87 88