logo
Portal for

Reglementen en formulieren

Een overzicht van de aanvullende reglementen en formulieren die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Studietraject en administratie

Als student kan je aan de hand van keuzevakken of eventuele vrijstellingen zelf je studietraject vormgeven. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met overgangsmaatregelen en regels m.b.t uitzonderingen. Voor hulp kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider of op het secretariaat van de lerarenopleiding.

Vrijstellingen aanvragen

Vrijstellingen op basis van eerder gevolgde opleidingsonderdelen

Op basis van eerder gevolgde opleidingsonderdelen kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Bekijk de opleidingsonderdeelfiches van jouw programma en ga na welke inhouden je al verworven hebt. Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling of deelvrijstelling bezorg dan het aanvraagformulier en de bijhorende bewijsstukken aan het secretariaat van IDLO of via lerarenopleiding@vub.be.

Een vrijstellingsaanvraag bestaat uit:

 • Aanvraagformulier vrijstellingen
 • Een officiële puntenlijst van alle relevante opleidingsonderdelen
 • Een kopie van de opleidingsonderdeelfiches (= korte beschrijving van de inhoud van de desbetreffende opleidingsonderdelen)
 • De deadlines vallen samen met de deadlines voor het registreren van vakken

Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties

De aanvraagprocedure voor de erkenning van eerder verworven competenties (EVC's) verloopt via de Universitaire Associatie Brussel (UAB)
 

15 oktober 2018


Deadline vrijstellingen aanvragen voor eerste semestervakken en jaaropleidingsonderdelen

28 februari 2019


Deadline vrijstellingen aanvragen voor tweede semestervakken

Je programma wijzigen buiten de deadlines

Je kan wijzigingen aan je programma in de SelfService Studenten doorvoeren zonder beperkingen

 • Tot en met 15 oktober: voor vakken van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • Tot en met 28 februari: voor vakken van het tweede semester

Buiten bovenstaande periodes heb je een gunstig advies van de voorzitter van de lerarenopleiding nodig. Hiervoor dien je het aanvraagformulier voor uitzonderingen voor in- en uitschrijven in.

 • Vanaf 16 oktober tot 8 januari: voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen
 • Vanaf 1 maart tot 3 juni: voor de opleidingsonderdelen van het tweede semester

Overgangsmaatregelen uitdovend traject

Het curriculum van de Lerarenopleiding van de VUB werd naar academiejaar 2016-2017 toe grondig hervormd. Studenten die in 2015-2016 gedeeltelijk de Lerarenopleiding afwerkten, worden naargelang hun studievoortgang ingedeeld in ofwel het nieuwe curriculum ofwel in een uitdovend traject.  Twijfel je? Contacteer dan je studietrajectbegeleiding via idlo@vub.ac.be

Uitdovend traject

Studenten die het oude curriculum enkel nog Reflecterend en Onderzoekend Handelen (ROH), de Begeleide en Zelfstandige Oefenstage (BZOS) en de Verbredende Oefenstage (VOS) dienden af te werken, komen sowieso in een uitdovend traject terecht. 

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en kunnen zich vervolgens registreren in de SelfService voor ROH, BZOS en VOS. Begeleiding voor deze opleidingsonderdelen blijft voorzien.

Ook studenten die daar bovenop of uitsluitend nog Pedagogische vraagstukken, de vakdidactiek én de vakdidactische keuze dienen af te leggen, komen terecht in het uitdovend traject. Je dient je nog steeds in de SelfService te registreren voor deze vakken, maar in realiteit volg je de vakinhouden binnen het nieuwe curriculum.

Indien je uitsluitend deze studiedelen of een combinatie ervan nog dient af te leggen, ziet het uitdovende traject er, samenvattend, als volgt uit:

Overstap naar het nieuwe curriculum

Studenten die voorgaande jaren nog maar een beperkt deel van de lerarenopleiding afrondden, zullen overstappen naar het nieuwe curriculum. Om te vermijden dat je door deze overstap een verhoging van de studielast ondervindt, werden een reeks overgangsmaatregelen of (deel)vrijstellingen vastgelegd.

Onderstaande is een overzicht van de mogelijks afgelegde opleidingsonderdelen en de (deel)vrijstellingen die ervoor bekomt in het nieuwe curriculum. 

Volledige vrijstellingen

Deelvrijstellingen

Deze studenten dienen zich te herinschrijven voor de Lerarenopleiding en dienen, eens heringeschreven, dit te melden aan idlo@vub.ac.be. Om te registreren voor de nieuwe modules, moeten we je immers eerst handmatig omboeken naar het nieuwe curriculum.

Hybride traject

Indien je reeds Onderwijstechnologie (3ECTS), Communicatievaardigheden (6ECTS) en pedagogische vraagstukken (3ECTS), kom je in een hybride traject terecht waarin je opleidingsonderdelen van het oude én het nieuwe curriculum opneemt. Je programma ziet er dan als volgt uit (nog af te leggen opleidingsonderdelen uit het oude traject in cursief):

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Meer info

Voor informatie, advies, begeleiding en training

Studiebegeleiding

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen als je niet kan deelnemen aan een examen.

Examenrooster

Bekendmaking examenroosters

 • eerste zittijd (januari + juni): ten minste 14 weken voor de start van de examens
 • tweede zittijd (augustus): ten minste 4 weken voor de start van de examens

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overmacht of ziekte

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen via dit formulier.

 1. Vul het formulier in (met gescand bewijsstuk in de bijlage)
 2. E-mail het formulier ten laatste op de dag van het examen naar de examinator van het vak, met lerarenopleiding@vub.ac.be in cc.
 3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen de 3 kalenderdagen na het examen of uiterlijk op de dag van het examen in de nieuwe examenregeling aan het secretariaat van IDLO.
 4. De examinator brengt je per mail op de hoogte van de beslissing.
De examinator beslist of een nieuwe examenregeling mogelijk is.

Overlapping examens

Als je meerdere examens op hetzelfde ogenblik hebt, leg je het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen dat verplicht is, af. Voor het andere examen kan je een nieuw examenmoment aanvragen binnen dezelfde examenperiode via dit formulier.

 1. Vul het formulier in en e-mail het ten laatste 1 week voor de start van de examenperiode naar de examinator en IDLO@vub.ac.be.
 2. De examinator brengt je per mail op de hoogte van de beslissing.

Examencommissie

De examencommissie komt samen voor deliberatie op:

 • 7 februari 2019
 • 4 juli 2019
 • 12 september 2019

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons
Tip: raadpleeg je lesrooster week per week

Lesroosters

Raadpleeg hier de lessenroosters voor academiejaar 2018-2019. Opgelet! Bekijk je lessenrooster wekelijks zo beschik je steeds over allerlaatste versie.

Selecteer "Lerarenopleiding" --> "Interfacultair departement Lerarenopleiding (IDLO) en duid vervolgens het door jou gekozen traject aan. Van de vakdidactieken in het lesrooster, volg je de vakdidactiek gelijknamig aan je profiel en je tweede vakdidactische keuze of verbredend keuzevak.

Lesroosters 2018-2019

Klik hier

Meer informatie over de stages en praktijk

Klik hier

Contact

Openingsuren, bereikbaarheid en afsprakenkalenders van de begeleiders

Wil je op afspraak komen?


Boek ze zelf in!

Afsprakenkalender
Locatie
IDLO is gevestigd op Pleinlaan 9, vierde verdieping

Telefoon
02 614 87 87

e-mail
lerarenopleiding@vub.ac.be
Maandag
13u15 - 16u

Dinsdag - Donderdag
9-11u45 en 13u15-16u

Vrijdag
9-11u45

Interesse om te starten?


Neem contact met ons op of kom eens langs op een infodag.

Kandidaat-studenten

Prof. dr. Nadine Engels

Departementsvoorzitter

[E] nadine.engels@vub.ac.be
[T] 02 614 87 60

Prof. dr. Els Consuegra

Ondervoorzitter

[E] els.consuegra@vub.ac.be
[T] 02 614 87 63

Mevr. Veerle Vandromme

Algemeen Coördinator

[E] veerle.vandromme@vub.ac.be
[T] 02 614 87 62

Dr. Eva Van Moer

Stage- en nascholingscoördinator

[E] eva.van.moer@vub.ac.be
[T] 02 614 87 61

Secretariaat

Secretariaatsmedewerker
Stijn Suply
[E] stijn.suply@vub.be
[T] 02 614 87 89

Secretariaatsmedewerker
Mevr. Nicole Van Sebroeck
[E] nicole.van.sebroeck@vub.ac.be
[T] 02 614 87 88