logo
Portal for

Noodsituatie op de campus

Wat moet je doen bij een incident op de campus? Waar je terecht kan in het geval van een persoonlijke noodsituatie, vind je onderaan.

Noodnummers en de rol van de bewaking

Bij levensbedreigende situaties of dringende medische hulp bel je best de noodnummers, bij andere incidenten het gewone nummer van de Bewaking. Zij zijn het 24/7 aanspreekpunt voor veiligheid op de VUB. Zij kunnen EHBO toedienen en begeleiden de hulpdiensten op de campus.

 

EHBO door de VUB-bewakingsdienst

De VUB-bewakers zijn getraind om eerste medische zorg toe te dienen.

 • Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus: bij de Bewaking, gebouw X4 (aan ingang 6)
 • Brussels Health Campus: bij de Bewaking, studentenhomes (naast dienst huisvesting)

Reanimatie bij hartstilstand: defibrillator

Bij hartstilstand zijn op de campussen defibrillators aanwezig.

VUB Main Campus: 

 • Gebouw B/C: 1e verdiep, tegenover ingang bibliotheek
 • Gebouw D: 1e verdiep, naast balie Infopunt Studenten
 • Gebouw E/F: binnen via niveau esplanade /1e verdiep, tegenover de Sleuteldienst
 • Gebouw F/G: Binnen via esplanade /1e verdiep, voorbij liften, om de hoek
 • Gebouw G: Binnen via esplanade /1e verdiep, direct na binnenkomst
 • Gebouw L: inkomhal Begane grond, aan pilaar tegenover ontvangstbalie
 • Gebouw L: zwembad In lokaal van de redders
 • Pleinlaan 5: Na binnenkomst, rechts van de ontvangstbalie
 • Pleinlaan 9: Na binnenkomst rechts, nog voor de ontvangstbalie
 • Schoofslaan 8: Begane grond, Groepspraktijk, voorbij de ontvangstbalie, rechts, in de gang naar de tandarts
 • U-square: Gebouw F, begane grond , voorbij de liften, na de schuifdeur, naast de brandhaspel
 • X4: Begane grond, bij de Bewaking, achter de balie
 • Gebouw Z: Begane grond , direct na binnenkomst

Plaatsing AED nog voorzien op atletiekpiste, gebouwen I, M, Q en R.

VUB Health Campus: 

 • Gebouw A: In de hal, bij de bibliotheek
 • Gebouw B/C: Midden in de gang naar de snijzaal
 • Gebouw D/E: 1e verdiep, voorbij de liften
 • Gebouw G/H: Begane grond, direct na binnenkomst
 • Gebouw K: Begane grond, direct na binnenkomst
 • Gebouw L: Begane grond, in de gang naar de kleedkamers
 • Gebouw R: Direct na binnenkomst

Plaatsing AED nog voorzien bij de Studentenhuizen.

Wat moet ik doen bij een crisissituatie op de campus?

Bij crisissituaties komt het crisisteam van de VUB bijeen en bepaalt in overleg met de overheden wat moet gebeuren. Volg steeds de instructies van de bewaking of de personeelsleden van de VUB. Het crisiscommunicatieteam communiceert via VUBToday en de officiële sociale media.

Persoonlijke noodsituatie

Bij een persoonlijke noodsituatie kan je in alle discretie beroep doen op verschillende hulpverleningsdiensten van de universiteit, zowel medisch als psychologisch.

De VUB biedt verschillende algemene diensten rond welzijn en gezondheid. Wanneer je persoonlijke situatie vooral impact heeft op de studies, kan je terecht bij de VUB studiebegeleiding.

Persoonlijke crisis

Heb je het gevoel dat je, door een bepaalde gebeurtenis, de controle over jezelf verliest?

Dat kan gebeuren na:

 • een verbroken liefdesrelatie
 • een overlijden
 • een scheiding van je ouders
 • uithuiszetting
 • plotse financiële of juridische problemen
 • een conflict met iemand
 • een ongeluk,..

Je hebt het gevoel dat je daardoor niet meer kan functioneren en daarom zo snel mogelijk hulp nodig hebt?  

Tijdens de kantooruren kan je dan terecht bij het onthaal van CAW Brussel.

Buiten de kantooruren is Tele-onthaal (24/u/24u) telefonisch bereikbaar op het nummer 106. ’s Avonds is er de chatbox.

Noodoproepen ook mogelijk vanuit de liften

Noodnummers

Gebruik de noodnummers enkel bij ernstige crisissituaties: levensbedreigende situaties of dringende medische hulp. Contacteer in alle andere gevallen de bewaking.

+32 2 629 11 11


Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Etterbeek)

Bewaking

+32 2 477 61 12


Brussels Health Campus (Jette)

Bewaking

Algemene noodnummers

 • Ambulance: 112
 • Politie: 101
 • Brandweer: 112
 • Antigifcentrum: 070/245.245
 • Brandwonden centra: 02/268.62.00
 • Andere noodnummers: noodnummer.be

Hulpverlening op de VUB

Op de VUB kan je beroep doen op verschillende hulpverlenings- en adviesdiensten. We bieden ook informatie over externe diensten.

VUB-diensten

Nog iets anders of weet je niet waar je moet zijn? Vind het via onze hulpzoeker.

Hulpzoeker

Doorblader de hulpzoeker en vind steun bij de VUB-diensten en  externe organisaties die je te hulp staan.

Type probleem

Veiligheid

De VUB voert een actief preventiebeleid inzake veiligheid en welzijn. Ze beschikt ook over verschillende procedures in het geval van incidenten of crisissituaties.

Open campus, 24/7 bewaakt

De VUB heeft open campussen, en wil dit zo houden. De Bewaking is 24/7 aanwezig en patrouilleert over de campus. Via een nieuw toegangscontrolesysteem en slagbomen (in Jette met badge) controleert ze de toegang van voertuigen tot de campus. Het is steeds mogelijk om de parkings met de auto verlaten, ook na sluitingsuur.

Noodprocedures

De lokalen zijn uitgerust met branddetectiesystemen. In elk gebouw zijn de nooduitgangen en evacuatieprocedures gedocumenteerd. Wanneer het alarm afgaat, ga je rustig naar het dichtste evacuatiepunt.

Neem zeker proactief de informatie door over noodsituaties.  De Bewaking is het eerste aanspreekpunt bij incidenten op de campus. Bij levensbedreigende situaties of dringende medische hulp gebruik je de noodnummers. In uitzonderlijke crisissituaties komt het cristeam samen en bepaalt in overleg met de overheden wat moet gebeuren. Zij kunnen beslissen om extra toegangen af te sluiten of om bijzondere maatregelen te treffen. Je blijft hiervan op de hoogte via VUBToday.

Grensoverschrijdend gedrag

Bij het meldpunt kan je ongewenst grensoverschrijdend gedrag discreet melden.

Wie zit er achter het meldpunt?
Elly Audenaert is coördinator van het meldpunt en behandelt de meldingen. Jouw melding komt rechtstreeks bij haar terecht.

Meldpunt aan de VUB

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen alle vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer en in de studieomgeving die je kunt tegenkomen.. Het gaat dan over een vorm van verbaal of fysiek geweld, pestgedrag, ongewenste seksuele handelingen, intimidatie, racisme of discriminatie. Ben je zelf slachtoffer van  grensoverschrijdend gedrag, ben je getuige of heb je hier vragen over? Dan is het belangrijk dat je dit meldt door een e-mail te sturen naar meldpunt@vub.be. Een medewerker van de VUB gebonden aan het beroepsgeheim en met een mandaat om als onafhankelijk hulpverlener te handelen neemt vervolgens binnen de drie werkdagen contact met je op.

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwen is de basis van het meldpunt. Je mag dus verwachten dat elke hulpverlener discreet omgaat met de informatie die je deelt. De medewerkers van het meldpunt zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat deze medewerker verplicht is bij wet om alle informatie die gedeeld wordt volledig vertrouwelijk te houden en enkel volgende stappen neemt als jij daar toestemming voor geeft of als er sprake is van direct levensgevaar.

Geen directe hulp bij noodsituaties of incidenten

Het meldpunt kan geen directe hulp bieden bij noodsituaties of incidenten op de campus (van grensoverschrijdend gedrag) die jouw onmiddellijke veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Indien er acute medische of psychologische hulp nodig is, neem dan contact op met een van de hulpverleningsdiensten op de VUB.

Grensoverschrijdend gedrag?


Wat?

Wie kan melden en waarom melden?


Wie & waarom?

Wat gebeurt er met een melding?


Hoe?

Vertrouwenspersoon en tuchtprocedures


Wie en wat?

Andere meldingen

 • Voor conflicten in een onderwijs- of examencontext kan je terecht bij de ombudspersoon.
 • Voor conflicten (diefstal, geweld, vandalisme, stalking...) met een medestudent biedt het tuchtreglement houvast.

De bewaking

De Bewaking staat 24/7 in voor de veiligheid op de campus. Voor elk incident zijn zij het eerste aanspreekpunt. Indien nodig contacteren zij meteen de hulpdiensten.

Campus Etterbeek
Gebouw X4 (aan ingang 6)

Telefoon
+ 32 2 629 21 76

E-mail
bewaking@vub.be
Campus Jette
A900B (onder gebouw A) - Deur Technische Dienst

Telefoon
+32 2 477 41 41

E-mail
bewaking@vub.be

24/24 veiligheid

De bewaking staat in voor de veiligheid op de campus. Zij kunnen ingrijpen op het moment zelf (bv. agressie, geweld, diefstal, overlast, ongewenste personen, etc.), maar ook bij vaststellingen achteraf kan je best bij hen aangifte doen (bv. inbraak, vandalisme, etc.). Zij zijn het best geplaatst om de hulpdiensten op de campus te begeleiden.

De bewaking:

 • is 24/24u aanwezig
 • patrouilleert dag en nacht op de volledige campus en in de VUB-studentenwijken
 • noteert aangifte bij incidenten
 • is uitgerust met een eerstehulpkit. De bewakers hebben een eerstehulptraining gehad en kunnen dus hulp bieden in noodgevallen.
 • van de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Etterbeek) beschikt over een defibrillator (op de Brussels Health Campus (Jette) is de defibrillator beschikbaar in de hal van gebouw A)
 • begeleidt je als je je niet veilig voelt naar je wagen of dichtstbijzijnde openbaar vervoer
 • reageert op alarmsignalen van inbraaksystemen op de campus

Andere diensten van de bewaking

De bewaking:

 • helpt je bij autopech om je auto terug te starten (lege batterij) of om de pechdiensten te verwittigen.
 • levert sleutels van gehuurde wagens van het VUB-wagenpark
 • kan in noodgevallen buiten de diensturen (op weekdagen voor 7 u en na 22 u, op zaterdag voor 7 u en na 22 u) lokalen openen en sluiten.
  • Personeel moet zich kunnen legitimeren met de personeelskaart.
  • Studenten moeten hun studentenkaart kunnen voorleggen + de bewaking moet op voorhand toestemming via e-mail hebben ontvangen van de verantwoordelijke van het lokaal

 

 

De VUB interne bewakingsdienst is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich wenden tot de verzekeringsmaatschappij Ethias. Het polisnummer is 45.041.893.Voor verdere informatie kan u contact opnemen met de dienst Verzekeringen VUB via verzekeringen@vub.be.