logo
Portal for

Als toekomstige student een VUB-kamer online aanvragen

Toekomstige studenten kunnen hun kameraanvraag doen via dezelfde aanmeldapplicatie die ze ook gebruiken om zich in te schrijven voor een opleiding aan de VUB. Om je kameraanvraag te voltooien moet je een studierichting selecteren, maar je kan deze achteraf zeker nog wijzigen.

Tips

 • Gebruik bij het aanmelden bij voorkeur browser Google Chrome. Of Mozilla Firefox. Met Internet Explorer werkt de aanmeldapplicatie NIET!
 • De nummers van onderstaande stappen komen niet noodzakelijk overeen met de nummers van de stappen in de aanmeldapplicatie

Stap 1: een nieuwe account aanmaken

Navigeer naar aanmelden.vub.be en maak een nieuwe account aan.

Stap 2: Persoonsgegevens

De contactgegevens die je hier opgeeft zal de VUB gebruiken in haar communicatie met jou.

 • Gebruik – indien mogelijk - je Belgische(!) e-ID (elektronische identiteitskaart) en de knop ‘eID gebruiken’ (rechtsboven in het scherm). Hoe meld ik aan met een eID? >>>
 • Je kan ook de velden handmatig invullen.
 • Soms is het veld voor het bankrekeningnummer weerbarstig. Laat dit niet verplichte veld desnoods open en geef het nadien door via e-mail aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.
 • Als je een domicilieadres in België opgeeft, wordt verwacht dat je over een Rijksregisternummer beschikt. Indien je geen Rijksregisternummer hebt, moet je een adres in het buitenland opgeven. Je kan jouw juiste adres na het indienen van je aanmelding doorgeven via e-mail aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.
Volgde je ook al hoger onderwijs? Vink dat dan hier aan.

Stap 3: secundair onderwijs

Geef je eerdere studietraject aan vanaf het secundaire onderwijs.

 • Om je school terug te vinden, geef je de postcode van het hoofdadres in. Indien je jouw school niet terugvindt, vul dan iets anders in en meld de juiste gegevens via e-mail aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.
Zoek steeds op de postcode van het hoofdadres van je vroegere onderwijsinstelling.

Stap 4: hoger onderwijs

Indien je in stap 4 het vakje 'hoger onderwijs' aanvinkte, kan je jouw eerdere studietraject in het hoger onderwijs aangeven.

 • Om je school terug te vinden, geef je de postcode van het hoofdadres in. b.v. Erasmushogeschool Brussel vind je altijd via 1070 Anderlecht (hoofdzetel), ook al lag je campus in 1000 Brussel of 1090 Jette. Indien je dan nog steeds jouw opleiding of school niet terugvindt, vul dan iets anders in en meld de juiste gegevens via e-mail aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Stap 5: sociale voorzieningen

Vink ‘Een VUB-kamer aanvragen’ aan.

Let op! Vergeet niet na te kijken of de overige opties van toepassing zijn. Beursstudenten geven hier aan dat ze een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap willen aanvragen. Ook de aanvraag van bepaalde faciliteiten (topsportstatuut, maatregelen i.v.m. een functiebeperking,  ...) kan je hier kwijt.

Klik vervolgens op de knop Volgende stap.

Stap 6: aanvraag VUB-kamer

Vul alle verplichte velden in. Zodra alle gegevens correct ingevuld zijn, kan je de aanvraag bevestigen door op de knop ‘Indienen’ te klikken.

Stap 7: aanvraag VUB-kamer bevestigen

Bevestig vervolgens.

Als jouw keuze er niet tussen staat, heb je waarschijnlijk in de vorige stappen iets foutief ingevuld

Stap 8: programmakeuze

Selecteer je gewenste studierichting. Als je nog niet weet wat je wil studeren, moet je toch een studierichting aanduiden om je kameraanvraag te voltooien. Je kan je keuze achteraf zeker nog aanpassen.

 • Bij 'beursprogramma' laat je het vakje open. Wanneer je een andere beurs dan de Studietoelage van de Vlaamse Overheid ontvangt, meld je dit via e-mail aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.
 • Als je jouw gewenste opleiding bij 'programmakeuze' niet vindt 'op basis van je vooropleiding', kan je best even nagaan of je bij de stap 'hoger onderwijs', wel je hoogst behaalde diploma ingegeven hebt.

Stap 9: checklist documenten

Upload de gevraagde documenten: pasfoto, identiteitsbewijs, diploma, ... Welke documenten moet ik uploaden? >>>

 • Een pasfoto is nodig om je studentenkaart te kunnen printen. Zonder foto zal je geen studentenkaart en geen inschrijvingsattesten ontvangen.
 • Als je meerdere documenten wil uploaden voor een bepaald item, moet je deze eerst samenvoegen in 1 bestand.
 • Documenten upload je bij voorkeur in PDF of in JPEG formaat, met een maximale grootte van 2 MB.
 • Als het systeem blokkeert tijdens het uploaden, kan je de documenten altijd nasturen via e-mail naar de Onderwijs- en Studentenadministratie.
Om je kameraanvraag te voltooien, moet je je programmakeuze bevestigen. Je kan je studierichting achteraf zeker nog aanpassen.

Stap 10: programmakeuze bevestigen

Klik op de button met het groene vinkje om jouw aanvraag in te sturen. Je wordt dan gevraagd om dit te bevestigen. Daarna verschijnt een bevestiging van het insturen van je aanvraag. Je ontvangt in de komende (werk)dagen na het indienen statusupdates van je aanmelding, en ook mogelijke verdere instructies, per e-mail.

Om je studiekeuze achteraf aan te passen, neem je contact op via e-mail of ga je langs bij de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Een kotaanvraag indienen als je je reeds aanmeldde voor een opleiding

Toekomstige studenten die zich al hebben aangemeld voor hun opleiding kunnen nog steeds een VUB-kot aanvragen.

Tips

 • Gebruik bij het aanmelden bij voorkeur browser Google Chrome. Of Mozilla Firefox. Met Internet Explorer werkt de aanmeldapplicatie NIET!
 • De nummers van onderstaande stappen komen niet noodzakelijk overeen met de nummers van de stappen in de aanmeldapplicatie

Stap 1

Log in op aanmelden.vub.be, selecteer ‘Login’. Je meldt je aan met je logingegevens en klikt op het icoon voor ‘Aanmelden & (Her)Inschrijven’.

Stap 2

Selecteer daarna ‘Nieuwe aanmelding’.

Stap 3

Klik op ‘volgende stap’ tot wanneer je stap 4 ‘Sociale voorzieningen’ bereikt. Klik hier ‘Een VUB-kamer aanvragen’ aan en klik op ‘volgende stap’.

Stap 4

Vul alle verplichte velden in op de volgende pagina.

Je bevestigt je kotaanvraag door onderaan het aanvraagformulier op de knop ‘indienen’ te klikken.

Na het indienen zal een pop-up scherm verschijnen met de vraag om je aanvraag te bevestigen. Klik hier op ‘ja’.

Hierna zullen de velden van het aanvraag formulier grijs worden en zal je deze niet meer kunnen bewerken. Je kan de aanvraagapplicatie nu sluiten.

Je zal nu een email ontvangen die het indienen van je aanvraag bevestigt.

Als huidige student online een VUB-kamer aanvragen

Huidige studenten kunnen online een VUB-kamer aanvragen via student SelfService.

Stap 1: inloggen

Log in op de student SelfService. Op het hoofdmenu klik je op het icoon 'Studentenhuisvesting'.

Stap 2: aanvraag VUB-kamer indienen

Vul alle verplichte velden in en klik vervolgens op 'Indienen'.

Stap 3: voltooien

Bevestig je aanvraag door op 'Ja' te klikken. Je kameraanvraag is nu voltooid.