logo
Portal for

Faciliteiten voor het belijden van religie of levensbeschouwing

De Vrije Universiteit Brussel is een universiteit die zich open stelt voor alle studenten, ongeacht religie of levensbeschouwing.

Vanuit een humanistische visie ondersteunt de VUB haar studenten om zich te ontplooien tot autonome, verantwoordelijke en kritisch denkende (wereld)burgers.

Op onze campussen komen studenten van verschillende religies en levensbeschouwingen samen, waarbij gelijkwaardigheid, openheid en verdraagzaamheid voor elkaar voorop staan. De VUB heeft als opdracht het verschaffen van kwalitatief onderwijs, gebaseerd op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de samenleving met extra aandacht voor onze grootstedelijke regio, Brussel.

Op de VUB-campussen zijn er geen specifieke ruimtes voorzien om te bidden of mediteren. Er is wel een overzicht beschikbaar van plaatsen in Brussel waar dat wel kan.