logo
Portal for

Studeren met een functiebeperking

De VUB wil alle studenten gelijke onderwijskansen bieden, via Redelijke Flexibiliteit en andere ondersteuning.

Redelijke Flexibiliteit

Meer info

Online Infosessies


Ontdek alles over de mogelijkheden die de VUB aanbiedt voor toekomstige studenten met een functiebeperking, via een online infosessie op 30 april, 13 mei of 26 mei.

Boek nu je infosessie

Andere ondersteuning

Meer info

Redelijke Flexibiliteit

Studenten met een beperking (vb. een leerstoornis, een chronische medische aandoening, psychiatrische of sensoriële functiebeperking) kunnen studie- en examenflexibiliteit aanvragen via het ReFlex-statuut.

Bespreek je noden

Heb je nood aan:

  • Toegankelijk cursusmateriaal
  • Meer tijd op het examen
  • (Schrijf)tolken
  • Spreiding van je examens
  • ...

Tijdens een individueel gesprek brengen we jouw noden in kaart en zoeken we samen naar oplossingen.

Flexibiliteit aan de VUB

Meer info over het reflex-statuut

Bespreek je noden tijdens een individueel gesprek

Hoe aanvragen?

Aanpassingen aan de onderwijs- en examenregeling

Maatregelen aanvragen

Andere ondersteuning

Studenten met een beperking kunnen, naast het ReFlex-statuut, ook voor andere ondersteuning terecht op de VUB.

Mobiliteit & toegankelijkheid


Bespreek de mogelijkheden en je vragen met de mobiliteitscoördinator

Contacteer de mobiliteitscoördinator

Op kot


De Vrije Universiteit Brussel heeft op de campus in Etterbeek en op de campus in Jette enkele koten die volledig toegankelijk en aangepast zijn voor rolstoelgebruikers.

Contacteer de Studentenhuisvesting

Studiekeuze


Twijfel je over je studiekeuze? Praat erover!

Contacteer de studiebegeleiders of studentenpsychologen

Studietraject


Een individueel studietraject aangepast aan jouw noden?

Contacteer je studietrajectbegeleiders

Studiebegeleiding workshops


Examenplanning en -strategie, bachelor- en masterproef, stress en faalangst, ...

Meer info

Individuele studiebegeleiding


Studiemethode en -planning, bachelor- en masterproef, vakinhoudelijke begeleiding, ...

Meer info

Tutor


Als student met een functiebeperking kan je een tutor aanvragen voor vakinhoudelijke ondersteuning, maar ook voor ondersteuning bij je sociale en academische integratie

Meer informatie

Studiefinanciering


Bespreek de mogelijkheden met de medewerkers van Studentenstatuut & studiefinanciering

Contacteer Studentenstatuut & studiefinanciering

Psychologische hulpverlening


Nood aan een gesprek over je studiewelzijn?

Contacteer de studentenpsychologen, CAW of CGG

Medische hulpverlening


Huisartsen, kinesitherapie, specialisten, ...

Meer informatie

Studentenjob


Bespreek de mogelijkheden met de medewerkers van Studentenjobs

Contacteer Studentenjobs

Erasmus


Bespreek de mogelijkheden met de medewerkers van het International Relations Office

Contacteer International Relations Office