logo
Portal for

Studeren in bijzondere situaties

Je hebt een functiebeperking, een leerstoornis, een chronische ziekte, je bent je eigen zaak aan het opstarten of je bevindt je in een situatie die studeren minder vanzelfsprekend maakt? Dan kom je in aanmerking voor het reflex-statuut.

Infosessie Studeren met een Beperking


ONTDEK ALLES OVER DE MOGELIJKHEDEN DIE DE VUB AANBIEDT VOOR TOEKOMSTIGE STUDENTEN MET EEN FUNCTIEBEPERKING, VIA EEN ONLINE INFOSESSIE OP 30 APRIL, 13 MEI OF 26 MEI

Boek je infosessie
Gelijke onderwijskansen op maat

Reflex

Reflex staat voor redelijke flexibiliteit. Dit zijn aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om de student gelijke kansen te geven in een onderwijssituatie: bijvoorbeeld meer tijd, tolerantie voor schrijffouten, extra toelichting bij de examenvragen, begrip indien je niet altijd in de les aanwezig kan zijn, ...

Flexibiliteitsmaatregelen worden als redelijk beschouwd wanneer zij voldoen aan de volgende drie criteria: haalbaarheid voor de student in kwestie, verdedigbaarheid naar medestudenten en aanvaardbaarheid voor de docent.

Voor wie?

De VUB wil dat elke student zich kan ontplooien volgens zijn of haar talenten. Elke bijzondere situatie komt in aanmerking voor een reflexstatuut, maar standaard worden de volgende 4 groepen onderscheiden.

Studenten met een functiebeperking


coördinatie-, leer-, aandachts-, hyperactiviteits, autismespectrum- of ticstoornis; visuele/auditieve/motorische beperking; chronische medische aandoening, psychiatrische functiebeperking

Student-ondernemers


Studenten die zelf een onderneming hebben opgestart of dit van plan zijn te doen en dit combineren met studeren

Werkstudenten


Studenten die vol- of deeltijds werken en dit combineren met studeren

Studentenvertegenwoordigers


Studenten met een mandaat als studentenvertegenwoordiger binnen de VUB

Topsporter?

Studenten die studeren combineren met topsport kunnen terecht bij de dienst Topsport & Studie. Daar staan begeleiders je graag te woord staan en maken duidelijke afspraken met jou zodat je studies op de best mogelijke manier worden afgestemd op je topsportcarrière.

Zit je in een andere bijzondere situatie dan hierboven?

Contacteer een studentenpsycholoog

VRAAG JE REFLEX-STATUUT AAN TIJDENS ONZE INFOSESSIE!

Bij de start van het tweede semester vraag je je ReFlex-statuut aan tijdens een infosessie.

De infosessies starten met een algemeen deel waarin wordt uitgelegd hoe je je statuut en je maatregelen kan aanvragen.

Nadien is er ruimte om je persoonlijke situatie individueel te bespreken en te bekijken welke maatregelen in jouw situatie mogelijk zijn.

Om alles vlot te laten verlopen en de ReFlex-statuten meteen in orde te kunnen maken, vragen we je om je attestering op voorhand door te mailen naar reflex@vub.be. Ook als je niet zeker bent of je nodige attesten voldoende zijn, mag je deze op voorhand doormailen.

SCHRIJF JE IN

Enkel wanneer de infosessies volzet zijn of wanneer je niet aanwezig kan zijn, kan je een individuele afspraak maken.

 

Hoe vraag ik een ReFlex-statuut aan?

1. Maak een afspraak

Maak een afspraak om jouw persoonlijke situatie te bespreken door

Student-ondernemers maken een afspraak via start@vub.be

2. Persoonlijk gesprek

Tijdens een individueel gesprek wordt er besproken wat jouw noden zijn en overhandig je de attesten.

Na dit gesprek wordt je vraag behandeld en de geldigheid van je attesten nagegaan. Zodra je aanvraag in orde is, word je erkend als reflex-student.

TIP: op de tab "Voor te leggen documenten" vind je een overzicht van de documenten die nodig zijn voor het aanvragen van je statuut. Studenten met een functiebeperking kunnen attesteringsbundels afdrukken die je ingevuld meebrengt naar je afspraak.

TIP 2: Bereid je gesprek voor aan de hand van deze vragenlijst.

3. Interuniversitaire Opleidingen

Indien je een interuniversitaire opleiding volgt, verloopt de erkenning en/of het verkrijgen van faciliteiten in het kader van functiebeperking als volgt:

 • De registratie en attestering van je functiebeperking verloopt via de hoofdinstelling. Dit is instelling waar je je hoofdinschrijving hebt. Je hoeft de erkenningsprocedure niet opnieuw te doorlopen in de andere partnerinstellingen.
   
 • De faciliteiten en de afspraken over de faciliteiten verschillen per instelling. Neem daarom na je erkenning aan de hoofdinstelling meteen contact op met de partnerinstelling om jouw faciliteiten te regelen. Dit ten laatste voor 1 november in het eerste semester en voor 1 maart in het tweede semester. Houd rekening met de specifieke deadlines van elke partnerinstelling.
   
 • Als je contact neemt met de partnerinstelling, stuur je best meteen ook informatie over je beperking en de toegekende faciliteiten aan de hoofdinstelling door (bijvoorbeeld jouw attest van onderwijs- en examenfaciliteiten, attesten over je beperking). Op die manier kan de contactpersoon van de partnerinstelling jouw sneller vooruit helpen. De contactpersoon zal je laten weten of een persoonlijk gesprek nodig is.

Contactgegevens per onderwijsinstelling:

Hoe vraag je ReFlex-maatregelen aan?

Elke examenperiode

Als reflexstudent denk je er zelf aan om voor elke examenperiode via e-mail volgende zaken door te geven:

 • Je rolnummer
 • Vak(ken) waarvoor je maatregelen aanvraagt
 • Titularis van het vak
 • De maatregelen waarvan je gebruik wenst te maken

De studentenpsycholoog geeft je aanvragen door aan je docenten. Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de status van je aanvragen. Lees deze mails aandachtig: als student ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte opvolging van je aanvragen

Belangrijke deadlines

 • Aanvragen examenperiode januari: 1 december
 • Aanvragen examenperiode juni: 1 mei
 • Aanvragen 2de zit: 15 juli
 • Alle evaluaties of tests die buiten de examenperiode van januari, juni of 2de zit vallen: ten laatste 2 weken op voorhand aanvragen
 • Tweede examenperiode eerste zittijd Bedrijfskunde: 15 maart

Studenten die na deze deadline een aanvraag indienen, kunnen dat semester geen beroep meer doen op flexibele maatregelen.

Uitzonderlijke situaties die zich na deze deadlines voordoen, komen wel nog in aanmerking voor redelijke flexibiliteit.

Voor te leggen documenten

In dit document vind je een overzicht van de attesten en/of documenten die nodig zijn voor het aanvragen van je Reflex-statuut en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Studenten met een functiebeperking kunnen attesteringsbundels afdrukken die je ingevuld meebrengt naar je afspraak.

Attesten en/of documenten om een Reflex-statuut aan te vragen

Overzicht

Vertrouwen en discretie

Je reflex-dossier wordt opgevolgd door een studentenpsycholoog en wordt dus vertrouwelijk behandeld. Enkel met jouw toelating kan informatie worden doorgegeven.

Bij het aanvragen van redelijke aanpassingen wordt de reden van de aanvraag niet doorgegeven aan de prof van het vak waarvoor je maatregelen aanvraagt.