logo
Portal for

Studeren in bijzondere situaties

Je hebt een functiebeperking, een leerstoornis, een chronische ziekte, je bent je eigen zaak aan het opstarten of je bevindt je in een situatie die studeren minder vanzelfsprekend maakt? Dan kom je in aanmerking voor het reflex-statuut.

Gelijke onderwijskansen op maat

Reflex

Reflex staat voor redelijke flexibiliteit. Dit zijn aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om de student gelijke kansen te geven in een onderwijssituatie: bijvoorbeeld meer tijd, tolerantie voor schrijffouten, extra toelichting bij de examenvragen, begrip indien je niet altijd in de les aanwezig kan zijn, ...

Flexibiliteitsmaatregelen worden als redelijk beschouwd wanneer zij voldoen aan de volgende drie criteria: haalbaarheid voor de student in kwestie, verdedigbaarheid naar medestudenten en aanvaardbaarheid voor de docent.

Voor wie?

De VUB wil dat elke student zich kan ontplooien volgens zijn of haar talenten. Elke bijzondere situatie komt in aanmerking voor een reflexstatuut. Volgende studenten adviseren we om zeker het statuut aan te vragen:

Studenten met een functiebeperking


coördinatie-, leer-, aandachts-, hyperactiviteits, autismespectrum- of ticstoornis; visuele/auditieve/motorische beperking; chronische medische aandoening, psychiatrische functiebeperking

Werkstudenten


Studenten die vol- of deeltijds werken en dit combineren met studeren
(in een opleiding voor werkstudenten)Contacteer eerst start@vub.be om te weten te komen welke ondersteuning je kan krijgen. Sta je al voldoende ver met je onderneming, dan kan je ook een reflex-statuut aanvragen.

Studentenvertegenwoordigers


Studenten met een mandaat als studentenvertegenwoordiger binnen de VUB

Student-ondernemer?

Studeer jij met een eigen onderneming of ben je van plan om je eigen onderneming op te starten? Contacteer dan start@vub.be om na te gaan welke ondersteuning je kan krijgen.

Topsporter?

Studenten die studeren combineren met topsport kunnen terecht bij de dienst Topsport & Studie. Zij helpen je graag verder zodat je studies op de best mogelijke manier worden afgestemd op je topsportcarrière.

Zit je in een andere bijzondere situatie dan hierboven?

Contacteer een studentenpsycholoog
Aanvragen kan vanaf 20 september!

Aanvraag

Hoe vraag ik een ReFlex-statuut aan? 

Aanvragen kan vanaf 20 september!

Hoe vraag ik een ReFlex-statuut aan? 

Voor academiejaar 2021-2022 kan je een ReFlex-statuut aanvragen vanaf 20 september. In de tussentijd kan je je alvast voorbereiden door de nodige attesten te voorzien. 

Het aanvragen van je statuut verloopt via dit formulier. Wens je graag begeleiding bij het aanvragen van je ReFlex-statuut? Neem dan deel aan één van onze online infosessies. Op deze sessie krijg je meer informatie over wie in aanmerking komt, welke attesten je nodig hebt, welke maatregelen mogelijk zijn alsook hulp bij het invullen van het formulier. Van 1 oktober tot en met 30 oktober wordt deze infosessie wekelijks ingericht.  

Belangrijke deadlines voor het aanvragen van het statuut

Start jij je opleiding aan de VUB in het eerste semester? Of zet jij je programma verder in september? Dan is de deadline voor het aanvragen van het statuut 30 oktober 2021.

Stroom je in in het 2de semester? Dan kan je je ReFlex-statuut aanvragen tot en met 30 maart 2022.

Interuniversitaire Opleidingen

Indien je een interuniversitaire opleiding volgt, verloopt de erkenning en/of het verkrijgen van faciliteiten in het kader van functiebeperking als volgt:

  • De registratie en attestering van je functiebeperking verloopt via de hoofdinstelling. Dit is instelling waar je je hoofdinschrijving hebt. Je hoeft de erkenningsprocedure niet opnieuw te doorlopen in de andere partnerinstellingen.
  • De faciliteiten en de afspraken over de faciliteiten verschillen per instelling. Neem daarom na je erkenning aan de hoofdinstelling meteen contact op met de partnerinstelling om jouw faciliteiten te regelen. Dit ten laatste voor 1 november in het eerste semester en voor 1 maart in het tweede semester. Houd rekening met de specifieke deadlines van elke partnerinstelling.
  • Als je contact neemt met de partnerinstelling, stuur je best meteen ook informatie over je beperking en de toegekende faciliteiten aan de hoofdinstelling door (bijvoorbeeld jouw attest van onderwijs- en examenfaciliteiten, attesten over je beperking). Op die manier kan de contactpersoon van de partnerinstelling jouw sneller vooruit helpen. De contactpersoon zal je laten weten of een persoonlijk gesprek nodig is.

Contactgegevens per onderwijsinstelling:

Elke examenperiode

We willen dat het zowel voor studenten als voor docenten duidelijk is welke maatregelen er voor elk examen moeten voorzien worden en hoe deze praktisch georganiseerd zullen worden. Daarom vragen we om als ReFlex-student voor elke examenperiode je maatregelen aan te vragen via een online formulier (beschikbaar vanaf 15/11/2021).

De medewerkers van Studiebegeleiding bespreken je aanvragen met je docenten. Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de status van je aanvragen.  Lees deze mails aandachtig: als student ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte opvolging van je aanvragen.

Belangrijke deadlines

  • Aanvragen examenperiode januari: 1 december
  • Aanvragen examenperiode juni: 1 mei
  • Aanvragen 2de zit: 15 juli
  • Alle evaluaties of tests die buiten de examenperiode van januari, juni of 2de zit vallen: ten laatste 2 weken op voorhand aanvragen.
  • Tweede examenperiode eerste zittijd Bedrijfskunde: 15 maart

Studenten die na deze deadline een aanvraag indienen, kunnen dat semester geen beroep meer doen op flexibele maatregelen.

Voor te leggen documenten

In dit document vind je een overzicht van de attesten en/of documenten die nodig zijn voor het aanvragen van je Reflex-statuut en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen

Attesten en/of documenten om een Reflex-statuut aan te vragen

Overzicht

Vertrouwen en discretie

Je reflex-dossier wordt opgevolgd door de medewerkers van Studiebegeleiding VUB en wordt dus vertrouwelijk behandeld. Enkel met jouw toelating kan informatie worden doorgegeven.

Bij het aanvragen van redelijke aanpassingen wordt de reden van de aanvraag niet doorgegeven aan de docent van het vak waarvoor je maatregelen aanvraagt.