Portal for

Studeren in bijzondere situaties

Een zwangerschap, een engagement als studentenvertegenwoordiger, een visuele beperking of een modellencarrière? Dan kom je in aanmerking voor het reflex-statuut.

Gelijke onderwijskansen op maat

Reflex

Reflex staat voor redelijke flexibiliteit. Dit zijn aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om de student gelijke kansen te geven in een evaluatiesituatie: bijvoorbeeld meer tijd, tolerantie voor schrijffouten bij dyslexie, extra toelichting bij de examenvragen bij autisme,...

Flexibiliteitsmaatregelen worden als redelijk beschouwd wanneer zij voldoen aan de volgende drie criteria: haalbaarheid voor de student in kwestie, verdedigbaarheid naar medestudenten en aanvaardbaarheid voor de docent.

Voor wie?

De VUB wil dat elke student zich kan ontplooien volgens zijn of haar talenten. In theorie komt dan ook elke bijzondere situatie in aanmerking voor een reflexstatuut, maar standaard worden de volgende 3 groepen onderscheiden.

Werkstudenten + student-ondernemers


Studenten die vol- of deeltijds werken en dit combineren met studeren

Studenten met een functiebeperking


stoornissen: coördinatie-, leer-, aandachts-, hyperactiviteits, autismespectrum- of ticstoornis; visuele/auditieve/motorische beperking; chronische medische aandoening, psychiatrische functiebeperking

Studentenvertegenwoordigers


Studenten met een mandaat als studentenvertegenwoordiger binnen de VUB

Topsporter?

Studenten die studeren combineren met topsport kunnen terecht bij de dienst Topsport & Studie. Daar staan begeleiders je graag te woord staan en maken duidelijke afspraken met jou zodat je studies op de best mogelijke manier worden afgestemd op je topsportcarrière.

Zit je in een andere bijzondere situatie dan hierboven?

Contacteer een studentenpsycholoog

1. Maak een afspraak

Maak een afspraak om jouw persoonlijke situatie te bespreken door

2. Persoonlijk gesprek

Tijdens een individueel gesprek wordt er besproken wat jouw noden zijn en overhandig je de attesteringsbundel + eventuele attesten van je arts, psycholoog, psychiater of orthopedagoog.

Na dit gesprek wordt je vraag behandeld en de geldigheid van je attesten nagegaan. Zodra je aanvraag in orde is, word je erkend als reflex-student.

TIP: op de tab "administratie" vind je attesteringsbundels die je ingevuld meebrengt naar je afspraak

Deadlines: 1 december, 1 mei en 15 juli

Examenperiodes

Eens erkend als reflex-student geef je voor de start van elke examenperiode per e-mail door voor welke vakken je gebruik wil maken van de besproken maatregelen.

Vervolgens neemt de studentenpsycholoog contact op met de prof en word je per mail op de hoogte gehouden.

Vertrouwen en discretie

Je reflex-dossier wordt opgevolgd door een studentenpsycholoog en wordt dus vertrouwelijk behandeld. Enkel met jouw toelating kan informatie worden doorgegeven.

Bij het aanvragen van redelijke aanpassingen wordt de reden van de aanvraag niet doorgegeven aan de prof van het vak waarvoor je maatregelen aanvraagt.