logo
Portal for

Studeren in bijzondere situaties

Je hebt een functiebeperking, een leerstoornis, een chronische ziekte, je bent je eigen zaak aan het opstarten of je bevindt je in een situatie die studeren minder vanzelfsprekend maakt? Dan kom je in aanmerking voor het reflex-statuut.

Gelijke onderwijskansen op maat

Reflex

Reflex staat voor redelijke flexibiliteit. Dit zijn aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om de student gelijke kansen te geven in een onderwijssituatie: bijvoorbeeld meer tijd, tolerantie voor schrijffouten, extra toelichting bij de examenvragen, begrip indien je niet altijd in de les aanwezig kan zijn, ...

Flexibiliteitsmaatregelen worden als redelijk beschouwd wanneer zij voldoen aan de volgende drie criteria: haalbaarheid voor de student in kwestie, verdedigbaarheid naar medestudenten en aanvaardbaarheid voor de docent.

Voor wie?

De VUB wil dat elke student zich kan ontplooien volgens zijn of haar talenten. Elke bijzondere situatie komt in aanmerking voor een reflexstatuut, maar standaard worden er 4 groepen onderscheiden.

! Omwille van de coronacrisis wordt er tijdelijk een 5e groep aan toegevoegd: Studenten die zich in een risicogroep bevinden omwille van corona.

Studenten met een functiebeperking


coördinatie-, leer-, aandachts-, hyperactiviteits, autismespectrum- of ticstoornis; visuele/auditieve/motorische beperking; chronische medische aandoening, psychiatrische functiebeperking

Student-ondernemers


Studenten die zelf een onderneming hebben opgestart of dit van plan zijn te doen en dit combineren met studeren.
Contacteer eerst start@vub.be om te weten te komen welke ondersteuning je kan krijgen. Sta je al voldoende ver met je onderneming, dan kan je ook een reflex-statuut aanvragen.

Werkstudenten


Studenten die vol- of deeltijds werken en dit combineren met studeren
(in een opleiding voor werkstudenten)

Studentenvertegenwoordigers


Studenten met een mandaat als studentenvertegenwoordiger binnen de VUB

Studenten die zich in een risicogroep bevinden omwille van corona


Hart- en vaatziekten, Slecht geregelde diabetes (of met verwikkelingen) Chronische longproblemen met longfunctiebeperking (FVC<60%), Chronische nierziekte waarvoor dialyse nodig is, Kanker onder behandeling, Personen met een immuniteitsprobleem, Zware levercirrose, Morbide obesitas (BMI >40kg/m2), Studenten ouder dan 65 jaar

Studenten in opgelegde quarantaine of studenten die besmet zijn met het virus maken gebruik van de procedure van overmacht van hun faculteit

Topsporter?

Studenten die studeren combineren met topsport kunnen terecht bij de dienst Topsport & Studie. Daar staan begeleiders je graag te woord staan en maken duidelijke afspraken met jou zodat je studies op de best mogelijke manier worden afgestemd op je topsportcarrière.

Zit je in een andere bijzondere situatie dan hierboven?

Contacteer een studentenpsycholoog

Hoe vraag ik een ReFlex-statuut aan?

Een ReFlex-statuut aanvragen gebeurt via 3 stappen:

1. Digitale infosessie over het ReFlex-statuut

Tijdens deze digitale infosessie kom je alles te weten over het ReFlex-statuut:

 • Kom ik in aanmerking?
 • Hoe vraag ik mijn statuut aan?
 • Welke attesten heb ik nodig om een statuut aan te vragen?
 • Hoe kan ik beroep doen op bepaalde maatregelen?
 • Welke maatregelen zijn mogelijk aan de VUB?

Er is ook ruimte om vragen te stellen.

Deelnemen aan een infosessie is verplicht! Schrijf je hier in. 
Let op! Studenten die vorig academiejaar al een ReFlex-statuut hadden dit jaar een heraanvraag moeten doen, moeten geen infosessie meer volgen en mogen meteen doorgaan naar stap 2.

2. Bezorg ons je attest

Bezorg ons hier je attesteringsbundel. Dit doe je bij voorkeur na het volgen van een infosessie, maar kan ervoor ook al.

TIP: op de tab "Voor te leggen documenten" vind je een overzicht van de documenten die nodig zijn voor het aanvragen van je statuut. Studenten met een functiebeperking kunnen voorbeeldbundels downloaden die je kan laten invullen.

3. Individuele afspraak om je statuut te finaliseren

Als je een infosessie gevolgd hebt EN als je attest door ons is nagekeken en in orde is, krijg je een link om een individuele afspraak te maken om je reflex-statuut in orde te brengen. Tijdens deze afspraak wordt vastgelegd van welke maatregelen jij gebruik zal kunnen maken en kan je aangeven wat jouw noden zijn. Op het einde van dit gesprek is je reflex-statuut in orde.

Als je graag een begeleiding wilt opstarten bij de studiebegeleiding, kan dit ook tijdens dit gesprek.

TIP: Bereid je gesprek voor aan de hand van deze vragenlijst.

  Belangrijke deadlines voor het aanvragen van het statuut

  Je kan het ReFlex-statuut gedurende het hele academiejaar aanvragen, maar om beroep te kunnen doen op de maatregelen voor een bepaalde examenperiode dien je wel rekening te houden met de volgende deadlines:

  • 15 november indien je examenmaatregelen wenst aan te vragen voor de examenperiode in januari
  • 15 april indien je examenmaatregelen wenst aan te vragen voor de examenperiode in juni
  • 1 juli indien je examenmaatregelen wenst aan te vragen voor de tweede zittijd

  Interuniversitaire Opleidingen

  Indien je een interuniversitaire opleiding volgt, verloopt de erkenning en/of het verkrijgen van faciliteiten in het kader van functiebeperking als volgt:

  • De registratie en attestering van je functiebeperking verloopt via de hoofdinstelling. Dit is instelling waar je je hoofdinschrijving hebt. Je hoeft de erkenningsprocedure niet opnieuw te doorlopen in de andere partnerinstellingen.
    
  • De faciliteiten en de afspraken over de faciliteiten verschillen per instelling. Neem daarom na je erkenning aan de hoofdinstelling meteen contact op met de partnerinstelling om jouw faciliteiten te regelen. Dit ten laatste voor 1 november in het eerste semester en voor 1 maart in het tweede semester. Houd rekening met de specifieke deadlines van elke partnerinstelling.
    
  • Als je contact neemt met de partnerinstelling, stuur je best meteen ook informatie over je beperking en de toegekende faciliteiten aan de hoofdinstelling door (bijvoorbeeld jouw attest van onderwijs- en examenfaciliteiten, attesten over je beperking). Op die manier kan de contactpersoon van de partnerinstelling jouw sneller vooruit helpen. De contactpersoon zal je laten weten of een persoonlijk gesprek nodig is.

  Contactgegevens per onderwijsinstelling:

  Hoe vraag je ReFlex-maatregelen aan?

  Elke examenperiode

  We willen dat het zowel voor studenten als voor docenten duidelijk is welke maatregelen er voor elk examen moeten voorzien worden en hoe deze praktisch georganiseerd zullen worden. Daarom vragen we om als ReFlex-student voor elke examenperiode via e-mail volgende zaken door te geven:

  • Je rolnummer
  • Vak(ken) waarvoor je maatregelen aanvraagt
  • Titularis van het vak
  • De maatregelen waarvan je gebruik wenst te maken

  De studentenpsycholoog geeft je aanvragen door aan je docenten. Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de status van je aanvragen. Lees deze mails aandachtig: als student ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte opvolging van je aanvragen

  Belangrijke deadlines

  • Aanvragen examenperiode januari: 1 december
  • Aanvragen examenperiode juni: 1 mei
  • Aanvragen 2de zit: 15 juli
  • Alle evaluaties of tests die buiten de examenperiode van januari, juni of 2de zit vallen: ten laatste 2 weken op voorhand aanvragen
  • Tweede examenperiode eerste zittijd Bedrijfskunde: 15 maart

  Studenten die na deze deadline een aanvraag indienen, kunnen dat semester geen beroep meer doen op flexibele maatregelen.

  Uitzonderlijke situaties die zich na deze deadlines voordoen, komen wel nog in aanmerking voor redelijke flexibiliteit.

  Voor te leggen documenten

  In dit document vind je een overzicht van de attesten en/of documenten die nodig zijn voor het aanvragen van je Reflex-statuut en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Studenten met een functiebeperking kunnen attesteringsbundels afdrukken die je ingevuld meebrengt naar je afspraak.

  Attesten en/of documenten om een Reflex-statuut aan te vragen

  Overzicht

  Vertrouwen en discretie

  Je reflex-dossier wordt opgevolgd door een studentenpsycholoog en wordt dus vertrouwelijk behandeld. Enkel met jouw toelating kan informatie worden doorgegeven.

  Bij het aanvragen van redelijke aanpassingen wordt de reden van de aanvraag niet doorgegeven aan de prof van het vak waarvoor je maatregelen aanvraagt.