logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Intro
Content: 
Title: 
Studeren in bijzondere situaties
Text: 

Je hebt een functiebeperking, een leerstoornis, een chronische ziekte, je bent je eigen zaak aan het opstarten of je bevindt je in een situatie die studeren minder vanzelfsprekend maakt? Dan kom je in aanmerking voor het reflex-statuut.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Reflex
Text: 

Reflex staat voor redelijke flexibiliteit. Dit zijn aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om de student gelijke kansen te geven in een onderwijssituatie: bijvoorbeeld meer tijd, tolerantie voor schrijffouten, extra toelichting bij de examenvragen, begrip indien je niet altijd in de les aanwezig kan zijn, ...

Flexibiliteitsmaatregelen worden als redelijk beschouwd wanneer zij voldoen aan de volgende drie criteria: haalbaarheid voor de student in kwestie, verdedigbaarheid naar medestudenten en aanvaardbaarheid voor de docent.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Gelijke onderwijskansen op maat
Title: 
Voor wie
Content: 
Title: 
Voor wie?
Text: 

De VUB wil dat elke student zich kan ontplooien volgens zijn of haar talenten. Elke bijzondere situatie komt in aanmerking voor een reflexstatuut, maar standaard worden de volgende 4 groepen onderscheiden.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Tiles: 
Title: 
Studenten met een functiebeperking
Text: 
coördinatie-, leer-, aandachts-, hyperactiviteits, autismespectrum- of ticstoornis; visuele/auditieve/motorische beperking; chronische medische aandoening, psychiatrische functiebeperking
Title: 
Student-ondernemers
Text: 
Studenten die zelf een onderneming hebben opgestart of dit van plan zijn te doen en dit combineren met studeren
Tiles: 
Title: 
Werkstudenten
Text: 
Studenten die vol- of deeltijds werken en dit combineren met studeren
Title: 
Studentenvertegenwoordigers
Text: 
Studenten met een mandaat als studentenvertegenwoordiger binnen de VUB
Title: 
Topsporter?
Text: 

Studenten die studeren combineren met topsport kunnen terecht bij de dienst Topsport & Studie. Daar staan begeleiders je graag te woord staan en maken duidelijke afspraken met jou zodat je studies op de best mogelijke manier worden afgestemd op je topsportcarrière.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Zit je in een andere bijzondere situatie dan hierboven?
BG: 
Title: 
Hoe statuut aanvragen
Content: 
Youtube ID: 
YD8Djicku9c
Title: 
Hoe vraag je een ReFlex statuut aan?
Title: 
1. Maak een afspraak
Text: 

Maak een afspraak om jouw persoonlijke situatie te bespreken door

Student-ondernemers maken een afspraak via start@vub.be

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
2. Persoonlijk gesprek
Text: 

Tijdens een individueel gesprek wordt er besproken wat jouw noden zijn en overhandig je de attesten.

Na dit gesprek wordt je vraag behandeld en de geldigheid van je attesten nagegaan. Zodra je aanvraag in orde is, word je erkend als reflex-student.

TIP: op de tab "Voor te leggen documenten" vind je een overzicht van de documenten die nodig zijn voor het aanvragen van je statuut. Studenten met een functiebeperking kunnen attesteringsbundels afdrukken die je ingevuld meebrengt naar je afspraak.

TIP 2: Bereid je gesprek voor aan de hand van deze vragenlijst.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Title: 
Hoe maatregelen aanvragen
Content: 
Youtube ID: 
KdGT9V-94wM
Title: 
Hoe vraag je ReFlex-maatregelen aan?
Title: 
Elke examenperiode
Text: 

Als reflexstudent denk je er zelf aan om voor elke examenperiode via e-mail volgende zaken door te geven:

  • Je rolnummer
  • Vak(ken) waarvoor je maatregelen aanvraagt
  • Titularis van het vak
  • De maatregelen waarvan je gebruik wenst te maken

De studentenpsycholoog geeft je aanvragen door aan je docenten. Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de status van je aanvragen. Lees deze mails aandachtig: als student ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte opvolging van je aanvragen

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Belangrijke deadlines
Text: 
  • Aanvragen 1e semester: 1 december
  • Aanvragen 2e semester: 1 mei
  • Aanvragen 2e zit: 15 juli
  • Tussentijds evaluaties: ten laatste 1 week ervoor aanvragen

Studenten die na deze deadline een aanvraag indienen, kunnen dat semester geen beroep meer doen op flexibele maatregelen.

Uitzonderlijke situaties die zich na deze deadlines voordoen, komen wel nog in aanmerking voor redelijke flexibiliteit.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Voor te leggen documenten
Content: 
Title: 
Voor te leggen documenten
Text: 

In dit document vind je een overzicht van de attesten en/of documenten die nodig zijn voor het aanvragen van je Reflex-statuut en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Studenten met een functiebeperking kunnen attesteringsbundels afdrukken die je ingevuld meebrengt naar je afspraak.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Attesten en/of documenten om een Reflex-statuut aan te vragen
BG: 
Title: 
Discretie
Content: 
Title: 
Vertrouwen en discretie
Text: 

Je reflex-dossier wordt opgevolgd door een studentenpsycholoog en wordt dus vertrouwelijk behandeld. Enkel met jouw toelating kan informatie worden doorgegeven.

Bij het aanvragen van redelijke aanpassingen wordt de reden van de aanvraag niet doorgegeven aan de prof van het vak waarvoor je maatregelen aanvraagt.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Reflex-statuut