logo
Portal for

Reglementen en formulieren

 Reglementen en formulieren die voor jou belangrijk zijn.

Facultaire formulieren

Stage

Indienen onderwerp masterproef

De onderstaande formulieren moeten zowel door jou als je promotor ondertekend worden.
! Voor de opleiding Notariaat is er geen handtekening van de promotor nodig.

Beoordelingsformulieren masterproef Manama Notariaat

Uitzondering aanvragen

Heb je vragen bij het invullen van dit formulier? Contacteer dan zeker jouw studietrajectbegeleider.

Vrijstelling aanvragen

Examens

Erasmus

Overig

Studietraject

Als student kan je zelf deels je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard voorgestelde modeltraject.
Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wilt een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert. 
Een individueel studietraject kan enkel binnen eenzelfde loopbaan (bachelor, schakel, voorbereiding, master) en wordt beperkt tot maximaal 66 studiepunten.

Opgelet: Studenten die niet slagen voor minstens 30 ECTS-credits binnen het eerste bachelor traject komen niet in aanmerking voor een individueel studietraject.
Deze studenten kunnen hun eerste bachelor traject niet verder aanvullen met opleidingsonderdelen uit het tweede en/of derde bachelor traject.
Zij worden beperkt tot het opnemen van inleidende opleidingsonderdelen uit het eerste jaar modeltraject van de bachelor.

Studenten die hun traject wel mogen aanvullen, dienen rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten.
Enkel wanneer je kan afstuderen (behalen van bachelor- of masterdiploma) kunnen deze voorwaarden overruled worden.
Neem in dit geval contact op met je studietrajectbegeleider.

Studenten die een uitzondering willen aanvragen, kunnen dit doen via het online formulier ‘Aanvraag uitzondering Academiejaar 2017-2018.

Uitzondering aanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen op de volgende regels:

 • Het overschrijden van het maximumaantal studiepunten (66SP)
 • De voltijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen (inschrijvingsvereisten = pre- en corequisites)
 • Het in- of uitschrijven van de opleiding of opleidingsonderdelen buiten de inschrijvingsperiode
 • Aanvraag tot gecombineerde inschrijving

Volg de stappen bij online formulier ‘Aanvraag uitzondering Academiejaar 2017-2018.
We brengen je per e-mail op de hoogte van de beslissing.

Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.

Overzicht van de inschrijvingsvereisten

Vrijstellingen

Op basis van eerdere studies en/of werkervaring kan je vrijstellingen aanvragen.

EVK (Elders of eerder Verworven Kwalificaties)

Als je van een andere universiteit komt en je studies (rechten of criminologische wetenschappen) voortzet aan de Vrije Universiteit Brussel, dien je contact op te nemen met de studietrajectbegeleiding om je studieprogramma te bepalen.

De volgende documenten zijn hiervoor vereist:

 • Een overzicht van je studieloopbaan aan de andere universiteit of hogeschool
 • De examen-quoteringen (puntenlijsten) van de gevolgde studies

In dit geval wordt er een instroomdossier voor je samengesteld waarmee je dan de verdere vrijstellingsprocedure in orde kan brengen.

Indien je overstapt uit een andere studierichting, kan je meteen gebruik maken van het ‘aanvraagformulier vrijstellingen’:

 • Het formulier dient volledig ingevuld teruggestuurd te worden per email naar de faculteit
 • Per semester kan er slechts een dossier per opleiding worden ingediend!
 • Hou rekening met de deadlines:
  • 15 oktober 2018: 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen
  • 15 februari 2019: 2de semester opleidingsonderdelen
 • Voeg de nodige bijlagen toe:
 • Kopie of attest met o.m. de titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd, het aantal ECTS-credits, behaald resultaat (puntenblad), studierichting, studiejaar en instelling waar het opleidingsonderdeel werd gevolgd en afgelegd.
 • Een officiële korte beschrijving van het afgelegde opleidingsonderdeel met de inhoud en het gebruikte cursusmateriaal (opleidingsonderdeelfiche).

EVC (Elders of eerder Verworven Competenties)

Ook als je denkt in aanmerking te komen voor studieduurverkorting op basis van werkervaring, wend je je tot de studietrajectbegeleider van je opleiding.
Let wel op: deze procedure kan enkele maanden in beslag nemen.

De deadline voor het indienen van een EVC-aanvraag voor een volgend academiejaar is 1 maart.

Meer informatie op de website van de Universitaire Associatie Brussel >>>

! EVC geldt niet voor studenten die voor de eerste keer een inschrijving nemen aan een Vlaamse universiteit.

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Raadpleeg de pagina's over deliberatie

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Raadpleeg de pagina's over studievoortgang

Studievoortgangsbeslissing


Indien je niet akkoord gaat met een studievoortgangsbeslissing die jou is opgelegd, kan je hiertegen

in beroep gaan

Voor advies, begeleiding en training

in elke fase van je studieloopbaan is er één adres:

Studiebegeleiding

Examens

Niet te missen informatie over examenroosters, ombudspersoon en verplaatsing examen bij overmacht of wegens overlap.

Bekendmaking en planning

Bekendmaking

Planning (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)

Instructies om in te schrijven voor mondelinge examens via Pointcarré >>>.

Deliberaties

Januari zittijd 7 februari 2019 - lokaal 4C306

 • Criminologie: 9u30
 • Rechten: 11u00
 • ManaMa IERE en SORE: 14u00
 • ManaMa Notariaat: 16u00

Juni zittijd 4 juli 2019 - lokaal 4C306

 • Criminologie: 9u30
 • Rechten: 11u00
 • ManaMa IERE en SORE: 16u00
 • Postgraduaat Fiscaal Recht: 17u00
 • ManaMa Notariaat: 17u30

Tweede zittijd 12 september 2019 - lokaal 4C306

 • Criminologie: 9u30
 • Rechten: 11u00
 • ManaMa IERE en SORE: 16u00
 • Postgraduaat Fiscaal Recht: 17u00
 • ManaMa Notariaat: 17u30

Instructies om je puntenblad te raadplegen >>>.

Ombudspersoon

Met opmerkingen en klachten over de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het halen van een creditbewijs kan je terecht bij de facultaire ombudspersoon.

Onder bepaalde voorwaarden kan je bij de centrale ombudspersoon terecht.

Verplaatsing examen bij overmacht (tijdens de examenperiode)

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan een examen, ga je als volgt te werk:

 1. Vul het overmachtsformulier in.
 2. E-mail het formulier naar de titularis van het vak en naar het secretariaat.
 3. De betrokken docent brengt je op de hoogte van de beslissing

Verplaatsing examen wegens overlap

Verplaatsingen aanvragen tijdens de registratieperiode wegens overlappingen, e.d.: stuur een e-mail naar de faculteit RC met hierin je volledige examenrooster (zowel mondelinge als schriftelijke examens). Op basis van jouw email zal het secretariaat, in de mate van het mogelijke, een oplossing zoeken. Graag ook registreren voor een mondeling examen zelfs indien dit een overlapping zou zijn zodat wij een verplaatsing kunnen voorzien.

Aanwezigheidsbewijs examens

Indien je een bewijs nodig hebt van deelname aan een examen (bv. voor je werkgever), gebruik je het formulier 'Aanwezigheidsbewijs examens'.

Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de docent (of afgevaardigde).

Examen- en beroepscommissie(s)

Examen- en beroepscommissie(s) 2017-2018

De laatste horde

De masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen van je diploma.

Indienen onderwerp

Hoe je het onderwerp van je masterproef moet indienen, hangt af van je opleiding. Dit moet via Mathis of met een formulier.

Indienen via Mathis

Studenten

 • Master in de Rechten
 • Master na Master Sociaal Recht
 • Master na Master Internationaal en Europees Recht

dienen het onderwerp van hun masterproef in via Mathis.

Deze handleidingen zijn daarbij beschikbaar:

Indienen via een formulier

Studenten

 • Master in de Criminologie
 • Master na Master Notariaat

dienen de titel van hun masterproef in via een formulier.

Deadlines

 • 15 oktober, indien je de masterproef wilt afleggen in januari.
 • 15 november, indien je de masterproef wilt inleveren in mei of augustus.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om af te studeren na het eerste semester, dus in januari. Wat je daarvoor moet doen en welke (extra) deadline je daarbij in de gaten moet houden? Zie 'afstuderen in januari'.

Inleveren masterproef

Deadlines voor het inleveren: (indien deze in het weekend vallen de eerstvolgende werkdag)

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : uiterlijk 15 december (of eerstvolgende werkdag)
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : uiterlijk 30 mei (of eerstvolgende werkdag)
 • Tweede zittijd: uiterlijk 16 augustus (of eerstvolgende werkdag)

Op bovenvermelde data kan de masterproef ingeleverd worden in lokaal 4B302 (9u-12u en 13u-19u).
Wanneer je voor deze deadline je masterproef wenst in te dienen kan dit enkel tussen 9-12u in lokaal 4B303.

Verdediging Masterproef

Master Rechten

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 4 februari 2019
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 1 juli 2019
 • Tweede zittijd : 9 september 2019

Master Criminologie

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 4 februari 2019
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 4 juli 2019
 • Tweede zittijd : 9 september 2019

Master na Master Internationaal en Europees Recht

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 4 februari 2019
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 4 juli 2019
 • Tweede zittijd : 9 september 2019

Master na Master Sociaal Recht

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 4 februari 2019
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 4 juli 2019
 • Tweede zittijd : 9 september 2019

Master na Master Notariaat

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 4 februari 2019
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 4 juli 2019
 • Tweede zittijd : 9 september 2019

Checklist voor het indienen van de masterproef

 • Zie ook de richtlijnen voor de masterproef op deze pagina.
 • Elke opleiding bepaalt zelf de voorschriften waaraan de masterproef moet voldoen voordat je het kan indienen.

Masterproef criminologie

 • indienen in 4 exemplaren (recto verso) in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs
 • 1 elektronische versie in pdf uploaden op Pointcarré
 • abstract in het Engels
 • samenvatting in het Nederlands (min. 300, max. 400 woorden)
 • Beoordelingsformulier

Masterproefreglement criminologie zie hoofdstuk V in het OER.

Masterproef rechten en manama's (behalve notariaat)

Handleiding Turnitin

Je dient je masterproef, gebundeld met het voorblad uit Mathis, in op het vakgroepssecretariaat van de faculteit Recht en Criminologie, gebouw B, lokaal 4B303. Je houdt daarbij rekening met onderstaande:

 • Indienen in 4 exemplaren (recto verso) in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs (te genereren uit Mathis)
 • Bewijs uploaden Turnitin overhandigen
 • Samenvatting en abstract zijn niet verplicht op te nemen
 • Omvang van 40 tot 60 pagina's voor de master rechten
 • Omvang van 35 pagina's voor de master-na-masteropleidingen
 • Lettertype Verdana, grootte 10 (8 voor voetnoten), interlinie 1.5, paginering rechts onderaan
 • Verwijzingen worden in voetnoten opgenomen overeenkomstig de laatste versie van het juridische referentiesysteem V&A

Masterproefreglement rechten zie hoofdstuk V in het OER.

Masterproef notariaat

Handleiding Turnitin

 • MET studiestage
  • indienen in 4 exemplaren in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs
  • Bewijs uploaden Turnitin overhandigen
  • samenvatting en abstract zijn niet verplicht
  • deel 1 (stageverslag) omvat min. 5 en max. 10 pagina's (m.i.v. de voetnoten); deel 2 (de casus) omvat min. 15 en max. 20 pagina's (m.i.v. voetnoten). De bibliografie en de eventuele bijlagen worden niet meegerekend voor het bepalen van het aantal bladzijden van de masterproef.
  • lettertype Verdana, interlinie 1, lettergrootte 10 (voor voetnoten 8)
  • verwijzingen worden in voetnoten opgenomen overeenkomstig de laatste versie van het juridische referentiesysteem V&A
    
 • ZONDER studiestage
  • indienen in 7 exemplaren in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs
  • Bewijs uploaden Turnitin overhandigen
  • samenvatting en abstract zijn niet verplicht
  • deel 1 (notarieel dossier) omvat min. 15 en max. 20 pagina's (m.i.v. de voetnoten), deel 2 (kritische noot) min. 5 en 10 pagina's (m.i.v. de voetnoten), deel 3 (doctrinaire bijdrage) min. 20 en max. 25 pagina's (m.i.v. de voetnoten). De bibliografie en de eventuele bijlagen worden niet meegerekend voor het bepalen van het aantal bladzijden van de masterproef.
  • lettertype Verdana, interlinie 1, lettergrootte 10 (voor voetnoten 8 )
  • verwijzingen worden in voetnoten opgenomen overeenkomstig de laatste versie van het juridische referentiesysteem V&A

 

Hulp bij je masterproef

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je masterproef? Raadpleeg dan het handboek 'Eerste Hulp bij Onderzoeksproblemen' (EHBO-kit) op Pointcarré.

Je vindt dit onder het tabblad 'cursussen'. Hierin vind je de algemene onderzoeksregels en -beginselen die je zullen helpen bij het opstarten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoeksproject.

Voor verdere ondersteuning kan je:

je promotor of diens assistent


contacteren

de Studiebegeleiding


contacteren

workshops volgen


o.a." Hoe begin je aan een masterproef"

Bekijk alle workshops

Reglementaire bepalingen

Reglementaire bepalingen in verband met de masterproef kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement met aanvullende facultaire bepalingen (art. 120 t.e.m. 127, pp. 60-75).

Stages

Informatie en contactpersonen in verband met stages.

Stage bachelor criminologie

Plaats binnen de opleiding

De stage binnen de bachelor criminologische wetenschappen is een opleidingsonderdeel in het tweede semester van je laatste bachelorjaar.

Stageplaats

Info volgt.

Studiepunten
18

Studietijd
450 uur

Effectieve stage-uren
Minstens 300 uur
Voorzitter van de stagecommissie
Prof. dr. Kristel Beyens

Stagecoördinator
Mevr. Anneke Evenepoel

Bijkomende info stage bachelor criminologie

De student moet de volgende documenten indienen:

 • het stageplan: uiterlijk drie weken na aanvang van de stage
 • een logboek over het verloop van de stage
 • het stageverslag dat geldt als bachelorproef
 • voor de stage intervisie moet de student de volgende documenten voorbereiden: methodologisch opzet + verslag beschrijving stageplaats

Studenten die al op een criminologisch relevante plaats werkzaam zijn, kunnen een aanvraag indienen voor 15 oktober om een stagevervangende opdracht te mogen maken.

Meer informatie over deze documenten en de stagevervangende opdracht vind je terug in de opleidingsonderdeelfiche en in de stagewijzer op Pointcarré.

Notariële stage

Plaats binnen de opleiding

Binnen de opleiding notariaat doe je alleen stage als je kiest voor de masterproef met inbegrip van de studiestage.

Stageplaats

Je bent vrij om te kiezen waar je stage wilt lopen. De stagecommissie kan wel helpen bij het zoeken naar en kiezen voor een stageplaats of stagemeester.

Studiepunten
15

Studietijd
450 uur

Aantal werkdagen op een notariskantoor
40
Contactpersoon
Promotor van je masterproef

Bijkomende info notariële stage

De masterproef met studiestage bestaat uit twee delen:

 1. In het eerste deel geef je het verloop van de stage weer en reflecteer je over de activiteiten en observaties doorheen de stage (stageverslag).
 2. In het tweede deel belicht je twee concrete gevallen die zich voordeden op kantoor tijdens de stage.

Meer info hierover kan je nalezen in het stagereglement (supra) en de opleidingsonderdeelfiche.

Stage in het sociaal recht

Stage buiten opleiding

Je kan een stageplaats kiezen uit het document "stageplaatsen".

Europeesrechtelijke stage en simulaties van diplomatieke onderhandelingen

Plaats binnen de opleiding

Studenten die de afstudeerrichting 'Internationaal en Europees Recht' van het tweede masterjaar Rechten volgen, kunnen dit keuzeopleidingsonderdeel opnemen in hun studieprogramma.

De student kiest voor een stage of voor deelname aan de simulaties van diplomatieke onderhandelingen. Dit vak omvat 6 studiepunten.

Stageplaats

De titularis van het vak overlegt met jou welk advocatenkantoor het best bij jouw profiel en interesses aansluit.

Contactpersoon

Prof. dr. Tony Joris

Bijkomende info

 • Indien je stage wilt lopen, moet je je in de 1ste week van het academiejaar aanmelden bij de titularis van dit vak.
 • Tijdens je stage houd je een dagboek bij over je werkzaamheden in het kantoor
 • Na de stage schrijf je een eindverslag van 3000 tot 4000 woorden. Taal: Nederlands of Engels. 

Meer info over het dagboek, het eindverslag en andere aspecten van de stage kan je nalezen in de opleidingsonderdeelfiche.

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het secretariaat of stuur ons een e-mail.

Opgelet donderdag 18.10.2018 zijn we in de namiddag gesloten!

Faculteitssecretariaat
Gebouw C, 4e verdieping, lokaal 4C301

Telefoon
02 629 15 77

E-mail
faculteit.rechten@vub.ac.be
Openingsuren
Maandag tot vrijdag

Voormiddag
09:00-12:00

Namiddag
13:00-16:00
Administratief secretaris
Saskia Segers - Lokaal 4C301

Faculteitscoördinator
Micheline Rooselaers - Lokaal 4B303

Faculteitsbureau

De leden van het faculteitsbureau:

Decaan
Prof. dr. Wilfried Rauws

Voorzitter opleidingsraad Rechten
Prof. dr. Daniel De Wolf

Academisch secretaris
Prof. dr. Aube Wirtgen
Vicedecaan (plvv. decaan)
Prof. dr. Serge Gutwirth

Voorzitter opleidingsraad Criminologie
Prof. dr. Sofie De Kimpe

Administratief Secretaris
Mevr. Saskia Segers

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.