logo
Portal for

Welkom

Op deze website vind je info over belangrijke deadlines, vrijstellingen, examens, de masterproef en onze contactgegevens.

Coronavirus - info & updates

Ga voor veelgestelde vragen en updates i.v.m. de coronamaatregelen op de VUB naar www.vub.be/coronavirus.

Bereikbaarheid van het faculteitssecretariaat

Conform de getroffen maatregelen van de overheid, werken de secretariaatsmedewerkers van thuis uit.

Wij blijven zoals steeds bereikbaar via mail (facrc@vub.be). Momenteel is er tijdelijk geen telefonische permanentie beschikbaar wegens werkzaamheden.  

Indien je behoefte hebt aan een gesprek via Teams, willen we jou vragen om dit in je communicatie te vermelden.

 

 

 

Reglementen en formulieren

 Reglementen en formulieren die voor jou belangrijk zijn.

Facultaire formulieren

Stage

Indienen onderwerp masterproef

Openbaarmaking masterproef

Ontvangstbewijs masterproef - opleiding notariaat

Beoordelingsformulieren masterproef Manama Notariaat

Uitzondering aanvragen

Heb je vragen bij het invullen van dit formulier? Contacteer dan zeker jouw studietrajectbegeleider.

Vrijstelling aanvragen

Examens

Exchange

ULB opleidingen, keuzevakken en opleidingsonderdeelfiches
(Voor het Academiejaar 2020-2021 zijn aanvragen mogelijk vanaf september 2020)

Doctoraatsopvolgingsverslag/ PhD Progress Report

You can find the document for the PhD Progress Report Here.
U kan het document voor het Doctoraatsopvolgingsverslag hier terugvinden.

vrijstellingen

Informatie en contactpersonen in verband met vrijstellingen.

EVK (Elders of eerder Verworven Kwalificaties)

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen aanvragen.
Om vrijstellingen aan te vragen dien je het ‘aanvraagformulier vrijstellingen’ in te vullen.
Per semester kan je per opleiding slechts één dossier indienen!

Houd hierbij rekening met de volgende deadlines:

15 oktober: vrijstellingsaanvraag 1ste semester opleidingsonderdelen en jaaropleidingsonderdelen
15 februari: vrijstellingsaanvraag 2de semester opleidingsonderdelen

Het volledige aanvraagdossier bestaat uit 3 delen, gebundeld in één pdf-bestand:

1. Het electronisch ingevulde aanvraagformulier. Manueel ingevulde of onvolledige formulieren worden niet behandeld

2. Diploma plus diplomasupplement en/of officiële creditbewijzen: Op deze documenten worden “in fluo” de externe opleidingsonderdelen gemarkeerd, het behaalde resultaat en aantal studiepunten waarop men zich baseert voor het aanvragen van een vrijstelling. Bij het resultaat wordt het nummer van het VUB opleidingsonderdeel vermeld waarvoor een vrijstelling wordt aanvraagd (bijvb.VUB OO|01 enz.)

3. ECTS-fiches of officiële beschrijving van de opleidingsonderdelen op basis waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd

Het volledige aanvraagdossier wordt elektronisch doorgestuurd naar facrc@vub.be. Enkel volledige dossiers worden behandeld.

BELANGRIJK:

De beslissing wordt verstuurd via e-mail op het opgegeven e-mailadres

De toegekende vrijstellingen worden door de facultaire administratie ingegeven in Self Service. De student checkt dit zeker vóór aanvang van de examenperiode. Bij twijfel wordt het faculteitssecretariaat gecontacteerd

De student registreert zich voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor die waarvoor een vrijstelling werd aangevraagd.

Indien je je studieprogramma wenst te overlopen, dien je contact op te nemen met de studietrajectbegeleiding.

EVC (Elders of eerder Verworven Competenties)

Denk je dat je in aanmerking komt voor studieduurverkorting op basis van werkervaring?
Dan wend je je tot de Universitaire Associatie Brussel.

De deadline voor het indienen van een EVC-aanvraag voor een volgend academiejaar is 1 maart.
Let wel op: deze procedure kan enkele maanden in beslag nemen. Meer info vind je op de website van de Universitaire Associatie Brussel.

! EVC geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven aan een Vlaamse universiteit.

Exchange

Meer informatie over uitwisselingsprojecten, de modaliteiten en contactpersonen kunnen hier teruggevonden worden.

Heb je interesse om een tijdje in het buitenland te gaan studeren?

Meer informatie  over de uitwisselingsprogramma's waaraan onze faculteit deelneemt kan je vinden via https://www.vub.be/erasmus/nl/rc#inleiding

contactpersonen

Heb je nog een vraag? is er iets niet duidelijk?

Onderstaande contactpersonen zullen je verder helpen.

OPLEIDING RECHTEN

Prof. dr. Tony Joris
Exchange Coördinator
Office 4B353
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
E-mail: tljoris@vub.ac.beTel:

Tel: + 32 (0)2/629  

De heer Wout De Cock
Exchange Assistent
Office 4B345
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
E-mail: wout.de.cock@vub.be
Tel: + 32 (0)2/629 24 70

OPLEIDING CRIMINOLOGIE

Prof. dr. Lucas De Melo Melgaço
Exchange Coördinator
Office 4B349
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
E-mail: lucas.melgaco@vub.be
Tel: + 32 (0)2/629 24 70

Mevrouw Elli Gilbert
Exchange Assistent
Office 4B336
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
E-mail: elli.gilbert@vub.be
Tel: + 32 (0)2/629 11 44

De webpagina van de Studietrajectbegeleiders faculteit Recht en Criminologie

Klik hier om naar de pagina te gaan

Examens en deliberaties Academiejaar 2020 - 2021

Niet te missen informatie over examenroosters, ombudspersoon en verplaatsing examen bij overmacht of wegens overlap.

Bekendmaking en planning

Bekendmaking

Het examenrooster voor de eerste zittijd, tweede periode wordt ten laatste gepubliceerd op 30 april 2021. Het examenrooster werd aangepast in het kader van de COVID-19 maatregelen. Klik hier om de facultaire maatregelen en veranderingen te raadplegen.

Planning (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)

Instructies om in te schrijven voor mondelinge examens via Pointcarré >>>

Verplaatsing examen wegens overlap

Verplaatsingen aanvragen tijdens de registratieperiode wegens overlappingen, e.d.: stuur een e-mail naar facrc@vub.be met hierin je volledige examenrooster (zowel mondelinge als schriftelijke examens). Op basis van jouw email zal het secretariaat, in de mate van het mogelijke, een oplossing zoeken. Graag ook registreren voor een mondeling examen zelfs indien dit een overlapping zou zijn zodat wij een verplaatsing kunnen voorzien.

Verplaatsing examen bij overmacht (tijdens de examenperiode)

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, technische problemen bij digitale examen,...) niet kan deelnemen aan een examen, ga je als volgt te werk:

 1. Betreft de overmacht een technisch probleem bij een digitaal examen, dan dien je onmiddellijk de titularis te contacteren. Mocht dat niet lukken of indien aansluiten bij het examen niet meer lukt ga dan naar stap 2. Meer info vind je hier.
 2. Vul het overmachtsformulier in.
 3. E-mail het formulier zo snel mogelijk en ten laatste op de eerste examendag (!) naar faculteit.rechten@vub.ac.be en naar de titularis van het opleidingsonderdeel.
 4. De betrokken docent brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.

Aanwezigheidsbewijs examens

Indien je een bewijs nodig hebt van deelname aan een examen (bv. voor je werkgever), gebruik je het formulier 'Aanwezigheidsbewijs examens'.

Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de docent (of afgevaardigde).

Data deliberaties

Eerste zittijd, eerste periode: 4 februari 2021 - Tijdstip nog te bepalen

 • Criminologie:
 • Rechten:
 • ManaMa IERE en SORE:
 • ManaMa Notariaat:

Eerste zittijd, tweede periode: 1 juli 2021 - Tijdstip nog te bepalen

 • Criminologie:
 • Rechten:
 • ManaMa IERE en SORE:
 • ManaMa Notariaat:

Tweede zittijd: 9 september 2021 - Tijdstip nog te bepalen

 • Criminologie:
 • Rechten:
 • ManaMa IERE en SORE:
 • ManaMa Notariaat:

Instructies om je puntenblad te raadplegen >>>.

Examen- en beroepscommissie(s)

Examen- en beroepscommissie(s) 2020-2021

Ombudspersoon

Met opmerkingen en klachten over de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het halen van een creditbewijs kan je terecht bij de facultaire ombudspersoon.

Als je contact wil opnemen met de facultaire ombudspersoon, vul dan dit document in.

Onder bepaalde voorwaarden kan je bij de centrale ombudspersoon terecht.

De laatste horde

De masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen van je diploma.

Indienen onderwerp

Hoe je het onderwerp van je masterproef moet indienen, hangt af van je opleiding. Dit moet via MaThis of met een formulier.

Indienen via MaThis

Studenten

 • Master in de Criminologie
 • Master in de Rechten
 • Master na Master Sociaal Recht
 • Master na Master Internationaal en Europees Recht

dienen het onderwerp van hun masterproef in via MaThis.

Deze handleidingen zijn daarbij beschikbaar:

Indienen via een formulier

Studenten

 • Master na Master Notariaat

dienen de titel van hun masterproef in via een formulier.

Deadlines indienen onderwerp

 • 15 november, indien je de masterproef wilt inleveren in januari, mei of augustus.

 

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om af te studeren na het eerste semester, dus in januari. Wat je daarvoor moet doen en welke (extra) deadline je daarbij in de gaten moet houden? Zie 'afstuderen in januari'.

Inleveren masterproef

Deadlines voor het inleveren:

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode: uiterlijk 15 december 
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode: uiterlijk 30 mei (of eerstvolgende werkdag).
 • Tweede zittijd: uiterlijk 16 augustus (of eerstvolgende werkdag) 

Verdediging Masterproef

Master Rechten

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 1 februari 2021
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 28 juni 2021
 • Tweede zittijd : 6 september 2021

Master Criminologische wetenschappen

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 1 februari 2021
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 28 juni 2021
 • Tweede zittijd : 6 september 2021

Master na Master Internationaal en Europees Recht

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 1 februari 2021
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 28 juni 2021
 • Tweede zittijd : 6 september 2021

Master na Master Sociaal Recht

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 1 februari 2021
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 28 juni 2021
 • Tweede zittijd : 6 september 2021

Master na Master Notariaat

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : 1 februari 2021
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : 28 juni 2021
 • Tweede zittijd : 6 september 2021

Hulp bij je masterproef

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je masterproef? Heb je vragen?
Voor verdere ondersteuning kan je:

je promotor of diens assistent


contacteren

de Studiebegeleiding


workshops volgen


o.a." Hoe begin je aan een masterproef"

Bekijk alle workshops

Reglementaire bepalingen

Reglementaire bepalingen in verband met de masterproef kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement met aanvullende facultaire bepalingen (hoofdstuk V).

Stages

Informatie en contactpersonen in verband met stages.

Stage bachelor criminologie

Plaats binnen de opleiding

De stage binnen de bachelor criminologische wetenschappen is een opleidingsonderdeel in het tweede semester van je laatste bachelorjaar.

Stageplaats

Info volgt.

Studiepunten
18

Studietijd
450 uur

Effectieve stage-uren
Minstens 300 uur
voorzitter van de stagecomissie
prof.dr. Kristel beyens

stagecoördinator
Mevr. Elli Gilbert

Bijkomende info stage bachelor criminologie

De student moet de volgende documenten indienen:

het stageplan: uiterlijk drie weken na aanvang van de stage

een logboek over het verloop van de stage

het stageverslag dat geldt als bachelorproef

voor de stage intervisie moet de student de volgende documenten voorbereiden: methodologisch opzet + verslag beschrijving stageplaats

Studenten die al op een criminologisch relevante plaats werkzaam zijn, kunnen een aanvraag indienen voor 15 oktober om een stagevervangende opdracht te mogen maken.

Meer informatie over deze documenten en de stagevervangende opdracht vind je terug in de opleidingsonderdeelfiche en in de stagewijzer op Pointcarré.

Notariële stage

Plaats binnen de opleiding

Binnen de opleiding notariaat doe je alleen stage als je kiest voor de masterproef met inbegrip van de studiestage.

Stageplaats

Je bent vrij om te kiezen waar je stage wilt lopen. De stagecommissie kan wel helpen bij het zoeken naar en kiezen voor een stageplaats of stagemeester.

studiepunten
15

studietijd
450 uur

aantal werkdagen op een notariskantoor
40
contactpersoon
promotor van je masterproef

Bijkomende info notariële stage

De masterproef met studiestage bestaat uit twee delen:

 1. In het eerste deel geef je het verloop van de stage weer en reflecteer je over de activiteiten en observaties doorheen de stage (stageverslag).
 2. In het tweede deel belicht je twee concrete gevallen die zich voordeden op kantoor tijdens de stage.

Meer info hierover kan je nalezen in het stagereglement (supra) en de opleidingsonderdeelfiche.

Stage in het sociaal recht

Stage buiten opleiding of in het kader van het opleidingsonderdeel Masterproef SORE

Je kan een stageplaats kiezen uit het document "stageplaatsen".

Faculteitssecretariaat

Conform de getroffen maatregelen van de overheid, werken de secretariaatsmedewerkers van thuis uit.

Indien je behoefte hebt aan een gesprek via Teams, willen we jou vragen om dit in je communicatie te vermelden.

Omwille van verbouwingen is het secretariaat tijdelijk niet beschikbaar per telefoon.

Faculteitssecretariaat
Gebouw C, 4e verdieping, lokaal 4C301

Telefoon (voorlopig niet beschikbaar)
02 629 15 77

E-mail
facrc@vub.be
Telefonische bereikbaarheid - TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR!
Op dinsdag en donderdag

telefonische permanentie - TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR!
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00

Faculteitsbureau

De leden van het faculteitsbureau:

Vicedecaan (plvv. decaan)
Prof. dr. Paul De Hert

Administratief Secretaris
Mevr. Saskia Segers

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.