logo
Portal for

Welkom

Op deze website vind je info over belangrijke deadlines, vrijstellingen, examens, de masterproef en onze contactgegevens.

Faculteitssecretariaat uitzonderlijk fysiek gesloten op dinsdag 31 mei 2022

Omwille van de aangekondigde staking op dinsdag 31 mei 2022 zal het faculteitssecretariaat fysiek gesloten zijn. Wij blijven echter wel beschikbaar via telefoon, e-mail en Teams.

Coronavirus - info & updates

Ga voor veelgestelde vragen en updates i.v.m. de coronamaatregelen op de VUB naar www.vub.be/coronavirus.

Bereikbaarheid van het faculteitssecretariaat

Het secretariaat is elke dag geopend tussen 9 en 16u en telefonisch bereikbaar via 02 629 15 77 of via e-mail (facrc@vub.be) met uitzondering van woensdag. Heb je een vraag op woensdag? Stuur ons gerust een mail of vraag om een Teamsbericht, zodat we je dan langs deze weg kunnen verder helpen!

 

 

 

Reglementen en formulieren

 Reglementen en formulieren die voor jou belangrijk zijn.

Facultaire formulieren

 Stage

Onderwerpkeuze masterproef notariaat

Openbaarmaking masterproef

Beoordelingsformulieren masterproef Manama Notariaat

Uitzondering aanvragen

Heb je vragen bij het invullen van dit formulier? Contacteer dan zeker jouw studietrajectbegeleider.

Vrijstelling aanvragen

 • Bachelor Criminologie (+ verkorte trajecten)
 • Master Criminologie
 • Bachelor Rechten (+ verkorte bachelor, schakel- en voorbereidingsprogramma)
 • Master Rechten
 • Manama Internationaal en Europees Recht
 • Manama Notariaat
 • Manama Sociaal Recht

Examens

Exchange

ULB opleidingen, keuzevakken en opleidingsonderdeelfiches

Doctoraatsopvolgingsverslag/ PhD Progress Report

You can find the document for the PhD Progress Report here.
U kan het document voor het Doctoraatsopvolgingsverslag hier terugvinden.

vrijstellingen

Informatie en contactpersonen in verband met vrijstellingen.

EVK (Elders of eerder Verworven Kwalificaties)

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen aanvragen.
Om vrijstellingen aan te vragen dien je het ‘aanvraagformulier vrijstellingen’ in te vullen.

Let op! gewijzigde vrijstellingsprocedure vanaf academiejaar 2021-2022

Je kan jouw vrijstellingsaanvraag vanaf 5 juli en ten laatste op 15 oktober indienen. 
Indien de aanvraag enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester betreft, is de uiterste datum voor aanvraag 15 februari. Er kan slechts één aanvraagdossier per academiejaar worden ingediend, waarin alle aanvragen voor vrijstellingen opgenomen worden.

Het volledige aanvraagdossier bestaat uit 3 delen, gebundeld in één pdf-bestand:

1. Het electronisch ingevulde aanvraagformulier. Manueel ingevulde of onvolledige formulieren worden niet behandeld.

2. Diploma plus diplomasupplement en/of officiële creditbewijzen: Op deze documenten worden “in fluo” de externe opleidingsonderdelen gemarkeerd, het behaalde resultaat en aantal studiepunten waarop men zich baseert voor het aanvragen van een vrijstelling. Bij het resultaat wordt het nummer van het VUB opleidingsonderdeel vermeld waarvoor een vrijstelling wordt aanvraagd (bijvb.VUB OO|01 enz.).

3. ECTS-fiches of officiële beschrijving van de opleidingsonderdelen op basis waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd.

Het volledige aanvraagdossier wordt elektronisch doorgestuurd naar facrc@vub.be. Enkel volledige dossiers worden behandeld.

BELANGRIJK:

De beslissing wordt verstuurd via e-mail op het opgegeven e-mailadres.

De toegekende vrijstellingen worden door de facultaire administratie ingegeven in Self Service. De student checkt dit zeker vóór aanvang van de examenperiode. Bij twijfel wordt het faculteitssecretariaat gecontacteerd.

De student registreert zich voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor die waarvoor een vrijstelling werd aangevraagd. Ook voor de opleidingsonderdelen die hij wenst te volgen indien hij nog niet ingeschreven is. 

Indien je je studieprogramma wenst te overlopen, dien je contact op te nemen met de studietrajectbegeleiding. Let wel: de studietrajectbegeleiders kunnen geen advies geven over vrijstellingen en/of precedenten, maar enkel over de samenstelling van jouw programma. Je kan hen natuurlijk wel contacteren om jouw programma te herbekijken nadat je een beslissing over de vrijstellingsaanvraag hebt ontvangen.

EVC (Elders of eerder Verworven Competenties)

Denk je dat je in aanmerking komt voor studieduurverkorting op basis van werkervaring?
Dan wend je je tot de Universitaire Associatie Brussel.

De deadline voor het indienen van een EVC-aanvraag voor een volgend academiejaar is 1 maart.
Let wel op: deze procedure kan enkele maanden in beslag nemen. Meer info vind je op de website van de Universitaire Associatie Brussel.

! EVC geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven aan een Vlaamse universiteit.

Exchange

Meer informatie over uitwisselingsprojecten, de modaliteiten en contactpersonen kunnen hier teruggevonden worden.

Heb je interesse om een tijdje in het buitenland te gaan studeren?

Meer informatie over de uitwisselingsprogramma's waaraan onze faculteit deelneemt, kan je vinden via https://www.vub.be/erasmus/nl/rc#inleiding.

Contactpersonen

Heb je nog een vraag? is er iets niet duidelijk?

Onderstaande contactpersonen zullen je verder helpen.

OPLEIDING RECHTEN

Prof. dr. Tony Joris
Exchange Coördinator
Office 4B353
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
E-mail: tljoris@vub.ac.beTel:

Tel: + 32 (0)2/629  

De heer Wout De Cock
Exchange Assistent
Office 4B345
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
E-mail: wout.de.cock@vub.be
Tel: + 32 (0)2/629 24 70

De heer Floris Fonteyn
Exchange assistent
office 4B348
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
E-mail: floris.fonteyn@vub.be
Tel: +32(0)2:629 20 10

OPLEIDING CRIMINOLOGIE

Prof. dr. Lucas De Melo Melgaço
Exchange Coördinator
Office 4B349
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
E-mail: lucas.melgaco@vub.be
Tel: + 32 (0)2/629 24 70

Mevrouw Katrien Vanlerberghe
Exchange Assistent
Office 4B336
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
E-mail: katrien.vanlerberghe@vub.be 
Tel: + 32 (0)2/629 20 10

De webpagina van de Studietrajectbegeleiders faculteit Recht en Criminologie

Klik hier om naar de pagina te gaan

Carrièreplanning

Wil je te weten komen wat de mogelijkheden zijn binnen de afstudeerrichtingen van de Master of Law in de rechten? Hieronder kan je verschillende professoren en assistenten terugvinden die telkens uitleg geven over de afstudeerrichting en de bijhorende carrièremogelijkheden.

Dra. Frauke De Wael


Afstudeerrichting strafrecht

Prof. dr. Guido Van Limberghen


Afstudeerrichting Sociaal Recht

Prof. dr. Aube Wirtgen


Afstudeerrichting Publiek Recht

Prof. dr. Michel Maus


Afstudeerrichting Fiscaal Recht

Prof. dr. Jeroen Delvoie


Afstudeerrichting Economisch Recht

Prof. dr. Jachin Van Doninck


Afstudeerrichting Burgerlijk en Procesrecht

Examens en deliberaties Academiejaar 2021 - 2022

Niet te missen informatie over examenroosters, ombudspersoon en verplaatsing examen bij overmacht of wegens overlap.

Verplaatsing examen wegens overlap

Verplaatsingen aanvragen tijdens de registratieperiode wegens overlappingen, e.d.: stuur een e-mail naar facrc@vub.be met hierin je volledige examenrooster (zowel mondelinge als schriftelijke examens). Op basis van jouw email zal het secretariaat, in de mate van het mogelijke, een oplossing zoeken. Graag ook registreren voor een mondeling examen zelfs indien dit een overlapping zou zijn zodat wij een verplaatsing kunnen voorzien.

Verplaatsing examen bij overmacht (tijdens de examenperiode)

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, technische problemen bij digitale examen,...) niet kan deelnemen aan een examen, ga je als volgt te werk:

 1. Betreft de overmacht een technisch probleem bij een digitaal examen, dan dien je onmiddellijk de titularis te contacteren. Mocht dat niet lukken of indien aansluiten bij het examen niet meer lukt ga dan naar stap 2. Meer info vind je hier.
 2. Vul het overmachtsformulier in.
 3. E-mail het formulier zo snel mogelijk en ten laatste op de eerste examendag (!) naar facrc@vub.be en naar de titularis van het opleidingsonderdeel.
 4. De betrokken docent brengt je op de hoogte indien een inhaalexamen mogelijk is.

Aanwezigheidsbewijs examens

Indien je een bewijs nodig hebt van deelname aan een examen (bv. voor je werkgever), gebruik je het formulier 'Aanwezigheidsbewijs examens'.

Je vult hierop je naam in, de gegevens van het examen en laat dit ondertekenen door de docent (of afgevaardigde).

Data deliberaties

Eerste zittijd, eerste periode: 10 februari 2022 

Eerste zittijd, tweede periode: 7 juli 2022

Tweede zittijd: 15 september 2022

Instructies om je puntenblad te raadplegen >>>.

 

Examencommissie(s)

Examencommissie(s) 2021-2022

Ombudspersoon

Met opmerkingen en klachten over de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het halen van een creditbewijs kan je terecht bij de facultaire ombudspersoon.

Als je contact wil opnemen met de facultaire ombudspersoon, vul dan dit document in.

Onder bepaalde voorwaarden kan je bij de centrale ombudspersoon terecht.

De laatste horde

De masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen van je diploma.

Indienen onderwerp

Hoe je het onderwerp van je masterproef moet indienen, hangt af van je opleiding. Dit moet via MaThis of met een formulier.

Indienen via MaThis

Studenten

 • Master in de Criminologie
 • Master in de Rechten
 • Master na Master Sociaal Recht
 • Master na Master Internationaal en Europees Recht

dienen het onderwerp van hun masterproef in via MaThis.

Deze handleidingen zijn daarbij beschikbaar:

Indienen via een formulier

Studenten

 • Master na Master Notariaat

dienen de titel van hun masterproef in via dit formulier.

Deadlines indienen onderwerp

 • 15 november, indien je de masterproef wilt inleveren in januari, mei of augustus.

 

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om af te studeren na het eerste semester, dus in januari. Wat je daarvoor moet doen en welke (extra) deadline je daarbij in de gaten moet houden? Zie 'afstuderen in januari'.

Inleveren masterproef

De masterproef moet enkel digitaal worden ingediend. 

 Belangrijk: je dient hiervoor twee acties te ondernemen:

 1. Indienen op Canvas. De masterproef wordt elektronisch (pdf) opgeladen in het leerplatform Canvas in de daartoe voorziene map in deze cursusruimte. U ontvangt van het systeem nadien een bevestiging. Wij raden u aan om hiervan een screenshot te nemen en deze bij te houden ter bevestiging van de inlevering, de inleverdatum en de naam van het ingeleverde bestand.
 2.  Je mailt je volledige masterproef (in pdf!) naar je promotor én je jurylid.

Deadlines voor het inleveren:

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode: uiterlijk 15 december 
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode: uiterlijk 30 mei
 • Tweede zittijd: uiterlijk 16 augustus 

Openbaarmaking masterproef

De digitale versie van de masterproef waarvoor de student een 14/20 of meer heeft behaald, wordt bewaard door de Universiteitsbibliotheek. De masterproef wordt enkel opgenomen in de bibliotheekcatalogus mits expliciete toestemming van de student en zijn promotor. De student ondertekent het toestemmingsformulier en voegt deze toe aan de masterproef. Na de beoordeling zal er door het secretariaat gevraagd worden aan de promotoren, voor de masterproeven waar het relevant is, om de handtekening toe te voegen.

In zoverre geen of een onvolledig ingevuld toestemmingsformulier door de student wordt toegevoegd aan de masterproef, wordt verondersteld dat er geen toestemming tot terbeschikkingstelling verleend werd.

Vind je formulier terug op deze pagina.

Verdediging masterproef

De mondelinge verdediging is dit academiejaar semi-facultatief (m.u.v. Notariaat zonder studiestage).
Dit wil zeggen dat de mondelinge verdediging enkel in bepaalde welomlijnde omstandigheden zal plaatsvinden. Een mondelinge verdediging zal enkel plaatsvinden in één van de volgende gevallen:

 • (1) op vraag van de student zelf;
 • (2) wanneer het verschil in de quotering van de promotor en het jurylid meer dan vier punten bedraagt;
 • (3) of op beslissing van de masterproefcoördinator, na hiertoe op gemotiveerde wijze te zijn verzocht door de promotor of het jurylid.

De mondelinge verdediging grijpt plaats voor een jury die bestaat uit de promotor, het jurylid en de masterproefcoördinator die tevens het voorzitterschap van de masterproefjury uitoefent.
De student kan zich voorbereiden op de mondelinge verdediging door gebruik maken van de verslagen en beoordelingen die zijn opgenomen in MaThiS.
Meer informatie kan je vinden op de Canvaspagina.

Data van de verdedigingen

Eerste zittijd - eerste examenperiode : 7 februari 2022
Eerste zittijd - tweede examenperiode : 4 juli 2022
Tweede zittijd : 12 september 2022

Hulp bij je masterproef

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je masterproef? Heb je vragen?
Voor verdere ondersteuning kan je:

je promotor of diens assistent


contacteren

de Studiebegeleiding


workshops volgen


o.a." Hoe begin je aan een masterproef"

Bekijk alle workshops

Reglementaire bepalingen

Reglementaire bepalingen in verband met de masterproef kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement met aanvullende facultaire bepalingen (hoofdstuk V).

Stages

Informatie en contactpersonen in verband met stages.

Stage bachelor criminologie

Plaats binnen de opleiding

De stage binnen de bachelor criminologische wetenschappen is een opleidingsonderdeel in het tweede semester van je laatste bachelorjaar.

Stageplaats

Info volgt.

Studiepunten
18

Studietijd
450 uur

Effectieve stage-uren
Minstens 300 uur
voorzitter van de stagecomissie
prof.dr. Kristel beyens

stagecoördinator
Sofie Ruud Van den Bussche

Bijkomende info stage bachelor criminologie

De student moet de volgende documenten indienen:

het stageplan: uiterlijk drie weken na aanvang van de stage

een logboek over het verloop van de stage

het stageverslag dat geldt als bachelorproef

voor de stage intervisie moet de student de volgende documenten voorbereiden: methodologisch opzet + verslag beschrijving stageplaats

Studenten die al op een criminologisch relevante plaats werkzaam zijn, kunnen een aanvraag indienen voor 15 oktober om een stagevervangende opdracht te mogen maken.

Meer informatie over deze documenten en de stagevervangende opdracht vind je terug in de opleidingsonderdeelfiche en in de stagewijzer op Pointcarré.

Notariële stage

Plaats binnen de opleiding

Binnen de opleiding notariaat doe je alleen stage als je kiest voor de masterproef met inbegrip van de studiestage.

Stageplaats

Je bent vrij om te kiezen waar je stage wilt lopen. De stagecommissie kan wel helpen bij het zoeken naar en kiezen voor een stageplaats of stagemeester.

studiepunten
15

studietijd
450 uur

aantal werkdagen op een notariskantoor
40
contactpersoon
promotor van je masterproef

Bijkomende info notariële stage

De masterproef met studiestage bestaat uit twee delen:

 1. In het eerste deel geef je het verloop van de stage weer en reflecteer je over de activiteiten en observaties doorheen de stage (stageverslag).
 2. In het tweede deel belicht je twee concrete gevallen die zich voordeden op kantoor tijdens de stage.

Meer info hierover kan je nalezen in het stagereglement (supra) en de opleidingsonderdeelfiche.

Stage in het sociaal recht

Stage buiten opleiding of in het kader van het opleidingsonderdeel Masterproef SORE

Je kan een stageplaats kiezen uit het document "stageplaatsen".

Faculteitssecretariaat

Het secretariaat is weer open op campus. Check goed de openingsuren!

We blijven ook via mail en telefoon beschikbaar. Indien je behoefte hebt aan een gesprek via Teams, willen we jou vragen om dit in je communicatie te vermelden.

Openingsuren secretariaat
Ma-Di-Do-Vrij van 9u-16u

Faculteitssecretariaat
Gebouw B, vierde verdieping, lokaal B4.05

Telefoon / E-mail adres
02 629 15 77/ facrc@vub.be

Faculteitsbureau

De leden van het faculteitsbureau:

Vicedecaan (plvv. decaan)
Prof. dr. Paul De Hert

Administratief Secretaris
Mevr. Saskia Segers

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.