logo
Portal for

                                                          Switch to the English website

Facultaire balie
PLEINLAAN 5 - 3.07

Openingsuren balie
OPEN OP DINSDAG & WOENSDAG 9-13u & DONDERDAG 9-17u

Daarbuiten enkel mogelijk op afspraak (mail hiervoor voorstel dag&uur)
faces@vub.be // 02 614 83 83

Examenroosters


Voorlopige examenroosters januari 2022 zijn beschikbaar

Examenroosters

Nood aan een gesprek, programma overzicht, inschrijvingsvereisten, trajecten, ... ?

Alles over je studietraject(begeleider)

Vrijstellingen

Heb je reeds in het hoger onderwijs creditbewijzen behaald, dan kan je vrijstellingen aanvragen.

Een aanvraag tot vrijstellingen houdt in dat je een dossier indient om te bewijzen dat je de competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen reeds beheerst. Jij dient dit als student zelf aan te tonen.

Je kan één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen

DIGITAAL INDIENEN

Het indienen van jouw aanvraag gebeurt via onderstaand formulier (zie helemaal onderaan deze pagina), aangevuld met een aantal bijlagen.

Je mailt jouw dossier (1 volledig document als bijlage) voor de deadline naar faces@vub.be. Zet in het onderwerp van jouw mail ‘Vrijstellingsaanvraag | FAMILIENAAM & Voornaam | 2021-2022”.

Je ontvangt een bevestiging (automatische reply) als bewijs van indiening. Enkel tijdig ingediende en volledige dossiers worden behandeld. Reken op een verwerkingstijd van maximaal 3 à 4 weken.

Handleiding

(!) Lees alvorens je je aanvraag start de handleiding goed door. Opgelet, voor de opleiding Bedrijfskunde gelden soms andere regels, vandaar ook de aparte handleiding.

Tot slot, schrijf je in voor de vakken waarvoor je een vrijstelling vraagt en ga naar de lessen. Zo ben je zeker dat je geen deadlines of verplichte lessen mist indien de vrijstelling je niet wordt toegekend. Indien je de vrijstelling wel krijgt, schrijven wij jou uit en moet je voor dit vak geen inschrijvingsgeld betalen.

Deadline 1e semestervakken en jaarvakken.

15 oktober 2021

Tip


Hoe vroeger je aanvraag binnen is, hoe sneller je de uitkomst kan verwachten.

Deadline 2e semestervakken (indien geen dossier in eerste semester).

15 februari 2022

Examens

Alle examens vinden plaats op de campus, tenzij expliciet anders vermeld in het examenrooster. Er wordt standaard geen online alternatief aangeboden.

Examens en vaccinatie

Lees alle voorzorgsmaatregelen

Examenroosters


Voorlopige examenroosters januari 2022 zijn beschikbaar

examenroosters

Hoe zit dat precies met examens van thuis / examens op campus / off campus locaties?

Hoe wordt dit georganiseerd?

Examendata 2021-2022

EERSTE ZITTIJD - JANUARI 2022

 • Examenperiode van 10 januari tot en met 5 februari
 • Punten beschikbaar vanaf 7 februari (vakken van faculteit ES)
 • Deliberatie voor vroegtijdig afstuderen op 10 februari

EERSTE ZITTIJD - APRIL 2022 - VOOR BEDRIJFSKUNDE EN MANAGEMENT

 • Examenperiode van 19 april tot en met 30 april
 • Punten beschikbaar vanaf 20 mei
 • Deliberatie op 7 juli

EERSTE ZITTIJD - JUNI 2022

 • Examenperiode van 4 juni tot en met 2 juli
 • Punten beschikbaar vanaf 4 juli (vakken van faculteit ES)
 • Deliberatie op 7 juli

TWEEDE ZITTIJD - AUGUSTUS 2022

 • Examenperiode van 22 augustus tot en met 10 september
 • Punten beschikbaar vanaf 12 september
 • Deliberatie op 15 september

Wat moet ik doen in geval van overmacht?

Volgende situaties worden alleszins erkend als overmacht:

 • Overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad
 • Ziekte (gestaafd door een medisch attest dat voldoet aan de voorwaarden van Art. 112 uit het  Onderwijs- en Examenreglement);
 • Een positieve coronatest wordt uiteraard ook beschouwd als ziekte (zie hierboven)

Facultaire regel ivm aanvragen van een inhaalexamen bij ziekte

Indien de overmachtssituatie een geval van ziekte van de betrokken student is, kan om organisatorische redenen per academiejaar slechts één keer een nieuwe examenregeling worden vastgelegd. Klik hier voor een voorbeeld

Wat te doen bij overmacht tijdens de examenperiodes? 

 1. Mail een volledig ingevuld overmachtsformulier zo snel mogelijk en  ten laatste op de eerste examendag naar  faces@vub.be  
 2. Neem zelf geen contact op met de betrokken docent met vragen over de organisatie van een eventueel inhaalexamen. Dit om verwarrende communicatie te vermijden.
 3. Mail een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht) zo snel mogelijk en  ten laatste 3 kalenderdagen na de eerste dag van de overmachtsperiode naar  faces@vub.be . Hoe sneller we jouw bewijs krijgen, hoe sneller we jouw dossier kunnen behandelen.

Lees voor de volledigheid Art. 111 en Art. 112 uit het  Onderwijs- en Examenreglement

Wat als je nog niet genezen bent wanneer jouw medisch attest verloopt?

Indien je na afloop van de overmachtsperiode nog niet genezen bent, kan je een medisch attest indienen om jouw overmachtsperiode te verlengen. Indien de overmachtsperiode liep tot vrijdag en de verlenging van het medisch attest gaat van start op de daaropvolgende maandag, dan ook wordt de verlenging aanvaard. Het tweede medisch attest moet uitgeschreven worden door dezelfde arts met duidelijke vermelding “verlenging van de ziekteperiode”.

Opgelet : overlap van examens komt niet in aanmerking voor deze overmachtsprocedure. De definitie en de procedure in geval van examenoverlap vind je hieronder.

Examen overlap?

De melding van overlap* wordt gericht aan het faculteitssecretariaat op het e-mailadres (faces@vub.be) en aan de betrokken titularis(sen). De decaan beslist in overleg met de titularis(sen) of een andere examenregeling mogelijk is.

 • Eerste examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 14 december
 • Tweede examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 10 mei
 • Tweede zittijd: uiterlijk op 9 augustus

*Onder ‘overlap’ verstaan we examens die op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Een examen in de voormiddag en een examen in de namiddag beschouwen we niet als overlap.

Examencommissies

De examencommissie komt samen na elke examenzittijd (in februari voor studenten die vroegtijdig kunnen afstuderen, in juli na eerste examen zittijd en in september na tweede examen zittijd) om de deliberatie per opleiding te organiseren. Tijdens deze deliberatie worden voor elke student de examenresultaten geofficialiseerd en wordt de proclamatiecode bepaald (verderzetting studietraject, geslaagd, niet geslaagd, inschrijving niet toegelaten, etc.). 

Samenstelling examencommissies 2021-2022

DIPLOMA

Je kan vanaf 15 november je bachelor en/of master diploma ophalen!

Het officiële diploma

Na het afstuderen ontvang je in de weken na de deliberatiedatum via de studentenadministratie een afstudeergetuigschrift per post (de exacte deliberatie data staan bovenaan deze pagina). Dit getuigschrift is geldig als officiële verklaring van afstuderen tot we je officiële diploma in het najaar overhandigen.

Zorg ervoor dat je huidige woonadres up-to-date is in de Student Self Service.

Het diploma is een origineel en uniek document dat slechts één keer wordt afgedrukt en afgeleverd. Wij besteden veel zorg aan het bewerkingsproces van je diploma om ervoor te zorgen dat alle informatie correct en volledig is ingevuld. Dit is de belangrijkste reden waarom je diploma niet beschikbaar is de week na de deliberatie.

Als afgestudeerde bachelor- of masterstudent kan je vanaf 15 november 2021 je diploma ophalen op het faculteitssecretariaat. We brengen je persoonlijk op de hoogte (per e-mail op je vubadres) indien je diploma vroeger beschikbaar is.

Belangrijk: Neem je identiteitsbewijs mee of bereid een volmacht voor als je dit aan iemand anders delegeert. Mocht je je buiten België hebben gevestigd, dan kunnen we het via de post bezorgen - stuur ons dan best een e-mail met jouw huidige adres. 

Masterproef: de kroon op je werk

***

Checklist

 1. Masterproef geregistreerd in je Selfservice studenten?
 2. Selectie + bevestiging onderwerp masterproef in Mathis
 3. Inleveren voor de deadline
 4. Let op: wens je vroegtijdig in te dienen en af te studeren in januari/februari: informeer je hier voor alle nodige (administratieve) stappen!

Elke masterthesis-student zal tijdig worden geïnformeerd over Mathis en hoe ermee aan de slag te gaan. Voor meer informatie en met vragen kan je terecht bij de masterproefcoördinator.

Elke wijziging van onderwerp en/of verandering van promotor dient door de student minstens 2 maanden voor de inleverdatum van de masterproef te worden aangevraagd bij de masterproefcoördinator. De student stuurt hiervoor een e-mail naar masterthesis.es@vub.be.

Plagiaat

Iedere student die een paper of masterproef indient verklaart zich akkoord met de plagiaatregels.

De decaan van de faculteit benadrukt dat bij alle gevallen van plagiaat een sanctie zal worden toegepast. Dit kan gaan tot uitsluiting van alle zittijden van het academiejaar.

De facultaire regels met betrekking tot de masterproef zijn opgenomen in het facultair Onderwijs en examenreglement.

Vertrouwensovereenkomst en embargo

Heb je voor je onderzoek nood aan een vertrouwensovereenkomst tussen een extern bedrijf, jezelf als student-onderzoeker en de VUB, gebruik dan deze overeenkomst.

Bij goedkeuring van een embargo-aanvraag wordt de integrale tekst (met vertrouwelijke informatie) enkel aan de promotor en commissaris(sen) bezorgd. Een aanvraag indienen kan via dit document.

Stage: eerste professionele ervaring

Het is enkel mogelijk om een stageovereenkomst op te maken wanneer de stage onderdeel is van je opleiding. Vrijwillige stages worden niet meer ondersteund door de faculteit.

Studenten sociale wetenschappen

Masterstudenten Communicatiewetenschappen en Politieke Wetenschappen

Stappenplan:

1. Lees de ECTS-fiche van je stage

2. Maak duidelijke afspraken met je stagetitularis

3. Dowload deze template van de stage-overeenkomst, vul hem in (gebruik Adobe Reader om het digitaal in te vullen) en bezorg de overeenkomst ondertekend (door jou en je externe stagebegeleider) terug aan je stagetitularis.

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel).

De opleidingen Sociologie, Social Sciences, Political Sciences: European & International Governance bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Studenten aan de Solvay Business School

Masterstudenten TEW en Handelsingenieur, International Business en Business & Technology

Stappenplan:

1. Lees de procedure (die vind je hier onderaan deze pagina) 

2. Maak de nodige afspraken met de stagetitularis (stage formulier onderaan deze pagina): contact via internship.business@vub.be

3. Zodra je een onderling akkoord hebt, maakt het academisch team een stage-overeenkomst via Adobe Sign of Docusign. Deze zal doorgestuurd worden aan de 3 partijen (bedrijf, student en VUB). 

4. Wanneer de 3 partijen het contract elektronisch hebben getekend, krijgt iedereen automatisch een digitaal exemplaar van de stage-overeenkomst.

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel).

De opleidingen Business Economics, Management en Bedrijfskunde bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Stage details


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Lees de procedure

Informatiesessie Professor M. Dooms

Practical projects

Stageformulier


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Download

Faculteitssecretariaat

Je kan bij ons terecht voor vragen in verband met je opleiding: vakkenadministratie, vrijstellingen, les- en examenroosters, studentenmobiliteit.

In academiejaar 2021-2022 zal de balie van het faculteitssecretariaat ES geopend zijn op:

 • dinsdag van 09:00 tot 13:00
 • woensdag van 09:00 tot 13:00
 • donderdag van 09:00 tot 17:00

Buiten de openingsuren van de balie kan je toch nog langskomen, zij het op afspraak. Mail hiervoor een eigen voorstel van dag en uur naar faces@vub.be

Pleinlaan 5.3.07

Contacteer ons per mail

Vakgroepsecretariaten

Hier kan je terecht voor het indienen van taken, papers, bachelorproeven en masterproeven.

Vakgroep Solvay Business School
PLEINLAAN 5, 4de verdieping, bureau 4.20 (rechts)

E-mail
faces@vub.be

Solvay Business School


TEW, Handelsingenieur, Bedrijfskunde

Mail ons
Vakantiesluiting
van 12/07 tot 8/08

Maandag tot vrijdag
09:00-11:30 en 13:00-16:00

Tijdens de openingsuren ook bereikbaar op
02 614 83 81
Vakgroep sociale wetenschappen
Pleinlaan 9, niv. 4, G51 (links)

E-mail
faces@vub.be

Sociale Wetenschappen


Politieke Wetenschappen, Sociologie, Communicatiewetenschappen, Social Sciences

Mail ons
Vakantiesluiting
Van 12/07 tot 8/08

Maandag tot vrijdag
08:00-12:00 en 13:00-16:00

Wie-is-wie

Decaan, studentenvertegenwoordiger, ombudsman,...? Vind hieronder terug wie wat doet aan onze faculteit.