logo
Portal for

  Weekmenu Etterbeek

  Wat schaft de pot deze week in Etterbeek?

  Resto regeling gedurende de zomervakantie

  Resto open tussen 11u30 en 13u45. Gedurende de zomervakantie is er dagelijks keuze tussen 3 verse gerechten (dagmenu, pasta/wok en vegan) en slaatjes. Eten kan ter plaatse in de zitruimte van het restaurant of op het terras. Maaltijden kunnen ook warm als take away meegenomen worden om ze buiten of op kantoor te consumeren.

  De toegankelijkheid van het restaurant wordt aangepast met oog op een vlotte en veilige circulatie. De resto zal daardoor enkel toegankelijk zijn via de rode deur op het gelijkvloers, met uitgang alleen via de blauwe deur. Volg dus de aanduidingen ter plekke. De social distancing regels blijven bovendien van toepassing. Zo zal het aantal zitplaatsen beperkt zijn om afstand van 1,5m te garanderen. Het dragen van een mondmasker is verplicht tot je aan tafel zit. Stewards zullen je informeren en begeleiden ter plaatse. Zij zullen ook de tafels en stoelen reinigen en ontsmetten na elk gebruik.

  Voorlopig zal er enkel gewerkt worden met wegwerpverpakkingen, vervaardigd uit 100% bio-composteerbaar of bio-afbreekbaar materiaal. We beseffen dat dit (tijdelijk!) een stap terug is op vlak van duurzaamheid, maar we werken de komende weken verder aan een duurzamer alternatief dat ook take away toelaat. Op dit moment is het gebruik van wegwerpverpakkingen immers nodig om take away maaltijden te kunnen aanbieden op een voedselveilige manier. We rekenen in elk geval op jullie verantwoordelijkheid om de wegwerpverpakkingen nadien in de vuilbakken te deponeren, zodat er geen zwerfvuil rondslingert op de campus!

  Verplichte registratie contactgegevens in de VUB-restaurants

  Vanaf maandag 27.07 is het verplicht om je contactgegevens achter te laten in het VUB-restaurant te Elsene en het UZ-personeelsrestaurant te Jette, indien je ter plekke consummeert. Dit in lijn met de overheidsverplichting voor de horeca. De maatregel geldt zowel in het restaurant als wanneer je gebruik maakt van de zitruimte in de cafetaria. 

  In Elsene wordt er gevraagd om je naam en mailadres of telefoonnummer achter te laten op een formulier. De gegevens worden gedurende 14 dagen  bewaard onder gesloten omslag, en nadien vernietigd. In Jette wordt er met een logboek gewerkt. 

  De gegevens worden alleen gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten op hun vraag, na een vastgestelde besmetting. In geen geval zullen de gegevens gebruikt worden voor marketing- of andere doeleinden dan de contact tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.

  Bovenvermelde werkwijze kan mogelijk nog wijzigen in de aanloop van het volgende academiejaar indien nodig. Ze zal ook - in dezelfde of andere vorm - van toepassing zijn in het VUB-restaurant te Jette en bij de andere horecapartners op de campussen wanneer deze heropenen. 

  Maandag 10 augustus

  • Soep: Erwtensoep
  • Menu 1: Vol-au-vent met broccoli
  • Menu 2: Visfilet op Italiaanse wijze met gegrilde groenten
  • Pasta: Romige tomaten-basilicum pasta (vegan)

  Dinsdag 11 augustus

  • Soep: Bloemkoolsoep
  • Menu 1: Balletjes in tomatensaus met snijboontjes
  • Menu 2: Linzenschotel "Parmentier" (vegan)
  • Wok: Thaise rode curry met kip

  Woensdag 12 augustus

  • Soep: Wortelsoep
  • Menu 1: Slavink met preistamppot en mosterdsaus
  • Menu 2: Lamscouscous
  • Wok: Vegan wok met pindasaus

  Donderdag 13 augustus

  • Soep: Komkommersoep
  • Menu 1: Kipfilet met zomerse groenten en groene pepersaus
  • Menu 2: Vegan wrap met falafel
  • Pasta: Lasagne Bolognaise

  Vrijdag 14 augustus

  • Soep: Tomatensoep
  • Menu 1: Wienerschnitzel met erwtjes en worteltjes
  • Menu 2: Pladijs Meunière met bieslooksaus
  • Wok: Tofureepjes met appeltjes en rozijnen (vegan)

  Week menu Etterbeek

  What's on the menu this week in the student restaurant?

  Restaurant Reopening

  As of 29 June the restaurant on campus Etterbeek will be back in business between 11:30 am and 1:45 pm. During the summer holidays there is a daily choice between 3 fresh dishes (daily menu, pasta/wok and vegan) and salads. You can consume lunch on the spot in the restaurant or on the terrace or take out your meal to eat in your office or outside.

  The accessibility of the restaurant will be adapted to ensure a smooth and safe circulation. The resto will therefore only be accessible via the red door on the ground floor, with exit only via the blue door. Please follow the directions provided on the spot. In addition, the social distancing rules remain applicable. For example, the number of seats will be limited to guarantee a distance of 1.5m. Wearing a mouth mask is mandatory until you are seated at the table. Stewards will inform and guide you. They will also clean and disinfect the tables and chairs after each use.

  For the time being, we will only work with disposable packaging made of 100% biodegradable or biodegradable material. We realise that this is (temporarily!) a step backwards in terms of sustainability, but in the coming weeks we will continue to work on a more sustainable alternative that does allow take away as well. At the moment, the use of disposable packaging is necessary to offer take away meals in a food-safe way. In any case, we are counting on your responsibility to dispose of the disposable packaging in the bins afterwards, so that there is no litter lying around on campus!

  Attendance form COVID-19

  On 23 July 2020, the National Security Council decided that catering establishments should register the presence of their guests. The COVID-19 pandemic is raging once again, and this is just one of the measures taken to protect you, your family, friends and the other customers more effectively. Protecting your health is our number one concern!

  What happens to your data?

  We understand that you may be concerned about the processing of your personal data. We process the data on behalf of the government. We keep your data in a closed envelope for a period of 14 days, after which it is irrevocably destroyed. Only in the event of an established contamination will your data be communicated to the competent government services for contact tracing. Under no circumstances will we use your data for marketing or other purposes than tracing in the context of the COVID-19 pandemic.

  Monday 10 August

  • Soup: Pea soup
  • Menu 1: Vol-au-vent with broccoli
  • Menu 2: Fish fillet Italian style with grilled vegetables
  • Pasta: Creamy tomato-basil pasta

  Tuesday 11 August

  • Soup: Cauliflower soup
  • Menu 1: Meatballs in tomato sauce with green beans
  • Menu 2: Lentil dish "Parmentier" (vegan)
  • Wok: Thai red chicken curry

  Wednesday 12 August

  • Soup: Carrot soup
  • Menu 1: Rolled fillet with leek mash and mustard sauce
  • Menu 2: Lamb couscous
  • Wok: Vegan stir-fry with peanut sauce

  Thursday 13 August

  • Soup: Cucumber soup
  • Menu 1: Chicken fillet with green pepper sauce and summer vegetables
  • Menu 2: Vegan wrap with falafel
  • Pasta: Lasagna Bolognese

  Friday 14 August

  • Soup: Tomato soup
  • Menu 1: Wiener schnitzel with peas and carrots
  • Menu 2: Fried plaice with chive sauce
  • Wok: Tofu with apples and raisins (vegan)

  Weekmenu Jette

  Wat staat er op het menu in Jette?

  Regeling vakantieperiode

  Het studentenrestaurant zal gesloten zijn van 3 juli t.e.m. 20 september. Voor een middagmaal aan VUB-tarief kan je gedurende deze periode terecht in het personeelsrestaurant van het UZ Brussel.

  Menu’s kunnen ter plaatse geconsumeerd of warm meegenomen worden. Het UZ werkt momenteel nog met een timeslot* systeem, om een spreiding van de zitplaatsen te kunnen garanderen. Je kan er enkel ter plaatse consumeren binnen het voor jou geldende timeslot van 20 minuten, op basis van de eerste letter van je familienaam. Om 13u30 en 13u50 zijn er vrije slots beschikbaar en hoef je niet te wachten.

  Aan de broodjesbar kan je, van 7u30 tot 14u30, broodjes, kleine koude gerechten en desserten aan voordelig tarief bekomen.

  VUB studenten en personeelsleden kunnen, van 7u tot 20u, ook terecht in de bezoekerscafetaria van het UZ (voor broodjes, slaatjes en op te warmen meeneemmaaltijden). Op vertoon van je studentenkaart of VUB-badge geniet je van hetzelfde voordelige tarief als het UZ personeel.

  Let wel: er kan enkel elektronisch betaald worden.

  *Te respecteren timeslots van 20 minuten voor de zitruimte in het restaurant

  • 11u30 – 11u50:                familienaam beginnend met     D of T                                  
  • 11u50 – 12u10:                                                                E, F, I, K, M, N, U of X    
  • 12u10 – 12u30:                                                                A, C, J, O, P of W             
  • 12u30 – 12u50:                                                                B, Q, R, S of Y                    
  • 12u50 – 13u10:                                                                G, H of L                             
  • 13u10 – 13u30:                                                                V of Z                                   
  • 13u30 – 13u50:                reserveslot                                                                                   
  • 13u50 – 14u10:                reserveslot                                                                

  Verplichte registratie contactgegevens in VUB- en UZ-restaurant

  Vanaf maandag 27.07 is het verplicht om je contactgegevens achter te laten in het VUB-restaurant te Elsene en het UZ-personeelsrestaurant te Jette, indien je ter plekke consummeert. Dit in lijn met de overheidsverplichting voor de horeca. De maatregel geldt zowel in het restaurant als wanneer je gebruik maakt van de zitruimte in de cafetaria. 

  In Elsene wordt er gevraagd om je naam en mailadres of telefoonnummer achter te laten op een formulier. De gegevens worden gedurende 14 dagen  bewaard onder gesloten omslag, en nadien vernietigd. In Jette wordt er met een logboek gewerkt. 

  De gegevens worden alleen gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten op hun vraag, na een vastgestelde besmetting. In geen geval zullen de gegevens gebruikt worden voor marketing- of andere doeleinden dan de contact tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.

  Bovenvermelde werkwijze kan mogelijk nog wijzigen in de aanloop van het volgende academiejaar indien nodig. Ze zal ook - in dezelfde of andere vorm - van toepassing zijn in het VUB-restaurant te Jette en bij de andere horecapartners op de campussen wanneer deze heropenen. 

  Week menu Jette

  What's on the menu in the student restaurant? 

  Student restaurant closed for summer holidays. Meals available in the UZ restaurant.

  The student restaurant will be closed from 3 July to 20 September. Menus can be consumed in the staff restaurant of the University Hospital or taken away. The UZ is working with a timeslot* system to avoid overcrowding. You can only consume meals in the restaurant within the 20-minute time slot applicable to you, based on the first letter of your surname. Free slots are available at 1:30 pm and 1:50 pm, at these times you don't have to wait.

  At the sandwich bar, from 7: 30am to 2:30 pm, you can get sandwiches, small cold dishes and desserts.

  You can also use the UZ visitors' cafeteria (for sandwiches, salads and take-away meals to warm up) from 7 am to 8 pm. By showing your student card or VUB badge, you benefit from the same advantageous rate as UZ staff.

  Please note: only electronic payments are accepted.

  *Timeslots of 20 minutes to be respected in the seating area in the restaurant.

  • 11:30 am - 11:50 am       surname starting with      D or T                                  
  • 11:50 am - 12:10 pm                                              E, F, I, K, M, N, U or X    
  • 12:10 pm - 12:30 pm                                              A, C, J, O, P or W             
  • 12:30 pm - 12:50 pm                                              B, Q, R, S or Y                    
  • 12:50 pm - 13:10 pm                                              G, H or L                             
  • 13:10 pm - 13:30 pm                                              V or Z                                   
  • 13:30 pm - 13:50 pm       back-up timeslot for anyone
  • 13:50 pm - 14:10 pm       back-up timeslot for anyone