logo
Portal for

Contacteer de studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding

Als je een andere VUB-opleiding wilt gaan volgen is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding.

Tijdens een persoonlijk gesprek met de studietrajectbegeleider word je je bewust van de gevolgen die het stopzetten van je huidige programma heeft voor je leerkrediet en studiegeld. Ook adviseert de studietrajectbegeleider over de te nemen stappen op het gebied van uit- en inschrijven. Verder stellen jullie een individueel studieprogramma op voor (de rest van) het academiejaar. Ook mogelijke vrijstellingen komen ter sprake.

Gevolgen van het veranderen van opleiding

Het veranderen van de ene VUB- opleiding naar de andere kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet.

Gevolgen voor Contacteer voor meer info
Studiegeld Veranderen van opleiding aan de VUB kan zonder aanrekening van bijkomend studiegeld indien je dit doet voor 1 december. Indien je pas in het tweede semester gestart bent kan je kosteloos wijzigen voor 1 maart.
! Indien je nieuwe jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk zal desgevallend bijkomend studiegeld gevorderd worden.
Onderwijs- en Studentenadministratie
Kinderbijslag/Groeipakket en studietoelagen Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage Studentenstatuut & studiefinanciering
Leerkrediet Elke wijziging aan je jaarprogramma kan gevolgen hebben voor je leerkrediet. Studietrajectbegeleider