logo
Portal for

Contacteer de studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding

Als je een andere VUB-opleiding wilt gaan volgen is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding.

Tijdens een persoonlijk gesprek met de studietrajectbegeleider

  • vertelt hij/zij je over de gevolgen die het stopzetten van je huidige programma heeft voor je leerkrediet en studiegeld.
  • adviseert hij/zij over welke stappen je moet nemen op het gebied van uit- en inschrijven.
  • stelt hij/zij samen met jou een individueel studieprogramma op voor (de rest van) het academiejaar.
  • bespreekt hij/zij mogelijke vrijstellingen met jou.

Gevolgen van het veranderen van opleiding

Het veranderen van de ene VUB- opleiding naar de andere kan gevolgen hebben voor studiegeld, kinderbijslag en studietoelagen en leerkrediet.

Studiegeld

  • Veranderen van opleiding aan de VUB kan zonder aanrekening van bijkomend studiegeld indien je dit doet voor 1 december.
  • Indien je pas in het tweede semester gestart bent, kan je kosteloos wijzigen voor 1 maart.

! Indien je nieuwe jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk zal desgevallend bijkomend studiegeld gevorderd worden.

Contacteer voor meer info de Onderwijs-en Studentenadministratie.

Kinderbijslag/Groeipakket en Studietoelage

Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag/Groeipakket en studietoelage. Contacteer Studentenstatuut & Studiefinanciering voor meer info.

Leerkrediet

Elke wijziging aan je jaarprogramma kan invloed hebben op je leerkrediet. Je vindt de gevolgen terug op de pagina over leerkrediet. Contacteer je studietrajectbegeleider voor meer info.