logo
Portal for

Bekendmaking examenroosters

Voor de eerste en tweede examenperiode van de eerste zittijd wordt het examenrooster vier weken vóór aanvang van de desbetreffende examenperiode definitief vastgelegd. Het examenrooster voor de tweede zittijd wordt twee weken vóór aanvang van de examenperiode definitief vastgelegd.

De examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Overmacht, ziekte of overlap

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk, familiale redenen, ...) niet kan deelnemen aan je examen(s), kan je een verplaatsing van je examen(s) aanvragen.

  1. Vul het formulier in (met gescand bewijsstuk in de bijlage)
  2. E-mail het formulier ten laatste voor de start van de examenperiode (overlap) OF op de dag van het examen naar de examinator van het vak (overmacht/ziekte), met lerarenopleiding@vub.be in cc.
  3. Het originele bewijs van overmacht bezorg je binnen op de dag van het examen of uiterlijk 3 kalenderdagen na het examen op het secretariaat van jouw campus.
  4. De examinator brengt je per mail op de hoogte van de beslissing en de eventuele nieuwe examenregeling

De examencommissie

De examencommissie komt samen voor deliberatie op:

  • 11 februari 2022 om 14u
  • 8 juli 2022 om 14u
  • 16 september 2022 om 14u

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info