logo
Portal for

KICK OFF educatieve master - digitaal welkomstmoment voor alle studenten

Officieel digitaal startschot van het academiejaar 2020-2021 voor alle studenten ingeschreven (of geïnteresseerd in) de educatieve masteropleiding. Maak kennis met de opleiding, jouw docenten, de aanpak voor het komende jaar en nog zoveel meer. Deze sessie is bedoeld voor alle studenten educatieve master van de campussen Etterbeek, Anderlecht, Leuven en Diest.

Herbekijk hier het live-event!

Welkom bij de educatieve master

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"; een gevleugelde uitspraak van wijlen Nelson Mandela. Minstens zo belangrijk als de bestemmelingen van dat onderwijzen evenwel, zijn hij/zij die onderwijzen. Om jou, (aspirant-)leerkracht alvast een administratief doolhof te besparen, proberen we hier alles in een netjes en duidelijk overzicht te gieten. Alle informatie, van reglementen over les- en examenroosters tot stages, vind je hier.

Studietraject


Op zoek naar info over jouw studietraject? Overgangsmaatregelen, trajectspreiding en -begeleiding?

Klik hier

Lessen en examens

Klik hier

Administratie


Afstuderen in januari, inschrijven of uitschrijven, attesten en studiegeld,...Info achter de knop!

Klik

Stage


30 studiepunten worden besteed aan praktijk of volg je de opleiding als leraar? Ontdek hier alle details over de stage en praktijk in de educatieve master.

Meer info

Belangrijke deadlines en weblinks

Info achter de knop

Zoek je informatie over je programma?


Achter deze knop!

Contact

Klik hier

Welke cursussen volg je als je start in het 2e semester?


Push the button

Lesroosters Etterbeek Anderlecht, Leuven en Diest.

Klik hier

Vind hier alle info m.b.t. de examens

Klik hier

Studietraject, vrijstellingen en begeleiding

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider, die jou hierbij kan informeren, adviseren of begeleiden.

Alles begint bij een goed plan

Om je studietraject goed te kunnen plannen heb je een goed overzicht nodig: wat is het programma? Zijn er inschrijvingsvereisten (pre- en co-requisites) voor bepaalde vakken? Kan ik mijn studie logisch spreiden? Je vindt alle informatie per opleiding hieronder terug. Scroll verder naar beneden voor meer informatie over individueel en gecombineerd studietraject, vrijstellingen en hoe je een uitzondering kan aanvragen.

Verkorte programma's (60 ECTS)


Overzicht van de curricula op de campussen Etterbeek, Anderlecht, Leuven en Diest.

Verkorte educatieve master

Geïntegreerde programma's (90 ECTS of 120 ECTS)


Overzicht van de curricula van het geïntegreerde programma educatieve master op campus Etterbeek

Geïntegreerde educatieve master

Individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard modeltraject. Je wil bijvoorbeeld minder vakken opnemen of je wil een studietraject waarin je vakken uit verschillende masterjaren combineert. Een individueel studietraject kan enkel binnen eenzelfde loopbaan (schakel, voorbereiding, master) en wordt beperkt tot maximaal 66 studiepunten.

Voorwaarden

 • binnen eenzelfde loopbaan (schakel, voorbereiding, master)
 • beperkt tot maximum 66 studiepunten

Gecombineerd traject

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving waarbij je vakken uit een basisopleiding (bachelor/schakel- en voorbereidingsprogramma en master) en een aantal of alle vakken uit de vervolgopleiding (master of verkorte master) combineert.

Voorwaarden

 • Je hoeft binnen je basisopleiding nog maar een aantal ECTS-credits af te leggen
 • Wie komt in aanmerking:
  • Studenten die kunnen afstuderen in hun basisopleiding (bachelor/schakel- en voorbereidingsprogramma en master)
  • Studenten die ingaan op een spreidingsvoorstel besproken met een studietrajectbegeleider
 • Gecombineerde inschrijvingen binnen eenzelfde opleiding worden beperkt tot maximum 66 studiepunten (artikel 42 van het OER '18-'19) (basis- + vervolgprogramma).

Richtlijnen

 • In je basisopleiding nog < 20 ECTS-credits? Je gecombineerde inschrijving wordt automatisch toegelaten.
 • In je basisopleiding nog > 20 ECTS-credits? Je moet de goedkeuring krijgen van de opleidingsverantwoordelijken voor je gecombineerde inschrijving. Deze aanvraag verloopt via het online formulier Uitzonderingsaanvraag. De studietrajectbegeleider  brengt  je per e-mail op de hoogte van de beslissing.

Uitzondering aanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen via het online formulier Uitzonderingsaanvraag. De studietrajectbegeleider bespreekt jouw aanvraag met de opleidingsverantwoordelijke die de eindbeslissing neemt.

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Pre- en corequisites overrulen
 • Het maximum aantal ECTS-credits overschrijden (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 8/10
 • Registreren voor vakken na deadline van 15/10
 • De basisopleiding combineren met (een deel van) de masteropleiding

Als de beslissing genomen is, ontvang je een mailtje.

Vrijstellingen

Op basis van eerdere studies en/of werkervaringen kan je vrijstellingen aanvragen.

EVK (Elders of Eerder Verworven Kwalificaties)

Je kan in aanmerking komen voor een vrijstelling wanneer:

 • Je eerder gevolgde vakken inhoudelijke gelijkenis tonen met onze vakken binnen de Educatieve Master
 • Als je van een andere universiteit komt en je je studies wil voortzetten aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Een vrijstellingsaanvraag verloopt op dossier en bestaat uit:

 • Aanvraagformulier vrijstellingen
 • Een officiële puntenlijst van alle relevante vakken
 • Een kopie van de opleidingsonderdeelfiches (= korte beschrijving van de inhoud van de relevante vakken)

Hou hierbij rekening met de deadlines:

 • 15 oktober: vakken 1ste semester en jaarvakken
 • 15 februari: vakken 2de semester

Het dossier zelf stuur je volledig ingevuld per e-mail door naar het Departement van de Lerarenopleiding (lerarenopleiding@vub.be).

EVC (Elders of Eerder Verworven Competenties)

Ook als je denkt in aanmerking te komen voor studieduurverkorting op basis van werkervaring, wend je je tot de studietrajectbegeleider van je opleiding. Let wel op: deze procedure kan enkele maanden in beslag nemen.

 • Deadline voor het tweede semester: 1 november
 • Deadline voor een volgend academiejaar: 1 maart

Meer informatie op de website van de Universitaire Associatie Brussel >>>

Deliberatie


Vragen over buispunten? Afronding van examencijfers? Geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Meer info

Studievoortgang


Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding of je herinschrijving niet toelaten.

Meer info

Voor informatie, advies, begeleiding en training

Studiebegeleiding

Inschrijven in de educatieve master?

Om je in te schrijven zal je drie grote stappen doorlopen: de aanmelding, de inschrijving en het registreren van de vakken. Op deze pagina kan je meer informatie vinden over hoe dit proces in elkaar zit voor de educatieve masters.

Stap 1 & 2: aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Als eerste dien je een aanmelding in te dienen voor het programma dat je wilt volgen. Dit gebeurt via een online aanmeldingsapplicatie.
Zodra je aanmelding ingediend is, wordt deze verwerkt door de studentenadministratie. Zij zullen je op de hoogte houden van de status van je aanmelding.
Na het verwerken van de aanmelding, word je uitgenodigd om de inschrijving af te ronden. Afhankelijk van het dossier kan dit van thuis uit of zullen we je op één van onze locaties uitnodigen om de inschrijving te voltooien.

Aanmelden en inschrijven kan dus op twee manieren. De eerste optie houdt in dat je thuis reeds online aanmeldt. Indien je echter wenst dit onder begeleiding te doen bieden we ook de mogelijkheid om zowel de aanmelding als inschrijving op één van onze locaties te doen. Hiervoor maak je een afspraak bij één van onze medewerkers. Vergeet tijdens deze afspraak zeker de nodige documenten niet mee te nemen! (Identiteitskaart, diploma,...)

Online aanmelden?


Ga hier naar de aanmeldingsapplicatie.

Klik hier!

Hoe meld ik me aan?


Video-instructies over online aanmelden.

Dat bekijk je hier!

Extra hulp nodig?


Maak hier online een afspraak.

Boek een afspraak!
Stap 3: vakkenregistratie

Vakkenregistratie

Na het voltooien van de inschrijving kan je jouw vakken registreren. Indien je vragen hebt over welke vakken je kan/wil opnemen, raden we aan onze studietrajectbegeleiding te contacteren (lerarenopleiding@vub.be).

Tijdens de vakkenregistratie zal je ook moeten aangeven welke vakdidactieken je wilt volgen. Op basis van je vooropleiding heb je rechtstreekse toegang tot een aantal vakdidactieken. Een overzicht hiervan kan je terug vinden op dit document. Heb je geen rechtstreekse toegang maar wil je graag een andere vakdidactiek opnemen? Indien je reeds relevante academische voorkennis hebt binnen dit vakdomein kan je de toelating voor een andere vakdidactiek aanvragen. Vul dit formulier in en stuur jouw cijferlijsten op naar lerarenopleiding@vub.be. We leggen jouw dossier voor aan de opleiding en contacteren je van zodra we meer informatie hebben.

Als student in de verkorte educatieve master zal je jouw vakken niet zelf kunnen registreren.

Nieuwe student

Ben je een nieuwe student binnen de educatieve master? Dan word je uitgenodigd voor een individueel gesprek om jouw vakkenregistratie in orde te brengen. Tijdens dit gesprek maken we je wegwijs aan de VUB, lichten en brengen we jouw administratie in orde. Van zodra jouw inschrijving in de educatieve master rond is, zal je hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Reeds gestart in de educatieve master

Ben je in academiejaar 2019-2020 reeds gestart in de educatieve master? Dan kan je via onderstaande formulieren jouw vakkenregistratie doorgeven. Zodra je inschrijving afgerond is, moet je het gepaste document downloaden en invullen. Je kruist de door jou gekozen vakken aan en stuurt het ingevulde en gehandtekende exemplaar voor 15/10/2020 terug naar 'lerarenopleiding@vub.be'.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons

Meer informatie over de stages en praktijk

Klik hier

Reglementen en formulieren

Een overzicht van de aanvullende reglementen en formulieren die voor jou belangrijk kunnen zijn.

Formulieren

Toelatingen of uitzonderingen aanvragen? Via onderstaande formulieren kan je eenvoudig al jouw aanvragen indienen. Heb je nog verdere vragen? Maak gerust een afspraak bij ons trajectbegeleider voor meer informatie.

Vind je geen antwoord op je vraag?

Contacteer ons!

Contact

Openingsuren, bereikbaarheid en afsprakenkalenders van de begeleiders. Je kan ons ook steeds contacteren op ons algemene e-mailadres lerarenopleiding@vub.be. We streven er naar om je zeker binnen de dag van een antwoord te voorzien (feest- en vakantieperiodes daargelaten).

Campus Etterbeek
Pleinlaan 9, 1050 Elsene, vierde verdieping

Op afspraak
Afspraak maken via lerarenopleiding@vub.be
Campus COOVI Anderlecht
Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht

Op afspraak
Afspraak maken via lerarenopleiding@vub.be
Campus Oranjerie Leuven
Kolonel Begaultlaan 1A/5A, 3012 Leuven

Op afspraak
Afspraak maken via lerarenopleiding@vub.be
Campus Oranjerie - Diest
Boudewijnvest 3, 3290 Diest

Op afspraak
Afspraak maken via lerarenopleiding@vub.be

Een afspraak om jouw traject te bespreken?


Boek ze zelf in op alle locaties of telefonisch!

Afsprakenkalender
Telefoon Etterbeek
02 614 87 87

Telefoon Anderlecht
0471 76 08 63

Telefoon Leuven en Diest
0471 76 08 83

Interesse om te starten?


Neem contact met ons op via het vragenformulier

Vragenformulier