logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Intro
Content: 
Title: 
Deliberatieregels aan de VUB
Text: 

Op deze pagina vind je alle informatie over welke onvoldoendes kunnen worden toegestaan, op welke manier examencijfers afgerond worden en welke graden van verdienste je kan verwerven aan het einde van je opleiding.

Format: 
Introduction
Position: 
Links
Extra: 
Image: 
Text: 

De informatie op deze pagina is een vertaling van artikels over deliberaties in het onderwijs- en examenreglement. Op het centrale onderwijs- en examenreglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze vind je terug in een aanvullend facultair reglement.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Onvoldoendes
Content: 
Title: 
Onvoldoendes door de vingers zien
Text: 

Aan de Vrije Universiteit Brussel kunnen sommige onvoldoendes in de eerste bachelor toegestaan worden.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Bacheloropleiding
Text: 

Eerste bachelorjaar

Je bent geslaagd voor je eerste bachelorjaar als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt OF als je – ondanks onvoldoendes (cijfers onder 10/20) – voldoet aan volgende voorwaarden.

 1. Je hebt een gewogen gemiddelde van minstens 55%
 2. Je scoorde maximaal 3 punten onder 10/20. Bijvoorbeeld 1 x een 8/20 en 1 x een 9/20.
 3. Je hebt op niet meer dan 2 opleidingsonderdelen een cijfer lager dan 10/20 behaald
 4. Je hebt geen enkel cijfer lager dan 8/20 behaald

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, moet je alle opleidingsonderdelen waarvoor je een cijfer lager dan 10/20 behaalde, hernemen.

Let op: deze deliberatieregels worden automatisch toegepast. Je moet buispunten dus niet ‘inzetten’ of een aanvraag doen om gedelibereerd te worden.

Tweede en derde bachelorjaar

Je bent geslaagd voor je tweede en derde bachelorjaar als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt. Onvoldoendes worden dus niet toegestaan.

Een toegestane onvoldoende hernemen

Binnen een academiejaar kan je een tweede examenkans benutten om een toegestane onvoldoende te hernemen. Je dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij het faculteitssecretariaat binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de elektronische bekendmaking van je cijfers na het tweede semester.

Indien je je op deze manier registreert voor de tweede examenkans vervalt jouw oorspronkelijke examenresultaat onherroepelijk. Het nieuwe resultaat dat je in de tweede zittijd behaalt, wordt dan definitief.

Format: 
Normaal
Position: 
Links
Extra: 
Quote: 
Je bent geslaagd voor je eerste bachelorjaar als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt OF als je ondanks onvoldoendes voldoet aan bepaalde voorwaarden.
Title: 
Overige opleidingen
Text: 

Voor de masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma's geldt dat je geslaagd bent voor het geheel van de opleiding als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt. Onvoldoendes worden dus niet toegestaan.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Afronding examencijfers
Content: 
Title: 
Soms komt het aan op een decimaal
Text: 

Examencijfers worden aan de VUB afgerond naar een natuurlijk getal.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Text: 

Alle cijfers en gemiddelden worden als volgt afgerond:

 • naar het onderliggend cijfer voor de decimalen kleiner dan 0,5 (9,4/20 wordt 9/20)
 • naar het bovenliggend cijfer voor de decimalen groter dan of gelijk aan 0,5 (9,5/20 wordt 10/20)

De afronding gebeurt voor het examencijfer en niet voor de eventuele onderdelen waaruit het examencijfer wordt berekend.

Format: 
Normaal
Position: 
Rechts
Extra: 
Image: 
Title: 
Graad van verdienste
Content: 
Title: 
Van voldoening tot grootste onderscheiding
Text: 

Als je geslaagd bent voor een volledige opleiding, wordt er een graad van verdienste toegekend aan je diploma op basis van je gewogen gemiddelde.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Hoe bereken ik mijn gewogen gemiddelde?
Text: 

Om het gewogen gemiddelde te berekenen vermenigvuldig je het aantal studiepunten van elk vak met het cijfer dat je voor dat vak behaalde. Vervolgens deel je dat cijfer door het totaal aantal studiepunten dat je in de opleiding hebt afgewerkt.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Graden van verdienste
Text: 

Op je diploma kunnen volgende graden van verdienste vermeld staan:

 • Geslaagd met voldoening: gemiddeld eindresultaat minder dan 68%
 • Geslaagd met onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 68%
 • Geslaagd met grote onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 77%
 • Geslaagd met grootste onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 85%

Schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s leiden niet tot een diploma maar tot een getuigschrift. Studenten in deze programma’s kunnen dus geen graad van verdienste verwerven.

Opgelet

Een graad van verdienste kan enkel worden toegekend indien een minimaal aantal ECTS-credits binnen de opleiding aan de VUB werd behaald:

 • minimaal 60 ECTS-credits voor een bacheloropleiding
 • voor een masteropleiding minstens de helft van de totale studieomvang
Format: 
Normaal
Position: 
Links
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Deliberaties