logo
Portal for

Deliberatieregels aan de VUB

Op deze pagina vind je alle informatie over welke onvoldoendes kunnen worden toegestaan, op welke manier examencijfers afgerond worden en welke graden van verdienste je kan verwerven aan het einde van je opleiding.

De informatie op deze pagina is een vertaling van artikels over deliberaties in het onderwijs- en examenreglement. Op het centrale onderwijs- en examenreglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze vind je terug in een aanvullend facultair reglement.

Onvoldoendes door de vingers zien

Aan de Vrije Universiteit Brussel kunnen sommige onvoldoendes in de eerste bachelor toegestaan worden.

Eerste bachelor

Om te slagen voor je vakken heb je 2 examenkansen: tijdens de eerste zittijd in januari of juni én tijdens de tweede zittijd in augustus. Wanneer ben je geslaagd voor je eerste bachelorjaar?

 • Na de eerste zittijd (examens in januari en juni)
  • Je hebt voor alle vakken minstens 10/20 behaald = je bent geslaagd voor je eerste bachelorjaar
  • Je hebt niet voor alle vakken 10/20 behaald, maar je voldoet wel aan onderstaande deliberatievoorwaarden = je bent geslaagd voor je eerste bachelorjaar
  • Je hebt niet voor alle vakken 10/20 behaald en je voldoet niet aan onderstaande deliberatievoorwaarden = je moet voor deze vakken herexamens afleggen tijdens de tweede zittijd.
 • Na de tweede zittijd (examens in augustus en september)

  Als je deelneemt aan de tweede zittijd (herexamens) worden deze cijfers definitief

  • Je hebt voor alle vakken minstens 10/20 behaald = je bent geslaagd voor je eerste bachelorjaar
  • Je hebt niet voor alle vakken 10/20 behaald, maar je voldoet wel aan onderstaande deliberatievoorwaarden = je bent geslaagd voor je eerste bachelorjaar
  • Je hebt niet voor alle vakken 10/20 behaald en je voldoet niet aan onderstaande deliberatievoorwaarden = je moet dit vak opnieuw opnemen tijdens het volgende academiejaar.

Deliberatievoorwaarden

 • Je hebt een gewogen gemiddelde van minstens 55% (het gewogen gemiddelde wordt berekend op basis van het aantal ECTS dat aan een vak verbonden is)
 • Je scoorde maximaal 3 punten onder 10/20. Bijvoorbeeld 1 x een 8/20 en 1 x een 9/20.
 • Je hebt op niet meer dan 2 vakken een cijfer lager dan 10/20 behaald
 • Je hebt geen enkel cijfer lager dan 8/20 behaald

Let op: deze deliberatieregels worden automatisch toegepast. Je moet buispunten dus niet ‘inzetten’ of een aanvraag doen om gedelibereerd te worden.

Gedelibereerd, maar toch een herexamen afleggen?

Je behaalde niet voor alle vakken minstens 10/20, maar je bent wel gedelibereerd en geslaagd voor je eerste bachelorjaar omdat je aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Als je dat wil, kan je voor deze vakken toch een herexamen afleggen tijdens de tweede zittijd. Je vraagt dit schriftelijk aan bij je faculteitssecretariaat binnen 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de elektronische bekendmaking van je cijfers na het tweede semester. Houd er wel rekening mee dat je oorspronkelijke examenresultaat onherroepelijk vervalt, als je je op deze manier registreert voor de tweede examenkans. Het nieuwe resultaat dat je in de tweede zittijd behaalt, wordt dan definitief.

Tweede en derde bachelor

Je bent geslaagd voor je tweede en derde bachelorjaar als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt. Onvoldoendes worden dus niet toegestaan.

Master en overige opleidingen

Voor de masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma's geldt dat je geslaagd bent voor het geheel van de opleiding als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt. Onvoldoendes worden dus niet toegestaan.

Soms komt het aan op een decimaal

Examencijfers worden aan de VUB afgerond naar een natuurlijk getal.

Alle cijfers en gemiddelden worden als volgt afgerond:

 • naar het onderliggend cijfer voor de decimalen kleiner dan 0,5 (9,4/20 wordt 9/20)
 • naar het bovenliggend cijfer voor de decimalen groter dan of gelijk aan 0,5 (9,5/20 wordt 10/20)

De afronding gebeurt voor het examencijfer en niet voor de eventuele onderdelen waaruit het examencijfer wordt berekend.

Van voldoening tot grootste onderscheiding

Als je geslaagd bent voor een volledige opleiding, wordt er een graad van verdienste toegekend aan je diploma op basis van je gewogen gemiddelde.

Hoe bereken ik mijn gewogen gemiddelde?

Om het gewogen gemiddelde te berekenen vermenigvuldig je het aantal studiepunten van elk vak met het cijfer dat je voor dat vak behaalde. Vervolgens deel je dat cijfer door het totaal aantal studiepunten dat je in de opleiding hebt afgewerkt.

Graden van verdienste

Op je diploma kunnen volgende graden van verdienste vermeld staan:

 • Geslaagd met voldoening: gemiddeld eindresultaat minder dan 68%
 • Geslaagd met onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 68%
 • Geslaagd met grote onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 77%
 • Geslaagd met grootste onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 85%

Schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s leiden niet tot een diploma maar tot een getuigschrift. Studenten in deze programma’s kunnen dus geen graad van verdienste verwerven.

Opgelet

Een graad van verdienste kan enkel worden toegekend indien een minimaal aantal ECTS-credits binnen de opleiding aan de VUB werd behaald:

 • minimaal 60 ECTS-credits voor een bacheloropleiding
 • voor een masteropleiding minstens de helft van de totale studieomvang