logo
Portal for

Deliberatieregels aan de VUB

Jouw examenperiode is voorbij en je hebt vragen over jouw cijfers, deliberatie of proclamatiecode? 

Hier vind je alle informatie over het raadplegen van jouw punten, jouw cijfers (+ op welke manier examencijfers afgerond worden), op welke manier er onvoldoendes kunnen worden toegestaan, jouw proclamatiecode, alsook welke graden van verdienste je kan verwerven aan het einde van je opleiding. 

Heb jij na het doornemen van deze informatie nog vragen hieromtrent? Raadpleeg dan het onderwijs) en examenreglement.   

Of ga zeker ook na of je studietrajectbegeleider een specifieke infosessie rond resultaten, deliberaties en beroepen voor je organiseert.  

Puntenblad

Na elke examenperiode worden de resultaten van de examens meegedeeld via de Selfservice Studenten. 

De resultaten van de examens afgelegd in de januari zittijd worden bekendgemaakt op de eerste dag van de eerste lesweek van het tweede semester. 

 De resultaten van de examens afgelegd in de juni zittijd en de tweede zittijd worden bekendgemaakt na de deliberatie door de examencommissie. 

Via de selfservice studenten wordt een individueel puntenblad met vermelding van zowel jouw cijfers per vak alsook jouw proclamatiecode ter beschikking gesteld. 

Het is hierbij belangrijk om niet enkel jouw cijfers te raadplegen, maar ook jouw proclamatiecode na te gaan. Deze geeft je immers heel wat waardevolle informatie over hoe jij de opleiding kan verder zetten of hebt afgerond. 

 Hoe je jouw puntenblad kan raadplegen en downloaden vind je hier terug. 

Cijfers

Aan elk vak wordt een examencijfer toegekend. Het examencijfer wordt uitgedrukt onder de vorm van een geheel getal (van 0 tem 20) en komt tot stand overeenkomstig de berekeningswijze zoals omschreven in de studiedeelfiche of via Canvas. 

 Je behaalt een creditbewijs en slaagt dus voor een vak wanneer je als eindcijfer voor het vak minimum 10/20 hebt behaald. 

Soms komt het aan op een decimaal

Examencijfers worden aan de VUB afgerond naar een natuurlijk getal. 

Alle cijfers en gemiddelden worden als volgt afgerond:

  • naar het onderliggend cijfer voor de decimalen kleiner dan 0,5 (9,4/20 wordt 9/20)
  • naar het bovenliggend cijfer voor de decimalen groter dan of gelijk aan 0,5 (9,5/20 wordt 10/20)

De afronding gebeurt voor het examencijfer en niet voor de eventuele onderdelen waaruit het examencijfer wordt berekend.

NIEUWE DELIBERATIEREGELS VANAF 2021-2022

check hier de nieuwe regeling

Proclamatiecode

De examenperiode is voorbij en je kent jouw cijfers. Hiernaast is het echter ook belangrijk om jouw proclamatiecode te controleren! 

Proclamatiecode

De proclamatiecode is de enige officiële uitslag die bepaalt of jij al dan niet de opleiding mag verderzetten of die bepaalt dat jij de opleiding succesvol hebt afgerond. Deze proclamatiecode kan je enkel terugvinden via jouw puntenblad

Ben je benieuwd naar de betekenis van jouw proclamatiecode? 

Neem dan zeker een kijkje op deze pagina waar alle proclamatiecodes, inclusief hun betekenis, op een rijtje worden gezet! 

Graad van verdienste

Van voldoening tot grootste onderscheiding 

Als je geslaagd bent voor een volledige opleiding, wordt er tevens een graad van verdienste toegekend aan je diploma op basis van je gewogen gemiddelde. 

Hoe bereken ik mijn gewogen gemiddelde? 

Om het gewogen gemiddelde te berekenen vermenigvuldig je het aantal studiepunten van elk vak met het cijfer dat je voor dat vak behaalde. Vervolgens deel je dat cijfer door het totaal aantal studiepunten dat je in de opleiding hebt afgewerkt. 

Graden van verdienste 

Op je diploma kunnen volgende graden van verdienste vermeld staan: 

  • Geslaagd met voldoening: gemiddeld eindresultaat minder dan 68% 
  • Geslaagd met onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 68% 
  • Geslaagd met grote onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 77% 
  • Geslaagd met grootste onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 85% 

Schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s leiden niet tot een diploma maar tot een getuigschrift. Studenten in deze programma’s kunnen dus geen graad van verdienste verwerven. 

Opgelet! 

Een graad van verdienste kan enkel worden toegekend indien een minimaal aantal ECTS-credits binnen de opleiding aan de VUB werd behaald: 

  • minimaal 60 ECTS-credits voor een bacheloropleiding 
  • minimaal de helft van de totale studieomvang voor een masteropleiding