logo
Portal for

Studentenadministratie voor creditcontractstudenten

Op bepaalde vlakken wijkt de studentenadministratie voor creditcontractstudenten af van die van studenten met een diplomacontract. Wat is belangrijk om te weten?

Aanmelden en inschrijven als creditcontractstudent

Belangrijk

 • Om tot een creditcontract te worden toegelaten moet je minstens over een diploma secundair onderwijs beschikken.

Deadlines

Het verzoek tot inschrijving onder creditcontract voor opleidingsonderdelen, moet bij het secretariaat van de faculteit (of via e-mail) worden ingediend:

 • voor eerste semester en jaaropleidingsonderdelen uiterlijk de laatste werkdag vóór 15 oktober 
  ! De online aanmelding (zie stap 2) moet voltooid zijn op 8 oktober.
 • voor tweede semester opleidingsonderdelen uiterlijk de laatste werkdag vóór 15 februari
  !
  De online aanmelding (zie stap 2) moet voltooid zijn op 15 februari.

Stap 1 - Formulier ‘Toelating voor creditcontract' indienen bij de faculteit

Om een vak/vakken te volgen met een creditcontract, heb je altijd vooraf toestemming nodig van de faculteit die het vak/de vakken aanbiedt. De toestemming vraag je aan met het formulier ‘toelating voor creditcontract’.

 • Als je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een formulier laten ondertekenen.

Stap 2 - Online aanmelden

Meld je aan via de online aanmeldingsapplicatie

Bij het tabblad ‘programmakeuze’, bij 'programmakeuze', bij 'filter aanbod' kies je voor 'toon mij het volledige VUB-aanbod in functie van toelating op dossier'.

Vervolgens kies je bij ‘opleidingsniveau’, ‘studieprogramma’ en ‘studieplan’ voor ‘creditcontract’:

 

Bij de pagina 'documentenchecklijst' wordt je gevraagd om een aantal documenten up te loaden, waaronder ook het toelatingsformulier.

Vervolledig je aanmelding en klik op de laatste pagina op het icoon voor voltooien om je aanmelding in te sturen.

Stap 3 - Inschrijvingscontract ondertekenen online

Wanneer je toelating krijgt om in te schrijven, ontvang je via e-mail een link naar de SelfService Studenten. Hier kan je je inschrijvingscontract ondertekenen.

 • Wanneer je voor het eerst aanmeldt bij de VUB, kan het zijn dat je persoonlijk langs moet komen bij de Onderwijs- en Studentenadministratie voordat je het inschrijvingscontract kan ondertekenen. Als dit het geval is, ontvang je daarover een email.

Geen puntenlijst

Als je bent ingeschreven met een creditcontract ontvang je geen puntenblad. Jij kan je punten in de SelfService Studenten enkel raadplegen.

Je kan wel een creditbewijs aanvragen (dit is een schriftelijk bewijs van het afleggen van een positief examen). Je vraagt dit per e-mail aan bij de faculteit die het vak aanbiedt waarvoor je bent ingeschreven.

Herinschrijven is niet mogelijk

Herinschrijven voor een creditcontract is niet mogelijk. Voor een creditcontract moet je ieder academiejaar opnieuw toelating vragen.

Zodra je de toelating hebt, kan je je aanmelden voor een nieuw creditcontract via de SelfService Studenten.

Voor algemene vragen en eerstelijnsinformatie

Infopunt Studenten

Vragen over of problemen met je inschrijving, studentenkaart, attesten of factuur?

Onderwijs- en Studentenadministratie