logo
Portal for
Nederlands
Tab: 
Title: 
Studentenadministratie
Content: 
Title: 
Studentenadministratie voor creditcontractstudenten
Text: 

Op bepaalde vlakken wijkt de studentenadministratie voor creditcontractstudenten af van die van studenten met een diplomacontract. Wat is belangrijk om te weten?

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Title: 
Aanmelden en inschrijven als creditcontractstudent
Text: 

Belangrijk

  • Om tot een creditcontract te worden toegelaten moet je minstens over een diploma secundair onderwijs beschikken.
  • Het verzoek tot inschrijving onder creditcontract voor opleidingsonderdelen, moet bij het secretariaat van de faculteit worden ingediend;
    • voor eerste semester en jaaropleidingsonderdelen uiterlijk op de laatste werkdag vóór 15 oktober 
    • voor tweede semester opleidingsonderdelen uiterlijk op de laatste werkdag vóór 15 februari
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Stap 1 - Formulier ‘Toelating voor creditcontract' indienen
Text: 

Om een vak/vakken te volgen met een creditcontract, heb je altijd vooraf toestemming nodig van de faculteit die het vak/de vakken aanbiedt. De toestemming vraag je aan met het formulier ‘toelating voor creditcontract’. Dit vul je in en dien je vervolgens in ter goedkeuring van de studietrajectbegeleider van de faculteit. 

  • Als je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een formulier laten ondertekenen.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Stap 2 - Online aanmeldingen
Text: 

Als je toelating gekregen hebt, kan je je aanmelding(en) doen via de online aanmeldingsapplicatie

Bij het tabblad ‘programmakeuze’, bij 'programmakeuze', bij 'filter aanbod' kies je voor 'toon mij het volledige VUB-aanbod in functie van toelating op dossier'.

Vervolgens kies je bij ‘opleidingsniveau’, ‘studieprogramma’ en ‘studieplan’ voor ‘creditcontract’:

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Image: 
Position: 
Geen
Text: 

Bij de pagina 'documentenchecklijst' wordt je gevraagd om een aantal documenten up te loaden, waaronder ook het toelatingsformulier.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Stap 3 - Inschrijvingscontract ondertekenen online
Text: 

Wanneer je toelating krijgt om in te schrijven, ontvang je via e-mail een link naar de SelfService Studenten. Hier kan je je inschrijvingscontract ondertekenen.

  • Wanneer je voor het eerst aanmeldt bij de VUB, kan het zijn dat je persoonlijk langs moet komen bij de Onderwijs- en Studentenadministratie voordat je het inschrijvingscontract kan ondertekenen. Als dit het geval is, ontvang je daarover een email.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Geen puntenlijst
Text: 

Als je bent ingeschreven met een creditcontract ontvang je na de proclamatie geen puntenblad. Jij kan je punten in de SelfService Studenten enkel raadplegen. Je kan wel een creditbewijs aanvragen (dit is een schriftelijk bewijs van het afleggen van een positief examen).

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Herinschrijven: jaarlijks opnieuw toelating vragen en aanmelden
Text: 

Herinschrijven voor een creditcontract is niet mogelijk. Voor een creditcontract moet je ieder academiejaar opnieuw toelating vragen. Zodra je de toelating hebt, kan je je aanmelden voor een nieuw creditcontract via de SelfService Studenten.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Contact
Content: 
Tiles: 
Image: 
Title: 
Voor algemene vragen en eerstelijnsinformatie
Image: 
Title: 
Vragen over of problemen met je inschrijving, studentenkaart, attesten of factuur?
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Specifieke info: creditcontract