logo
Portal for

Studentenadministratie voor creditcontractstudenten

Op bepaalde vlakken wijkt de studentenadministratie voor creditcontractstudenten af van die van studenten met een diplomacontract. Wat is belangrijk om te weten?

Aanmelden en inschrijven als creditcontractstudent

Belangrijk

 • Om tot een creditcontract te worden toegelaten moet je minstens over een diploma secundair onderwijs beschikken.
 • Verder dien je over een positief leerkredietsaldo te beschikken.

Deadlines

 • Voor eerste semester en jaaropleidingsonderdelen moet de online aanmelding ten laatste op 30 september zijn ingediend.
 • Voor tweede semester opleidingsonderdelen moet de online aanmelding ten laatste op 15 februari zijn ingediend.
 • Late aanmeldingen worden geweigerd.

Stap 1 - Online aanmelden

Meld je aan via de online aanmeldingsapplicatie

Bij het tabblad ‘programmakeuze’, bij 'programmakeuze', bij 'filter aanbod' kies je voor 'toon mij het volledige VUB-aanbod in functie van toelating op dossier'.

Vervolgens kies je bij ‘opleidingsniveau’, ‘studieprogramma’ en ‘studieplan’ voor ‘creditcontract’. Duid zeker de juiste faculteit aan bij je aanmelding.

Verder bij de aanmelding kan je je documenten uploaden.

 • Upload bij 'documentenchecklijst' de volgende documenten: je identiteitskaart (voor- en achterkant), je diploma en ook het ingevulde aanvraagformulier 'toelating voor creditcontract'Specifiek voor ambtenaren: voeg ook nog je bewijs toe dat je geslaagd bent in de eerste reeks van selectieproeven (cfr. attest Selor, Talent.brussels …).
 • Belangrijk daarbij is de naam van het vak, het studiegidsnummer, het semester en de faculteit. Om deze informatie te vinden kan je gaan naar de studiegidsfiche (online) en klik je door op het vak dat je wilt volgen. Op de onderstaande screenshot vind je een voorbeeld waar je de informatie kan vinden.
 • Als je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een aanvraagformulier bezorgen.

Vervolledig je aanmelding en klik op de laatste pagina op het icoon voor voltooien om je aanmelding in te dienen.

 

Stap 2 - Evaluatie van gekozen vakkenpakket door de faculteit.

De faculteit beoordeelt je gekozen vakken en keurt het al dan niet goed. Bij ongunstig advies zal je worden gecontacteerd.

Stap 3 - Inschrijvingscontract ondertekenen online

Wanneer je toelating krijgt om in te schrijven, ontvang je via e-mail een link naar de SelfService Studenten. Hier kan je je inschrijvingscontract ondertekenen.

 

Geen puntenblad

Als je bent ingeschreven met een creditcontract ontvang je geen puntenblad. Jij kan je punten in de SelfService Studenten enkel raadplegen.

Je kan wel een creditbewijs aanvragen (dit is een schriftelijk bewijs van het afleggen van een positief examen). Je vraagt dit per e-mail aan bij de faculteit die het vak aanbiedt waarvoor je bent ingeschreven.

Herinschrijven is niet mogelijk

Herinschrijven voor een creditcontract is niet mogelijk. Voor een creditcontract moet je ieder academiejaar opnieuw toelating vragen.

Je kan het volgende academiejaar aanmelden voor een nieuw creditcontract via de SelfService Studenten.

Geen terugvordering leekrediet

Wanneer je je uitschrijft voor een vak onder creditcontract of het creditcontract stopzet, dan krijg je hiervoor geen leerkrediet terug.

 

STUDENTENADMINISTRATIE VOOR EXAMENCONTRACTSTUDENTEN

Op bepaalde vlakken wijkt de studentenadministratie voor examencontractstudenten af van die van studenten met een diplomacontract. Wat is belangrijk om te weten?

Belangrijk

 • Om tot een examencontract te worden toegelaten moet je minstens over een diploma secundair onderwijs beschikken.

Deadlines

 • Voor eerste semester en jaaropleidingsonderdelen moet de online aanmelding ten laatste op 30 september zijn ingediend.
 • Voor tweede semester opleidingsonderdelen moet de online aanmelding ten laatste op 15 februari zijn ingediend.
 • Late aanmeldingen worden geweigerd.

Stap 1 - Online aanmelden

Meld je aan via de online aanmeldingsapplicatie. 

Bij het tabblad ‘programmakeuze’, bij 'programmakeuze', bij 'filter aanbod' kies je voor 'toon mij het volledige VUB-aanbod in functie van toelating op dossier'.

Indien je toelating gekregen hebt voor een examencontract met het oog op het

 • behalen van een diploma, meld je je aan voor het programma waarvoor je het diploma wenst te halen.
 • verwerven van credits, meld je je aan voor een credit contract:

Verder bij de aanmelding kan je je documenten uploaden.

 • Upload bij 'documentenchecklijst' de volgende documenten: je identiteitskaart (voor- en achterkant), je diploma en ook het ingevulde aanvraagformulier 'toelating voor examencontract'. 
 • Belangrijk daarbij is de naam van het vak, het studiegidsnummer, het semester en de faculteit. Om deze informatie te vinden kan je gaan naar de studiegidsfiche (online) en klik je door op het vak dat je wilt volgen. Op de onderstaande screenshot vind je een voorbeeld waar je de informatie kan vinden.
 • Als je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een aanvraagformulier bezorgen.

Vervolledig je aanmelding en klik op de laatste pagina op het icoon voor voltooien om je aanmelding in te dienen.

Stap 2 - Evaluatie van gekozen vakkenpakket door de faculteit.

De faculteit beoordeelt je gekozen vakken en keurt het al dan niet goed. Bij ongunstig advies zal je worden gecontacteerd.

Stap 3 - Inschrijvingscontract ondertekenen online

Wanneer je toelating krijgt om in te schrijven, ontvang je via e-mail een link naar de SelfService Studenten. Hier kan je je inschrijvingscontract ondertekenen.

Geen puntenblad

Als je bent ingeschreven met een examencontract ontvang je geen puntenblad. Jij kan je punten in de Self Service Studenten enkel raadplegen. 

Je kan wel een creditbewijs aanvragen (dit is een schriftelijk bewijs van het afleggen van een positief examen). Je vraagt dit per e-mail aan bij de faculteit die het vak aanbiedt waarvoor je bent ingeschreven.

Herinschrijven is niet mogelijk

Herinschrijven voor een examencontract is niet mogelijk. Voor een examencontract moet je ieder academiejaar opnieuw toelating vragen.

Zodra je de toelating hebt, kan je je aanmelden voor een nieuw examencontract via de SelfService Studenten.

Voor algemene vragen en eerstelijnsinformatie

Infopunt Studenten

Vragen over of problemen met je inschrijving, studentenkaart, attesten of factuur?

Onderwijs- en Studentenadministratie